Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

2.3r ESO. Europa feudal.

23.120 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación
 • Inicia sesión para ver los comentarios

2.3r ESO. Europa feudal.

 1. 1. L’Europa feudal: L’Alta Edat MitjanaDurant l’època medieval subsistiren elements procedents del món antic, com arala religió cristiana o les llengües romàniques.Aquesta època es divideix en dos períodes: - L’Alta Edat Mitjana (segles V a XII) - La Baixa Edat Mitjana (segles XIII a XV)A la seva vegada, l’Alta Edat Mitjana es divideix en dos períodes bendiferenciats:- L’època fosca (segles V a X: invasions, inseguretat, pobresa econòmica...)- L’època d’expansió (segles XI i XII: creixement demogràfic i econòmic)
 2. 2. ANTECEDENTS DEL FEUDALISME CRISIS DE es produeix per L’IMPERI ROMÀ es produeix per CRISIS INESTABILITAT ECONÒMICA porta POLÍTICA gràcies a gràcies a NECESSITAT DE DINER CORRUPCIÓ PRESSIÓ BÀRBARS provoca volen augmentar pugen CRISIS es tendeix a RURALIZACIÓPRODUCTIVITAT IMPOSTOS URBANA apareix la Es produeix CRISIS DE INFLACIÓ CRISIS Es tendeix a AUTOABASTIMENTL’ESCLAVISME COMERCIALS i S’orienta al AUGMENT DE comporta COLONAT PREUS
 3. 3. L’Europa feudalDefinició de Feudalisme: Sistema polític, econòmic i social format aEuropa occidental a partir dels segles IX-X. Origen: Carlemany, rei dels francs, unificà gran part de les terres del’Europa feudal. Dividí els territoris en comtats i en marques a lesfronteres.
 4. 4. Europa al segle IXAl començament del segle IX Europa és un mosaic d’estats. L’imperi bizantí(grec, ortodox) es troba en decadència.A la riba sud de la Mediterrània destacava la presència musulmana, que tambécontrolava la major part de la península ibèrica. Tot i la cultura comuna, el mónmusulmà també es trobava dividit en diversos estats.Carlemany havia creat un gran estat. Controlà des del nord de Catalunya a partd’Itàlia, passant per parts de França i Alemanya. A la seva mort però, es dividí.
 5. 5. La fragmentació de l’imperi carolingi (843)Els successors de Carlemany es vandividir l’imperi. Una sèrie de poblesvan començar a atacar: musulmans,hongaresos i normands o víkings.
 6. 6. Els orígens dels feudalismeCauses: Debilitat dels monarques, que no podien............... Van haver de comptar amb .....................................Aparegué el vassallatge, que era...........................................Cerimònia de l’homenatge, consistia en.............................Els senyors feudals van ser molts antics comtes i càrrecs eclesiàstics,els quals.....................................
 7. 7. Monarca, senyors, vassalls i serfs• La millor manera d’entendre la societat feudal és visualitzant-la com una piràmide. A la cúspide estaven el monarca i el Papat, seguidament s’ubicaven els nobles i la jerarquia eclesiàstica, i els camperols constituïen la base.
 8. 8. Els estaments de la societat feudalLa noblesa, dedicada a la defensamilitar i la guerra.El clergat, capellans i monjos,dedicats a l’oració i a l’Església.Posseïen part important de terres,tenien el poder militar i econnòmic. Artesans, sector molt reduït que vivia a les ciutats sobretot. Camperols, la immensa majoria de la població. Treballaven i mantenien els altres dos estaments.
 9. 9. LA PIRÀMIDE FEUDAL REI ESTAMENTS ALTA ALT NOBLESA CLERGAT PETITA BAIX NOBLESA CLERGATCAMPEROLS BURGESOS
 10. 10. LES RELACIONS FEUDALS • PROTECCIÓ: ECONÒMICA MILITARVASSALL SENYOR FEUDAL •AJUDA •CONSELL •PAGAMENT IMPOSTOS •TREBALL
 11. 11. El monarca medievalA la cúspide de la societat feudal hi havia elmonarca (representant de Déu a la terra, segonsl’Església medieval).Regne: tots els territoris sota el govern d’un rei.Podien canviar de mans.Rei: “primus inter pares”, primer entre iguals, queeren els seus vassalls, la gran noblesa, i principalsautoritats religioses.Atribucions exclusives del rei:-Dirigir campanyes militars, amb exèrcits delsseus vassalls (mainades).-Demanar impostos per fets extraordinaris(guerres, casaments...)-Exercir de jutge suprem.Cúria o Consell Reial aconsellava al rei en el seugovern. El rei no tenia residència fixa. El seguicide persones que l’envoltava era la Cort reial.
 12. 12. La noblesa feudal• Tots els senyors eren vassalls del rei. El monarca era el sobirà feudal dels seus vassalls als quals estava lligat per vincles recíprocs de fidelitat.• Els vassalls del rei, a la seva vegada, tenien vassalls de menor categoria.• Podia existir el vassallatge múltiple. Això ocasionava una complicada xarxa de relacions feudals, dominada sempre pel monarca.La funció principal de la noblesa era serguerrers, és a dir, cavallers. Només podienser-ho els senyors feudals.Als 18 anys s’armava cavallers als fills delsnobles, i entraven a formar part de l’ordre decavalleria. Feien la guerra per defensar terresi persones, era la seva missió.Tenien tot tipus de privilegis (no treballaven,no pagaven impostos, poden portar armes...)
 13. 13. El pont llevadís comunicava el castellamb lexterior permetia creuar elfossat.A linterior dels castell hi havia unaplaça darmes era el lloc on estrobaven les diferents instal·lacions:obradors, ferreria, hort, quadres, elpou,
 14. 14. Parts dun castell Les torres i les muralles servien per defensar-se dels atacs exteriors. A les torres hi havia les estances i magatzems, estaven rematades per merlets. La porta caladissa era lúnica entrada al castell. Estava protegida per un raseta, fet amb fusta massissa i barres de ferro, que es pujava amb lajut de torns de fusta que tibaven les politges. Al voltant del castell hi havia unaEl pont llevadís rasa per tal de detenir als enemics,comunicava el castell era el fossat. Moltes vegadesamb lexterior permetia saprofitava per criar peixos que escreuar el fossat. menjaven.
 15. 15. Els pagesos al món feudalEl feu: terres atorgades pel rei o un noblea un altre senyor feudal.Es dividia en: reserva senyorial i masos.Dret de jurisdicció, el senyor podia dictarlleis, impartir justícia, controlar els serveis(ponts, molins...) i cobrar impostos per tot.Els pagesos eren la majoria de la població (90%). En hi havia dues categories: Lliures Serfs Propietaris de la terra i Lligats a la terra. lliures de disposar de si Necessitaven el permís del mateixos senyor per a totTreballaven dur. Terra amb baix rendiment. Rotació biennal. Tècniques i einesrudimentàries. Economia d’autoconsum.
 16. 16. ESTRUCTURA D’UN FEU TERRESCOMUNALS CASTELL RESERVA SENYORIAL LLOGARRET MASOS
 17. 17. L’habitatgedels pagesosVivien enpobles petitso en casesdisseminades.Casessenzilles. Sòlde terra, llarde foc.Mobiliariescàs...
 18. 18. Una societat cristianaLa religió cristiana es va anant estenent per tota Europa.Un cop desaparegut l’Imperi romà, la religió cristiana es mantingué com a oficial.La major part dels invasors germànics es van convertir al cristianisme.El cristianisme influí de manera decisiva en la forma d’entendre la vida i el mónd’aquells anys.La religió era present en tots els aspectes de la vida diària de les persones.Cap a l’any 1000 la majoria dels habitants d’Europa eren cristians.L’Església mantenia la unitat i fixava les obligacions religioses.La vida social o privada estava marcada per l’Església (naixements, matrimonisi defuncions). També l’ensenyament i l’assistència al pobres.LEsglésia fixava la “pau de Déu” i la “treva de Déu”
 19. 19. L’Església cristiana: els clerguesEl clergat pertanyia a l’estament dels privilegiats. Dins d’aquest hi havia gransdiferències: bisbes, cardenals, abats... Monjos i capellans...LEsglésia era una institució moltrica. Posseïa feus i cobrava impostos.També el delme a tothom.El clergat es dividia en: Regular SecularMonjos i Capellans,monges, rectors isota bisbes.lautoritat Vivien ad’un abat o parròquies,abadessa. queVivien als formaven lamonestirs. diòcesi.
 20. 20. L’Església es va ruralitzarL’edifici principal de qualsevol poble era l’església, on se celebraven totes lesfestes que marcaven la vida dels pagesos (bateigs, casaments,...). Lescampanes cridaven a l’oració, advertien de perills, convocaven assemblees...A partir de l’any 1000 es van construir molts monestirs. Foren veritablescentres de cultura, es copiaven llibres, s’aprenia a llegir i escriure...
 21. 21. Un monestir era un conjunt d’edificis i dependències, a més de l’hort, el molíi les terres de la seva propietat.El centre del monestir era l’església, on els monjos i les monges anaven aresar diverses vegades al dia.L’oració era la seva activitat principal ja que la vida monàstica tenia com aobjectiu allunyar-se del món i tenir un contacte més directe amb Déu.
 22. 22. Les regles monàstiquesEls qui aspiraven a la vida monàstica entraven al monestir i feien tres vots opromeses: obediència, pobresa i castedat, i vestien un hàbit que elsidentificava.Tots els ordes religiosos estaven sotmesos a una regla, és a dir, un conjunt denormes que regulaven totes les activitats monàstiques.Durant l’Edat Mitjana es van fundar molts ordes religiosos. El més importantva ser el dels benedictins, que sant Benet de Núrsia va fundar a Itàlia al segleVI.
 23. 23. Les croadesJerusalem i Terra Santa eren llocs de pelegrinatge cristià. Al S. XI Jerusalem fouocupada pels turcs, que impediren l’arribada dels pelegrins.El 1095 Urbà II feu una crida als cristians perquè anessin a alliberar Terra Santa.Al llarg dels segles XII i XIII s’organitzaren les croades, campanyes militars que amés de la defensa de la religió cristiana van tenir altre interessos, econòmics ipolítics. La setena croada sobre Jerusalem de Francesco Hayez
 24. 24. Els orígens dels feudalismeCauses: Debilitat dels monarques, que no podien protegir la població, ni recaptarimpostos, ni mantenir un exèrcit fidel i estable.Van haver de comptar amb els nobles per fer aquestes tasques.Aparegué el vassallatge, que era un sistema de relacions personals establertentre el rei i els nobles, els nobles entre ells o amb gent del poble, camperols alsquals protegien.Cerimònia de l’homenatge, amb la qual s’establia el vassallatge. El vassalls’agenollava davant el rei i li jurava fidelitat i li prometia consell i ajut militar. Acanvi el rei li lliurava un feu (conjunt de terres amb els seus habitants), fetnomenat investidura, perquè el governés. Així sorgí el feudalisme.Els senyors feudals van ser molts antics comtes i càrrecs eclesiàstics, els qualsa la vegada repartien les seves propietats entre altres nobles menors que tambéels juraven fidelitat (cavallers). Aquests senyors feudals eren els quedetentaven l’autèntic poder, fent-se gairebé independents. Els pagesos acudien aells buscant la protecció que el rei no els donava.Els feus es transmetien per herència.
 25. 25. El vassallatge• El feudalisme es caracteritza per un tipus de relació social que es coneix com a vassallatge , que es va donar bàsicament entre els nobles i el monarca.• Els reis medievals no tenien prou recursos per governar sols. Per això van necessitar la col·laboració dels poderosos. Aquests, s’unien al monarca mitjançant un pacte. Era la cerimònia de l’homenatge. En aquesta, mitjançant la investidura, el vassall rebia un feu.• El vassallatge és un conjunt d’institucions que creen i regeixen obligacions d’obediència i servei –principalment militar- per part d’un home lliure anomenat vassall cap a un home lliure anomenat senyor i obligacions de protecció i sosteniment per part del senyor respecte al vassall.• La majoria de les vegades l’obligació de sosteniment del senyor implicava que aquest atorgava al vassall la possessió d’una extensió de terra anomenada feu.

×