Generalitat de Catalunya      Departament de Territori i Sostenibilitat AVALUACIÓ DE LA QUALITAT DE L’AIRE     ...
L’AVALUACIÓ DE LA QUALITAT DE L’AIREA CATALUNYALa vigilància i l’avaluació de la contaminació atmosfèrica a Catalunya es d...
Avaluació de la qualitat de l’aire 2011 a la Zona de l’Àrea deBarcelona                          ...
EVOLUCIÓ DE VALORS MITJANS DE                  QUALITAT DE L’AIRE - Últims 11 anys           ...
EVOLUCIÓ DE VALORS MITJANS DE               QUALITAT DE L’AIRE - Últims 11 anys              ...
Taula comparativa 2010 i 2011 qualitat de l’aire    Diòxid de nitrogen ( (NO2) )     Diòxid de nitrogen NO2    ...
Avaluació de la qualitat de l’aire 2011 a la resta de Catalunya                              ...
CONDICIONS DE CONTORN- Episodis ambientals decontaminació Any 2005: 3 situacions      Any 2008: 2 situacions 01-13...
CONTROL DELS VEHICLES MÉS BRUTS – CAMPANYA“FEM L’AIRE MÉS NET ESTALVIANT COMBUSTIBLE”  L’any 2011 es va realitzar un cont...
DISTINTIU AMBIENTAL PER A FLOTES DE VEHICLES  Criteris de gestió de la flota:   –  Polítiques de reducció de desplaç...
PLA D’ACTUACIÓ PER A LA MILLORA DE LAQUALITAT DE L’AIRE 2011-2015       FORMACIÓ, SENSIBILITZACIÓ         ...
PLA D’ACTUACIÓ PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIRE 2011-2015                MESURES         ...
Generalitat de Catalunya  Departament de Territori i SostenibilitatMoltes gràcies!                    ...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Avaluació QA 2011

410 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Avaluació QA 2011

 1. 1. Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat AVALUACIÓ DE LA QUALITAT DE L’AIRE A CATALUNYA ANY 2011 27 D’ABRIL DE 2012 La qualitat de l’aireZONES DE QUALITAT DEL’AIRE (ZQA) Avaluació del 2011 2 1
 2. 2. L’AVALUACIÓ DE LA QUALITAT DE L’AIREA CATALUNYALa vigilància i l’avaluació de la contaminació atmosfèrica a Catalunya es duua terme principalment mitjançant la Xarxa de Vigilància i Previsió de laContaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA).S’avalua principalment amb mètodes de mesura fixa, inclús en aquelleszones on no és necessari. Estadístics de la XVPCA a 31 de desembre de 2011 Municipis on hi ha punts de mesurament de la XVPCA 89 Nombre de mesuraments manuals 328 Nombre de mesuraments automàtics 264 Punts amb mesuraments automàtics Punts amb mesuraments manuals 10 centres d’anàlisi 3CONTAMINANTS MESURATS AMB LA XVPCA Diòxid de nitrogen (NO2) Partícules en suspensió (PST, Sulfur d’hidrogen (H2S) PM10 i PM2,5) Ozó (O3) Compostos de clor (Cl2 i HCl) Benzè (C6H6) Metalls pesants (As, Cd, Ni, Pb) Monòxid de carboni (CO) Benzo(a)pirè Diòxid de sofre (SO2) S’han realitzat campanyes de mesures de dioxines i furans i de precursors d’ozó. Es disposa de més de 9.000.000 de dades anuals. Pressupost anual durant l’any 2011, va ser de 1.500.000€. Generalitat de Catalunya Departament de Territori i 4 Sostenibilitat 2
 3. 3. Avaluació de la qualitat de l’aire 2011 a la Zona de l’Àrea deBarcelona ZQA1 Superació 4 estacions de 14 NO2 valor límit anual (29%) Superació NO2 - Valor límit horari Superació 4 estacions de 25 PM10 valor límit diari (16%) ZQA2 Superació PM10 - valor límit anual 1 superació a Superació O3 2 estacions de 9 llindar informació (22%) SO2 Cap superació - H2S Cap superació - ZQA1 Punts amb mesuraments automàtics CO Cap superació - Punts amb mesuraments manuals PM2.5 Cap superació - Cap estació supera els límits HCl Cap superació - % estacions amb superació < a 30% CI2 Cap superació - % estacions superació > a 30% C6H6 Cap superació - Metalls Pesants Generalitat de Catalunya (As, Ni, Cd, Pb) Cap superació - Departament de Territori i 5 B(a)P Cap superació - SostenibilitatAvaluació de la qualitat de l’aire 2011 a la Zona del Vallès-BaixLlobregat ZQA2 Superació 7 estacions de 11 NO2 valor límit anual (64%) Superació NO2 - Valor límit horari Superació 3 estacions de 23 PM10 valor límit diari (13%) ZQA2 Superació PM10 - valor límit anual 1 superació a Superació O3 1 estacions de 6 llindar informació (17%) SO2 Cap superació - H2S Cap superació - ZQA1 Punts amb mesuraments automàtics CO Cap superació - Punts amb mesuraments manuals PM2.5 Cap superació - Cap estació supera els límits HCl Cap superació - % estacions amb superació < a 30% CI2 Cap superació - % estacions superació > a 30% C6H6 Cap superació - Metalls Pesants Generalitat de Catalunya (As, Ni, Cd, Pb) Cap superació - Departament de Territori i 6 B(a)P Cap superació - Sostenibilitat 3
 4. 4. EVOLUCIÓ DE VALORS MITJANS DE QUALITAT DE L’AIRE - Últims 11 anys Mitjana anual diòxid de nitrogen (NO2) - Àrea de Barcelona 90Mitjana anual NO2 (ug/m3) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 VLa+MdT VLa Badalona Barcelona (Ciutadella) Barcelona (Eixample) Barcelona (Gràcia-Sant Gervasi) Barcelona (Poblenou) Barcelona (Sants) Cornellà de Llobregat El Prat de Llobregat (Pl. de lesglèsia) Gavà (c/ Progrés) Gavà (Parc del Mil.lenni) L’Hospitalet de Llobregat Sant Adrià de Besòs Sant Vicenç dels Horts Santa Coloma de Gramenet Barcelona (Parc Vall dHebrón) Badalona (Montroig-Ausiàs Marc) Gavà Viladecans (Atrium) 7 EVOLUCIÓ DE VALORS MITJANS DE QUALITAT DE L’AIRE - Últims 11 anys Mitjana anual diòxid de nitrogen (NO2) - Vallès-Baix Llobregat 90 Mitjana anual NO 2 (ug/m ) 3 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 anys VLa+MdT VLa Barberà del Vallès Granollers (av. Joan Prim) Granollers (Joan Vinyoli) Martorell Mollet del Vallès (Pista d’Atletisme) Montcada i Reixac Rubí Rubí (Can Oriol) Sabadell (Gran Via) Sabadell (pl. Creu de Barberà) Sant Andreu de la Barca Sant Cugat del Vallès Sta. Perpètua de Mogoda (Av. Onze de Setembre) Terrassa Mollet del Vallès (Plaça Pau Casals) Sta. Perpètua de Mogoda (Mercat Municipal) Granollers (c/ Francesc Macià) 8 4
 5. 5. EVOLUCIÓ DE VALORS MITJANS DE QUALITAT DE L’AIRE - Últims 11 anys Mitjana anual PM10 - Àrea de Barcelona 90Mitjana anual PM10 (ug/m 3) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 anys VLa + M dT VLa B arcelo na (c/ Lluís So lé i Sabarís) B arcelo na (Eixample) B arcelo na (Gràcia - Sant Gervasi) B arcelo na (pl. Universitat) B arcelo na (Zo na Universitària) B arcelo na (Sants) Esplugues de Llo bregat (espo rtiu La P lana) LHo spitalet de Llo bregat M o lins de Rei (pl. del M ercat M unicipal) M o lins de Rei (A juntament) El P rat de Llo bregat (pl. de lEsglésia) Sant A drià de B esò s Santa Co lo ma de Gramenet (A juntament) Sant Feliu de Llo bregat Sant Vicenç dels Ho rts (Co l·legi Sant Jo sep) Sant Vicenç dels Ho rts (Verge del Ro cío ) B arcelo na (P o rt Vell) El P rat de Llo bregat (Jardins de la P au) El P rat de Llo bregat (CEM Sagnier) Gavà B arcelo na (IES Go ya) B arcelo na (IES Verdaguer) B arcelo na (Vall dHebró n) 9 EVOLUCIÓ DE VALORS MITJANS DE QUALITAT DE L’AIRE - Últims 11 anys Mitjana anual PM10 - Vallès-Baix Llobregat Mitjana anual PM10 (ug/m 3) 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 anys VLa + M dT VLa B arberà del Vallès (A juntament) Caldes de M o ntbui (A juntament) Castellar del Vallès (A juntament) Castellbisbal (av. P au Casals) Castellbisbal (M irado r del Llo bregat) Grano llers (Vinyo li-Fo ix) M arto rell (c/ Canyameres - c/ Sant A . M . Claret) M o llet del Vallès (P ista M unicipal dA tletisme) M o ntcada i Reixac (pl. de Lluís Co mpanys) M o ntcada i Reixac (A juntament) M o nto rnès del Vallès (CEIP M arinada) M o nto rnès del Vallès (pl. del P o ble) P allejà (M ercat M unicipal) Rubí (A juntament) Rubí (Ca nOrio l) Sabadell (Esco la Industrial) Sabadell (Gran Via - cra. de P rats) Sant A ndreu de la B arca (CEIP Jo sep P la) Sant Cugat del Vallès Santa P erpètua de M o go da Sentmenat (A juntament) Terrassa (M ina P ública dA igües) Terrassa (rambla del P are A legre) M o ntcada i Reixac (Can Sant Jo an) Rubí (Escardívo l) el P apio l (centre dia Jo sep Tarradellas) 10 5
 6. 6. Taula comparativa 2010 i 2011 qualitat de l’aire Diòxid de nitrogen ( (NO2) ) Diòxid de nitrogen NO2 Núm. superacions valor límit anual 2010 2011 Punts mesurment* 13 14 9 (69% superen) 4 (29% superen) Àrea Barcelona (8T,1F) (4T) Punts mesurament* 11 11 8 (73% superen) 7 (64% superen) Vallès-Baix Llobregat (4T,4I) (1F,3T,3I) T: Trànsit F. Fons I: Industrial*Els punts de mesurament considerats són aquells amb % igual o superior al 87% de dades segons el RD 102/2011 Partícules en suspensió de diàmetre inferior aa10 micres (PM10) Partícules en suspensió de diàmetre inferior 10 micres (PM10) Núm. superacions valor límit diari 2010 2011 Punts mesurment* 19 25 1 (5% superen) 4 (16% superen) Àrea Barcelona (1T) (3T,1I) Punts mesurament* 22 23 1 (5% superen) 3 (13% superen) Vallès-Baix Llobregat (1I) (1T, 2I) T: Trànsit F. Fons I: Industrial *Els punts de mesurament considerats són aquells amb % igual o superior al 87% de dades segons el RD 102/2011 11Avaluació tendències darrers 4 anys en estacions urbanes detrànsit de l’Àrea de Barcelona – PM10 PM10 (µg/m3) Àrea de Barcelona PM10 (µg/m3) Àrea de Barcelona 60 50 41,3 38,6 Valor límit anual= 40 ug/m3 40 32,7 30,0 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 12 6
 7. 7. Avaluació de la qualitat de l’aire 2011 a la resta de Catalunya SO2, NO2, ZQA12 CO, PM2.5, Cap CI2, As, Ni, superació ZQA3 – ZQA15 ZQA11 Cd, Pb, C6H6, B(a)P ZQA13 ZQA10 ZQA9 Superació ZQA6 O3 llindar ZQA4, ZQA6, ZQA9, ZQA10 i ZQA13 ZQA8 informació PM10 Superació ZQA6 (a 1 dels 3 punts de mesurament (Vic) amb ZQA14 ZQA5 valor límit influència significativa indirecta del trànsit). ZQA7 diari ZQA14 (a 1 dels 2 punts de mesurament (Lleida) amb influència directa pel trànsit i altres fonts locals) ZQA3 H2S Superació ZQA4 (a 1 dels 9 punts de mesurament valor (Constantí) amb influència industrial). ZQA4 referència ZQA 5 (a l’unic punt de mesurament (Igualada) ZQA15 semihorari amb influència industrial). HCl Superació ZQA5 (a l’únic punt de mesurament (Igualada) valor límit amb influència industrial). diari ZQA15 a 1 dels 2 punts de mesurament (Flix) amb influència industrial). Generalitat de Catalunya Departament de Territori i 13 SostenibilitatCONDICIONS DE CONTORN – Precipitació nombre de dies amb precipitació >1mm a Barcelona (Gal·la Placídia) o St Adrià de Besòs 60 80 70 50 núm. dies semestre 60 núm. dies any 40 50 30 40 30 20 20 10 10 0 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 any 1er semestre 2on semestre anual Generalitat de Catalunya Departament de Territori i 14 Sostenibilitat 7
 8. 8. CONDICIONS DE CONTORN- Episodis ambientals decontaminació Any 2005: 3 situacions Any 2008: 2 situacions 01-13 gener 19-30 gener 01-04 febrer 6-13 febrer 21–25 desembre Any 2009: 2 situacions Any 2006: 4 situacions 25-28 febrer 10-14 gener 09-12 desembre 22-26 gener 10-18 desembre Any 2010: 0 situacions 26 desembre 2006 – 1 gener 2007 Any 2011: 5 situacions Any 2007: 2 situacions 01-11 febrer 11-15 gener 06-10 abril 27-30 gener 23-25 maig Generalitat de Catalunya 27 setembre - 07 octubre Departament de Territori i 10-13 octubre 15 Sostenibilitat PLA D’ACTUACIÓ PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIRE 2011-2015 TREBALLAR PER UN PARC DE VEHICLES MÉS NET I EFICIENT Generalitat de Catalunya Departament de Territori i 16 Sostenibilitat 8
 9. 9. CONTROL DELS VEHICLES MÉS BRUTS – CAMPANYA“FEM L’AIRE MÉS NET ESTALVIANT COMBUSTIBLE” L’any 2011 es va realitzar un control sobre 10.000 vehicles al municipi de Granollers que va posar de relleu que el 5% dels vehicles emeten el 29% de les PM10 i el 25% de NOx. Això reafirma la necessitat d’actuar sobre un determinat percentatge de vehicles Al setembre s’iniciarà la campanya “Fem l’aire més net estalviant combustible” en la qual la Generalitat posarà a disposició dels ajuntaments equips de mesura d’opacitat per fer els controls de les emissions dels vehicles Generalitat de Catalunya Departament de Territori i 17 Sostenibilitat REDUCCIÓ DEL COST DEL PEATGE PER A VEHICLES NETS L’1 de gener de 2012 entra en funcionament mitjançant EcoviaT l’aplicació d’un descompte del 30% del peatge per els vehicles que emeten menys contaminants de ciutat Els vehicles que volen gaudir del descompte s’han de registrar al portal: www.ecoviat.com Actualment : – Ho han sol·licitat 1.397 usuaris – S’han donat d’alta 703 usuaris – No compleixen els requeriments 429 – 265 sol·licituds es troben en tramitació Addicionalment s’està treballant amb operadors de pàrking per tal que apliquin descomptes en els preus amb els mateixos criteris ambientals Generalitat de Catalunya Departament de Territori i 18 Sostenibilitat 9
 10. 10. DISTINTIU AMBIENTAL PER A FLOTES DE VEHICLES Criteris de gestió de la flota: – Polítiques de reducció de desplaçaments – El treball en la planificació del transport i l’optimització de les rutes. – La formació als conductors en conducció eficient. – Una política de manteniment dels vehicles. – Control mediambiental de les subcontractacions del transport: en el cas de les mercaderies serà un criteri que caldrà complir necessàriament. Criteris específics dels vehicles (tant propis com subcontractats): – Política de renovació: No es podrà treballar amb vehicles de més d’un nombre determinat d’anys. – Esforç en la introducció de la diversificació energètica a la pròpia flota. – Caldrà comptar amb un percentatge de la flota de baixes emissions. Entitats/empreses col·laboradores: AEGFA, Institut Cerdà, CILSA/BCL, GN- Fenosa, Repsol Autogas, ADIScat, RACC Generalitat de Catalunya Departament de Territori i 19 SostenibilitatGUIA PER LA COMPRA PÚBLICA VERDA DEVEHICLESDonar pautes per a la compra pública de vehicles als Departaments de laGeneralitat de Catalunya i a les empreses públiques. La Guia defineix criterisambientals i especifica com acreditar-los.Criteris a considerar en el moment de triar un vehicle- Tipus de vehicles (elèctrics, baixes emissions, diversificació energètica,...)- Entorn dels desplaçaments: urbà, interurbà o mixt- Zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric (ZPE)- Estacionament (a les dependències pròpies i «fora»)- Regularitat dels trajectes i disponibilitat de subministrament alternatius- Altres aspectes: Pneumàtics, monitoratge pressió rodes, catalitzadors de filtres,frenades regeneratives, etc...Aquesta Guia es troba pendent d’aprovació per part de la Junta Consultiva deContractació Administrativa del Departament d’Economia i Coneixement.S’està fent l’adaptació a la compra verda privada. 20 10
 11. 11. PLA D’ACTUACIÓ PER A LA MILLORA DE LAQUALITAT DE L’AIRE 2011-2015 FORMACIÓ, SENSIBILITZACIÓ I COMUNICACIÓ Generalitat de Catalunya Departament de Territori i 21 SostenibilitatFORMACIÓ, SENSIBILITZACIÓ I COMUNICACIÓAparador virtual: Fem aire més netCursos de conducció eficientDades de qualitat de l’aireFulletó Gas Natural Generalitat de Catalunya Departament de Territori i 22 Sostenibilitat 11
 12. 12. PLA D’ACTUACIÓ PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIRE 2011-2015 MESURES EPISODIS AMBIENTALS DE CONTAMINACIÓ Generalitat de Catalunya Departament de Territori i 23 Sostenibilitat PLA D’ACTUACIÓ PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIRE 2011-2015Protocol d’actuacions en episodis ambientals de contaminació:El protocol d’actuacions s’iniciarà quan un nombre representatiud’estacions de mesura d’una mateixa zona indiquin que s’està superant elvalor límit horari (200 µg/m3). S’ha treballat en els següents àmbits: – Protocol Transmet – Protocol Fàbriques de Ciment – Protocol Departament Interior – Protocol Centrals Tèrmiques – Protocol Ajuntament de Barcelona Generalitat de Catalunya Departament de Territori i 24 Sostenibilitat 12
 13. 13. Generalitat de Catalunya Departament de Territori i SostenibilitatMoltes gràcies! 13

×