Control del soroll de les activitats recreatives amb
mitjans telemàtics:
Experiències i aspectes jurídics
Júlia Camps Farr...
Hàbitat Urbà
Sumari
2
‐ ANÀLISIS SITUACIÓ
‐ MARC NORMATIU
‐ TASQUES DE CONTROL I SEGUIMENT
‐ LÍNIES DE FUTUR
Control del s...
Hàbitat Urbà
3
ANÀLISIS SITUACIÓ
Control del soroll de les activitats recreatives amb mitjans telemàtics: Experiències i a...
Hàbitat Urbà
ANÀLISIS SITUACIÓ
4
‐ Limitar l’emissió dels elements de 
reproducció musical.
‐ Control remot dels nivells d...
Hàbitat Urbà
MARC NORMATIU
5
‐ OGMAUB 1999: “En els casos on el nivell sonor musical interior 
sigui superior o igual a 70...
Hàbitat Urbà
MARC NORMATIU
6
‐ OMA 2011: 
‐ Article 46‐5
‐ Definició clara de les activitats que han d’instal∙lar un 
limi...
Hàbitat Urbà
Activitats amb limitador-enregistrador
7
Control del soroll de les activitats recreatives amb mitjans telemàt...
Hàbitat Urbà
Activitats amb limitador-enregistrador
8
Control del soroll de les activitats recreatives amb mitjans telemàt...
Hàbitat Urbà
Requeriments tècnics dels limitadors enregistradors
9
‐ Comprovació in situ del compliment 
dels requeriments...
Hàbitat Urbà
Contingut mínim del certificat d’instal·lació
10
‐ Descripció del sistema de limitació
instal∙lat
‐ Especific...
Hàbitat Urbà
Obligacions del titular
11
‐ Assumir el cost transmissió de les dades
‐ Obligació a subscriure un contracte d...
Hàbitat Urbà
MARC NORMATIU
12
‐ OMA 2011: 
‐ Règim sancionador:
‐ Infracció molt greus: “Manipular els limitadors acústics...
Hàbitat Urbà
TASQUES DE CONTROL I SEGUIMENT
13
Control del soroll de les activitats recreatives amb mitjans telemàtics: Ex...
Hàbitat Urbà
TASQUES DE CONTROL I SEGUIMENT
14
Control del soroll de les activitats recreatives amb mitjans telemàtics: Ex...
Hàbitat Urbà
TASQUES DE CONTROL I SEGUIMENT
15
Control del soroll de les activitats recreatives amb mitjans telemàtics: Ex...
Hàbitat Urbà
LÍNIES DE FUTUR
16
Control del soroll de les activitats recreatives amb mitjans telemàtics: Experiències i as...
Control del soroll de les activitats experiències i aspectes jurídics. Júlia Camps
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Control del soroll de les activitats experiències i aspectes jurídics. Júlia Camps

173 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Medio ambiente
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Control del soroll de les activitats experiències i aspectes jurídics. Júlia Camps

 1. 1. Control del soroll de les activitats recreatives amb mitjans telemàtics: Experiències i aspectes jurídics Júlia Camps Farrés Dept. Control i Reducció de la Contaminació Acústica Ajuntament de Barcelona 30 d’Abril del 2014
 2. 2. Hàbitat Urbà Sumari 2 ‐ ANÀLISIS SITUACIÓ ‐ MARC NORMATIU ‐ TASQUES DE CONTROL I SEGUIMENT ‐ LÍNIES DE FUTUR Control del soroll de les activitats recreatives amb mitjans telemàtics: Experiències i aspectes jurídics
 3. 3. Hàbitat Urbà 3 ANÀLISIS SITUACIÓ Control del soroll de les activitats recreatives amb mitjans telemàtics: Experiències i aspectes jurídics
 4. 4. Hàbitat Urbà ANÀLISIS SITUACIÓ 4 ‐ Limitar l’emissió dels elements de  reproducció musical. ‐ Control remot dels nivells d’emissió dels establiments ‐ Evitar manipulacions Control del soroll de les activitats recreatives amb mitjans telemàtics: Experiències i aspectes jurídics
 5. 5. Hàbitat Urbà MARC NORMATIU 5 ‐ OGMAUB 1999: “En els casos on el nivell sonor musical interior  sigui superior o igual a 70 dB(A) s’ha d’instal∙lar un equip limitador controlador que asseguri que els usuaris no puguin manipular els nivells d’emissió de manera que sota cap circumstància les  emissions pugin superar els límits admissibles” ‐ 2006‐2011: Definició de requeriments tècnics mínims Control del soroll de les activitats recreatives amb mitjans telemàtics: Experiències i aspectes jurídics
 6. 6. Hàbitat Urbà MARC NORMATIU 6 ‐ OMA 2011:  ‐ Article 46‐5 ‐ Definició clara de les activitats que han d’instal∙lar un  limitador enregistrador  ‐ Annex II.14 ‐ Definició de requeriments tècnics dels limitadors enregistradors  ‐ Instal∙lació realitzada per instal∙ladors autoritzats ‐ Contingut mínim del certificat d’instal∙lació ‐ Mesures immissió a receptor sensibles més afectats ‐ Obligacions del titular Control del soroll de les activitats recreatives amb mitjans telemàtics: Experiències i aspectes jurídics
 7. 7. Hàbitat Urbà Activitats amb limitador-enregistrador 7 Control del soroll de les activitats recreatives amb mitjans telemàtics: Experiències i aspectes jurídics Qui ha de posar limitador? oDiscoteques oSales de ball oSales de festa amb espectacle oCafès teatre i cafès concert oKaraoke oEstabliments amb actuacions en viu oBar musical oActivitats de restauració amb equips de reproducció / amplificació sonora o audiovisual amb una  emissió Leq60s> 78 dB(A) a 1 metre. oComerços alimentaris i no alimentaris amb equips de reproducció / amplificació sonora Qui queda exclòs d’instal·lar un limitador? o Activitats de restauració amb equips de reproducció / amplificació sonora o audiovisual amb  una emissió Leq60s< 78 dB(A) a 1 metre. o En el cas que l’activitat disposi d’equips d’àudio no limitables els haurà de limitar  mecànicament per tal de no superar Leq60s< 78 dB(A) a 1 metre.
 8. 8. Hàbitat Urbà Activitats amb limitador-enregistrador 8 Control del soroll de les activitats recreatives amb mitjans telemàtics: Experiències i aspectes jurídics
 9. 9. Hàbitat Urbà Requeriments tècnics dels limitadors enregistradors 9 ‐ Comprovació in situ del compliment  dels requeriments de l’annex II.14 Control del soroll de les activitats recreatives amb mitjans telemàtics: Experiències i aspectes jurídics
 10. 10. Hàbitat Urbà Contingut mínim del certificat d’instal·lació 10 ‐ Descripció del sistema de limitació instal∙lat ‐ Especificació del sistema de  transmissió de dades ‐ Plànol ‐ Característiques elements cadena de  so ‐ Esquema unifilar ‐ ... Control del soroll de les activitats recreatives amb mitjans telemàtics: Experiències i aspectes jurídics
 11. 11. Hàbitat Urbà Obligacions del titular 11 ‐ Assumir el cost transmissió de les dades ‐ Obligació a subscriure un contracte de manteniment ‐ Revisió anual ‐ Transmissió de les dades ‐ Substitució en cas d’avaria ‐ Llibre incidències ‐ Comunicació de les modificacions de la cadena de so Control del soroll de les activitats recreatives amb mitjans telemàtics: Experiències i aspectes jurídics
 12. 12. Hàbitat Urbà MARC NORMATIU 12 ‐ OMA 2011:  ‐ Règim sancionador: ‐ Infracció molt greus: “Manipular els limitadors acústics, o  no proporcionar les dades emmagatzemades en el  sistema a petició dels inspectors municipals” ‐ Infracció lleu: ‐ Manca d’equip limitador‐enregistrador en activitat  de pública concurrència ‐ No diposar de contracte de manteniment Control del soroll de les activitats recreatives amb mitjans telemàtics: Experiències i aspectes jurídics
 13. 13. Hàbitat Urbà TASQUES DE CONTROL I SEGUIMENT 13 Control del soroll de les activitats recreatives amb mitjans telemàtics: Experiències i aspectes jurídics INSTAL∙LACIÓ • Revisió informes  d’instal∙lació • Revisió i precinte “in situ” • Control d’incidències SEGUIMENT I CONTROL
 14. 14. Hàbitat Urbà TASQUES DE CONTROL I SEGUIMENT 14 Control del soroll de les activitats recreatives amb mitjans telemàtics: Experiències i aspectes jurídics
 15. 15. Hàbitat Urbà TASQUES DE CONTROL I SEGUIMENT 15 Control del soroll de les activitats recreatives amb mitjans telemàtics: Experiències i aspectes jurídics LIMITADOR A1 LIMITADOR A2 ... LIMITADOR B1 ... LIMITADOR C1 ... SERVIDO R  A SERVIDO R  B SERVIDO R  C DCRCA
 16. 16. Hàbitat Urbà LÍNIES DE FUTUR 16 Control del soroll de les activitats recreatives amb mitjans telemàtics: Experiències i aspectes jurídics LIMITADOR A1 LIMITADOR A2 ... LIMITADOR B1 ... LIMITADOR C1 ... SERVIDO R  DCRCA

×