Gené Gordó Jornada 27-9-12.ppt

634 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Gené Gordó Jornada 27-9-12.ppt

 1. 1. IMPULS DEL SERVEI COMUNITARI PER A L’ALUMNAT DE SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA ACCIÓ EXPERIMENTAL (Servei comunitari en el marc curricular i mitjançant l’aprenentatge i servei) 27 setembre 2012
 2. 2. SERVEI COMUNITARIEl Pla de Govern 2011-2014 preveu en l’eix 2 d’ensenyamentpromoure el voluntariat de l’alumnat de l’ESO. SERVEI COMUNITARI Aprenentatge i servei FINALITAT Centre Garantir que els educatiu Entorn estudiants, al llarg de escolar la seva trajectòria Currículum Alumnat Servei a la escolar, experimentin i Secundària obligatòria comunitat protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.2
 3. 3. SERVEI COMUNITARIPER QUÈ? •Per coherència educativa. •Per coherència amb la identitat catalana. •Com a continuació d’experiències prèvies i pràctiques de referència. •Per donar resposta al marc normatiu. 3
 4. 4. SERVEI COMUNITARIMARC NORMATIUEl Pla de Govern 2011-2014 preveu en l’eix 2 d’ensenyament promoure elvoluntariat de l’alumnat de l’ESO.La Llei Educació de Catalunya 12/2009, del 10 de juliol. (LEC), estableix en l’art.79.1.e) que els criteris d’organització pedagògica que adoptin els centres en lesetapes que integren l’educació bàsica han de contribuir a educar els alumnes en laresponsabilitat d’exercir la ciutadania activa per mitjà de la participació en els afers dela comunitat.El Decret 143/2007, del 26 de juny, defineix en l’article 7 com competència bàsica,la Competència social i ciutadana. 4
 5. 5. SERVEI COMUNITARIOBJECTIUS • Donar a conèixer el voluntariat com una acció responsable de compromís cívic. • Educar en valors i destreses que afavoreixin una actitud compromesa. Respecte l’alumnat • Donar a conèixer a l’alumnat associacions, entitats i persones compromeses en la millora de la societat. • Promoure la participació de tot l’alumnat en accions de servei a la comunitat. Respecte el centre • Promoure el treball en xarxa. • Donar a conèixer a l’alumnat i a les seves famílies la xarxa associativa i les entitats de voluntariat i lleure. • Promoure l’aprenentatge servei. Respecte l’entorn • Donar una resposta educativa a les necessitats emergents de l’entorn escolar. • Augmentar la participació en el teixit associatiu i en les entitats de caire social. 5
 6. 6. SERVEI COMUNITARICOM? Amb metodologia d’Aprenentatge Servei (Aps). Aprenentatge Servei 6
 7. 7. SERVEI COMUNITARIA qui s’adreça? A l’alumnat de secundària obligatòria.De forma experimental en 100 centres (tant públics comconcertats) repartits en 20 zones de Catalunya.Quan es realitzarà? Curs 2013-2014 PLANIFICACIÓ . Disseny mòdul formatiu Formació agents Assessorament, Aplicació a 100 Valoració i . Concreció dinamitzadors formació i centres extensió a la centres acompanyament a resta de la concreció del Catalunya projecteGener–Maig 2012 Octubre 2012 Gener-Juny 2013 Curs 2013-2014 Juny 2014 7
 8. 8. SERVEI COMUNITARIAGENTS IMPLICATS EN EL TERRITORI Centres educatius ProfessoratAdministració local Alumnat Serveis Entitats educatius 8
 9. 9. SERVEI COMUNITARI COL·LABORACIONSDepartament Federació del Consell Nacionalde Territori i Voluntariat deSostenibilitat de Joventut .... CatalunyaCentre Promotor Departament Federaciód’aprenentatge d’Ensenyament Catalana d’ONG servei Agència catalana REDSO de Cooperació Conveni Promoció Regions per al Aprenentatge i Servei Desenvolupament Sostenible i Solidari Servei Comunitari 9
 10. 10. MOLTES GRÀCIES!

×