AMBIMOB 2.0: EINA DE SUPORT PER A L’AVALUACIÓ
AMBIENTAL DELS PMU. EL CAS DEL PMU DE BARCELONA
Presentació
OCTUBRE DE 2015
2
ÍNDEX
1. Emmarcament
4. Utilitats de l’AMBIMOB 2.0
3. Metodologia de treball
2. Introducció
5. Aplicació pràctica. Cas B...
3
1. EMMARCAMENT
Origen dels reptes que afronten els Plans de Mobilitat Urbana (S)
1953
Pla Comarcal
1964-68
Pla Director
...
4
1. EMMARCAMENT
Objectius i reptes que afronta la planificació urbana
MetroplolonitzacióMetroplolonització
Dispersó urban...
5
1. EMMARCAMENT
Planificació de Transport TradicionalPlanificació de Transport Tradicional Planificació del Pla de Mobili...
6
ÍNDEX
1. Emmarcament
4. Utilitats de l’AMBIMOB 2.0
3. Metodologia de treball
2. Introducció
5. Aplicació pràctica. Cas B...
7
Què és l’AMBIMOB 2.0?
L’AMBIMOB 2.0 és una eina que facilita l’avaluació ambiental estratègica dels
plans de mobilitat u...
8
ÍNDEX
1. Emmarcament
4. Utilitats de l’AMBIMOB 2.0
3. Metodologia de treball
2. Introducció
5. Aplicació pràctica. Cas B...
9
3. METODOLOGIA DE TREBALL
Reunions de retorn i contrast
amb consultors i experts:
EiPO
Taula de treball: agents experts ...
10
3. METODOLOGIA DE TREBALL
Què aporta l’AMBIMOB 2.0?
Una metodologia de referència per al càlcul de l’escenari tendencia...
11
3. METODOLOGIA DE TREBALL
Contrast i calibratge de l’eina
• S’ha contrastat i calibrat l’eina
mitjançant el desenvolupa...
12
ÍNDEX
1. Emmarcament
4. Utilitats de l’AMBIMOB 2.0
3. Metodologia de treball
2. Introducció
5. Aplicació pràctica. Cas ...
13
CO
VOC
combustió
NMVOC
combustió
CH4
NOx
NO
NO2
N2O
NH3
PM2.5
PM10
PM
combustió
Consum
CO2
Guia de càlcul
d’emissions
F...
14
Elements innovadors de l’AMBIMOB 2.0
I.Selecció directa del parc de vehicles amb el màxim nivell de
desagregació per a ...
15
I. Selecció directa del parc de vehicles amb el màxim nivell de
desagregació per a la totalitat dels municipis de Catal...
16
I. Selecció directa del parc de vehicles amb el màxim nivell de
desagregació per a la totalitat dels municipis de Catal...
17
II. Càlcul automàtic de l’escenari tendencial per al parc de vehicles i
per a la mobilitat
4. UTILITATS DE L’AMBIMOB 2....
1818
Factor de conversió parc censat parc circulant
Pre-Euro
Euro 1
Euro 2
Euro 3
Euro 4
y = 0,0702x + 0,6453
R² = 0,9185
...
19
III. Incorporació dels factors d’emissió de la Guia de càlcul
d’emissions de contaminants a l’atmosfera 2013.
30 km/h30...
20
IV. Criteris mínims de diagnosi i seguiment de la mobilitat
4. UTILITATS DE L’AMBIMOB 2.0
Estructura de les dades de pa...
21
Mobilitat:
Municipi
Mobilitat per tipologia de
vehicle i xarxa
AMBIMOB 2.0
Distribució de la mobilitat de
forma pondera...
22
POBLACIÓ
(habitants)
> 100.000 (10 municipis) 50.000 - 100.000 (13 municipis) < 50.000 (64 municipis)
Inici (any 0) 20%...
23
POBLACIÓ (habitants) > 100.000 50.000 - 100.000 < 50.000
Enquestes
telefòniques a
residents
(mobilitat interna i
genera...
24
POBLACIÓ (habitants) > 100.000 50.000 - 100.000 < 50.000
Tipologia dels
aforaments
• Aforaments principals (durada míni...
25
POBLACIÓ (habitants) > 100.000 50.000 - 100.000 < 50.000
Model de tranport públic
En cas de reestructuració
integral de...
POBLACIÓ (habitants) > 100.000 50.000 - 100.000 < 50.000
Model de vehicle privat S’elaborarà excepcionalment sota petició ...
27
Tipologia de vehicle Combustible
Turismes
Gasolina
Gasoil
Híbrids
GLP
Gas natural
Electricitat
Ciclomotors i
motociclet...
28
Trama urbana
(Nucli urbà principal ) Trama urbana
(Urbanitzacions, polígons, etc.)
TERME
MUNICIPAL
ALTRE
TERME
MUNICIPA...
29
V. Identificació de directrius per als grups de mesures orientades al
compliment dels objectius ambientals.
4. UTILITAT...
30
V. Identificació de directrius per als grups de mesures orientades al
compliment dels objectius ambientals.
4. UTILITAT...
GRUP 1. TRANSVASAMENT CAP A LA MOBILITAT A PEU
MESURES GENÈRIQUES
PRIORITAT
ESPECIAL
COMPETÈNCIA
Disseny complet i coheren...
32
V. Identificació de directrius per als grups de mesures orientades al
compliment dels objectius ambientals.
4. UTILITAT...
33
V. Identificació de directrius per als grups de mesures orientades al
compliment dels objectius ambientals.
4. UTILITAT...
34
VI. Valoració qualitativa de l’impacte sobre la contaminació acústica
4. UTILITATS DE L’AMBIMOB 2.0
Per a cadascuna de ...
35
5 grups de
mesures
5 grups de
mesures
49 mesures
avaluades
49 mesures
avaluades
Valoració qualitativa (entre 0 i 5) de ...
36
VII. Càlcul d’emissions i priorització del grup de mesures (estratègies
ambientals)
4. UTILITATS DE L’AMBIMOB 2.0
Contr...
37
ÍNDEX
1. Emmarcament
4. Utilitats de l’AMBIMOB 2.0
3. Metodologia de treball
2. Introducció
5. Aplicació pràctica. Cas ...
38
• L’aplicació de l’Ambimob 2.0 al Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona ha permès comparar,
validar i calibrar les metod...
39
Criteris de priorització. Comparativa
• Els criteris de priorització ambiental de mesures utilitzats en el PMU de Barce...
Moltes gràcies!!!
Marc Iglesias: miglesias@icerda.org
Carlos Domínguez: cdominguez@icerda.org
L’eina es pot descarregar gr...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

AMBIMOB 2.0: eina de suport per a l’avaluació ambiental dels PMU. El cas del PMU de Barcelona

559 visualizaciones

Publicado el

Presentació de Marc Iglesias i Carlos Domínguez de l'Institut Cerdà en el marc de la jornada "L’avaluació ambiental estratègica de la mobilitat: enfocaments i eines per a una mobilitat urbana sostenible" organitzada per la la Subdirecció General d’Avaluació Ambiental el 22 d'octubre de 2015.

Publicado en: Medio ambiente
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

AMBIMOB 2.0: eina de suport per a l’avaluació ambiental dels PMU. El cas del PMU de Barcelona

 1. 1. AMBIMOB 2.0: EINA DE SUPORT PER A L’AVALUACIÓ AMBIENTAL DELS PMU. EL CAS DEL PMU DE BARCELONA Presentació OCTUBRE DE 2015
 2. 2. 2 ÍNDEX 1. Emmarcament 4. Utilitats de l’AMBIMOB 2.0 3. Metodologia de treball 2. Introducció 5. Aplicació pràctica. Cas Barcelona
 3. 3. 3 1. EMMARCAMENT Origen dels reptes que afronten els Plans de Mobilitat Urbana (S) 1953 Pla Comarcal 1964-68 Pla Director 1970 Pla 2000 Pla General Metropolità 1976 Pla de vies 1984 Pacte per la mobilitat 1998 Pla de mobilitat Urbana 2006-2012 Pla de mobilitat Urbana (S) 2013-2018 Milions de turismes a l’estat Milions de turismes a l’estat 0,8 4,8 9,2 20,2 22,2
 4. 4. 4 1. EMMARCAMENT Objectius i reptes que afronta la planificació urbana MetroplolonitzacióMetroplolonització Dispersó urbanaDispersó urbana Augment de la mobilitat en vehicle privat Augment de la mobilitat en vehicle privat Augment estructures urbanes unifucionals Augment estructures urbanes unifucionals Increment externalitats Increment externalitats Migració continua de població i del treball des de zones centrals cap a la perifèria urbana Migració continua de població i del treball des de zones centrals cap a la perifèria urbana Frenar la dispersió territorial Frenar la dispersió territorial Afavorir els modes no motoritzats Afavorir els modes no motoritzats Aconseguir una mobilitat més segura Aconseguir una mobilitat més segura Millorar la qualitat ambiental Millorar la qualitat ambiental Millorar l’eficiència del sistema Millorar l’eficiència del sistema Garantir l’accessibilitat a tots els ciutadans Garantir l’accessibilitat a tots els ciutadans Millora de la gestió del transport Millora de la gestió del transport
 5. 5. 5 1. EMMARCAMENT Planificació de Transport TradicionalPlanificació de Transport Tradicional Planificació del Pla de Mobilitat Urbana (S)Planificació del Pla de Mobilitat Urbana (S) Centrat en el tràficCentrat en el tràfic Centrat en personesCentrat en persones Objectius principals: flux del trànsit i velocitat. Objectius principals: flux del trànsit i velocitat. Objectius principals: accessibilitat, qualitat de vida, sostenibilitat, viabilitat econòmica, equitat social Objectius principals: accessibilitat, qualitat de vida, sostenibilitat, viabilitat econòmica, equitat social Un mode de transportUn mode de transport Centrat en la infraestructuraCentrat en la infraestructura Avaluació sobre la limitació del impacte Avaluació sobre la limitació del impacte Desenvolupament equilibrat de la mobilitat des d’una perspectiva multi vectorial Desenvolupament equilibrat de la mobilitat des d’una perspectiva multi vectorial Elaborar un conjunt d'accions per aconseguir solucions rendibles. Elaborar un conjunt d'accions per aconseguir solucions rendibles. Procés de seguiment i avaluació dels impactesProcés de seguiment i avaluació dels impactes Plans de Mobilitat Urbana (S), l’eina de transformació urbana
 6. 6. 6 ÍNDEX 1. Emmarcament 4. Utilitats de l’AMBIMOB 2.0 3. Metodologia de treball 2. Introducció 5. Aplicació pràctica. Cas Barcelona
 7. 7. 7 Què és l’AMBIMOB 2.0? L’AMBIMOB 2.0 és una eina que facilita l’avaluació ambiental estratègica dels plans de mobilitat urbana de Catalunya. Quins objectius té? Per una banda, establir criteris comuns per a l'avaluació ambiental dels Plans de Mobilitat Urbana, mitjançant la construcció d’una eina de càlcul (AMBIMOB 2.0) que faciliti el còmput del consum i les emissions La definició de les directrius ambientals que han de seguir les mesures proposades. El calibratge de l’eina de càlcul i els criteris acordats mitjançant la comparació amb el Pla de Mobilitat Urbana de la Ciutat de Barcelona. 2. INTRODUCCIÓ
 8. 8. 8 ÍNDEX 1. Emmarcament 4. Utilitats de l’AMBIMOB 2.0 3. Metodologia de treball 2. Introducció 5. Aplicació pràctica. Cas Barcelona
 9. 9. 9 3. METODOLOGIA DE TREBALL Reunions de retorn i contrast amb consultors i experts: EiPO Taula de treball: agents experts i entorn de col·laboració
 10. 10. 10 3. METODOLOGIA DE TREBALL Què aporta l’AMBIMOB 2.0? Una metodologia de referència per al càlcul de l’escenari tendencial dels plans de mobilitat urbana. Un càlcul homogeni de les emissions de gasos i partícules contaminants per a l’àmbit local que integra metodologies preexistents, com la Guia de càlcul d’emissions de contaminants a l’atmosfera 2013 o els criteris de l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic per al càlcul dels GEH. Unes directrius ambientals que contribueixen a identificar línies estratègiques d’actuació que incorporin criteris de sostenibilitat des de les fases primerenques de definició dels plans de mobilitat urbana. L’establiment de grups de mesures i les dades necessàries mínimes per a la seva avaluació. Una identificació d’actuacions i mesures ambientalment prioritàries. La valoració dels efectes sobre la contaminació acústica.
 11. 11. 11 3. METODOLOGIA DE TREBALL Contrast i calibratge de l’eina • S’ha contrastat i calibrat l’eina mitjançant el desenvolupament en paral·lel del PMU de Barcelona. • Cas de Barcelona: referència per al calibratge i per la revisió i validació del càlcul ambiental del PMU de Barcelona i de la pròpia eina.
 12. 12. 12 ÍNDEX 1. Emmarcament 4. Utilitats de l’AMBIMOB 2.0 3. Metodologia de treball 2. Introducció 5. Aplicació pràctica. Cas Barcelona
 13. 13. 13 CO VOC combustió NMVOC combustió CH4 NOx NO NO2 N2O NH3 PM2.5 PM10 PM combustió Consum CO2 Guia de càlcul d’emissions Factors addicionals PARC DE VEHICLES MOBILITAT FACTORS D’EMISSIÓ I CONSUM EMISSIONS I CONSUM ENERGÈTIC Esquema bàsic del càlcul ambiental 4. UTILITATS DE L’AMBIMOB 2.0
 14. 14. 14 Elements innovadors de l’AMBIMOB 2.0 I.Selecció directa del parc de vehicles amb el màxim nivell de desagregació per a la totalitat dels municipis de Catalunya. II.Càlcul automàtic de l’escenari tendencial per al parc de vehicles i per a la mobilitat. III.Incorporació i ampliació dels factors d’emissió de la Guia de càlcul d’emissions de contaminants a l’atmosfera 2013. IV.Criteris mínims de diagnosi i seguiment de la mobilitat (treball de camp). V.Identificació de directrius per als grups de mesures orientades al compliment dels objectius ambientals. VI.Valoració qualitativa de l’impacte sobre la contaminació acústica. VII.Càlcul d’emissions i priorització dels grups de mesures (estratègies ambientals) 4. UTILITATS DE L’AMBIMOB 2.0
 15. 15. 15 I. Selecció directa del parc de vehicles amb el màxim nivell de desagregació per a la totalitat dels municipis de Catalunya. 4. UTILITATS DE L’AMBIMOB 2.0
 16. 16. 16 I. Selecció directa del parc de vehicles amb el màxim nivell de desagregació per a la totalitat dels municipis de Catalunya. 4. UTILITATS DE L’AMBIMOB 2.0
 17. 17. 17 II. Càlcul automàtic de l’escenari tendencial per al parc de vehicles i per a la mobilitat 4. UTILITATS DE L’AMBIMOB 2.0 Es projecta el parc de vehicles en base a l’evolució de variables socioeconòmiques (PIB, població), tenint en compte les matriculacions i l’evolució tendencial de les subcategories, a partir de l’any base. Escenari tendencial Any base
 18. 18. 1818 Factor de conversió parc censat parc circulant Pre-Euro Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 y = 0,0702x + 0,6453 R² = 0,9185 -100% -75% -50% -25% 0% 25% 50% 75% 100% 02468101214161820 Factorcorrector Antiguitat II. Càlcul automàtic de l’escenari tendencial per al parc de vehicles i per a la mobilitat 4. UTILITATS DE L’AMBIMOB 2.0
 19. 19. 19 III. Incorporació dels factors d’emissió de la Guia de càlcul d’emissions de contaminants a l’atmosfera 2013. 30 km/h30 km/h 60km/h60km/h 120km/h120km/h 4. UTILITATS DE L’AMBIMOB 2.0 CO VOC combustió NMVOC combustió CH4 NOx NO NO2 N2O NH3 PM2.5 PM10 PM combustió Consum CO2 Guia de càlcul d’emissions Factors addicionals
 20. 20. 20 IV. Criteris mínims de diagnosi i seguiment de la mobilitat 4. UTILITATS DE L’AMBIMOB 2.0 Estructura de les dades de partida
 21. 21. 21 Mobilitat: Municipi Mobilitat per tipologia de vehicle i xarxa AMBIMOB 2.0 Distribució de la mobilitat de forma ponderada per a cada tipologia de vehicle i xarxa. Desagregada segons: 5 tipologies de vehicle + a peu i bicicleta turismes, furgonetes, camions, busos, motocicletes/ciclomotors, a peu, bicicleta 3 tipus de xarxa V=30 km/h, v=60 km/h i V=120 km/h Estructura de les dades de partida IV. Criteris mínims de diagnosi i seguiment de la mobilitat 4. UTILITATS DE L’AMBIMOB 2.0
 22. 22. 22 POBLACIÓ (habitants) > 100.000 (10 municipis) 50.000 - 100.000 (13 municipis) < 50.000 (64 municipis) Inici (any 0) 20% - 30% del pressupost de licitació del PMU. Seguiment (any 3) Anàlisi qualitativa de l’oferta (grau d’execució). Revisió (any 6) 20% - 30% del pressupost de licitació del PMU. IV. Criteris mínims de diagnosi i seguiment de la mobilitat 4. UTILITATS DE L’AMBIMOB 2.0 Pressupost del treball de camp
 23. 23. 23 POBLACIÓ (habitants) > 100.000 50.000 - 100.000 < 50.000 Enquestes telefòniques a residents (mobilitat interna i generada) Inici Zonificació interna del municipi: 300 enquestes per zona, amb un mínim de 1.000 enquestes en total (±3,2%). Mínim de 600 enquestes (±4,1%) Mínim de 400 enquestes (±5,0%) Seguiment - - - Revisió Zonificació interna del municipi: 300 enquestes per zona, amb un mínim de 1.000 enquestes en total (±3,2%). Mínim de 600 enquestes (±4,1%) Mínim de 400 enquestes (±5,0%) Enquestes a forans Inici Utilització de les dades disponibles a l’EMQ (1996, 2001, 2006), EMEF (2003-2013) i EMO (2011)Seguiment Revisió Addicionalment, resulta d’interès el seguiment dels mitjans alternatius de seguiment de la mobilitat, que reuneixen un elevat potencial degut a la gran representativitat de la mostra analitzada, i al seu baix cost. Quantificació de la demanda global (enquestes) IV. Criteris mínims de diagnosi i seguiment de la mobilitat 4. UTILITATS DE L’AMBIMOB 2.0
 24. 24. 24 POBLACIÓ (habitants) > 100.000 50.000 - 100.000 < 50.000 Tipologia dels aforaments • Aforaments principals (durada mínima de 12 hores). • Aforaments secundaris (durada mínima de 2 hores). Ubicació dels aforaments • Aforaments principals: de connexió de centres d’atracció i generació de viatges ( • Aforaments secundaris: complementar els aforaments principals. Forquilla del nombre d’aforamen ts mínims Inici - Revisió Es proposa realitzar el nombre necessari d’aforaments per conèixer qualitativament el volum de demanda global a la xarxa principal, i complementar la informació obtinguda mitjançant les enquestes a residents. Seguiment - - - Criteris addicionals (revisió) IV. Criteris mínims de diagnosi i seguiment de la mobilitat 4. UTILITATS DE L’AMBIMOB 2.0 Anàlisi per modes de transport: a peu i en bicicleta
 25. 25. 25 POBLACIÓ (habitants) > 100.000 50.000 - 100.000 < 50.000 Model de tranport públic En cas de reestructuració integral de la xarxa d’autobusos En cas de reestructuració de la xarxa d’autobusos caldrà una anàlisi exhaustiva de la situació. No es contempla el model de transport públic. Tipologia dels aforaments • Transport públic urbà: aforaments puja-baixa. • Transport públic interurbà: enquestes origen-destinació a les parades. Forquilla del nombre d’aforaments mínims Inici Dades facilitades pels operadors de transport públic que operen en el municipi. • Tranport públic urbà: aforaments puja-baixa i enquestes OD: es realitzaran en el percentatge de flota que concentri un major pes de la demanda, durant les hores de més afluència. • Transport públic interurbà (*) : enquestes O-D a les principals parades del municipi Seguiment Dades facilitades pels operadors de transport públic que operen en el municipi. Revisió (*) Amb la implantació de la nova T-Mobilitat augmentarà considerablement la disponibilitat de dades, especialment les referents al transport púlblic interurbà i al transport ferroviari. IV. Criteris mínims de diagnosi i seguiment de la mobilitat 4. UTILITATS DE L’AMBIMOB 2.0 Anàlisi per modes de transport: transport públic
 26. 26. POBLACIÓ (habitants) > 100.000 50.000 - 100.000 < 50.000 Model de vehicle privat S’elaborarà excepcionalment sota petició del propi municipi No es contempla Tipologia dels aforaments • Aforaments automàtics (durada mínima de 24 hores). • Aforaments manuals (durada mínima de 8 hores; 4 al matí i 4 a la tarda). Ubicació dels aforaments • Aforaments automàtics: es situaran a tots els accessos des de la xarxa exterior, als punts de la xarxa primària necessaris per a descriure el trànsit existent i als principals punts de la xarxa secundària. • Aforaments manuals: es duran a terme a les principals cruïlles. En cas d’ésser estructament necessari, es situaran a les entrades de les urbanitzacions. Enquestes O-D Les enquestes O-D a conductors es realitzaran en els aforaments automàtics situats als accessos al municipi. Forquilla del nombre d’aforaments mínims Inici - Revisió Es duran a terme el nombre d’aforaments necessaris (automàtics o manuals) per cobrir la totalitat de la xarxa bàsica del municipi, incloent els accessos a la xarxa bàsica. Seguiment - - - Altra informació disponible • Enquestes O/D a conductors: en els mateixos punts que els aforaments automàtics. • Informació complementària als aforaments Criteris addicionals (revisió) 26 IV. Criteris mínims de diagnosi i seguiment de la mobilitat 4. UTILITATS DE L’AMBIMOB 2.0 Anàlisi per modes de transport: Vehicle privat motoritzat
 27. 27. 27 Tipologia de vehicle Combustible Turismes Gasolina Gasoil Híbrids GLP Gas natural Electricitat Ciclomotors i motocicletes Gasolina Electricitat Furgonetes Gasolina Gasoil Híbrids GLP Gas natural Electricitat Tipologia de vehicle Combustible Camions Gasolina Gasoil Híbrids GLP Gas natural Electricitat Autobusos Gasolina Gasoil Híbrids Gas natural Electricitat L’etiquetatge ecològic i l’impost de matriculació esdevenen eines de gran utilitat per al seguiment del parc de vehicles a nivell municipal. IV. Criteris mínims de diagnosi i seguiment de la mobilitat 4. UTILITATS DE L’AMBIMOB 2.0 Seguiment municipal del parc de vehicles
 28. 28. 28 Trama urbana (Nucli urbà principal ) Trama urbana (Urbanitzacions, polígons, etc.) TERME MUNICIPAL ALTRE TERME MUNICIPAL A B C D E H G A A A G F H S’acorda dur a terme una classificació de les diferents tipologies de mobilitat: 1 Es considerarà trama urbana els terrenys definits com a sòl urbà consolidat en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal vigent. 2 Inclou mobilitat d’agitació. LLEGENDA IV. Criteris mínims de diagnosi i seguiment de la mobilitat 4. UTILITATS DE L’AMBIMOB 2.0 Acords sobre la mobilitat a considerar
 29. 29. 29 V. Identificació de directrius per als grups de mesures orientades al compliment dels objectius ambientals. 4. UTILITATS DE L’AMBIMOB 2.0 Grup 1. Transvasament cap a la mobilitat a peu Grup 2. Transvasament cap a la bicicleta Grup 3. Transvasament cap al transport públic Grup 4. Renovació del parc de vehicles Grup 5. Ambientalització de la flota pròpia o dependent
 30. 30. 30 V. Identificació de directrius per als grups de mesures orientades al compliment dels objectius ambientals. 4. UTILITATS DE L’AMBIMOB 2.0 Per cadascun dels 5 grups de mesures Per cadascun dels 5 grups de mesures DEFINICIÓ DE LES DIRECTRIUS AMBIENTALSDEFINICIÓ DE LES DIRECTRIUS AMBIENTALS DESCRIPCIÓ DE LES MESURES GENÈRIQUESDESCRIPCIÓ DE LES MESURES GENÈRIQUES DADES NECESSÀRIES PER A L’AVALUACIÓDADES NECESSÀRIES PER A L’AVALUACIÓ PrioritzacióPriorització CompetènciaCompetència
 31. 31. GRUP 1. TRANSVASAMENT CAP A LA MOBILITAT A PEU MESURES GENÈRIQUES PRIORITAT ESPECIAL COMPETÈNCIA Disseny complet i coherent de la xarxa de vianants que inclogui l’augment de la superfície dedicada al vianant, la pacificació del trànsit i la priorització del vianant, en detriment del vehicle privat. Municipal Augment de l’accessibilitat i la connectivitat a peu (eixos prioritaris, camins escolars…) Municipal Millora de la seguretat viària per al vianant Municipal Revisió de l’ordenança municipal en relació al vianant Municipal Promoció, divulgació i sensibilització sobre la figura del vianant Municipal Reducció de l’oferta, revisió de tarifes i horaris de les zones d’aparcament. Municipal 31 Mesura prioritària V. Identificació de directrius per als grups de mesures orientades al compliment dels objectius ambientals. 4. UTILITATS DE L’AMBIMOB 2.0 Exemple: GRUP 1. TRANSVASAMENT CAP A LA MOBILITAT A PEU
 32. 32. 32 V. Identificació de directrius per als grups de mesures orientades al compliment dels objectius ambientals. 4. UTILITATS DE L’AMBIMOB 2.0 Exemple: GRUP 1. TRANSVASAMENT CAP A LA MOBILITAT A PEU DIRECTRIUS del GRUP 1 Les mesures han de garantir: •Continuïtat i connectivitat dels itineraris de vianants amb els centres d’atracció i generació de mobilitat. •Malgrat que suposi una pèrdua de capacitat de la xarxa viària per als vehicles privats, cal redefinir les interseccions en favor de la seguretat i confort dels vianants: fases semafòriques adequades (reducció del verd dels vianants amb l’àmbar intermitent dels vehicles motoritzats), orelles a les voreres, elevada presència de passos de vianants, refugis per a vianants, supressió de passos a diferent nivell, etc. •Accessibilitat de la xarxa: amplada voreres, supressió de les barreres arquitectòniques (guals, escales amb alternativa per a persones amb mobilitat reduïda, obstacles a les voreres, pendent dels carrers, etc.), eliminació de l’aparcament il·legal en vorera, etc. •Cal dur a terme un anàlisi global de les actuacions per evitar possibles efectes indesitjables de mesures teòricament positives. D’aquesta manera, accions com la peatonalització de certes zones pot provocar la migració de conflictes cap a la perifèria, o la pèrdua de diversitat urbana i barreja d’usos. Directrius per l’urbanisme (especialment per a la xarxa principal d’itineraris de vianants) •Les diferents tipologies edificatòries i la línia de façana han de garantir l’atractiu de l’espai públic: illes d’edificació a escala del vianant (i no de l’automòbil), línia de façana a tocar de la vorera, heterogènia i evitant la total opacitat amb obertures com finestres, aparadors, etc. DIRECTRIUS del GRUP 1 Les mesures han de garantir: •Continuïtat i connectivitat dels itineraris de vianants amb els centres d’atracció i generació de mobilitat. •Malgrat que suposi una pèrdua de capacitat de la xarxa viària per als vehicles privats, cal redefinir les interseccions en favor de la seguretat i confort dels vianants: fases semafòriques adequades (reducció del verd dels vianants amb l’àmbar intermitent dels vehicles motoritzats), orelles a les voreres, elevada presència de passos de vianants, refugis per a vianants, supressió de passos a diferent nivell, etc. •Accessibilitat de la xarxa: amplada voreres, supressió de les barreres arquitectòniques (guals, escales amb alternativa per a persones amb mobilitat reduïda, obstacles a les voreres, pendent dels carrers, etc.), eliminació de l’aparcament il·legal en vorera, etc. •Cal dur a terme un anàlisi global de les actuacions per evitar possibles efectes indesitjables de mesures teòricament positives. D’aquesta manera, accions com la peatonalització de certes zones pot provocar la migració de conflictes cap a la perifèria, o la pèrdua de diversitat urbana i barreja d’usos. Directrius per l’urbanisme (especialment per a la xarxa principal d’itineraris de vianants) •Les diferents tipologies edificatòries i la línia de façana han de garantir l’atractiu de l’espai públic: illes d’edificació a escala del vianant (i no de l’automòbil), línia de façana a tocar de la vorera, heterogènia i evitant la total opacitat amb obertures com finestres, aparadors, etc.
 33. 33. 33 V. Identificació de directrius per als grups de mesures orientades al compliment dels objectius ambientals. 4. UTILITATS DE L’AMBIMOB 2.0 Exemple: GRUP 1. TRANSVASAMENT CAP A LA MOBILITAT A PEU DADES NECESSÀRIES PER A L’AVALUACIÓ DEL GRUP 1 •Mobilitat anual per mode de transport (veh-km) als escenaris actual, tendencial i proposta. •Ocupació mitjana del vehicle privat (en els 3 escenaris). •Ocupació mitjana del transport públic (en els 3 escenaris).
 34. 34. 34 VI. Valoració qualitativa de l’impacte sobre la contaminació acústica 4. UTILITATS DE L’AMBIMOB 2.0 Per a cadascuna de les mesures genèriques presentades es puntua el seu impacte qualitatiu sobre la reducció de la contaminació acústica (0 cap afectació / 5 afectació màxima) GRUP 3. TRANSVASAMENT CAP AL TRANSPORT PÚBLIC Contribució potencial a la reducció de la contaminació acústica (0: mínima / 5 màxima) Infraestructura Creació de nova infraestructura per al transport públic (carrils reservats / segregats, parades, estacions, ampliació xarxa ferroviària, millores tecnològiques…) 3 Creació de carrils Bus-VAO 2 Creació de zones d’aparcament per a autocars 0 Implementació de Park and Rides 3 Servei Millora del servei de transport públic urbà (cobertura, velocitat comercial, capacitat, freqüències, horaris, puntualitat) 4 Millora del servei de transport públic interurbà (cobertura, velocitat comercial, capacitat, freqüències, horaris, puntualitat) 4 Connectivitat i adaptació entre les línies urbanes i interurbanes 4
 35. 35. 35 5 grups de mesures 5 grups de mesures 49 mesures avaluades 49 mesures avaluades Valoració qualitativa (entre 0 i 5) de l’impacte de cada mesura sobre la reducció de la contaminació acústica Valoració qualitativa (entre 0 i 5) de l’impacte de cada mesura sobre la reducció de la contaminació acústica Alta Repercussió sobre la reducció de la contaminació acústica VI. Valoració qualitativa de l’impacte sobre la contaminació acústica 4. UTILITATS DE L’AMBIMOB 2.0 Per a cadascuna de les mesures genèriques presentades es puntua el seu impacte qualitatiu sobre la reducció de la contaminació acústica (0 cap afectació / 5 afectació màxima)
 36. 36. 36 VII. Càlcul d’emissions i priorització del grup de mesures (estratègies ambientals) 4. UTILITATS DE L’AMBIMOB 2.0 Contribució dels grups a la reducció de la contaminació acústica 13% 19% 53% 2% 13% G1 Transvasament cap a la mobilitat a peu G2 Transvasament cap a la mobilitat en bicicleta G3 Transvasament cap a la mobilitat en transport públic G4 Renovació del parc de vehicles G5 Renovació de la flota municipal 17% 14% 24% 30% 15% Contribució dels grups de mesures a l’estalvi total de NOx
 37. 37. 37 ÍNDEX 1. Emmarcament 4. Utilitats de l’AMBIMOB 2.0 3. Metodologia de treball 2. Introducció 5. Aplicació pràctica. Cas Barcelona
 38. 38. 38 • L’aplicació de l’Ambimob 2.0 al Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona ha permès comparar, validar i calibrar les metodologies emprades tant al PMU com a l’eina de càlcul. • El PMU de Barcelona va més enllà en l’anàlisi ambiental de les mesures, oferint un elevat nivell de detall. Per aquest motiu, esdevé una referència de gran utilitat que ha permès calibrar i validar els procediments emprats a l’Ambimob 2.0. • Després del calibratge i validació, l’Ambimob 2.0 esdevé l’Eina orientada a facilitar i homogeneïtzar l’anàlisi ambiental dels PMUs pertanyents a la resta de municipis de Catalunya, tot posant a la disposició dels redactors mecanismes comuns. 5. APLICACIÓ PRÀCTICA. CAS BARCELONA
 39. 39. 39 Criteris de priorització. Comparativa • Els criteris de priorització ambiental de mesures utilitzats en el PMU de Barcelona es poden complementar amb els desenvolupats en el curs dels treballs emmarcats en el projecte actual. • D’aquesta manera, els inputs del PMU (parc i mobilitat) adaptats a les capacitats i requeriments de l’Ambimob 2.0 donen els següents resultats: NO2PM10 mobilitat en transport públic G4 Renovació del parc de vehicles CO2 G3 Transvasament cap a la mobilitat en transport públic G2 Transvasament cap a la mobilitat en bicicleta G1 Transvasament cap a la mobilitat a peu NOX 9% 5% 19% 67% 20% 12% 35% 33% 10% 6% 1% 83% 13% 8% 24% 55% 5. APLICACIÓ PRÀCTICA. CAS BARCELONA
 40. 40. Moltes gràcies!!! Marc Iglesias: miglesias@icerda.org Carlos Domínguez: cdominguez@icerda.org L’eina es pot descarregar gratuïtament des del web del Departament de Territori i Sostenibilitat: http://mediambient.gencat.cat/ambimob

×