Publicidad

Competencies Bellera Cat

mcunille
31 de Jan de 2009
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

Competencies Bellera Cat

  1. Nou currículum: Treballar per competències treball cooperatiu interdisciplinari i ús del portafoli com a eina d’avaluació IES Celestí Bellera comunitat d’innovació i aprenentatge Granollers (Barcelona) per SANTI LLORENS Servei Educatiu del Segrià (Lleida).- Nov’08
  2. Resum d ’objectius i activitats (curs 06/07) Instruments i documents de valoració. Tercer trimestre 5.- Avaluació del projecte i propostes de continuïtat Proporcionar espais i elements d’autoavaluació, control, discussió Tot el curs 4.- Treball reflexiu i autoavaluació dels alumnes Treball interdisciplinari matemàtiques ciències Segon trimestre 3.- Treball cooperatiu Programar activitats que portin els alumnes a fer servir diversitat de recursos al seu abast: el servidor TIC del centre, correu electrònic, campus Moodle, Internet... Al llarg de tot el curs 2.- Gestionar informació Disseny de documents sobre maneres de formar grups, com organitzar-los i com avaluar-ne el funcionament Trimestre 1r. Principalment en hores de ciències naturals i alguna activitat en grup en hores de matemàtiques 1.- Treballar en grup de manera eficaç Recursos Temporització Objectius
  3. IES Celestí Bellera comunitat d’innovació i aprenentatge Granollers (Barcelona) www .bellera. cat Servei Educatiu del Segrià (Lleida).- Nov’08 Nou currículum: Treballar per competències
Publicidad