Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Aprenentatge Cooperatiu Ii

 1. L’APRENENTATGE COOPERATIU A L’AULA (II): Programa “Cooperar per Aprendre / Aprendre a Cooperar” (CA/AC) Seminari sobre Inclusió Escolar Solsona. Curs 2006-2007 Equip de treball: Pere Pujolàs i José Ramón Lago (Coords.), Gemma Riera, Olga Pedragosa i Jesús Soldevila
 2. Dinàmiques de grup per a la interacció i la coneixença mútua 1. La pilota 2. L’entrevista 3. La maleta 4. El blanc i la diana 5. Cercles d’amics 6. Les pàgines grogues 1. El grup, els equips i l’aula 1.1 El grup
 3. Dinàmiques de grup per a la presa de decisions consensuada 1. El Grup Nominal 2. Les Dues Columnes 1. El grup, els equips i l’aula 1.1 El grup
 4. 1. El grup, els equips i l’aula 1.2 Els equips de base Formació dels Equips de Base: Per formar els equips, cal distribuir els estudiants del grup classe en tres sub-grups: La resta dels estudiants del grup… Els més necessitats d’ajut… Els més capaços de donar ajut…
 5. 1. Compartir-ho tot (Cal demanar permís abans). 2. Demanar la paraula abans de parlar. 3. Acceptar les decisions de la majoria. 4. Ajudar els companys. 5. Demanar ajuda quan la necessiti. 6. No rebutjar l’ajuda d’un company. 7. Fer la feina que em toqui. 8. Participar en tots els treballs i activitats de l’equip. 9. Treballar en silenci i, quan sigui necessari, parlar amb veu baixa. 10. Complir aquestes normes i fer-les complir als altres. 1. El grup, els equips i l’aula 1.2 Els equips de base Organització Interna dels Equips de Base: Normes de funcionament
 6. 1. El grup, els equips i l’aula 1.2 Els equips de base Organització Interna dels Equips de Base: El Pla de l’Equip Ajudant del Coordinador Isabel Secretari Antoni Coordinador Joan Responsable del material Maria Càrrec: Nom: Presentar de forma correcta els treballs Isabel Fer els deures Antoni Demanar ajuda quan sigui necessari Joan Acabar la feina Maria Compromisos personals: Nom: Pla núm. 1 de l’Equip. Període: Del 15 al 26 d’abril
 7. 1. El grup, els equips i l’aula 1.2 Els equips de base Organització Interna dels Equips de Base: El Pla de l’Equip Ajudar-se els uns als altres 4. Ser puntuals 5. Acabar les feines 3. Aprofitar el temps adequadament 2. Progressar en l’aprenentatge 1. Objectius de l’equip: Pla núm. 1 de l’Equip. Període: Del 15 al 26 d’abril
 8. 1. El grup, els equips i l’aula 1.2 Els equips de base Organització Interna dels Equips de Base: El Pla de l’Equip Pla núm. 1 de l’Equip. Període: Del 15 al 26 d’abril Diari de Sessions. Dia: Àrea: Com ha anat? Què hem fet? El secretari o la secretària:
 9. 1. El grup, els equips i l’aula 1.2 Els equips de base Organització Interna dels Equips de Base: El Pla de l’Equip Pla núm. 1 de l’Equip. Període: Del 15 al 26 d’abril Revisió del funcionament de l’equip X 7. Ha exercit cadascú el seu càrrec correctament? X 6. Ha complert cadascú el seu compromís? X 5. Hem progressat en els altres objectius de l’equip? X 4. Ens hem ajudat? X 3. Hem acabat les feines a temps? X 2. Hem utilitzat el temps adequadament? X 1. Hem avançat tots en el nostre aprenentatge? Molt bé Bé Necessita millorar Com funciona el nostre equip?
 10. 1. El grup, els equips i l’aula 1.2 Els equips de base Organització Interna dels Equips de Base: El Pla de l’Equip Valoració global (1) : POSITIVA Vist-i-plau del de/la profesor/a: (1) Valoració global: Negativa, positiva, molt positiva. Pla núm. 1 de l’Equip. Període: Del 15 al 26 d’abril Revisió del funcionament de l’equip
 11. 1. El grup, els equips i l’aula 1.2 Els equips de base Dinàmiques de grup per motivar a treballar en equip 1. L’Equip d’en Manel 2. El Joc de la NASA
 12. Quan treballen en Equips de Base... 1. El grup, els equips i l’aula 1. L’espai de l’aula. Distribució del mobiliari
 13. Quan treballen en Equips d’Experts... 1. El grup, els equips i l’aula 1. L’espai de l’aula. Distribució del mobiliari
 14. 1. El grup, els equips i l’aula 1. L’espai de l’aula. Distribució del mobiliari
 15. 2. Estructures de l’activitat cooperatives 1.1 Estructures cooperatives simples 1. 1-2-4 2. Parada de tres minuts 3. El número 4. Els quatre savis 5. Mapa conceptual a quatre bandes 6. Llapis al mig 7. El joc de les paraules 8. Mapa conceptual mut (mini trencaclosques) 9. Lectura compartida 10. La substància
 16. 2. Estructures de l’activitat cooperatives 1.2 Estructures cooperatives complexes 1. La tècnica TAI (“Team Assisted Individualization”) 2. Els Grups d’Investigació (“Group-Investigation”) 3. El Trencaclosques (“Jigsaw”) 4. La tutoria entre iguals 5. La tècnica TGT (“Teams-Games-Tournaments”)
Publicidad