Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
“Polítiques de sostenibilitat a
Catalunya"
Residus
30 d’abril de 2014
Agència de Residus de Catalunya
ASPECTES GENERALS
Empresa pública del Departament de Territori i Sostenibilitat, creada a
...
Agència de Residus de Catalunya
Problemàtica dels residus
RESIDUOS
Problemática ambiental
Cicle dels residus/recursos
Normativa i planificació
La normativa d'aplicació a Catalunya inclou:
• El conjunt de la legislació autonòmica
• La normat...
Planificació
Plans i programes
Defineixen des de diferents àmbits quins són els eixos bàsics per poder
dur a terme l'aplic...
PROGREMIC
• Àmbit d'aplicació
– Residus municipals
• Principis i bases del model de gestió
– Sostenibilitat en el cicle de...
PROGREMIC
• OBJETIUS QUALITATIUS
Objectius del PROGREMIC 2007-2012
Prevenció en
origen
Manteniment de l’estabilització en ...
Competències de la recollida
• La recollida dels residus municipals és competència dels municipis
• Els municipis poden ex...
Models de gestió de residus municipals
Recollida selectiva
• Vidre
• Paper/cartró
• Envasos lleugers
• Matèria orgànica (FORM-FV)
• Estalvi energètic i de matèri...
13
LA RECOLLIDA SELECTIVA BRUTA TOTAL
En el 2012 en Catalunya se han recogido selectivamente 1.457.764 Tn de
residuos, que...
14
LES FRACCIONS DE RESIDUS RECOLLITS SELECTIVAMENT
L'any 2012 no destaca cap fracció per un gran augment de la recollida ...
Estadístiques de residus a
Catalunya
En el 2012 s'han generat 3.731.436 Tn de residus municipals. Respecte a l'any
2011 la...
Estadístiques de residus a
Catalunya
Estadístiques de residus a
Catalunya
Estadístiques de residus a
Catalunya
Centre de recollida
• Els usuaris poden dipositar, de forma selectiva, diferents tipus de residus
municipals pels quals no...
Que podem portar a un centre de
recollida
• Residus municipals especials
– Fluorescents i llums de vapor de
mercuri
– Bate...
Centre de recollida mòbil
• El centre de recollida mòbil consisteix en un vehicle adaptat de recollida que
visita diferent...
Agència de Residus de Catalunya
C/ Dr. Roux, 80
08017 Barcelona
Tel. 93.567.33.00
Fax 93.567.33.05
Naiara Comas
ncomast@ge...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Polítiques de sostenibilitat a Catalunya: residus

421 visualizaciones

Publicado el

Presentació de Naiara Comas de l'Agència de Resudus

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Polítiques de sostenibilitat a Catalunya: residus

 1. 1. “Polítiques de sostenibilitat a Catalunya" Residus 30 d’abril de 2014
 2. 2. Agència de Residus de Catalunya ASPECTES GENERALS Empresa pública del Departament de Territori i Sostenibilitat, creada a partir de la llei autonòmica de residus vigent. L’Agència de Residus de Catalunya té competència sobre els residus que es generen a Catalunya i els que es gestionen en el seu àmbit territorial, siguin industrials, municipals, sanitaris o agropecuaris, amb excepció de: - Els residus radioactius - Els residus que procedeixen d'activitats mineres - Els residus d'explotacions agrícoles i ramaderes que no siguin perillosos i s'utilitzin exclusivament en el marc de l'explotació agrària - Els explosius desclassificats - Les aigües residuals - Els efluents gasosos
 3. 3. Agència de Residus de Catalunya
 4. 4. Problemàtica dels residus RESIDUOS Problemática ambiental
 5. 5. Cicle dels residus/recursos
 6. 6. Normativa i planificació La normativa d'aplicació a Catalunya inclou: • El conjunt de la legislació autonòmica • La normativa bàsica estatal • La normativa de la Unió Europea d'aplicació directa Territorialment • Les regulacions establertes a nivell de municipi
 7. 7. Planificació Plans i programes Defineixen des de diferents àmbits quins són els eixos bàsics per poder dur a terme l'aplicació correcta del model català de gestió de residus. • Programa de gestió de residus municipals de Catalunya (PROGREMIC), (2007-2012) • Programa de gestió de residus industrials de Catalunya (PROGRIC), (2007-2012) • Programa de gestió de residus de la construcció a Catalunya (PROGROC), (2007-2012) • Pla Territorial Sectorial d'Infraestructures de Gestió de Residus Municipals, aprovat pel Decret 16/2010
 8. 8. PROGREMIC • Àmbit d'aplicació – Residus municipals • Principis i bases del model de gestió – Sostenibilitat en el cicle de vida – Jerarquia de gestió (P, R, R, V i D) – Principi de Precaució – “Qui contamina, paga” o Principi de Responsabilitat del Productor – Proximitat i suficiència – Participació, qualitat de la informació i transparència informativa – Utilització i complementarietat de Models de gestió – Proporcionalitat entre els costos de gestió i la quantitat de residus gestionats – Principi de Subsidiarietat i de Responsabilitat Compartida – Protecció i regeneració del sòl
 9. 9. PROGREMIC • OBJETIUS QUALITATIUS Objectius del PROGREMIC 2007-2012 Prevenció en origen Manteniment de l’estabilització en la generació per càpita en la primera fase del Programa i tendència a la reducció en la segona fase per aconseguir, el 2.012, un 10% de reducció respecte 2.006. Matèria Orgànica 55% de valorització material total Impropis en la recollida selectiva menors al 15% Vidre 75% de valorització material total Paper i cartró 75% de valorització material total de paper i cartró (envàs i no envàs) Envasos Lleugers 25% de valorització material total d’envasos lleugers 60% valorització material total d’envasos Valorització material Altres 25% valorització material total de la fracció altres en general VOL: 20% valorització material total. Increment de la recuperació per reparació, reutilització o reciclatge. PILES: 25% recollida selectiva el 2.012. RAEE: Objectius marcats al Reial Decret 208/2005. 48% Valorització material total Reducció de rebuig a disposició final Disminució progressiva de residus sense tractar a incineració o dipòsit controlat fins arribar a 100% de tractament l’any 2.012. Generació d’un 43% de rebuig respecte la generació total de residus.
 10. 10. Competències de la recollida • La recollida dels residus municipals és competència dels municipis • Els municipis poden executar aquesta competència individualment o delegant-la en Ens Locals Supramunicipals (Consells Comarcals, Consorcis i Mancomunitats) • Els Ens Locals aproven ordenances per al cobrament dels costos de recollida i tractament • El Govern de la Generalitat ha ajudat econòmicament en la implantació de la recollida selectiva (contenidors, punts verds, ...) d'acord amb el Programa de Gestió de Residus Municipals i les polítiques de gestió • Aplicació del Cànon de residus: Es beneficien els que realitzen una bona recollida selectiva • La Llei de residus responsabilitza al productor la gestió dels residus. Així s'aplica sobre els residus comercials
 11. 11. Models de gestió de residus municipals
 12. 12. Recollida selectiva • Vidre • Paper/cartró • Envasos lleugers • Matèria orgànica (FORM-FV) • Estalvi energètic i de matèries primeres • Aquests materials contenen generalment una petita part de residus que no corresponen a la fracció, als quals es denomina impropis. Així doncs, es denomina recollida selectiva neta a la recuperació de les fraccions recollides selectivament menys els impropis que continguin.
 13. 13. 13 LA RECOLLIDA SELECTIVA BRUTA TOTAL En el 2012 en Catalunya se han recogido selectivamente 1.457.764 Tn de residuos, que son un 11,22% menos que el año 2011. El índice de recogida selectiva bruta se sitúa en el 39,07% del total de residuos generados, que supone una disminución de 1,6 puntos respecto al año anterior. No obstante, la disminución de la recogida selectiva es menos pronunciada que la disminución de la generación total de residuos municipales. L'any 2012 s'han recollit selectivament el 39,07% dels residus generats Estadístiques de residus a Catalunya
 14. 14. 14 LES FRACCIONS DE RESIDUS RECOLLITS SELECTIVAMENT L'any 2012 no destaca cap fracció per un gran augment de la recollida selectiva. Fins i tot consten notables disminucions en algunes fraccions, com el paper i els residus voluminosos. Aquesta tendència es pot atribuir, per una part a una retracció del consum, i per altra als furts dels materials valuosos que es produeixen sobretot a les grans ciutats. Estadístiques de residus a Catalunya
 15. 15. Estadístiques de residus a Catalunya En el 2012 s'han generat 3.731.436 Tn de residus municipals. Respecte a l'any 2011 la generació del total de residus municipals ha disminuït en un 7,73% encara que la població ha incrementat un 0,42%
 16. 16. Estadístiques de residus a Catalunya
 17. 17. Estadístiques de residus a Catalunya
 18. 18. Estadístiques de residus a Catalunya
 19. 19. Centre de recollida • Els usuaris poden dipositar, de forma selectiva, diferents tipus de residus municipals pels quals no hi ha un sistema de recollida domiciliària o uns contenidors específics al carrer. • Els usuaris també poden trobar en el centre de recollida els contenidors de paper i cartró, vidre i envasos lleugers.
 20. 20. Que podem portar a un centre de recollida • Residus municipals especials – Fluorescents i llums de vapor de mercuri – Bateries – Dissolvents – Pintures i vernissos – Piles – Electrodomèstics que continguin substàncies perilloses – Olis minerals usats – Amiant • Residus municipals ordinaris – Paper i cartró – Vidre – Envasos lleugers – Plàstics – Ferralla i metalls – Tèxtils – Olis vegetals usats – Ampolles de cava senceres • Residus municipals voluminosos – Mobles – Electrodomèstics que no continguin substàncies perilloses – Ferralla electrònica (ordinadors, electrodomèstics petits, aparells electrònics, etc.) • Altres residus municipals – Fustes – Restes de poda o jardineria – Enderrocs i residus de la construcció d'obres menors – Pneumàtics
 21. 21. Centre de recollida mòbil • El centre de recollida mòbil consisteix en un vehicle adaptat de recollida que visita diferents barris o poblacions amb un calendari preestablert.
 22. 22. Agència de Residus de Catalunya C/ Dr. Roux, 80 08017 Barcelona Tel. 93.567.33.00 Fax 93.567.33.05 Naiara Comas ncomast@gencat.cat www.arc.cat Moltes gràcies per la vostra atenció

×