Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Projectes Clima.Convocatòria 2014

243 visualizaciones

Publicado el

Els Projectes Clima són un dels elements clau per aconseguir l’objectiu europeu al 2020 de reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle als sectors difusos. Des de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic es va organitzar una jornada tècnica el 7 de marc de 2014 a càrrec d'Iñaki Gili, per tal d'informar i assessorar a les organitzacions interessades.

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Projectes Clima.Convocatòria 2014

 1. 1. Projectes Clima Convocatòria 2014 Iñaki Gili Jauregui Responsable de mitigació 7 de març de 2014
 2. 2. 2 Què és un Projecte Clima? Reducció d’emissions de GEH efectiva i verificable Sobre sectors difusos Addicional al compliment de la legislació Les reduccions de CO2 eq es venen a l’Estat Sostenible econòmicament a llarg termini L’aportació del Projecte Clima és per superar la barrera inicial L’actuació no pot ser deficitària “per sempre” El projecte pot gaudir d’altres ajuts http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/fes-co2
 3. 3. 3 Qui es pot presentar a un Projecte Clima? Sector públic i sector privat Associacions ONG’s … … No hi ha cap limitació
 4. 4. 4 Tipus de projectes que es poden presentar De sectors difusos Agricultura / ramaderia Residencial Residus Industria Transport
 5. 5. 5 Tipus de projectes que no es poden presentar Projectes que redueixen emissions no difuses o no quantificables Reducció de consum elèctrics Producció d’electricitat amb renovables no entra Autoconsum substituint fòssils si entra … Embornals Estudis Projectes R+D+i Projectes en fase d’execució
 6. 6. 6 Convocatòries anteriors 2012 2013 Dotació 4,1 M€ 10 M€ PIN 194 187 Preselecció 119 137 DP 79 67 Seleccionats 40 49 Contracte 37 49
 7. 7. 7 Convocatòria 2014 Dotació convocatòria 2013: 14 M€ Preu de la tona de CO2: 7,1 € El pagament es fa contra el lliurament anual de l’informe verificat de les reduccions El termini de compra de reduccions és de 4 anys
 8. 8. 8 Metodologies existents Metodologies de càlcul ex-ante Metodologies de seguiment ex-post Plantejament Càlculs Seguiment Càlculs
 9. 9. 9 Metodologies existents (II) Digestió anaeròbia de dejeccions ramaderes (aus, porcí, vacú) Energia tèrmica destinada a la reducció del consum de combustibles fòssils en una instal·lació nova o existent Energia tèrmica destinada a la reducció del consum de combustibles fòssils en una instal·lació nova o existent de District Heating Captació i combustió tèrmica de metà en mineria
 10. 10. 10 Metodologies existents (III) Tractament de residus quan l’activitat té lloc íntegrament a l’abocador Tractament de residus quan l’activitat no té lloc íntegrament a l’abocador Canvi de flota de turismes Canvi de flota d’autobusos en transport per carretera Canvi modal en transport de mercaderies per carretera a transport per ferrocarril Canvi de combustible en transport de mercaderies per carretera
 11. 11. 11 Què faig si el meu projecte no es contempla dins de les metodologies existents? Assimilar a una metodologia existent i justificar Desenvolupar una metodologia nova, El Consell Rector del FES-CO2 l’ha d'aprovar Millor si es basa en les metodologies existents per MDL La metodologia s’ha d’aprovar durant al fase de preselecció de projectes Es poden combinar diferents metodologies
 12. 12. 12 Calendari estimat de la convocatòria 2014 15 de febrer: Inici termini presentació d’Idees de Projecte (PINs) 15 de març: Tancament termini d’Idees de Projecte (PINs) Segon trimestre: Avaluació PINs i noves metodologies Segon trimestre: Publicació resultats avaluació i invitació a presentar Documents de Projecte (DP). Tercer trimestre: tancament termini presentació Documents de Projectes (DP) Tercer trimestre: selecció i avaluació de projectes Quart trimestre: signatura de contractes
 13. 13. 13 Anàlisi financer PIN Cost d’abatiment: Es requereix un càlcul aproximat Significa el cost pel promotor de reduir 1 t CO2eq Numerador: Costos a 10 anys (Inversió + Explotació/manteniment) Denominador: Reducció estimada de CO2eq a 10 anys Cost de la solució més econòmica És el cost aprox. de l’alternativa Ex: caldera de biomassa Vs caldera gasoil (o la que ja tenim) Ex: flota vehicle elèctric Vs flota vehicle convencional Ex: Biodigestió de purins Vs tractament convencional (cost zero) VAN
 14. 14. 14 Existeix un llindar mínim de reducció per ser un Projecte Clima? Qualsevol projecte pot presentar-se Pels projectes individuals la referència és de 1.000 tCO2 / anuals Si no s’arriba a aquest nivell de referència s’haurà de justificar millor la resta de beneficis del projecte Si no es pot és recomanable incorporar-ho dins un projecte programàtics
 15. 15. 15 Projectes programàtics • Es planteja un Programa d’activitats: que és la suma de molts projectes individuals de petita escala • Es redueixen els costos de verificació • Han de ser activitats similars i replicables, amb la mateixa metodologia de càlcul i verificació • Poden ser de punts diferents d’Espanya • Programa d’activitats: actuació genèrica de reducció d’emissions • Activitat de programa: cada projecte concret que s’adhereix al programa d’activitats
 16. 16. 16 Projectes programàtics (II) Entitat coordinadora: • És el promotor del projecte i interlocutor davant el FES-CO2 • Responsable de les obligacions contractuals • Lliura les reduccions verificades i és el receptor dels pagaments • Ha d’establir acords amb els titulars de cada activitat, però la seva relació queda en un àmbit privat
 17. 17. 17 Projectes programàtics (III) Documentació a presentar a la convocatòria: • Cal presentar la informació genèrica del programa + (mínim) una activitat adherida • Idees de projecte: PIN-PG, diferenciant Programa i Activitat • Si supera la preselecció i en la fase de Document de projecte: DP-G + i tants DP-A com activitats adherides pel primer any (equivalent al DP dels Projectes individuals) • El DP-G estableix el volum màxim de reducció previst del Programa
 18. 18. 18 Projectes programàtics (IV) • Documentació a presentar posteriorment: – Anualment i coincidint amb la convocatòria dels Projectes Clima es presenten els DP-A de les activitats d’aquell any – Per cada DP-A aprovat es compren els crèdits generats durant els 4 anys des de l’aprovació – Les activitats adherides no poden formar part d’altre Projecte Clima • Verificació: criteri general pel mostreig: arrel quadrada del número d’unitats totals
 19. 19. 19 Criteris d’adjudicació Adequació a la convocatòria Excloent Addicionalitat Excloent Sostenibilitat financera a llarg termini Excloent Eficiència econòmica 20 Potencial de reducció 45 Beneficis ambientals, econòmics i socials 35
 20. 20. 20 Altres beneficis del projecte Millores ambientals Llocs de treball Quantificar i documentar quan sigui possible Tecnologia pròpia
 21. 21. 21 Qui pot verificar? • Entitat Operacional Designada dels MDL • Entitat Independent Acreditada de AC • Verificador Acreditat a Espanya del EU-ETS
 22. 22. 22 Algunes preguntes per pensar Em puc presentar si tinc una bona idea però no un projecte definit? Ho he de tenir tot clar i definit al moment de presentació del PIN o al moment de presentació del DP? Què passa si em veig obligat a modificar el meu projecte?
 23. 23. 23 Moltes gràcies OCCC@gencat.cat igilij@gencat.cat http:// www.gencat.cat/canviclimatic

×