Campanya de l’ozó troposfèric a Catalunya 2022

Medi Ambient. Generalitat de Catalunya
Medi Ambient. Generalitat de CatalunyaMedi Ambient. Generalitat de Catalunya
L’ozó troposfèric
Campanya 2022
16 de maig de 2022
Eva Pérez
Cap de la Secció d’Immissions
eva.gabucio@gencat.cat
Índex
Què és i com es comporta l’ozó?
Marc normatiu
Quina és la situació a Catalunya?
Campanya de vigilància dels nivells d’ozó troposfèric
1.
2.
3.
4.
Què és i com es comporta l’ozó?
Què és l’ozó?
L’ozó és un gas
incolor, invisible
i d’olor
agradable
Es troba de
forma natural
a l’atmosfera
TROPOSFERA
En concentracions
altes, esdevé un
CONTAMINANT
ESTRATOSFERA
L’ozó absorbeix
la radiació
ultraviolada
BENEFICIÓS
Molècula
formada per 3
àtoms d’oxigen
Com es comporta l’ozó troposfèric?
Precursors
Radiació solar
intensa i
temperatures
elevades
NOx
L’ozó no l’emet
ningú.
És un contaminant
SECUNDARI
COV
Ozó
troposfèric
Com es comporta l’ozó troposfèric a la Plana de Vic
Les
concentracions
més elevades
solen donar-se a
les tardes
d’estiu en
situacions
anticiclòniques
La marinada pot
transportar l’ozó
varis quilòmetres
endins i fer
augmentar els
nivells a les zones
més rurals
Com es comporta l’ozó troposfèric al Camp de TGN
Les
concentracions
més elevades
solen donar-se al
migdia
La marinada pot
transportar l’ozó
varis quilòmetres
endins i fer
augmentar els
nivells a les zones
més rurals
Marc normatiu
Marc normatiu
Reial Decret
102/2011, de 28
de gener, relatiu a
la millora de la
qualitat de l’aire
Valors
objectius i
llindars que
no s’han de
superar
Les administracions
competents adoptaran
les mesures
necessàries a fi
d’informar la població
quan se superin
els llindars
d’informació i d’alerta
relatius a l’ozó
Marc normatiu
La superació del llindar d’informació
no s’ha d’interpretar com un risc per
a la població en general. Només
significa que aquelles persones més
sensibles a la contaminació
atmosfèrica podrien notar alguna
afectació.
La superació del llindar d’alerta s’ha
d’interpretar com un possible risc de
la població en general. Quan existeixi
risc de superació del llindar d’alerta
durant 3 hores consecutives s’haurà
de fer un pla d’acció a curt termini
sempre i quan hi hagi una possibilitat
significativa de reduir el risc de la
superació.
Llindar
d’informació
180 µg/m³
Llindar
d’alerta
240 µg/m³
0
50
100
150
200
250
300
10/12/2016 11/12/2016 12/12/2016 13/12/2016
Quina és la situació a Catalunya?
ANY 2019-2021
Avaluació de l’any 2019
Valor objectiu protecció de
la salut (VOPS)
✘
Llindar d’informació (LLI) ✘
Valor objectiu protecció de
la vegetació (VOPV)
✘
Llindar d’alerta (LLA) ✘
Superació del LLI
Superació del LLI i LLA
Superació del VOPS
Avaluació de l’any 2019: Episodi del 28 i 29 de juny
Altes temperatures
Inversió de subsidència i
estabilitat: recirculació
Presència de precursors:
episodi de NO2 i PM10
LLI: 61 hores de superació
LLA: 5 hores de superació
Font: SMC
Font: Sistema Caliope – BSC
(Barcelona Supercomputing Center)
Avaluació de l’any 2020
Valor objectiu protecció de
la salut (VOPS)
✘
Llindar d’informació (LLI) ✘
Valor objectiu protecció de
la vegetació (VOPV)
✘
Llindar d’alerta (LLA) ✔
Superació del LLI
Superació del VOPS
Avaluació de l’any 2020
Nombre de superacions
horàries menor
LLI: 8 hores de superació
LLA: 0 hores de superació
Baixada de la mitjana de la
concentració d’O3
Avaluació de l’any 2021 Valor objectiu protecció de
la salut (VOPS)
✘
Llindar d’informació (LLI) ✘ Valor objectiu protecció de
la vegetació (VOPV)
✘
Llindar d’alerta (LLA) ✘
Avaluació de l’any 2021
LLI: 12 hores de superació
LLA: 1 hores de superació
0
50
100
150
200
250
300
350
nombre
d'hores
Evolució del nombre de superacions del llindar
d'informació i alerta
Evolució de les superacions del llindar d’informació dels darrers
anys
Tendència estable i fortament
lligada a la meteorologia
Situació a Europa
Font: EEA Air Quality in Europe – 2021 Report
2019 2020
Campanya de vigilància dels nivells d’ozó troposfèric -
2022
Vigilància de les dades d’ozó troposfèric en continu
Quan s’inicia?
16 de maig
Quan finalitza?
15 de setembre
Personal dedicat:
Dos torns de
guàrdia (matí i
tarda)
Franja horària:
De dilluns a
diumenge,
de 8 h a 21 h
Vigilància de les dades d’ozó troposfèric en continu
Recepció de les
dades cada 10
minuts al Servei
de Vigilància i
Control de l’Aire
49 punts de
mesurament
d’ozó troposfèric
a la XVPCA
Vigilància de les dades d’ozó troposfèric en continu
Dades elementals: 10-minutals
Estat de les estacions de la
XVPCA
Pronòstic dels nivells d’ozó troposfèric
Es realitza a partir dels diferents models de dispersió de contaminants
Model Caliope Barcelona Supercomputing Center
Més models:
• Model Aramis Universitat de Barcelona
• Model CAMS Copernicus
Diferents escenaris de contaminació Accedeix al web:
mediambient.gencat.cat/campanyaozo
Avís preventiu de nivells elevats d’ozó
Com es fa?
Difusió a través
dels diferents
canals
disponibles
Quan es fa?
Abans del
migdia
Es realitza si es pronostica que hi haurà nivells elevats d’ozó troposfèric
De què s’informa?
De la zona de
qualitat de l’aire
afectada i del
llindar que es
pot superar i de
les actuacions
que s’han de
prendre
Avís de superació del llindar d’informació i/o alerta
Com es fa?
Difusió a través
dels diferents
canals disponibles
Quan es fa?
L’hora després
de la superació
De què s’informa?
• El punt de mesurament i
la zona de qualitat de
l’aire afectats
• El llindar que s’ha superat
• La durada de l’episodi i el
valor horari màxim assolit
• L’evolució prevista de la
superació
Es realitza si es dona una superació del llindar d’informació i/o alerta
Informació: > 180 µg/m³ en una hora
Alerta: > 240 µg/m³ en una hora
Quins canals de comunicació i difusió hi ha?
WEB de l’ozó
troposfèric
Twitter
Correu
electrònic
Avisos via
AireCat
Canals específics
Canals oberts
WEB de dades
online
Vols saber
què respires?
Descarrega-la
ja!
Web de l’ozó troposfèric
Accedeix al web:
mediambient.gencat.cat/campanyaozo
@accioclimatica
#ozóCAT
Twitter
Piulades
diàries del
pronòstic de
qualitat de
l’aire
Missatges
d’avisos i avís
preventiu en cas
de nivells elevats
d’ozó troposfèric
Recomanacions
d’autoprotecció
en cas de
superació
d’algun llindar a
#CanalSalut
Formulari d’avisos per correu electrònic
Apunta’t ja! mediambient.gencat.cat/avisos-contaminacio
Avisos per
zones de
qualitat de
l’aire
PM10
O3
NO2
Què poden fer els ens locals?
Avisar a les
llars d’infants,
escoles i
centres
esportius
Informar a
través de
pantalles
informatives
instal·lades
al carrer
Difusió del
tríptic de
mesures
d’autoprotecció
als habitants del
seu municipi
Avisar als
Centres
d’Atenció
Primària i
residències de
gent gran
Conscienciació:
tallers de ciència
ciutadana per a
escoles a les
cabines de la
XVPCA
0
50
100
150
200
250
300
10/12/2016 11/12/2016 12/12/2016 13/12/2016
L’ozó troposfèric
Campanya 2022
Moltes gràcies
1 de 33

Más contenido relacionado

Similar a Campanya de l’ozó troposfèric a Catalunya 2022(10)

Medi atmosferic: per què mesurem la contaminació atmosfèrica?Medi atmosferic: per què mesurem la contaminació atmosfèrica?
Medi atmosferic: per què mesurem la contaminació atmosfèrica?
Medi Ambient. Generalitat de Catalunya442 vistas
El control de la contaminació a MequinensaEl control de la contaminació a Mequinensa
El control de la contaminació a Mequinensa
Ecologistas en Accion233 vistas
Contaminació AcústicaContaminació Acústica
Contaminació Acústica
cacustica273 vistas
Contaminació AcústicaContaminació Acústica
Contaminació Acústica
cacustica745 vistas
La contaminació atmosfèrica i els seus efectes en la salut - Laia FontLa contaminació atmosfèrica i els seus efectes en la salut - Laia Font
La contaminació atmosfèrica i els seus efectes en la salut - Laia Font
Consorci de Salut i Social de Catalunya191 vistas
Presentació dempeus medi ambient i salutPresentació dempeus medi ambient i salut
Presentació dempeus medi ambient i salut
Dempeus Salut Pública491 vistas

Más de Medi Ambient. Generalitat de Catalunya(20)

Dona i medi ambient: el rol de la dona a l’ocupació verda a CatalunyaDona i medi ambient: el rol de la dona a l’ocupació verda a Catalunya
Dona i medi ambient: el rol de la dona a l’ocupació verda a Catalunya
Medi Ambient. Generalitat de Catalunya13 vistas
Crònica de la COP 27 a Sharm el-Sheikh: un món en ebullicióCrònica de la COP 27 a Sharm el-Sheikh: un món en ebullició
Crònica de la COP 27 a Sharm el-Sheikh: un món en ebullició
Medi Ambient. Generalitat de Catalunya11 vistas
Circular Economy Hostpot Catalonia 2021Circular Economy Hostpot Catalonia 2021
Circular Economy Hostpot Catalonia 2021
Medi Ambient. Generalitat de Catalunya247 vistas
Guia per organizar esdeveniments sostenibles .pdfGuia per organizar esdeveniments sostenibles .pdf
Guia per organizar esdeveniments sostenibles .pdf
Medi Ambient. Generalitat de Catalunya388 vistas
Estat de la natura a CatalunyaEstat de la natura a Catalunya
Estat de la natura a Catalunya
Medi Ambient. Generalitat de Catalunya19 vistas
Educació Ambiental: repensant el camí cap a la sostenibilitat Educació Ambiental: repensant el camí cap a la sostenibilitat
Educació Ambiental: repensant el camí cap a la sostenibilitat
Medi Ambient. Generalitat de Catalunya12 vistas
Canvi climàticCanvi climàtic
Canvi climàtic
Medi Ambient. Generalitat de Catalunya13 vistas
Convocatòria Subvencions Zones de Baixes EmissionsConvocatòria Subvencions Zones de Baixes Emissions
Convocatòria Subvencions Zones de Baixes Emissions
Medi Ambient. Generalitat de Catalunya70 vistas
Regulació jurídica de les Zones de Baixes EmissionsRegulació jurídica de les Zones de Baixes Emissions
Regulació jurídica de les Zones de Baixes Emissions
Medi Ambient. Generalitat de Catalunya112 vistas
Experiència de gestió ZBE Rondes i equipaments tecnològicsExperiència de gestió ZBE Rondes i equipaments tecnològics
Experiència de gestió ZBE Rondes i equipaments tecnològics
Medi Ambient. Generalitat de Catalunya59 vistas
Zona Baixes Emissions Rondes BarcelonaZona Baixes Emissions Rondes Barcelona
Zona Baixes Emissions Rondes Barcelona
Medi Ambient. Generalitat de Catalunya174 vistas
Contaminació per ozó troposfèric a EspanyaContaminació per ozó troposfèric a Espanya
Contaminació per ozó troposfèric a Espanya
Medi Ambient. Generalitat de Catalunya80 vistas

Campanya de l’ozó troposfèric a Catalunya 2022

 • 1. L’ozó troposfèric Campanya 2022 16 de maig de 2022 Eva Pérez Cap de la Secció d’Immissions eva.gabucio@gencat.cat
 • 2. Índex Què és i com es comporta l’ozó? Marc normatiu Quina és la situació a Catalunya? Campanya de vigilància dels nivells d’ozó troposfèric 1. 2. 3. 4.
 • 3. Què és i com es comporta l’ozó?
 • 4. Què és l’ozó? L’ozó és un gas incolor, invisible i d’olor agradable Es troba de forma natural a l’atmosfera TROPOSFERA En concentracions altes, esdevé un CONTAMINANT ESTRATOSFERA L’ozó absorbeix la radiació ultraviolada BENEFICIÓS Molècula formada per 3 àtoms d’oxigen
 • 5. Com es comporta l’ozó troposfèric? Precursors Radiació solar intensa i temperatures elevades NOx L’ozó no l’emet ningú. És un contaminant SECUNDARI COV Ozó troposfèric
 • 6. Com es comporta l’ozó troposfèric a la Plana de Vic Les concentracions més elevades solen donar-se a les tardes d’estiu en situacions anticiclòniques La marinada pot transportar l’ozó varis quilòmetres endins i fer augmentar els nivells a les zones més rurals
 • 7. Com es comporta l’ozó troposfèric al Camp de TGN Les concentracions més elevades solen donar-se al migdia La marinada pot transportar l’ozó varis quilòmetres endins i fer augmentar els nivells a les zones més rurals
 • 9. Marc normatiu Reial Decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire Valors objectius i llindars que no s’han de superar Les administracions competents adoptaran les mesures necessàries a fi d’informar la població quan se superin els llindars d’informació i d’alerta relatius a l’ozó
 • 10. Marc normatiu La superació del llindar d’informació no s’ha d’interpretar com un risc per a la població en general. Només significa que aquelles persones més sensibles a la contaminació atmosfèrica podrien notar alguna afectació. La superació del llindar d’alerta s’ha d’interpretar com un possible risc de la població en general. Quan existeixi risc de superació del llindar d’alerta durant 3 hores consecutives s’haurà de fer un pla d’acció a curt termini sempre i quan hi hagi una possibilitat significativa de reduir el risc de la superació. Llindar d’informació 180 µg/m³ Llindar d’alerta 240 µg/m³
 • 11. 0 50 100 150 200 250 300 10/12/2016 11/12/2016 12/12/2016 13/12/2016 Quina és la situació a Catalunya? ANY 2019-2021
 • 12. Avaluació de l’any 2019 Valor objectiu protecció de la salut (VOPS) ✘ Llindar d’informació (LLI) ✘ Valor objectiu protecció de la vegetació (VOPV) ✘ Llindar d’alerta (LLA) ✘ Superació del LLI Superació del LLI i LLA Superació del VOPS
 • 13. Avaluació de l’any 2019: Episodi del 28 i 29 de juny Altes temperatures Inversió de subsidència i estabilitat: recirculació Presència de precursors: episodi de NO2 i PM10 LLI: 61 hores de superació LLA: 5 hores de superació Font: SMC Font: Sistema Caliope – BSC (Barcelona Supercomputing Center)
 • 14. Avaluació de l’any 2020 Valor objectiu protecció de la salut (VOPS) ✘ Llindar d’informació (LLI) ✘ Valor objectiu protecció de la vegetació (VOPV) ✘ Llindar d’alerta (LLA) ✔ Superació del LLI Superació del VOPS
 • 15. Avaluació de l’any 2020 Nombre de superacions horàries menor LLI: 8 hores de superació LLA: 0 hores de superació Baixada de la mitjana de la concentració d’O3
 • 16. Avaluació de l’any 2021 Valor objectiu protecció de la salut (VOPS) ✘ Llindar d’informació (LLI) ✘ Valor objectiu protecció de la vegetació (VOPV) ✘ Llindar d’alerta (LLA) ✘
 • 17. Avaluació de l’any 2021 LLI: 12 hores de superació LLA: 1 hores de superació
 • 18. 0 50 100 150 200 250 300 350 nombre d'hores Evolució del nombre de superacions del llindar d'informació i alerta Evolució de les superacions del llindar d’informació dels darrers anys Tendència estable i fortament lligada a la meteorologia
 • 19. Situació a Europa Font: EEA Air Quality in Europe – 2021 Report 2019 2020
 • 20. Campanya de vigilància dels nivells d’ozó troposfèric - 2022
 • 21. Vigilància de les dades d’ozó troposfèric en continu Quan s’inicia? 16 de maig Quan finalitza? 15 de setembre Personal dedicat: Dos torns de guàrdia (matí i tarda) Franja horària: De dilluns a diumenge, de 8 h a 21 h
 • 22. Vigilància de les dades d’ozó troposfèric en continu Recepció de les dades cada 10 minuts al Servei de Vigilància i Control de l’Aire 49 punts de mesurament d’ozó troposfèric a la XVPCA
 • 23. Vigilància de les dades d’ozó troposfèric en continu Dades elementals: 10-minutals Estat de les estacions de la XVPCA
 • 24. Pronòstic dels nivells d’ozó troposfèric Es realitza a partir dels diferents models de dispersió de contaminants Model Caliope Barcelona Supercomputing Center Més models: • Model Aramis Universitat de Barcelona • Model CAMS Copernicus
 • 25. Diferents escenaris de contaminació Accedeix al web: mediambient.gencat.cat/campanyaozo
 • 26. Avís preventiu de nivells elevats d’ozó Com es fa? Difusió a través dels diferents canals disponibles Quan es fa? Abans del migdia Es realitza si es pronostica que hi haurà nivells elevats d’ozó troposfèric De què s’informa? De la zona de qualitat de l’aire afectada i del llindar que es pot superar i de les actuacions que s’han de prendre
 • 27. Avís de superació del llindar d’informació i/o alerta Com es fa? Difusió a través dels diferents canals disponibles Quan es fa? L’hora després de la superació De què s’informa? • El punt de mesurament i la zona de qualitat de l’aire afectats • El llindar que s’ha superat • La durada de l’episodi i el valor horari màxim assolit • L’evolució prevista de la superació Es realitza si es dona una superació del llindar d’informació i/o alerta Informació: > 180 µg/m³ en una hora Alerta: > 240 µg/m³ en una hora
 • 28. Quins canals de comunicació i difusió hi ha? WEB de l’ozó troposfèric Twitter Correu electrònic Avisos via AireCat Canals específics Canals oberts WEB de dades online Vols saber què respires? Descarrega-la ja!
 • 29. Web de l’ozó troposfèric Accedeix al web: mediambient.gencat.cat/campanyaozo
 • 30. @accioclimatica #ozóCAT Twitter Piulades diàries del pronòstic de qualitat de l’aire Missatges d’avisos i avís preventiu en cas de nivells elevats d’ozó troposfèric Recomanacions d’autoprotecció en cas de superació d’algun llindar a #CanalSalut
 • 31. Formulari d’avisos per correu electrònic Apunta’t ja! mediambient.gencat.cat/avisos-contaminacio Avisos per zones de qualitat de l’aire PM10 O3 NO2
 • 32. Què poden fer els ens locals? Avisar a les llars d’infants, escoles i centres esportius Informar a través de pantalles informatives instal·lades al carrer Difusió del tríptic de mesures d’autoprotecció als habitants del seu municipi Avisar als Centres d’Atenció Primària i residències de gent gran Conscienciació: tallers de ciència ciutadana per a escoles a les cabines de la XVPCA
 • 33. 0 50 100 150 200 250 300 10/12/2016 11/12/2016 12/12/2016 13/12/2016 L’ozó troposfèric Campanya 2022 Moltes gràcies