Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Llei 20/2009 de Prevenció i Control Ambiental d’Activitats. Tramitació electrònica i procés de suficiència i idoneïtat An...
INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA <ul><li>CLASSIFICACIÓ ACTIVITAT ANNEXOS LLEI 20/2009 </li></ul><ul><li>VERIFICACIÓ FORMAL DOCUME...
CLASSIFICACIÓ ACTIVITAT ANNEXOS LLEI 20/2009 Epígraf 7 (7.1, 7.2a, 7.2b, 7.3) i epígraf 11 (11.2,a, 11.2b, 11.3) Epígraf 7...
Epígraf 11 ACTIVITATS AGROINDUSTRIALS I RAMADERES I.1 3 Instal.lacions per a l’eliminació o l’aprofitament de canals o res...
INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA <ul><li>CLASSIFICACIÓ ACTIVITAT ANNEXOS LLEI 20/2009 </li></ul><ul><li>VERIFICACIÓ FORMAL DOCUME...
VERIFICACIÓ FORMAL DOCUMENTACIÓ PRESENTADA <ul><li>Sol·licitud + Formulari dades tècniques. Ordre MAH/611/2010 </li></ul>...
INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA <ul><li>CLASSIFICACIÓ ACTIVITAT ANNEXOS LLEI 20/2009 </li></ul><ul><li>VERIFICACIÓ FORMAL </li><...
ANÀLISI DE SUFICIÈNCIA FORMULARI: Dades tècniques estructurades Valorar si la documentació és adequada. Detectar insuficiè...
ANÀLISI DE SUFICIÈNCIA <ul><li>En quins punts hem de fer especial atenció: </li></ul><ul><li>Evitar contradiccions dins de...
<ul><li>En quins punts hem de fer especial atenció: </li></ul><ul><li>Informació detallada dels processos que permetin val...
ANÀLISI DE SUFICIÈNCIA <ul><li>Capacitat de tractament de matèries primeres </li></ul><ul><li>Capacitat màxima de tractame...
<ul><li>Residus generats </li></ul><ul><li>Producció anual tenint en compte la capacitat màxima de tractament. </li></ul><...
Altres dades a destacar a l’omplir el formulari: <ul><li>Contaminació lluminosa </li></ul><ul><li>Llei 6/2001 , de 31 de m...
Altres dades a destacar a l’omplir el formulari: <ul><li>BREFs aplicables referits a aquests tipus d’activitats </li></ul>...
EXPLOTACIONS RAMADERES <ul><li>CLASSIFICACIÓ ACTIVITAT ANNEXOS LLEI 20/2009 </li></ul><ul><li>VERIFICACIÓ FORMAL DOCUMENTA...
n Places de pollastres d’engreix, <=85.000 i > 55.000 I.2 m Places de conills > 20.000 I.2 l Instal.lacions ramaderes dest...
EXPLOTACIONS RAMADERES <ul><li>CLASSIFICACIÓ ACTIVITAT ANNEXOS LLEI 20/2009 </li></ul><ul><li>VERIFICACIÓ FORMAL DOCUMENTA...
VERIFICACIÓ FORMAL DOCUMENTACIÓ PRESENTADA <ul><li>Sol·licitud + Formulari dades tècniques </li></ul><ul><li>Estudi d’Impa...
+ PLA DE GESTIÓ DE DEJECCIONS RAMADERES
EXPLOTACIONS RAMADERES <ul><li>CLASSIFICACIÓ ACTIVITAT ANNEXOS LLEI 20/2009 </li></ul><ul><li>VERIFICACIÓ FORMAL DOCUMENTA...
ANÀLISI DE SUFICIÈNCIA <ul><li>En quins punts hem de fer especial atenció: </li></ul><ul><li>Informació sobre la ubicació ...
FORMULARI: Dades tècniques estructurades Dades a destacar a l’omplir el formulari: <ul><li>Gestió de les Dejeccions ramade...
Altres dades a destacar a l’omplir el formulari: <ul><li>Producció de residus: (Codi de productor?) </li></ul><ul><li>- C...
<ul><li>BREFs </li></ul><ul><li>Documents de referència sobre les millors tècniques disponibles: </li></ul><ul><li>La rama...
www.gencat.cat Gràcies per la vostra atenció
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Llei PCAA. Activitats Ramaderes i Indústria Agroalimentària.pps

970 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Llei PCAA. Activitats Ramaderes i Indústria Agroalimentària.pps

 1. 1. Llei 20/2009 de Prevenció i Control Ambiental d’Activitats. Tramitació electrònica i procés de suficiència i idoneïtat Anna Torres Ciutat Responsable de Prevenció Ambiental Oficina de Gestió Ambiental Unificada de Lleida ACTIVITATS RAMADERES I INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
 2. 2. INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA <ul><li>CLASSIFICACIÓ ACTIVITAT ANNEXOS LLEI 20/2009 </li></ul><ul><li>VERIFICACIÓ FORMAL DOCUMENTACIÓ ENTRADA </li></ul><ul><li>ANÀLISI DE SUFICIÈNCIA </li></ul>
 3. 3. CLASSIFICACIÓ ACTIVITAT ANNEXOS LLEI 20/2009 Epígraf 7 (7.1, 7.2a, 7.2b, 7.3) i epígraf 11 (11.2,a, 11.2b, 11.3) Epígraf 7 INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA I DEL TABAC   I.1 3 Tractament i transformació de la llet, amb una quantitat de llet rebuda (t/d) (valor mitjà anual) > 200 I.1 2 Tractament i transformació per a la fabricació de productes alimentaris a partir de: a Matèria primera animal (que no sigui la llet), amb una capacitat d’elaboració de productes acabats (t/d) > 75 b Matèria primera vegetal, amb una capacitat d’elaboració de productes acabats (t/d) (valor mitjà trimestral) > 300   I.1 1 Escorxadors amb una capacitat de producció de canals (t/d) > 50
 4. 4. Epígraf 11 ACTIVITATS AGROINDUSTRIALS I RAMADERES I.1 3 Instal.lacions per a l’eliminació o l’aprofitament de canals o restes d’animals, amb una capacitat de tractament (t/d) > 10 I.2 2 Instal.lacions d’aqüicultura a Intensiva, amb una capacitat de producción (t/a) > 1.000 b Extensiva, amb una capacitat de producción (t/a) > 1.000
 5. 5. INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA <ul><li>CLASSIFICACIÓ ACTIVITAT ANNEXOS LLEI 20/2009 </li></ul><ul><li>VERIFICACIÓ FORMAL DOCUMENTACIÓ </li></ul><ul><li>ANÀLISI DE SUFICIÈNCIA </li></ul>
 6. 6. VERIFICACIÓ FORMAL DOCUMENTACIÓ PRESENTADA <ul><li>Sol·licitud + Formulari dades tècniques. Ordre MAH/611/2010 </li></ul><ul><li>Estudi d’Impacte Ambiental (art 18 PCAA) signat </li></ul><ul><li>Projecte bàsic signat per un tècnic competent </li></ul><ul><li>Documentació preceptiva sobre accidents greus si s’escau </li></ul><ul><li>Informe urbanístic/còpia sol·licitud de l’inf a l’Aj (>1mes) </li></ul><ul><li>Característiques del sòl per activitats potencialment contaminants del sòl </li></ul><ul><li>Personal tècnic responsable de l’execució del projecte </li></ul><ul><li>Declaració dades que gaudeixen de confidencialitat </li></ul>L’art 17 PCAA estableix la documentació que ha d’acompanyar la sol·licitud d’autorització ambiental
 7. 7. INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA <ul><li>CLASSIFICACIÓ ACTIVITAT ANNEXOS LLEI 20/2009 </li></ul><ul><li>VERIFICACIÓ FORMAL </li></ul><ul><li>ANÀLISI DE SUFICIÈNCIA </li></ul>
 8. 8. ANÀLISI DE SUFICIÈNCIA FORMULARI: Dades tècniques estructurades Valorar si la documentació és adequada. Detectar insuficiències o deficiències en l’estudi d’impacte ambiental, projecte o altra documentació presentada a tràmit
 9. 9. ANÀLISI DE SUFICIÈNCIA <ul><li>En quins punts hem de fer especial atenció: </li></ul><ul><li>Evitar contradiccions dins de la documentació tècnica i entre la documentació tècnica: Projecte, EIA, Formulari tècnic. </li></ul><ul><li>Justificar les dades amb documentació acreditativa, balanços, contractes, .... </li></ul><ul><li>La documentació acreditativa ha d’estar degudament complimentada i signada </li></ul>
 10. 10. <ul><li>En quins punts hem de fer especial atenció: </li></ul><ul><li>Informació detallada dels processos que permetin valorar les dades tècniques i avaluar les seves potencials incidències ambientals proposant mesures correctores si s’escau. </li></ul><ul><li>Informació sobre la ubicació i distàncies en què es troba l’activitat vers altres activitats, vials, nuclis urbans i habitatges aïllats per tal de poder establir les mesures correctores necessàries per tal de minimitzar l’impacte d’aquesta al seu entorn (sorolls, olors, emissions difuses, ...) </li></ul>
 11. 11. ANÀLISI DE SUFICIÈNCIA <ul><li>Capacitat de tractament de matèries primeres </li></ul><ul><li>Capacitat màxima de tractament => determina classificació annex PCAA </li></ul>Altres dades a destacar a l’omplir el formulari: <ul><li>Consums d’aigua i aigües residuals </li></ul><ul><li>Balanç d'aigües: entrades=sortides </li></ul><ul><li>Aigües sanitàries (núm de treballadors, dies treball/any, </li></ul><ul><li> núm hores funcionament/any) </li></ul><ul><li>Mesures d’estalvi d’aigües: recirculació ≠reutilització </li></ul><ul><li>Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece </li></ul><ul><li>el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Residus generats </li></ul><ul><li>Producció anual tenint en compte la capacitat màxima de tractament. </li></ul><ul><li>Sistema d’emmagatzematge de residus: Cal concretar, ex: sota cobert, sòl pavimentat, contenidor estancs, sistema de recollida de possibles vessaments, ... </li></ul><ul><li>Les activitats de l'epígraf 11.3 Instal·lacions per a l’eliminació o l’aprofitament de canals o restes d’animals estan afectades pel Reglament CE 1069/2009 pel que estableixen les normes sanitàries aplicables als subproductes i els productes derivats no destinats a consum humà (SANDACH) i al Reglament UE 142/2011 que el desenvolupa. Caldrà justificar que es dona compliment a aquesta normativa quan sigui d’aplicació a una determinada activitat. </li></ul>Altres dades a destacar a l’omplir el formulari:
 13. 13. Altres dades a destacar a l’omplir el formulari: <ul><li>Contaminació lluminosa </li></ul><ul><li>Llei 6/2001 , de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn </li></ul><ul><li>Decret 82/2005 , de 3 de maig, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn </li></ul><ul><li>Es modifica la disposició transitòria primera de la Llei 6/2001 amb l’article 54 de la Llei 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives : L'enllumenat exterior, tant de titularitat pública com privada, ha de complir les prescripcions de la Llei 6/2001 i les del decret que la desplega no més enllà del 31 de desembre de 2011. </li></ul>
 14. 14. Altres dades a destacar a l’omplir el formulari: <ul><li>BREFs aplicables referits a aquests tipus d’activitats </li></ul><ul><li>Food, Drink and Milk Industries </li></ul><ul><li>Slaughterhouses and animals by products industries </li></ul>
 15. 15. EXPLOTACIONS RAMADERES <ul><li>CLASSIFICACIÓ ACTIVITAT ANNEXOS LLEI 20/2009 </li></ul><ul><li>VERIFICACIÓ FORMAL DOCUMENTACIÓ ENTRADA </li></ul><ul><li>ANÀLISI DE SUFICIÈNCIA </li></ul>art 67 de la PCAA: Especificitats de les explotacions ramaderes
 16. 16. n Places de pollastres d’engreix, <=85.000 i > 55.000 I.2 m Places de conills > 20.000 I.2 l Instal.lacions ramaderes destinades a la cria semiintensiva, entenent com a tal, aquell sistema en què l’alimentació es realitza fonamentalment a pastura, però els animals es troben estabulats durant un cert període de l’any, normalment hivern, o bé durant la nit. La capacitat d’aquestes explotacions als efectes de la seva classificació en cada un dels anexos es calcularà proporcionalment als períodes en què els animals romanguin a les instal.lacions i de manera genèrica equival al 33% de la capacitat de les instal.lacions de cria intensiva I.2 i Places per a una o més d’una de les espècies animals especificades en qualsevol dels annexos d’aquesta Llei, i/o places de la mateixa espècie d’aptituds diferents, la suma de les quals sigui superior a 500 unitats ramaderes procedimentals (URP), definides a partir de les equivalències de procediment entre instal.lacions previstes en la Directiva 96/61/CE, i prenent com a base de referència el vacum de llet (1 URP = 1 plaça de vacum de llet) > 500 URP I.2 f Places d’oví i de cabrum > 2.000 I.2 e Places de vacum de llet > 300 I.2 d Places de vacum d’engreix > 600 I.2 ii) Places per a truges reproductores en cicle tancat > 530 I.1 c i) Places per a truges reproductores > 750 I.1 ii) Porcs d’engreix (de més de 20 kg) amb un nombre de places > 2.500 I.1 b i) Porcs d’engreix (de més de 30 kg) amb un nombre de places > 2.000 I.1 a Aviram, entenent que es tracta de gallines ponedores o del nombre equivalent per a altres espècies d’aus amb un nombre d’emplaçaments > 40.000 I.1 Epígraf 11.1 Instal.lacions ramaderes destinades a la cria intensiva de: Annex
 17. 17. EXPLOTACIONS RAMADERES <ul><li>CLASSIFICACIÓ ACTIVITAT ANNEXOS LLEI 20/2009 </li></ul><ul><li>VERIFICACIÓ FORMAL DOCUMENTACIÓ ENTRADA </li></ul><ul><li>ANÀLISI DE SUFICIÈNCIA </li></ul>art 67 de la PCAA: Especificitats de les explotacions ramaderes
 18. 18. VERIFICACIÓ FORMAL DOCUMENTACIÓ PRESENTADA <ul><li>Sol·licitud + Formulari dades tècniques </li></ul><ul><li>Estudi d’Impacte Ambiental (art 18) signat pel personal tècnic competent </li></ul><ul><li>Projecte bàsic signat per un tècnic competent </li></ul><ul><li>Informe urbanístic/còpia sol·licitud de l’inf a l’Aj (>1mes) </li></ul><ul><li>Característiques del sòl per activitats potencialment contaminants del sòl </li></ul><ul><li>Personal tècnic responsable de l’execució del projecte </li></ul><ul><li>Declaració dades que gaudeixen de confidencialitat </li></ul>L’art 17 PCAA estableix la documentació que ha d’acompanyar la sol·licitud d’autorització ambiental
 19. 19. + PLA DE GESTIÓ DE DEJECCIONS RAMADERES
 20. 20. EXPLOTACIONS RAMADERES <ul><li>CLASSIFICACIÓ ACTIVITAT ANNEXOS LLEI 20/2009 </li></ul><ul><li>VERIFICACIÓ FORMAL DOCUMENTACIÓ ENTRADA </li></ul><ul><li>ANÀLISI DE SUFICIÈNCIA </li></ul>art 67 de la PCAA: Especificitats de les explotacions ramaderes
 21. 21. ANÀLISI DE SUFICIÈNCIA <ul><li>En quins punts hem de fer especial atenció: </li></ul><ul><li>Informació sobre la ubicació de l’explotació (polígon, parcel·la i paratge, coordenades UTM), de les naus i de les infraestructures </li></ul><ul><li>Distàncies en què es troba l’activitat vers altres activitats, vials, nuclis urbans i habitatges aïllats per tal de poder establir les mesures correctores necessàries per tal de minimitzar l’impacte d’aquesta al seu entorn (sorolls, olors, emissions difuses, ...) </li></ul><ul><li>Fer constar si les instal.lacions es troben ubicades en espais protegits o en zona de policia d’una llera. </li></ul>
 22. 22. FORMULARI: Dades tècniques estructurades Dades a destacar a l’omplir el formulari: <ul><li>Gestió de les Dejeccions ramaderes </li></ul><ul><li>Donar compliment al Decret 136/2009, d'1 de setembre, d'aprovació del programa d'actuació aplicable a les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats que procedeixen de fonts agràries i de gestió de les dejeccions ramaderes . </li></ul>
 23. 23. Altres dades a destacar a l’omplir el formulari: <ul><li>Producció de residus: (Codi de productor?) </li></ul><ul><li>- Cadàvers animals: </li></ul><ul><li>Pòlissa d'assegurança agroramadera o compromís </li></ul><ul><li>- Residus zoosanitaris: </li></ul><ul><li>Contracte amb gestor autoritzat o compromís </li></ul>
 24. 24. <ul><li>BREFs </li></ul><ul><li>Documents de referència sobre les millors tècniques disponibles: </li></ul><ul><li>La ramaderia intensiva: La producció avícola </li></ul><ul><li>La ramaderia intensiva: Sector porcí </li></ul>Altres dades a destacar a l’omplir el formulari: <ul><li>Gestió de les aigües residuals: </li></ul><ul><li>Solament si la gestió de les aigües residuals és </li></ul><ul><li>diferent de la gestió dels fems i purins </li></ul>
 25. 25. www.gencat.cat Gràcies per la vostra atenció

×