Jornada sobre la MILLORA I RECUPERACIÓ DE LA               RECUPERACIÓ    QUALITAT ACÚSTICA, PLANS D’ACCI...
Competències del Departament de Territori i Sostenibilitat1. Controlar la contaminació acústica de les infraestructures de...
Aglomeracions de població a Catalunya                           Àmbit supramunicipal:     ...
Els mapes estratègics de soroll a CatalunyaObjectiu: obtenir dades de població exposada a diferents nivells desoroll, mitj...
Objectius dels plans d’accióa)  Afrontar globalment les qüestions que fan referència a la   contaminació acústica en le...
Contingut d’un Pla d’acció - 1 La descripció de l’aglomeració, els principals eixos viaris, elsprincipals eixos ferroviari...
Els plans d’acció a Catalunya    Barcelonès I    Barcelonès II       Establir metodologia i criteris de forma...
Estructura del document del Pla d’Acció  De cada una de les actuacions es realitza un quadre resum, amb el següent  fo...
Gràcies per la vostra atenció Eduard Puig i Solé, epuigs@gencat.cat Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica ...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Gestió ambiental del soroll a Catalunya - Eduard Puig [cat]

679 visualizaciones

Publicado el

0 comentarios
1 recomendación
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
679
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
2
Acciones
Compartido
0
Descargas
25
Comentarios
0
Recomendaciones
1
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Gestió ambiental del soroll a Catalunya - Eduard Puig [cat]

 1. 1. Jornada sobre la MILLORA I RECUPERACIÓ DE LA RECUPERACIÓ QUALITAT ACÚSTICA, PLANS D’ACCIÓ ACÚ D’ ACCIÓ 20 de Setembre de 2011 GESTIÓ AMBIENTAL DEL SOROLL A CATALUNYAEduard Puig i Solé, epuigs@gencat.catServei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica i LluminosaDirecció General de Qualitat Ambiental 1 Gestió del soroll Que és gestió del soroll ? La gestió ambiental del soroll es pot entendre, com el conjunt d’eines i estratègies que tenen com a finalitat evitar, prevenir o reduir la contaminació acústica a la que està exposada la població i la preservació i/o millora de la qualitat acústica del territori. Eines i estratègies: Mapes de capacitat acústica Mapes estratègics de soroll Estudis d’impacte acústic Plans d’acció, plans específics Declaració de zones especials: ZARE, ZEPQA 2
 2. 2. Competències del Departament de Territori i Sostenibilitat1. Controlar la contaminació acústica de les infraestructures de transport.2. La suspensió provisional dels objectius de qualitat acústica en cas d’obres públiques d’infraestructures de titularitat de la Generalitat de Catalunya.3. Declarar les zones d’àmbit supramunicipal.4. Prestar el suport tècnic, jurídic i administratiu necessari per a l’elaboració dels mapes estratègics de soroll a les administracions locals i a les administracions titulars d’infraestructures.5. Coordinar i aprovar els mapes estratègics de soroll d’una aglomeració d’àmbit supramunicipal.6. Recopilar els mapes estratègics de soroll i donar compliment a les obligacions d’informació de la Directiva 2002/49/CE, de 25 de juny. 3 Competències del Departament de Territori i Sostenibilitat7. Declarar una zona d’especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA) en les àrees incloses en sòl no urbanitzable.8. Coordinar i aprovar els plans d’acció en matèria de contaminació acústica de les aglomeracions d’àmbit supramunicipal.9. Informar dels plans d’acció en matèria de contaminació acústica dels grans eixos viaris, ferroviaris, grans aeroports i ports.10. Donar suport a les tasques de control i inspecció de la contaminació acústica, quan ho sol·licitin les entitats locals.11. Gestionar el sistema d’acreditació i seguiment de les entitats de prevenció de la contaminació acústica. 4
 3. 3. Aglomeracions de població a Catalunya Àmbit supramunicipal: 1. Barcelonès I (>250.000 h) 2. Barcelonès II (>250.000 h) 3. Baix Llobregat I (>250.000 h) 4. Baix Llobregat II (>100.000 h) 5. Gironès (>100.000 h) 6. Vallès Occidental I (>100.000 h) 7. Vallès Occidental II (>100.000 h) Àmbit municipal: 8. Lleida (>100.000 h) 9. Reus (>100.000 h) 10. Mataró (>100.000 h) 5Visor amb informació dels mapes estratègics de soroll http://sima.gencat.cat/Visors/Soroll/Inici.html 6
 4. 4. Els mapes estratègics de soroll a CatalunyaObjectiu: obtenir dades de població exposada a diferents nivells desoroll, mitjançant eines SIG, creuant les dades de població amb elsmapes de situació acústica existent. Benefici: mapes estratègics de soroll amb un cost mínim. Un bon compromís entre cost de l’eina i precisió de resultats. Filosofia: els diners s’han de gastar en la realització dels plans i no en els mapes. 7 Responsables d’elaborar mapes estratègics de soroll i els plans d’acció1. Infraestructures: Titulars de les infraestructures, elaboren i aproven.2. Aglomeracions: Àmbit municipal. El municipi elabora i aprova. Àmbit supramunicipal: El municipi elabora i el Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES) aprova. L’aprovació del Pla d’acció correspon també a DTES. Municipi 1 Establir criteris derealització i presentació deresultats. Coordinació entre municipis. Municipi 2 Control de qualitat. Assessorament tècnic. 8
 5. 5. Objectius dels plans d’accióa) Afrontar globalment les qüestions que fan referència a la contaminació acústica en les zones corresponents.b) Determinar les accions prioritàries que cal realitzar en el cas que se superin els valors límit d’emissió o immissió o s’incompleixin els objectius de qualitat acústica.c) Protegir les zones tranquil·les en les aglomeracions i a camp obert contra l’augment de la contaminació acústica. Determinar, mitjançant els plans d’acció, les actuacions que cal realitzar i el seu calendari d’execució durant un període de cinc anys per al compliment dels objectius establerts en l’apartat anterior. 9 Problemes en l’elaboració dels plans d’accióa) Cal fixar criteris d’actuació i de priorització: sobre superació de nivells, sobre població, sobre ràtios de benefici/costos de les mesures, definir que són zones tranquil·les.b) Tot i que hi ha un contingut mínim que ha de contenir un Pla d’Acció: Directiva 2002/49, Decret 176/2009, Llei del soroll 37/2003,..., aquest contingut és excessivament genèric.c) Els plans d’acció haurien de contenir mesures correctores concretes, amb la inversió econòmica. És difícil per les administracions locals treballar amb pressupostos a mitja i llarg termini.d) Les decisions d’implementació i execució d’un pla d’acció, inclou aspectes no acústics: econòmics, polítics, socials,.... Recomanable la seva internalització.e) Manca de recursos tècnics i econòmics per realitzar el pla. 10
 6. 6. Contingut d’un Pla d’acció - 1 La descripció de l’aglomeració, els principals eixos viaris, elsprincipals eixos ferroviaris o principals aeroports i altres fontsconsiderades; L’autoritat responsable; El context jurídic; Els valors límit d’immissió establerts d’acord amb el mapa decapacitat acústica; El resum dels resultats de les tasques de cartografia del soroll; L’avaluació del nombre estimat de persones exposades al soroll, ladeterminació dels problemes i les situacions que han de millorar; La relació de les al·legacions o observacions rebudes en el tràmitd’informació pública; Les mesures que ja s’apliquen per reduir el soroll i els projectes enpreparació; 11Contingut d’un Pla d’acció - 2 Les actuacions previstes per les autoritats competents per als pròxims cinc anys, incloses les mesures per protegir les zones tranquil·les; Les estratègies a llarg termini; La informació econòmica (si està disponible): pressupostos, avaluacions cost-eficàcia o cost-benefici; Les disposicions previstes per avaluar l’aplicació i els resultats del pla d’acció. 12
 7. 7. Els plans d’acció a Catalunya Barcelonès I Barcelonès II Establir metodologia i criteris de format i Baix Llobregat I estructura de les accions (document PA). Coordinació entre municipis. Assessorament tècnic. Per les supramunicipals crear document de l’aglomeració, i aprovació. Elaborat el pla d’acció de l’aglomeració supramunicipal Barcelonès I En procés de fer l’aprovació inicial per la seva exposició pública 13 Classificació de les accions TIPUS D’ACTUACIÓ TIPUS DE FONTS InfraestructuresREGULACIÓ I COMPLIMENT DE LA • Viaries LEGISLACIÓ • Ferroviàries •Aèries Indústria i INCENTIUS activitats Obres i treballs INVERSIONS en via pública Instal·lacions i ESTRATÈGIES convivència urbana SENSIBILITZACIÓ I Planificació i CONSCIENCIACIÓ disseny urbàAGENTS IMPLICATS responsables de l’elaboració i execució 14
 8. 8. Estructura del document del Pla d’Acció De cada una de les actuacions es realitza un quadre resum, amb el següent format:[1] Tipus d’acció: Hi ha 5 tipus d’accions segons: Regulació i compliment de la normativa, Incentius econòmics i noeconòmics, Inversions, Actuacions estratègiques, Sensibilització i conscienciació.[2] Prioritat: Alta, mitja o baixa[3] Agent que promou l’acció: Qui promou aquesta acció, per exemple els serveis tècnics de l’ajuntament.[4] Agent a qui s’adreça l’acció: A qui va dirigida o a qui beneficia aquesta acció, per exemple al col·lectiu de transportistes[5] Descripció/objectiu: Breu descripció de l’acció.[6] Seguiment: Si s’ha realitzat algun seguiment i quin, per exemple mesuraments periòdics dels nivells acústics[7] Àmbit d’actuació: Abast dins del municipi: local o global[8] Recursos: Despesa econòmica si és quantificable[9] Benefici: Si s’ha previst el benefici que es pot obtenir, amb disminució de nivells, població afectada,... 15 Exemple Zona escolar amb nivells Ld > 70 dB(A), degut al trànsit de vehicles de les vies urbanes de la zona. Possibles accions a realitzar: • Reduir el trànsit de pas, amb reduccions de velocitat, etc... i introduir facilitats per a que el trànsit de pas esculli altres vies alternatives. ESTRATEGIES • Reduir el trànsit a la zona escolar, millorant les alternatives al vehicle privat, fins a les zones residencials properes. ESTRATEGIES • Sensibilitzar i informar als usuaris de la zona escolar de l’existència d’ alternatives de transport. SENSIBILITZACIÓ • Incentivar els desplaçaments a la zona escolar, con rebaixes econòmiques, utilitzant el transport públic. INCENTIUS • Instal·lació de murs exteriors de la zona escolar, substituint les reixes metàl·liques i/o canviar disseny de la zona exterior de la zona escolar. INVERSIONS • Instal·lació de dobles vidres, per protegir l’interior de les aules. INVERSIONS Coordinació Altres administracions Administració local: implicades : 1. Àrea d’Urbanisme 1. EMT - ATM 2. Àrea de Medi Ambient 2. DTES DMAH 3. Àrea de Mobilitat Urbana 3. Dep. Ensenyament 4. Policia local
 9. 9. Gràcies per la vostra atenció Eduard Puig i Solé, epuigs@gencat.cat Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa Direcció General de Qualitat Ambiental 17

×