GUIES PER A LA GESTIÓ I AVALUACIÓ DELA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA:CASOS PRÀCTICSCarles López Sala, carles.lopez@gencat.catEduar...
2Cas 1. Infraestructura ViàriaLes infraestructures viàries poden considerar-se,majoritàriament, com una font continua de s...
3Eix Transversal. Nivells sonors 24 hores.20253035404550556065707:007:408:209:009:4010:2011:0011:4012:2013:0013:4014:2015:...
4A nivell acústic, aquestes infraestructures queden definides pels següentsindicadors:La intensitat mitjana diària (IMD) d...
5607070(C2) Predomini de sòl d’ús industrial586868(C1) Usos recreatius i d’espectaclesZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA BAIXA ...
6Si es fan mesuraments de curta durada s’ha de dur a terme, com a mínim,un mesurament de 15 minuts, incrementant aquest te...
71) Correcció per variació del trànsit, K1Es determina mitjançant la següent expressió:K1 = 10 log IHM (mitjana) / IH (mes...
82) Correcció per la variació del percentatge de vehicles sorollosos, K2Els vehicles sorollosos són els vehicles a motor q...
9Cas pràcticCal avaluar l’impacte acústic d’una carretera mitjançant mesuraments decurta durada:Dades de trànsit obtingude...
10Determinació del nivell d’avaluació, LArA partir de la IMD es calcula la intensitat horària mitjana: IHM:Dia: IMD 30.000...
11Correcció K1 per variació del trànsitK1 = 10 log IHM / IHDia: K1 = 10 log 1830/1920 = - 0.2 dB(A)Vespre: K1 = 10 log 105...
12Nivell d’avaluació LAr:LAr = LAeq,TEn el cas de mesuraments de curta durada:LAeq,T = LAeq,Ti + K1 + K2Aplicant l’arrodon...
13556565(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial ambactivitats i/o infraestructures de transportexistentsZONA DE SENSIBIL...
14Cas 2. Veïnatge: AscensorLa maquinària de l’ascensor la compon motord’arrossegament, quadre elèctric i conjunt depolitge...
15Normativa d’aplicacióAtès que la font es troba en el mateix edifici o en edificis contigus i lapropagació és estructural...
16Preparació del mesuramentAtès el caràcter aleatori del funcionament de l‘ascensor, tant en lafreqüència d’ús (nombre d’u...
17Condicions del mesuramentEls mesuraments s’han de fer en dependències d’ús sensibles al soroll,que s’han de mantenir amb...
18MesuramentsEs realitzen 3 mesuraments de 3 moviments de l’ascensor i 3mesuraments més de 3 minuts amb l’ascensor aturat ...
19Taula del principals resultats obtinguts:27,725,7Fase 2. Soroll residual56,444,6Fase 1. Ascensor enfuncionamentLAIeqdB(A...
20Correcció per nivell del soroll residualS’observa que el soroll produït per la fase de l’ascensor en funcionament éssupe...
21Correcció per la presència de components tonals emergents (Kt)A partir dels espectres mesurats no es detecta cap compone...
22El resum de les correccions efectuades de la fase 1 és:60044,61. Ascensor en funcionament.KiKtKfLAeq,TidB(A)FaseNivell d...
2325,700025,728250,660044,621LAri dB(A)KiKtKfLAeq,Ti dB(A)Temps (m)Fase)(8,381028102301log*10 107,25106,50AdBLAr =...
24AvaluacióEs considera que es respecten els valors límit d’immissió de soroll establertsquan es compleixen aquestes dues ...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

3- Jornada de presentació de les guies per a la gestió i l’avaluació de la contaminació acústica : casos pràctics (1/2)

222 visualizaciones

Publicado el

Durant els mesos de maig i juny de 2013 s’han realitzat quatre jornades, adreçades al personal de les àrees d’activitats, urbanisme i medi ambient de les diferents administracions, amb l’objectiu de donar a conèixer les guies per a la gestió i l’avaluació de la contaminació acústica. Durant la jornada s’han presentat casos pràctics resolts de manera didàctica i s’han resolt dubtes respecte la metodologia de càlcul i/o avaluació.

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

3- Jornada de presentació de les guies per a la gestió i l’avaluació de la contaminació acústica : casos pràctics (1/2)

 1. 1. GUIES PER A LA GESTIÓ I AVALUACIÓ DELA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA:CASOS PRÀCTICSCarles López Sala, carles.lopez@gencat.catEduard Puig Solé, epuigs@gencat.catServei per a la Prevenció de laContaminació Acústica i LluminosaDirecció General de Qualitat AmbientalDepartament de Territori i SostenibilitatMaig - Juny de 2013
 2. 2. 2Cas 1. Infraestructura ViàriaLes infraestructures viàries poden considerar-se,majoritàriament, com una font continua de soroll ambincrements o disminucions dels nivells de soroll en funció deltrànsit que hi circula.
 3. 3. 3Eix Transversal. Nivells sonors 24 hores.20253035404550556065707:007:408:209:009:4010:2011:0011:4012:2013:0013:4014:2015:0015:4016:2017:0017:4018:2019:0019:4020:2021:0021:4022:2023:0023:400:201:001:402:203:003:404:205:005:406:207:00HoraNivelldB(A)LAeqL10L90
 4. 4. 4A nivell acústic, aquestes infraestructures queden definides pels següentsindicadors:La intensitat mitjana diària (IMD) de vehicles que hi circulenEl percentatge de vehicles pesants que hi circulenLa velocitat de circulació dels vehiclesEl pendent de la viaEl tipus de fermLes reflexions de soroll que provenen dels edificis situats a cada banda de la viaEl període d’avaluació per a una infraestructura viària és d’un dia, entre dilluns idivendres, i sempre que no siguin festius ni vigília de festius.Quan es duguin a terme mesuraments de llarga durada, s’aconsella, fer com amínim mesuraments d’una durada de 24 hores, essent recomanable ampliar-lesquan la infraestructura es troba allunyada dels habitatges exposats i si elsmesuraments són de curta durada han de ser representatius.El nivell d’avaluació es calcula mitjançant l’expressió:LAr = LAeq,TT = 840 minuts per a l’horari diürn, 120 minuts per a l’horari vespertí i 480 minuts pera l’horari nocturn.
 5. 5. 5607070(C2) Predomini de sòl d’ús industrial586868(C1) Usos recreatius i d’espectaclesZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA BAIXA (C)556565(B2) Predomini del sòl d’ús terciari diferent a (C1)556565(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial ambactivitats i/o infraestructures de transportexistentsZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)506060(A4) Predomini del sòl d’ús residencial475757(A3) Habitatges situats al medi rural455555(A2) Predomini del sòl d’ús sanitari, docent i culturalZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA ALTA (A)Ln (23 h – 7 h)Le (21 h - 23 h)Ld (7 h – 21 h)Valors límit d’immissió en dB(A)Zones de sensibilitat acústica i usos del sòlAra bé, en les infraestructures existents i per als usos de sòl (A2), (A4),(B2), (C1) i (C2), i per a habitages existents en el medi rural (A3), el valorlímit d’immissió dels índexs Ld, Le i Ln s’incrementa en 5 dB(A).
 6. 6. 6Si es fan mesuraments de curta durada s’ha de dur a terme, com a mínim,un mesurament de 15 minuts, incrementant aquest temps fins al 30minuts per vies poc transitades i duent a terme les correccionssegüents:K1, correcció per variacions de trànsitK2, correcció per percentatge de vehicles sorollosos.LAeq,T, = LAeq,Ti + K1 + K2
 7. 7. 71) Correcció per variació del trànsit, K1Es determina mitjançant la següent expressió:K1 = 10 log IHM (mitjana) / IH (mesurada) , dB(A)On:- IHM és la intensitat horària mitjana del trànsit durant els períodes de dia,vespre i nit. Si no es disposes de dades horaris:IHM del trànsit del període de dia = IMD x 0,061IHM del trànsit del període de vespre = IMD x 0,035IHM del trànsit del període de nit = IMD x 0,010IH és la intensitat horària del trànsit comptada en una hora del període de dia,vespre i nit. El comptatge de la IH s’ha de realitzar durant els mesuraments.
 8. 8. 82) Correcció per la variació del percentatge de vehicles sorollosos, K2Els vehicles sorollosos són els vehicles a motor que comprenen elscamions, els remolcs, els autocars i autobusos, les motocicletes, elsciclomotors, i els tractors.La correcció per la variació del percentatge de vehicles sorollosos entre laintensitat mitjana del trànsit i el percentatge de vehicles sorollososcomptats durant l’hora en què s’han realitzat els mesuraments éscalcula de la forma següent:K2 = 0.2 (Vsm – Vs) , dB(A)On:- Vsm és el percentatge mitjà de vehicles sorollosos durant el període dedia, vespre o de nit. Dades que es poden obtenir del titular de lainfraestructura.- Vs és el percentatge de vehicles sorollosos en una hora comptats durantel període de mesurament.El percentatge de vehicles sorollosos es determina en relació del trànsittotal.
 9. 9. 9Cas pràcticCal avaluar l’impacte acústic d’una carretera mitjançant mesuraments decurta durada:Dades de trànsit obtingudes del titular de la infraestructura:IMD: 30.000 vehiclesVsm,d-v, percentatge vehicles sorollosos, dia-vespre: 18%;Vsm,n, percentatge de vehicles sorollosos en el període de nit: 12%Dades del comptatge del trànsit i dels nivells de soroll obtingudes durant elsmesuraments:60.8102121023:30 – 23:45NIT63.0144532021:30 – 21:45VESPRE65.2209648011:00 – 11:15DIANivellsLAeq dB(A)Percentatge devehiclessorollosos%Nombre devehiclessorollososNombre deVehiclesHorariPeríode
 10. 10. 10Determinació del nivell d’avaluació, LArA partir de la IMD es calcula la intensitat horària mitjana: IHM:Dia: IMD 30.000 x 0.061 = IHM 1830 vehicles/horaVespre: IMD 30.000 x 0.035 = IHM 1050 vehicles/horaNit: IMD 30.000 x 0.010 = IHM 300 vehicles/horaA partir del comptatge de vehicles durant 15 minuts es calcula la IH:Dia: 480 x 4 = IH 1920 vehicles/horaVespre: 320 x 4 = IH 1280 vehicles/horaNit: 210 x 4 = IH 840 vehicles/hora
 11. 11. 11Correcció K1 per variació del trànsitK1 = 10 log IHM / IHDia: K1 = 10 log 1830/1920 = - 0.2 dB(A)Vespre: K1 = 10 log 1050/1280 = + 0.8 dB(A)Nit: K1 = 10 log 300/840 = - 4.5 dB(A)Correcció K2 per la variació del percentatge de vehicles sorollososK2 = 0.2 (Vsm – Vs)Dia: K2 = 0.2 (18 – 20) = - 0.4 dB(A)Vespre: K2 = 0.2 (18 – 14) = + 0.8 dB(A)Nit: K2 = 0.2 (12 – 10) = - 0.4 dB(A)
 12. 12. 12Nivell d’avaluació LAr:LAr = LAeq,TEn el cas de mesuraments de curta durada:LAeq,T = LAeq,Ti + K1 + K2Aplicant l’arrodoniment corresponent, els resultats són:Període de dia: LAr = 65 dB(A)Període de vespre: LAr = 65 dB(A)Període de nit : LAr = 57 dB(A)56.9-0.4-4.561.8NIT64.6+0.8+0.863.0VESPRE64.6-0.4- 0.265.2DIALArK2K1LAeq,15min,mesuratsdB(A)
 13. 13. 13556565(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial ambactivitats i/o infraestructures de transportexistentsZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICAMODERADA (B)Ln (23 h – 7 h)Le (21 h - 23 h)Ld (7 h – 21 h)Valors límit d’immissió en dB(A)Zones de sensibilitat acústica i usos del sòlEs considera que es respecten els valors límit d’immissió de sorollestablerts quan es compleixen:• Cap nivell d’avaluació LAr supera els valors límit d’immissió.En aquest cas, els nivells d’avaluació compleixen l’establert per l’horari dedia i vespre, però superen els establerts per horari nocturn.Període de dia: LAr = 65 dB(A)Període de vespre: LAr = 65 dB(A)Període de nit : LAr = 57 dB(A)
 14. 14. 14Cas 2. Veïnatge: AscensorLa maquinària de l’ascensor la compon motord’arrossegament, quadre elèctric i conjunt depolitges i corretges. La principal font de sorolldetectada és el motor que es troba situat a la partalta del forat de la cabina de l’ascensor, ancoratsobre la paret contigua a la sala d’estar del’habitatge afectat.Es perceben sorolls propis delmotor i cops provocats pelscontrapesos de la cabina del’ascensor.
 15. 15. 15Normativa d’aplicacióAtès que la font es troba en el mateix edifici o en edificis contigus i lapropagació és estructural li és d’aplicació:L’Annex 4, Immissió sonora aplicable a l’ambient interior produïda per lesactivitats, incloses les derivades de les relacions de veïnatge de la Llei16/2002, de protecció contra la contaminació acústica.Escenari a avaluarHabitatge que es troba en contigüitat amb la maquinària d’ascensor,situada al mateix edifici. El funcionament de l’ascensor és aleatori. Elpunt on es percep més el soroll de l’ascensor és a la sala d’estar, pertant, efectuarem els mesuraments des d’aquesta habitació.
 16. 16. 16Preparació del mesuramentAtès el caràcter aleatori del funcionament de l‘ascensor, tant en lafreqüència d’ús (nombre d’usuaris) com en el temps de funcionament(nombre de pisos que ha de desplaçar-se) s’ha d’establir un nombrerepresentatiu de moviments i una durada mitjana de cada moviment.Es recomana fer una mesura de llarga durada de tot el tempsd’avaluació. En el cas que no sigui possible és convenient realitzar unasèrie de, com a mínim, 3 mesuraments de 3 moviments. S’han derealitzar també mesuraments del soroll residual per poder establir lacontribució de la font.És molt important determinar, en els casos de funcionament aleatori dela font, el temps de cada fase de soroll. Per establir el temps defuncionament es realitza una observació de l’esdeveniment per tald’extreure un criteri de funcionament al més objectiu i aproximatpossible.En aquest exemple es va determinar que el funcionament mitjà del’ascensor era de 40 segons per moviment i a partir de les 23 hores,horari nocturn, es produïen uns 6 moviments per hora.
 17. 17. 17Condicions del mesuramentEls mesuraments s’han de fer en dependències d’ús sensibles al soroll,que s’han de mantenir amb portes i finestres tancades durant elmesurament.Es prendran, com a mínim, tres posicions de mesurament. Els punts demesurament s’han d’escollir a l’atzar, s’ha de procurar mantenir unadistància mínima entre punts de 0,7 m. i han d’estar, com a mínim, a0,5 m respecte a les parets o altres superfícies reflectants i entre 1,2 a1,5 m d’altura. Si s’instal·la un equip que mesuri de maneracontinuada, per exemple, per enregistrar el que succeeix durant tota lanit, s’ha de situar el micròfon en el centre de la dependència.En el cas de sales petites (menys de 75 m3), almenys un delsmesuraments s’ha de prendre en una cantonada.Si l’habitació és buida, sense mobiliari, i no té cap tractamentabsorbent al sostre, cal sostreure 3 dB(A) als nivells mesurats.Totes les distàncies s’han d’anotar en un full de seguiment, de maneraque aquest mesurament sigui reproduïble en altres condicions.En el moment dels mesuraments, només l’operador, o com a màximuna altra persona, poden ser presents a la dependència on hi ha laimmissió del soroll.
 18. 18. 18MesuramentsEs realitzen 3 mesuraments de 3 moviments de l’ascensor i 3mesuraments més de 3 minuts amb l’ascensor aturat per tal dedeterminar el soroll residual.Durant el mesurament s’han d’anotar en el full de seguiment les dadesd’emplaçament, els equips utilitzats, els valors de verificació inicial ifinal, la descripció de la font i del receptor i la ubicació dels punts demesurament, la data i l’hora, el tècnic responsable i els resultats de lesdades acústiques.
 19. 19. 19Taula del principals resultats obtinguts:27,725,7Fase 2. Soroll residual56,444,6Fase 1. Ascensor enfuncionamentLAIeqdB(A)LAeqdB(A)#12 Leq 1s A dB SEL dBMIE01/10/08 23h36m21 39,1 0h03m00 61,7ascensor No codificadoEspectro20253035404550556023h37 23h38 23h39Soroll de l’ascensoren funcionament
 20. 20. 20Correcció per nivell del soroll residualS’observa que el soroll produït per la fase de l’ascensor en funcionament éssuperior a 10 dB(A) respecte del soroll residual, per tant, no s’ha derealitzar correcció per soroll residual.Correcció per la presència de components de baixa freqüència (Kf)De l’espectre que s’obté d’amitjanar els 3 mesuraments amb l’ascensor enmoviment es realitza el càlcul dels nivells LC i LA entre les freqüències de20 Hz i 160 Hz i es calcula la diferència entre els valors obtinguts:Lf =LCeq,20-160Hz – LAeq,20-160Hz = 18,2 dBAtès que el resultat obtingut és menor a 20 dB, es considera que no hi hacomponents de baixa freqüència significatius. Per tant, la correcció és Kf=0.
 21. 21. 21Correcció per la presència de components tonals emergents (Kt)A partir dels espectres mesurats no es detecta cap component tonalemergent, per tant, la correcció és Kt = 0.Correcció per la presència de components impulsius (Ki)Pel tipus de font que s’avalua és molt probable que s’obtinguincomponents impulsius. Cal, però, assegurar-ho mitjançant elprocediment següent:S’ha de calcular la diferència entre els valors obtinguts, Li = LAIeq – LAeqQuan l’ascensor està en funcionament, la diferència entre LAIeq i LAeq ésd’11,8 dB(A).Si Li > 6, els components impulsius són forts, Ki = 6.
 22. 22. 22El resum de les correccions efectuades de la fase 1 és:60044,61. Ascensor en funcionament.KiKtKfLAeq,TidB(A)FaseNivell d’avaluacióEl període d’avaluació és de 30 minuts per a l’horari nocturn. Dins d’aquestperíode s’han marcat dues fases diferenciades:Fase 1: T1 correspon a l’ascensor en funcionament i és de 40 segons permoviment. Es compten 3 moviments durant aquests 30 minuts, per tant, ladurada d’aquesta fase és de 120 segons (2 minuts).Fase 2: T2 correspon al soroll residual. Aquesta fase té una duració, dins delperíode d’avaluació, de 28 minuts.El nivell d’avaluació LAri es determina a partir del nivell LAeq;Ti, que s’obté dela font corregit pel soroll residual més les correccions Kf, Kt, i Ki, en cadauna de les fasesLAri = LAeq,Ti + Kfi + Kti + Kii
 23. 23. 2325,700025,728250,660044,621LAri dB(A)KiKtKfLAeq,Ti dB(A)Temps (m)Fase)(8,381028102301log*10 107,25106,50AdBLAr =⋅+⋅=El nivell d’avaluació LAr s’obté calculant la mitjana energètica dels valorsLAri ponderats en el temps de cada fase de soroll.El valor obtingut s’ha d’arrodonir amb l’increment de 0.5 dB(A), i prendre lapart sencera del resultat, per tant:LAr = 39 dB(A)
 24. 24. 24AvaluacióEs considera que es respecten els valors límit d’immissió de soroll establertsquan es compleixen aquestes dues condicions:Cap valor del nivell d’avaluació LAri supera en més de 5 dB(A) durant 30minuts, de manera contínua o discontínua, en els períodes de dia, vespreo nit, els valors límit d’immissió.Cap nivell d’avaluació LAr supera els valors límit d’immissió.En aquest cas, com que la fase 1, de funcionament de l’ascensor, és inferior a30 minuts durant tot el període nit, només haurem de considerar la segonacondició.En horari nocturn i ambient interior d’una sala d’estar, el valor límit, Ln (23-7h), és de 30 dB(A).Superació de 9 dB(A)39 dB(A)30 dB(A)ComplimentNivell d’avaluacióValor límit per a úsresidencial/salesd’estar

×