Biodiversitat i canvi climàtic

62 visualizaciones

Publicado el

Pòster de la colecció Informe sobre l'estat del medi ambient a Catalunya. ls efectes del canvi climàtic sobre la biodiversitat són unes de les conseqüències més preocupants. Es preveu que es produiran canvis en les àrees de distribució de les espècies de flora i fauna, en les collites, en la dinàmica de la vegetació, etc. Per aquest motiu, són múltiples les iniciatives que es porten endavant per conèixer millor aquests efectes i per intentar mitigar-los i adaptar-nos-hi.

Publicado en: Medio ambiente
0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
62
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
1
Acciones
Compartido
0
Descargas
1
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Biodiversitat i canvi climàtic

  1. 1. Biodiversitaticanviclimàtic Elsefectesdelcanviclimàticsobrelabiodiversitatsónunadelesconseqüènciesméspreocupants d’aquestfenomen.Espreveuqueesproduirancanvisenlesàreesdedistribuciódelesespèciesdeflorai fauna,enlescollites,enladinàmicadelavegetació,etc.Peraquestmotiu,sónmúltipleslesiniciatives queesportenendavantperconèixermilloraquestsefectesiperintentarmitigar-losiadaptar-nos-hi. Així,durantel2013,elServeiMeteorològicdeCatalunya(SMC),adscritalDepartamentdeTerritoriiAixí,durantel2013,elServeiMeteorològicdeCatalunya(SMC),adscritalDepartamentdeTerritorii Sostenibilitat,vaposarenmarxalaXarxaFenològicadeCatalunya(Fenocat),ambl’objectiud’estudiar l’evoluciódelclimaielspossiblesimpactesdelcanviclimàticsegonslesobservacionsfenològiques sistemàtiquesarreudelterritori.Lafenologiaéslabrancadel’ecologiaqueanalitzalarelacióentreles variablesclimàtiquesilesmanifestacionsestacionalsoperiòdiquesdelesespèciesvegetalsoanimals (floraciódelesplantes,migraciódelsocells,etc.). Tambéel2013,CatalunyavaestrenarunaxarxadeseguimentpioneraaEuropaperconèixerl'estatTambéel2013,CatalunyavaestrenarunaxarxadeseguimentpioneraaEuropaperconèixerl'estat delsseusboscos.Laxarxa,anomenadaDeBosCat,haestatimpulsadapelDepartamentd’Agriculturai coordinadapelCREAF.Lesdadesobtingudespermetenvalorarl’efectedelsepisodisclimàtics extremsiproposarmesuresd’adaptacióigestióperalesespèciesmésvulnerables. #infoambiental Generalitat deCatalunyamediambient.gencat.cat Foto:Ardet Càpsulad’informació Canvi climàtic

×