Generalitat de Catalunya     Departament de Territori i SostenibilitatPLA D’ACTUACIÓPER A LA MILLORA DE LAQUALITAT DE...
DIAGNOSIS DE LA QUALITAT DE L’AIRE 2000-2010 A CATALUNYA PEL QUE FA ACONTAMINANTS DE CIUTATLa vigilància i l’avaluació de ...
SITUACIÓ ACTUAL PLA D’ACTUACIÓ2011- 2015 L’any 2010 va entrar en vigor el límit de qualitat de l’aire pel diòxid de nitrog...
Avaluació de la Qualitat de l’aire 2010 pel     que fa a contaminants de ciutat     NO2           PM10 ...
Avaluació de la Qualitat de l’aire 2010 pel     que fa a contaminants de ciutatO3        Pb    CO    SO2...
EVOLUCIÓ DE VALORS MITJANS DEQUALITAT DE L’AIRE - Últims 10 anys                             M...
EVOLUCIÓ DE VALORS MITJANS DE   QUALITAT DE L’AIRE - Últims 10 anys                           ...
EVOLUCIÓ DE VALORS MITJANS DE QUALITAT DE L’AIRE - Últims 10 anys48 ug/m3                      Mitjan...
EVOLUCIÓ DE VALORS MITJANS DE               QUALITAT DE L’AIRE - Últims 10 anys               ...
CONDICIONS DE CONTORN            10
DIAGNOSI DE LA QUALITAT DEL’AIRE 2000 - 2010Aquesta diagnosi comportarà la declaració de zona2 de qualitat de l’aire com a...
INVENTARI D’EMISSIONS                      Emissió PM10 (t/any)                   ...
INVENTARI D’EMISSIONS                      Emissió NOx (t/any)                    ...
FILOSOFIA DEL PLA D’ACTUACIÓ 2011-2015El Pla d’actuació de qualitat de l’aire 2011-2015inclourà mesures que impulsin, ince...
PLANS D’ACTUACIÓ D’ACORD AMB LA NORMATIVAEUROPEA    Pla d’actuació        Pla d’Acció a Curt     2011-201...
PLANS D’ACTUACIÓ AMB LA SINÈRGIA DE LESACTUACIONS D’ÀMBIT LOCAL, AUTONÒMIC I ESTATAL Pla d’actuació            ...
PLA D’ACTUACIÓ 2011-2015: 7 ÀMBITS DETREBALL Transport       Aeroport del  Port de     Activitats  terrestre...
LÍNIES DE TREBALL PER DEFINIR LESMESURES DEL PLA D’ACTUACIÓ 2011-2015Línies d’actuació de l’Àmbit de treball del transport...
LÍNIES DE TREBALL PER DEFINIR LESMESURES DEL PLA D’ACTUACIÓ 2011-2015Línies d’actuació de l’Aeroport del Prat de Llobregat...
LÍNIES DE TREBALL PER DEFINIR LESMESURES DEL PLA D’ACTUACIÓ 2011-2015Pel que fa al Port de Barcelona:Principalment s’incid...
LÍNIES DE TREBALL PER DEFINIR LESMESURES DEL PLA D’ACTUACIÓ 2011-2015En relació a les activitats industrials i energètique...
LÍNIES DE TREBALL PER DEFINIR LESMESURES DEL PLA D’ACTUACIÓ 2011-2015 Actuacions en l’Àmbit Municipal: Pacte d’alcaldes. S...
MESURES DE COORDINACIÓ                 Coordinació        Episodis de    estratègica      ...
PLA D’ACCIÓ A CURT TERMINI D’ACORD AMB LANORMATIVA EUROPEA DEL 2008. EPISODIS DECONTAMINACIÓ (risc de superar els llindars...
MESURES DE COORDINACIÓ EN EPISODIS D’ELEVADA CONTAMINACIÓ (risc de superar els llindars d’alerta)Pel que fa a les mesures ...
MESURES DE COORDINACIÓPel que fa a les mesures de coordinació estratègica de plans,programes i estratègies relacionades, e...
Generalitat de Catalunya Departament de Territori i SostenibilitatMoltes gràcies!www.gencat.catwww.airemes.net
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Document base per al debat - Pla per la millora de la qualitat de l'aire (2011-2015)

811 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Tecnología
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Document base per al debat - Pla per la millora de la qualitat de l'aire (2011-2015)

 1. 1. Generalitat de Catalunya Departament de Territori i SostenibilitatPLA D’ACTUACIÓPER A LA MILLORA DE LAQUALITAT DE L’AIRE PERÍODE 2011 - 2015 Línies de treball 5 de maig de 2011
 2. 2. DIAGNOSIS DE LA QUALITAT DE L’AIRE 2000-2010 A CATALUNYA PEL QUE FA ACONTAMINANTS DE CIUTATLa vigilància i l’avaluació de la contaminació atmosfèrica a Catalunya es duu a termeprincipalment mitjançant la Xarxa de Vigilància i Previsió de la ContaminacióAtmosfèrica de Catalunya (XVPCA).S’avalua principalment amb mètodes de mesura fixa, inclús en aquelles zones on noés necessari. Es disposa de més de 9.000.000 de dades anuals. Estadístics de la XVPCA a 31 de desembre de 2010 Nombre de punts de mesurament 141 Nombre de punts de mesurament amb mesuraments manuals 107 Nombre de mesuraments manuals 318 Nombre de punts de mesurament amb mesuraments automàtics 81 Nombre de mesuraments automàtics 272 Municipis on hi ha punts de mesurament de la XVPCA 88 Punts amb mesuraments automàtics 10 centres d’anàlisi Punts amb mesuraments manuals 2 2
 3. 3. SITUACIÓ ACTUAL PLA D’ACTUACIÓ2011- 2015 L’any 2010 va entrar en vigor el límit de qualitat de l’aire pel diòxid de nitrogen de 40ug/m3 (any 2000 60 ug/m3). L’avaluació de la qualitat de l’aire al 2010 constata superacions pel diòxid de nitrogen tant a la zona 1 com a la zona 2. La normativa europea 2008/50/CE, preveu la possibilitat de sol·licitar una pròrroga de 5 anys per a l’aplicació del límit. Per atorgar la pròrroga cal disposar d’un pla de mesures en el moment de presentar les dades de QA de l’any anterior. En aquesta línia la Secretari de Territori i Mobilitat s’incorporarà en la coordinació i gestió del pla en un mateix nivell que la pròpia direcció de Qualitat Ambiental. Generalitat de Catalunya Departament de Territori i 3 Sostenibilitat
 4. 4. Avaluació de la Qualitat de l’aire 2010 pel que fa a contaminants de ciutat NO2 PM10 4
 5. 5. Avaluació de la Qualitat de l’aire 2010 pel que fa a contaminants de ciutatO3 Pb CO SO2 5
 6. 6. EVOLUCIÓ DE VALORS MITJANS DEQUALITAT DE L’AIRE - Últims 10 anys Mitjana anual diòxid de nitrogen (NO2) ZQA1 90 80Mitjana anual NO2 (ug/m )3 70 60 50 40 30 20 10 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 VLa+MdT VLa Barcelona (Ciutadella) Barcelona (Gràcia-Sant Gervasi) Cornellà de Llobregat El Prat de Llobregat (Pl. de lesglèsia) Sant Vicenç dels HortsNota: valor límit horari 2000 = 300ug/m3 valor límit horari 2010 = 200 ug/m3 6
 7. 7. EVOLUCIÓ DE VALORS MITJANS DE QUALITAT DE L’AIRE - Últims 10 anys Mitjana anual diòxid de nitrogen (NO2) ZQA2 90 80 Mitjana anual NO2 (ug/m3) 70 60 50 40 30 20 10 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 anys VLa+MdT VLa Barberà del Vallès Martorell Montcada i Reixac Rubí (Can Oriol) Sabadell (Gran Via) Sant Andreu de la Barca Sant Cugat del VallèsNota: valor límit horari 2000 = 300ug/m3 valor límit horari 2010 = 200 ug/m3 7
 8. 8. EVOLUCIÓ DE VALORS MITJANS DE QUALITAT DE L’AIRE - Últims 10 anys48 ug/m3 Mitjana anual PM10 ZQA1 40 ug/m3 Mitjana anual PM10 (ug/m ) 80 3 70 60 50 40 30 20 10 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 anys VLa + MdT VLa Barcelona (Gràcia - Sant Gervasi) Barcelona (pl. Universitat) Sant Adrià de Besòs Sant Feliu de Llobregat Sant Vicenç dels Horts (Verge del Rocío) 8
 9. 9. EVOLUCIÓ DE VALORS MITJANS DE QUALITAT DE L’AIRE - Últims 10 anys Mitjana anual PM10 ZQA2 80 70Mitjana anual PM10 (ug/m )3 60 50 40 30 20 10 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 anys VLa + MdT VLa Martorell (c/ Canyameres - c/ Sant A. M. Claret) Pallejà (Mercat Municipal) Sabadell (Gran Via - cra. de Prats) Sant Andreu de la Barca (CEIP Josep Pla) 9 Sant Cugat del Vallès Terrassa (rambla del Pare Alegre)
 10. 10. CONDICIONS DE CONTORN 10
 11. 11. DIAGNOSI DE LA QUALITAT DEL’AIRE 2000 - 2010Aquesta diagnosi comportarà la declaració de zona2 de qualitat de l’aire com a zona de proteccióespecial pel contaminant diòxid de nitrogen. Ladeclaració s’ha de materialitzar mitjançant unAcord de Govern de la Generalitat. Generalitat de Catalunya Departament de Territori i 11 Sostenibilitat
 12. 12. INVENTARI D’EMISSIONS Emissió PM10 (t/any) ReduccióFonts de contaminants 2007 2008 2009 2007-2009Sector industrial 668,8 682,2 655,7 -13,1Sector domèstic 29,8 30,4 30,8 0,9Transport terrestre 1.006,6Transport marítim 1.179,7 1.021,4 1.056,8 -122,8Transport aeri 25,1 24,1 20,3 -4,8Activitats extractives 167,1 156,4 149,0 -18,1Sector de la construcció 781,5 887,3 1.305,7 524,2Total 3.858,7 Generalitat de Catalunya Departament de Territori i 12 Sostenibilitat
 13. 13. INVENTARI D’EMISSIONS Emissió NOx (t/any) ReduccióFonts de contaminants 2007 2008 2009 2007-2009Sector industrial 10.477,6 9.098,9 8.184,6 -2.293,0Sector domèstic 1.598,0 1.719,2 1.737,7 139,8Transport terrestre 20.404,0Transport marítim 7.613,3 6.590,3 6.734,5 -878,8Transport aeri 1.706,7 1.587,9 1.387,4 -319,3Total 41.799,5 Generalitat de Catalunya Departament de Territori i 13 Sostenibilitat
 14. 14. FILOSOFIA DEL PLA D’ACTUACIÓ 2011-2015El Pla d’actuació de qualitat de l’aire 2011-2015inclourà mesures que impulsin, incentivin iafavoreixin una nova visió de la mobilitat a lavegada que es treballarà conjuntament i de formacoordinada amb els agents responsablesd’executar les mesures.En aquesta línia la direcció General de Transports’incorporarà en la coordinació i gestió del pla enun mateix nivell que la pròpia direcció de QualitatAmbientalEs preveu disposar del document del Plad’actuació 2011-2015 a finals de juny d’aquest any. Generalitat de Catalunya Departament de Territori i 14 Sostenibilitat
 15. 15. PLANS D’ACTUACIÓ D’ACORD AMB LA NORMATIVAEUROPEA Pla d’actuació Pla d’Acció a Curt 2011-2015 Termini (art.24 Directiva 2008/50/CE) Mesures a implantar d’acord amb Episodis de contaminació, altres programes i estratègies: Risc de superar els llindars -Indústria d’alerta -Transport -Energia Generalitat de Catalunya Departament de Territori i 15 Sostenibilitat
 16. 16. PLANS D’ACTUACIÓ AMB LA SINÈRGIA DE LESACTUACIONS D’ÀMBIT LOCAL, AUTONÒMIC I ESTATAL Pla d’actuació Pacte Pla d’actuació 2011-2015 d’alcaldes de l’Estat Generalitat Actuacions d’àmbit i Procurar que les seves accionsDesenvolupament d’accions competència municipal S’emmarquin dins les sevesPrioritàries d’acord amb Cal recordar que els nivells Competències per tal ded’altres Més alts es troben als nuclis garantir la reducció de laEstratègies: Indústria, urbans i no a les zones mobilitat per carretera, tant deTransport, energia industrials persones com de mercaderies així com fixar Normativa i fiscalització adequada Generalitat de Catalunya Departament de Territori i 16 Sostenibilitat
 17. 17. PLA D’ACTUACIÓ 2011-2015: 7 ÀMBITS DETREBALL Transport Aeroport del Port de Activitats terrestre Prat de Barcelona industrials Llobregat Activitats Sector Sensibilitza-energètiques domèstic i ció i serveis formació Generalitat de Catalunya Departament de Territori i 17 Sostenibilitat
 18. 18. LÍNIES DE TREBALL PER DEFINIR LESMESURES DEL PLA D’ACTUACIÓ 2011-2015Línies d’actuació de l’Àmbit de treball del transportterrestre:1. Distribució de mercaderies i recollida d’escombraries.2. Transport col·lectiu de viatgers amb vehicles pesants.3. Mobilitat amb vehicles tipus turismes: 3.1 Intercanvi modal 3.2 Diversificació energètica 3.3 Ús racional Generalitat de Catalunya Departament de Territori i 18 Sostenibilitat
 19. 19. LÍNIES DE TREBALL PER DEFINIR LESMESURES DEL PLA D’ACTUACIÓ 2011-2015Línies d’actuació de l’Aeroport del Prat de Llobregat:1. Renovació de les flotes de vehicles que operen a l’interior del recinte aeroportuari.2. Implementació de mesures per millorar la mobilitat de l’accés a l’aeroport. Generalitat de Catalunya Departament de Territori i 19 Sostenibilitat
 20. 20. LÍNIES DE TREBALL PER DEFINIR LESMESURES DEL PLA D’ACTUACIÓ 2011-2015Pel que fa al Port de Barcelona:Principalment s’incidirà en les accions que s’hand’implementar per a fomentar el transport de mercaderiesmitjançant ferrocarril.Impulsar que al Pla de l’Estat es prioritzi els enllaçosferroviaris. Generalitat de Catalunya Departament de Territori i 20 Sostenibilitat
 21. 21. LÍNIES DE TREBALL PER DEFINIR LESMESURES DEL PLA D’ACTUACIÓ 2011-2015En relació a les activitats industrials i energètiquescontemplarà els següents sectors: 1. Ciment; via acords voluntaris 2. Cicles combinats; mesures de coordinació d’episodis 3. Foneries; via revisió autoritzacions ambientals 4. Activitats extractives Generalitat de Catalunya Departament de Territori i 21 Sostenibilitat
 22. 22. LÍNIES DE TREBALL PER DEFINIR LESMESURES DEL PLA D’ACTUACIÓ 2011-2015 Actuacions en l’Àmbit Municipal: Pacte d’alcaldes. Sinèrgia amb actuacions locals Actuacions en l’Àmbit de la Sensibilització: Accions encaminades a divulgar el pla, web, setmana mobilitat sostenible, col·laboracions amb mitjans de comunicació. Actuacions en l’Àmbit de la formació Generalitat de Catalunya Departament de Territori i 22 Sostenibilitat
 23. 23. MESURES DE COORDINACIÓ Coordinació Episodis de estratègica contaminació de plans, programes i estratègies relacionades Generalitat de Catalunya Departament de Territori i 23 Sostenibilitat
 24. 24. PLA D’ACCIÓ A CURT TERMINI D’ACORD AMB LANORMATIVA EUROPEA DEL 2008. EPISODIS DECONTAMINACIÓ (risc de superar els llindars d’alerta) Any 2005: 3 situacions Any 2008: 2 situacions 01-13 gener 19-30 gener 01-04 febrer 6-13 febrer 21–25 desembre Any 2009: 2 situacions Any 2006: 4 situacions 25-28 febrer 10-14 gener 9-12 desembre 22-26 gener 10-18 desembre Any 2010: 0 situacions 26 desembre 2006 – 1 gener 2007 Any 2007: 2 situacions 11-15 gener 27-30 gener Generalitat de Catalunya Departament de Territori i 24 Sostenibilitat
 25. 25. MESURES DE COORDINACIÓ EN EPISODIS D’ELEVADA CONTAMINACIÓ (risc de superar els llindars d’alerta)Pel que fa a les mesures de coordinació en episodis decontaminació provocats per situacions meteorològiques extremes 1. Protocol per incorporar la gestió de la velocitat en vies interurbanes de la RMB que inclourà la possibilitat d’establir un límit màxim de velocitat per sota del legal de la via. 2. Protocol principals activitats industrials. Acord voluntari 3. Protocol de generació elèctrica entrant en funció de la qualitat de l’aire. Acord Voluntari 4. Avisos i recomanacions al ciutadà per mitjans de comunicació de no agafar el vehicle si no és indispensable Generalitat de Catalunya Departament de Territori i 25 Sostenibilitat
 26. 26. MESURES DE COORDINACIÓPel que fa a les mesures de coordinació estratègica de plans,programes i estratègies relacionades, es contemplen: 1. Pla d’estalvi i eficiència energètica de la Generalitat de Catalunya. 2. Estratègia d’impuls del vehicle elèctric a Catalunya (Pla IVECAT). 3. Pla director de la Mobilitat de la RMB que caldrà refer a partir de 2012 4. Revisió Pla de Transports de viatgers PVTC 2008-2012 5. Pla de mitigació del canvi climàtic 2012 Generalitat de Catalunya Departament de Territori i 26 Sostenibilitat
 27. 27. Generalitat de Catalunya Departament de Territori i SostenibilitatMoltes gràcies!www.gencat.catwww.airemes.net

×