Se ha denunciado esta presentación.

Model Aci Primaria08

0

Compartir

Cargando en…3
×
1 de 9
1 de 9

Model Aci Primaria08

0

Compartir

Descargar para leer sin conexión

 1. 1. PLA DE TREBALL PERSONALITZAT EE Curs 07/08 CEIP BISBAT D’EGARA Alumne/a: Nivell: 1- 1- CARACTERÍSTIQUES I SITUACIÓ DE L’ALUMNE/A..........................................2 2- PRIORITATS EDUCATIVES......................................................................................2 3- ADEQUACIÓ CURRICULAR INDIVIDUALITZADA: .........................................3 4- CRITERIS DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ............................................................3 5- HORARI I COORDINACIÓ........................................................................................4 HORARI DE L’ALUMNE (A0, EE, ESPECIALISTES).................................................4 HORARI DE COORDINACIÓ.........................................................................................4 6. FULL D’ENTREVISTES..............................................................................................5 .........................................................................................................5 2
 2. 2. Alumne/a: CEIP Bisbat d’Ègara 1- CARACTERÍSTIQUES I SITUACIÓ DE L’ALUMNE/A Dades personals: Data naixement: Adreça: Tel.: Nom i cognoms de la mare: Nom i cognoms del pare: Observacions: Ha arribat aquest curs nou a l’escola Dades escolars: Escola: CEIP Bisbat d’Egara Nivell, cicle i curs Personal que intervé en el procés educatiu: Nivell/s, cicle/s, curs/os de referència per a l’ACI: Etapa Primària Dades mèdiques rellevants: Diagnòstic: Observacions d’interès: 2- PRIORITATS EDUCATIVES Atencions específiques i d’altres serveis: ÀMBIT PERSONAL Objectius Estratègies ÀMBIT SOCIAL Objectius Estratègies ÀMBIT D’APRENENTATGES (ÀREES CURRICULARS) Objectius Estratègies 1
 3. 3. Alumne/a: CEIP Bisbat d’Ègara 1
 4. 4. Alumne/a: CEIP Bisbat d’Ègara 3- ADEQUACIÓ CURRICULAR INDIVIDUALITZADA: QUADRE RESUM ÀREA/AMBIT ADEQUACIÓ TEMP. RESPONSABLE EMPLAÇAMENT RECURSOS ESPECÍFICS Àmbit personal Àmbit social Àmbit d’aprenentatges Llengua catalana Llengua castellana Llengua estrangera Matemàtiques Coneixement del medi social i natural Educació artística: música Educació artística: plàstica Educació física Educació per a la ciutadania (CS) Alternativa/Religió 3.1. UNITATS DE PROGRAMACIÓ (adjuntes) Senyalització de les adequacions: Supressió: part de la U.D. no essencial que queda ajornada i de moment no serà avaluada. Compleció: completar amb elements de treball específic Substitució: canviar per un elementadaptat a les seves possibilitats 3
 5. 5. Alumne/a: CEIP Bisbat d’Ègara 4- CRITERIS DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ Criteris d’avaluació: s’avaluarà la millora dels aspectes prioritaris a treballar i dels continguts curriculars indicats en les diferents unitats de programació. Seguiment: L’avaluació conjunta amb els diferents professionals es farà en els dos períodes que el centre destina a l’avaluació (gener i juny). L’avaluació de cada unitat de programació es realitzarà segons la indicació de cada una d’elles (avaluació inicial/avaluació formativa/avaluació sumativa). Avaluació: quedarà reflectida en els diferents registres de les unitats de programació i en l’informe d’avaluació. 4
 6. 6. Alumne/a: CEIP Bisbat d’Ègara 5- HORARI I COORDINACIÓ HORARI DE L’ALUMNE (A0, EE, ESPECIALISTES) DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 9 a 10 10 a 11 11 a 11.30 PATI PATI PATI PATI PATI 11.30 a 12.15 12.15 a 13 13 a 15 15 a 16 16 a 17 HORARI DE COORDINACIÓ 12 a 13 13 a 14 5
 7. 7. 6. FULL D’ENTREVISTES Nom i cognoms de l’alumne/a: Data: Assistents: Temes: Acords: Nom i cognoms de l’alumne/a: Data: Assistents: Temes: Acords: 6
 1. 1. PLA DE TREBALL PERSONALITZAT EE Curs 07/08 CEIP BISBAT D’EGARA Alumne/a: Nivell: 1- 1- CARACTERÍSTIQUES I SITUACIÓ DE L’ALUMNE/A..........................................2 2- PRIORITATS EDUCATIVES......................................................................................2 3- ADEQUACIÓ CURRICULAR INDIVIDUALITZADA: .........................................3 4- CRITERIS DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ............................................................3 5- HORARI I COORDINACIÓ........................................................................................4 HORARI DE L’ALUMNE (A0, EE, ESPECIALISTES).................................................4 HORARI DE COORDINACIÓ.........................................................................................4 6. FULL D’ENTREVISTES..............................................................................................5 .........................................................................................................5 2
 2. 2. Alumne/a: CEIP Bisbat d’Ègara 1- CARACTERÍSTIQUES I SITUACIÓ DE L’ALUMNE/A Dades personals: Data naixement: Adreça: Tel.: Nom i cognoms de la mare: Nom i cognoms del pare: Observacions: Ha arribat aquest curs nou a l’escola Dades escolars: Escola: CEIP Bisbat d’Egara Nivell, cicle i curs Personal que intervé en el procés educatiu: Nivell/s, cicle/s, curs/os de referència per a l’ACI: Etapa Primària Dades mèdiques rellevants: Diagnòstic: Observacions d’interès: 2- PRIORITATS EDUCATIVES Atencions específiques i d’altres serveis: ÀMBIT PERSONAL Objectius Estratègies ÀMBIT SOCIAL Objectius Estratègies ÀMBIT D’APRENENTATGES (ÀREES CURRICULARS) Objectius Estratègies 1
 3. 3. Alumne/a: CEIP Bisbat d’Ègara 1
 4. 4. Alumne/a: CEIP Bisbat d’Ègara 3- ADEQUACIÓ CURRICULAR INDIVIDUALITZADA: QUADRE RESUM ÀREA/AMBIT ADEQUACIÓ TEMP. RESPONSABLE EMPLAÇAMENT RECURSOS ESPECÍFICS Àmbit personal Àmbit social Àmbit d’aprenentatges Llengua catalana Llengua castellana Llengua estrangera Matemàtiques Coneixement del medi social i natural Educació artística: música Educació artística: plàstica Educació física Educació per a la ciutadania (CS) Alternativa/Religió 3.1. UNITATS DE PROGRAMACIÓ (adjuntes) Senyalització de les adequacions: Supressió: part de la U.D. no essencial que queda ajornada i de moment no serà avaluada. Compleció: completar amb elements de treball específic Substitució: canviar per un elementadaptat a les seves possibilitats 3
 5. 5. Alumne/a: CEIP Bisbat d’Ègara 4- CRITERIS DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ Criteris d’avaluació: s’avaluarà la millora dels aspectes prioritaris a treballar i dels continguts curriculars indicats en les diferents unitats de programació. Seguiment: L’avaluació conjunta amb els diferents professionals es farà en els dos períodes que el centre destina a l’avaluació (gener i juny). L’avaluació de cada unitat de programació es realitzarà segons la indicació de cada una d’elles (avaluació inicial/avaluació formativa/avaluació sumativa). Avaluació: quedarà reflectida en els diferents registres de les unitats de programació i en l’informe d’avaluació. 4
 6. 6. Alumne/a: CEIP Bisbat d’Ègara 5- HORARI I COORDINACIÓ HORARI DE L’ALUMNE (A0, EE, ESPECIALISTES) DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 9 a 10 10 a 11 11 a 11.30 PATI PATI PATI PATI PATI 11.30 a 12.15 12.15 a 13 13 a 15 15 a 16 16 a 17 HORARI DE COORDINACIÓ 12 a 13 13 a 14 5
 7. 7. 6. FULL D’ENTREVISTES Nom i cognoms de l’alumne/a: Data: Assistents: Temes: Acords: Nom i cognoms de l’alumne/a: Data: Assistents: Temes: Acords: 6

Más Contenido Relacionado

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo

×