L’adaptació al canvi climàtic
a Catalunya
25 de març de 2014
2
El clima futur (2050)
Temperatura de l’aire
•Augment significatiu i robust de la T mitjana anual amb una
tendència entre...
3
Increment robust i constant de la temperatura
El temps present
4
El clima futur (2050)
Precipitació
•Força incertesa, amb un rang de variació de la P mitjana anual
entre -10 i +5%. Majo...
5
La irregularitat pluviomètrica
El temps present
6
Risc
de l’esdeveniment climàtic
Probabilitat
de succés
Vulnerabilitat
del sistema i/o sector
X
Exposició Sensibilitat Ca...
7
Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic
Impactes sobre sectors i sistemes
Salut
Infraestructures energètiques
...
8
Nombre total mesures GENÈRIQUES = 30
Nombre total mesures ESPECÍFIQUES SISTEMES = 81
Nombre total mesures ESPECÍFIQUES S...
9
Plans Municipals d’Adaptació al Canvi Climàtic
(PMACC)
Què ha de contenir un PMACC?
•Identificació dels impactes del can...
10
Més informació...
Plans Municipals d’Adaptació al Canvi Climàtic
(PMACC)
11
Life+ MEDACC
12
Life+ MEDACC
Life+
MEDACC,
un bon exemple de
com
passar a
l’acció!!!
13
Integració de l’adaptació en el Pacte d’Alcaldes i
Alcaldesses
20% del pressupost de la UE 2014-2020 es
destinarà a l'a...
14
Declaració de Vilanova i la Geltrú
DECLARACIÓ DE VILANOVA I LA GELTRÚ
Per a l’adaptació als efectes del canvi
climàtic ...
15
Convocatòria subvencions 2013
• Sol·licituds rebudes: 14
• Subvencions atorgades: 9
• Import atorgat: 29.324 € => 3.258...
16
Convocatòria subvencions 2014
• Dotació màxima prevista: 70.000 €
• Import màxim de la subvenció: 40% de l’import total...
17
Moltes gràcies
Oficina Catalana del Canvi Climàtic
http:// www.gencat.cat/canviclimatic
occc@gencat.cat
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

L’adaptació al canvi climàtic a Catalunya

338 visualizaciones

Publicado el

Presentació de Gabriel Borràs de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic en el marc de la jornada Com pot adaptar-se el món local als impactes del canvi climàtic? Els Plans Municipals d'Adaptació al Canvi Climàtic. Barcelona, 25 de març de 2014.

Publicado en: Noticias y política
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

L’adaptació al canvi climàtic a Catalunya

 1. 1. L’adaptació al canvi climàtic a Catalunya 25 de març de 2014
 2. 2. 2 El clima futur (2050) Temperatura de l’aire •Augment significatiu i robust de la T mitjana anual amb una tendència entre +0,8 i + 1,8 ºC. •Aquest increment segueix un gradient latitudinal i altitudinal: Pirineu +2,0 ºC, litoral sud +1,0 ºC. •La variació màxima de T s’assoleix a l’estiu i augmenta la probabilitat d’ocurrència de mesos molt càlids. •Increment del 7% del nombre de nits tropicals, amb màxims entre 20 i 30 nits tropicals més a l’any al litoral i prelitoral. •Disminució del 5% en el nombre de dies de glaçada, sobretot al Pirineu, amb una disminució màxima d’entre 30 i 40 dies de glaçada menys a l’any.
 3. 3. 3 Increment robust i constant de la temperatura El temps present
 4. 4. 4 El clima futur (2050) Precipitació •Força incertesa, amb un rang de variació de la P mitjana anual entre -10 i +5%. Major variabilitat interanual. •La P mitjana anual tendeix a disminuir especialment al Pirineu Occidental, però podria arribar a augmentar al litoral nord. •Augment de la probabilitat d’ocurrència d’episodis de P extrema (>200 mm en 24 hores). •Augment de la longitud màxima de la ratxa seca (dies consecutius en un any amb P<1,0 mm), amb valors superiors als 100 dies al litoral i prelitoral (mitjana 1971-2000: 66 dies).
 5. 5. 5 La irregularitat pluviomètrica El temps present
 6. 6. 6 Risc de l’esdeveniment climàtic Probabilitat de succés Vulnerabilitat del sistema i/o sector X Exposició Sensibilitat Capacitat adaptativaX -( ) Preventiva/ Correctiva Tova/Dura Mala adaptació L’adaptació té com a objectiu reduir el risc i els danys per impactes actuals i futurs, d’una manera eficaç i/o explotant els beneficis potencials (Llibre Verd UE). L'adaptació als impactes del canvi climàtic
 7. 7. 7 Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic Impactes sobre sectors i sistemes Salut Infraestructures energètiques Infraestructures de transport Biodiversitat Gestió de l’aigua Gestió forestal Agricultura i Ramaderia Turisme Pesca Urbanisme i Habitatge Indústria i Serveis Observats Potencials Canvi global 24 0 4 19 4 4 8 Nombre impactes descrits = 63 Nombre impactes observats = 32
 8. 8. 8 Nombre total mesures GENÈRIQUES = 30 Nombre total mesures ESPECÍFIQUES SISTEMES = 81 Nombre total mesures ESPECÍFIQUES SECTORS = 71 NOMBRE TOTAL MESURES = 182 RESUM MESURES • Establir nous models de governança des de la Generalitat i els municipis que facilitin la implementació de mesures d’adaptació locals. • Impulsar des del Govern de la Generalitat l’aprovació d’ordres de subvenció que estimulin la redacció de plans d’adaptació des de l’Administració local. Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic
 9. 9. 9 Plans Municipals d’Adaptació al Canvi Climàtic (PMACC) Què ha de contenir un PMACC? •Identificació dels impactes del canvi climàtic més significatius al municipi. •Identificació dels àmbits prioritaris d’intervenció en l’adaptació al canvi climàtic. •Establiment dels objectius d’adaptació definits bé a nivell transversal, bé a nivell sectorial. •Definició de les accions per a l’adaptació. •Establiment d’un sistema d’avaluació i seguiment. •Definició d’un sistema de coordinació interna del procés. •Actualització i revisió del Programa. •Comunicació i participació al llarg del procés.
 10. 10. 10 Més informació... Plans Municipals d’Adaptació al Canvi Climàtic (PMACC)
 11. 11. 11 Life+ MEDACC
 12. 12. 12 Life+ MEDACC Life+ MEDACC, un bon exemple de com passar a l’acció!!!
 13. 13. 13 Integració de l’adaptació en el Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses 20% del pressupost de la UE 2014-2020 es destinarà a l'acció pel clima, inclosa l'adaptació. Els requeriments d'adaptació s'inclouen en tots els programes de finançament de la UE. La UE encoratja les autoritats locals a integrar les necessitats d'adaptació en la planificació i implementació de les seves polítiques. •La Comissió Europea ha promogut en data 19 de març de 2014 la Iniciativa del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per a l’Adaptació al Canvi Climàtic (MAYORS ADAPT). •Les Ciutats signants es comprometen a contribuir a l'objectiu general de l'estratègia d'adaptació de la UE mitjançant el desenvolupament d'una estratègia local d'adaptació o integrant l'adaptació al canvi climàtic en els plans ja existents. http://mayors-adapt.eu/
 14. 14. 14 Declaració de Vilanova i la Geltrú DECLARACIÓ DE VILANOVA I LA GELTRÚ Per a l’adaptació als efectes del canvi climàtic en el territori i el litoral (18 de març de 2014) http://xarxaenxarxa.diba.cat/sites/xarxaenxarxa.diba.cat/files/05 _declaracio_de_vilanova_aprovat.pdf Entre els seus acords...
 15. 15. 15 Convocatòria subvencions 2013 • Sol·licituds rebudes: 14 • Subvencions atorgades: 9 • Import atorgat: 29.324 € => 3.258 € de mitjana per PMACC subvencionat
 16. 16. 16 Convocatòria subvencions 2014 • Dotació màxima prevista: 70.000 € • Import màxim de la subvenció: 40% de l’import total de l’actuació amb un màxim de 6.000 € NOVETAT!!! en el cas d’agrupacions d’ens locals: 60% de l’import total de l’actuació amb un màxim de 6.000 € • Termini de presentació de sol·licituds: 22 d’abril de 2014 • Termini d’execució: de l’1 de gener de 2014 al 30 de setembre de 2014 • Termini de justificació: 30 de setembre de 2014
 17. 17. 17 Moltes gràcies Oficina Catalana del Canvi Climàtic http:// www.gencat.cat/canviclimatic occc@gencat.cat

×