art romà imperial grec història del món contemporani escultura pintura grega arquitectura clssica hel-lenístic característiques generals riace guerrers càssic. característiques segona meitat del segle xx l'edat mitjana història 3r eso pintura barroca pintura renaixentista arquitectura renaixentista histria 4t deso art rom arquitectura modernista caracterstiques generals art rom imperial expressionista modernisme expressionisme impressionisme art.neoclàssic `trajà. laocoont pèrgam altar revolucions liberals contemporani món antic règim 3r eso: història escultura barroca arquitectura barroca escultura renaixentista pintura surrealista escultura surrealista art segona meitat segle xx pintura cubista pintura impressionista pintura realista estil rom imperial abstracta surrealisme surrealista cubisme i simbolisme... segle xx realisme art renaixentista història medieval pintura rococó pintura barroca característiques pintura barroca espanyola pintura barroca holandesa característiques generals (arquitectura i escultu pintura manierista pintura renaixentista. escola veneciana pintrua renaixentista arquitectura manierista romànic català art italogòtic art romànic català art islàmic art bizantí art preromànic asturià arquitectura del renaixement informalisme pop art arquitectura funcionalista escultura cubista i expressionista escultura simbolistaimpressionista escola de chicago histria contempornia 4t eso pintura postimpressionista pintura segle xviii-xix histria 4t deso art etrusc escultura grega clssica arquitectura grega clssica desconstructivisme art cintic arquitectura organicista primitivisme i abstracci escultrica arquitectura del ferro neoplasticisme pintura pintura abstracta noucentisme fauvisme pintura del segle xx arquitectura primera meitat segle xx pintura expressionista pintura modernista simbolista escultura impressionista pintrua postimpressionista introducci al moviment impressionista escultura realista realisme segle xix pintura neoclssuca escultura neoclssica art rom caracterstiques hellenstica escultura grega hellenstica ac siv clssic arcaica caracerstiques introducci pop d'entreguerres període abstracte cubista neoplasticisme. noucentista racionalista modernista! noveau autors. ferro postimpressionisme història francès iv carles família la romàntica delacroix hermes clàssic. romanticisme cinètic revolució russa
Ver más