Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

GRADJA SRCA

190 visualizaciones

Publicado el

...

Publicado en: Salud y medicina
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

GRADJA SRCA

 1. 1. 8/23/2020 1 SRCE (COR, KARDIA)
 2. 2. 8/23/2020 2 SRCE • Centralni organ kardivaskualrnog sistema • Mišićna pumpa za usmeravanje krvi u plućnu i sistemsku cirkulaciju
 3. 3. 8/23/2020 3 POLOŽAJ SRCA U MEDIJASTINUMU
 4. 4. 8/23/2020 4 POLOŽAJ U ODNOSU NA ZID GRUDNOG KOŠA • Iza sternuma i rebarnih hrskavica • Iznad dijafragme • Ispred kičmenog stuba i velikih krvnih sudova, kao i jednjaka • Vrh V i.c. na medioklavikularnoj liniji
 5. 5. 8/23/2020 5 Izgled, oblik i položaj • U donjem mediastinumu, između plućnih krila, ima oblik nepravilen kupe • Basis cordis – gornji, širi deo srca • Apex – donji deo, čiji se udar može napipati rukom • 8 – 10 cm široka baza, težina 300 g. (prazno)
 6. 6. 8/23/2020 6 KAKVA JE ORIJENTACIJA SRCA? • Baza je okrenuta unazad, naviše i udesno • Vrh je okrenut unapred, ulevo i naniže • Zamišljena visina ove kupe zove se axis cordis i identična je električnoj osovini srca, koja se koristi pri EKG snimanju
 7. 7. 8/23/2020 7 STRANE I IVICE SRCA • Prednja strana (facies sternocostalis) • Leva (facies pulmonalis), orgovara levoj srčanoj ivici • Donja, zaravnjena (facies diaphragmatica)
 8. 8. 8/23/2020 8 Spoljašnja anatomija – facies sternocostalis
 9. 9. 8/23/2020 9 Donja strana – facies diaphragmatica i baza srca Bazu od ostalog dela srca odvaja sulcus coronarius U njemu se nalaze glavne srčane artrije (aa. coronariae) i srčani venski sistem (sinus coronarius) sa velikim pritokama
 10. 10. Zadnja strana srca 8/23/2020 10
 11. 11. 8/23/2020 11 IVICE SRCA • Desna ivica – margo dexter, oštra i pripada desnoj pretkomori • Leva ivica – margo sinister, okruglasta nejasna, pripada levoj komori i malim delom, levoj aurikuli, okrenuta ka levom plućnom krilu i pretvorena u facies pulmonalis • Pojedini autori opisuju i gornji i donju ivicu • Gornja ivica je mesto gde ulaze i izlaze veliki krvni sudovi. Čine je L. i D. aurikula i mali deo desne komore • Donju ivicu formiraju desna i manji deo level komore
 12. 12. 8/23/2020 12 Površinska projekcija srca -III desno rebro – 2cm; II levi i.c. -3cm -VI desno rebro-2cm; V levi i.c. prostor 9cm (linea med. ant.) -Po položaju: vertikalno srce, koso srce i horuzontalno srce
 13. 13. 8/23/2020 13 Radiološka silueta srca • Desna ivica: VCS, atrium dextrum i VCI • Leva ivica: aorta, pulmonalni zaliv, auricula sinistra, leva komora • Donju ivicu sačinajvaju l. i d. komora • VRH SRCA SE RADIOLOŠKI NE IDENTIFIKUJE
 14. 14. Zid srčanog mišića • Zid srčanog mišića grade tri sloja • Endokard je unutrašnji sloj koji je u kontaktu sa krvi. • Središnji sloj je najdeblji, mišićni i naziva se miokard. • Miokard je obmotan spoljašnjim zidom, odnosno omotačem koji se zove epikard. 8/23/2020 14
 15. 15. Veliki i mali krvotok 8/23/2020 15 • U kliničkom kontekstu ono je podeljeno na levo srce (leva pretkomora i leva komora) i desno srce (desna pretkomora i desna komora). . Veliki krvotok počinje u levoj komori. Čine ga aorta, sve njene grane za glavu, trup i udove, svi kapilari i svi sudovi koji se ulivaju u šuplje vene i srčani venski sinus. Završava se u desnoj pretkomori. Mali krvotok počinje u desnoj komori. Čine ga plućno arterijsko stablo, plućni kapilari i plućne vene. Mali krvotok omogućava oksigenaciju venske krvi u plućima. Završava se u levoj pretkomori.
 16. 16. 8/23/2020 16 Unutrašnja anatomija srca • Šupljine: atrium dextrum et sinistrum, ventriculus dex. et sin. • Srčana pregrada: septum cordis – interatriale, interventriculare, atrioventricualre • Srčani zalisci – ostium atrioventriculare dex. et sin., ostium trunci pulmonalis et aortae • Mm. papillares, choradae tendineae, mm. pecitineati et trabeculae carneae
 17. 17. 8/23/2020 17 Atrium dextrum • Ima oblik izdužene kocke • Na prednjem zidu: ostium a-v dex. (valvula tricuspidalis) • Zadnji zid: truberculum intervenosum • Gornji zid: ostium VCS, SA čvor, crista terminalis (sulcus terminalis) • Donji zid: ostium sinus coronarii (valvula Thebesi), ostium VCI, crista (sulcus) terminalis) • Spoljašnji zid: auricula dex. (mm. pectineati), crista (sulcus) terminalis • Unutrašnji zid: septum interatriale, fossa ovalis, septum arioventriculare, AV čvor
 18. 18. 8/23/2020 18 Valvula tricuspidalis
 19. 19. 8/23/2020 19 Ventriculus dexter • Tri zida: prednji, unutrašnji, zadnji • Dva funkcionalna dela: prednji i zadnji, koje odvaja crista supraventricularis • zadnji: aspiracioni, odgovara desnom a-v ušću • prednji: preko prednjeg zida, polako se sužava, formira conus arteriosus (infundibulum) i završava se ostiumom trunci pulmonalis na bazi. Odatle počinje mali (plućni) krvotok • Sadrži tri papilarna mišića: m. papillaris ant., post. et medialis (septalis)
 20. 20. 8/23/2020 20 Atrium sinistrum • Podseća na atrium dex. • Preko zadnjeg zida ulivaju se plućne vene (vv. pulmonales) • na unutrašnjem zidu se nalazi falx septi, ispupčenje izazvano fossom ovalis • Na prednjem zidu je ostium a-v sinistrum (valvula bicuspidalis s. mitralis)
 21. 21. 8/23/2020 21 Ventriculus sinister • Takođe tri zida: prednji, zadnji i spoljašnji • Debljeg zida • Dva dela, slično desnoj komori • Aspiracioni, vodi od mitralnog ušća, preko vrha, ka prednjem, evakuacionom, koji se završava aortnim ušćem (ostium aortae) • Sadrži dva papilarna mišića: m. papillaris ant. et post.
 22. 22. 8/23/2020 22 Valva basis ventriculi sinistri Aorta Sinus aorticus Walsalvae Valvula mitralis
 23. 23. Srčani zalisci 8/23/2020 23
 24. 24. 8/23/2020 24 Papilarni mišići se nalaze u komorama srca. Imaju kvržice u AV zalisku ( mitralni i trikuspidni zalistak), preko chordae tendineae sprečavaju inverzije toka krvi i kontrakcije ili njihovog prolapsa pri kontrakcija ma (ili ventrikularnim kontrakcijama) zalisaka
 25. 25. 8/23/2020 25 SISTOLA I DIJASTOLA
 26. 26. 8/23/2020 26 Septum cordis Ima dva, odnosno tri dela: Septum interatriale Septum interventriculare Septum atrioventriculare
 27. 27. 8/23/2020 27 PROJEKCIONE I AUSKULTACIONE TAČKE
 28. 28. 8/23/2020 28 SCELETON CORDIS STRUKTURA: • prstenovi oko velikuh AV otvora i arterijskih ušća Funcija: 1. Podrška zaliscima i pripoji miokarda 2. Održavaju stalnim AV otvore i arterijska ušća Trigonum fibrosum sinistrum trigonum fibrosum dextrum
 29. 29. 8/23/2020 29 Myocardium • Miokard pretkomora: zajednička, površinska i posebna, duboka vlakna • Miokard komora: isto kao i pretkomore • duboki sloj pretkomora pravi mm. papillares • Vezivno tkivo srca formira trigonum fibrosum dex. et sin. Gap juctions
 30. 30. 8/23/2020 30 Vaskularizacija srca • A. coronaria sinistra. Iz sinus aorticus sin., ulazi u a-v žljeb, a zatim u prednji i-v žljeb, dok druga grana ide kroz sulcus coronarius • Važnije grane: r. interventricularis ant. i r. circumflexus • Vaskularizuje levi deo srca, septum i AV čvor • A. coronaria dex. Iz sinus aorticus dex., ulazi u koronarni žljeb, a zatim u zadnji i-v žljeb. Vaskularizuje SA i AV čvor, septum i desni deo srca
 31. 31. 8/23/2020 Copyright by prof. dr B. Filipović 31 Venska drenaža srca • Sinus coronarius: najveća vena, predstavlja završetak velike srčane vene. Uliva se u AD preko zadnjeg zida. Prima sledeće pritoke – V. cardiaca magna – V. cardiaca media – V. cardiaca parva – V. obliqua atrii sin. (Marshall) – v. posterior ventriculi sin. • VV. cordis minimae - Thebesi Sinus coronarius
 32. 32. 8/23/2020 32 Inervacija srca • Pl. cardiacus – nalazi se ispred tr. pulmonalisa (površinski) i arcus aortae i bifurkacije traheje (duboki deo) • Sy vlakna iz vratnih gangliona (n. cardiacus cervicalis sup., med. i inf.), iz grudnog sy (nn. cardiaci thoracici) • PSY iz n. X (iz vratnog i grudnog dela): rr. cardiaci cervicales sup. et inf., rr. cardiaci thoracici • Ganglion cardiacum magnum - Wrisbergi uz arcus aortae
 33. 33. 8/23/2020 33 Systema conducens cordis • Sastoji se iz : – nodus sinuatrialis – Keth – Flack – nodus atrioventricularis – Aschoff – Tawara – Fasciculus atrioventricularis – Hisi: • Crus commune • Crus dextrum (prolazi kroz trabeculu septomarginalis) • Crus sinistrum (probija septum, deli se na r. ant. et post.)
 34. 34. 8/23/2020 34
 35. 35. 8/23/2020 35 MEDIJASTINUM I SRCE
 36. 36. 8/23/2020 36 • Mediastinum inferius prednji medijastinum najmanji deo medijastinuma, (spatium retrosternale - precardiale) U detinjstvuse više širi nego u odraslo doba • Mediastinum medius – najveći • Prevashodno zauzet srcem • Mediastinum posterius - iza perikarda i dijafragme, a ispred prvih osam pršljenova • Najvažniji elementi su aorta thoracica, oesophagus i N. X
 37. 37. 8/23/2020 37
 38. 38. 8/23/2020 38 COR ET PERI CARDI UM
 39. 39. 8/23/2020 39 PERICARDIUM • Od grčke reči peri – oko i kardia – srce • Nalazi se iza sternuma, iza rebarnih hrskavica II – VI, a ispred T5 – T8 • Sastoji se iz dva dela: – pericardium fibrosuma – kao džak oko srca – pericardium serosuma – koji ima dva lista: laminu parietalis i laminu visceralis (epicardium)
 40. 40. 8/23/2020 40 PERICARDIUM
 41. 41. 8/23/2020 41
 42. 42. 8/23/2020 42 Uloge perikarda • Stabilizacija • zaštita od mehaničke traume i trenja: luči liquor pericardii (30-50 ml) • Prevencija preterane dilatacije od naglog priliva krvi u srce
 43. 43. 8/23/2020 43
 44. 44. 8/23/2020 44 PERICARDIUM FIBROSUM • Sastoji se od snažnih fibroznih vlakana • Ima pretežno zaštitni karakter • Pruža se do ugla sternuma, uz aortu, 1,5 cm udesno i 5 – 7.5 cm ulevo u nivou V i.c. na medioklavikularnoj liniji • Rebarne hrskavice II – VI rebra ga odvajaju od pleurae • Srastao je za centrum tendineum diaphragmae (lig. phrenopericardiacum ant., dex. et sin.) • Za sternum ga vezuju ligg. sternopericardiaca (sup. et inf.) • Odozdo ga probija vena cava inferior
 45. 45. 8/23/2020 45 PERICARDIUM SEROSUM • Dva dela: – lamina parietalis – lamina visceralis • Lamina parietalis srasla sa fibroznim perikardom • Lamina visceralis oblaže samo srce i često se naziva epicardium i na površini srca formira špagove oko velikih krvnih sudova
 46. 46. 8/23/2020 46 • Između dva lista nalazi se cavitas pericardiaca, koju ispunjava mala količina tečnosti (liquor pericardii) Cavitas pericardiaca
 47. 47. 8/23/2020 47 ŠPAGOVI PERIKARDA • Sinus transversus pericardii: iza aorte i tr. pulmonalisa, ispred VCS i leve pretkomore i iznad gornjih pulmonalih vena • Sinus obliquus pericardii – između plućnih vena, na zadnjem zidu leve prekomore
 48. 48. 8/23/2020 48 Krvni sudovi i živci perikarda • Arterijska vaskularizacija: a. musculophrenica, a. pericardiacophrenica, rr. pericardiaci (aorta) • Inervacija: n. phrenicus (C3 – C5) i n. vagus, tr. sympatheticus
 49. 49. 8/23/2020 49 Perikardni izliv i tamponada
 50. 50. 8/23/2020 50 Venski pritisak kod izliva i perikardiakocenteza Igla se postavlja na ugao između ksifoidnog nastavka i VII rebarne hrskavice uz ivicu rebra, a zatim se upravi naviše, pozadi i malo unutra, kroz centrum tendineum do perikardne šupljine

×