Generalitat de Catalunya  Departament de Territori i Sostenibilitat  Direcció General de Qualitat AmbientalRevisió anual...
1.1 Normativa de restauració Llei 12/1981, de 24 de desembre, per la que s’estableixen normes addicionals de protecció d...
1.2 Normativa de prevenció i control ambiental  Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de  lAdministra...
1.3 Normativa de tramitació electrònica Ordre MAH/611/2010, de 23 de desembre, de tramitació electrònica dels procedimen...
1.4 Darreres modificacions  Llei 10/2011del 29 de desembre, de simplificació i  millorament de la regulació normativa. ...
1.5 Normativa estatal Reial Decret 975/2009, de 12 de juny, sobre gestió dels residus de les indústries extractives i de...
2. Autoritzacions Fins l’any 1999: autorització minera + informe vinculant del PR Del 1999 al 2002: autorització minera ...
3. Objectius de la Direcció General de QualitatAmbiental (1/2) Descentralització de la gestió dels expedients d’activitat...
3. Objectius de la Direcció General de QualitatAmbiental (2/2) Elaboració d’un protocol de coordinació entre la Direcció ...
4. Agilitació del procediment de constitució i retorn de lesfiances (1/5)  Visites finals  Actualment la majoria de les ...
4. Agilitació del procediment de constitució i retorn de lesfiances (2/5) Pla de simplificació administrativa Una de les ...
4. Agilitació del procediment de constitució i retorn de lesfiances (3/5)  El titular ja no ha de presentar al DTES còpia...
4. Agilitació del procediment de constitució i retorn de lesfiances (4/5)    Des d’aquest any 2012, es tramiten retorns...
4. Agilitació del procediment de constitució i retorn de lesfiances (5/5)Els resultats que estem observant sobre els termi...
5. Principals especificacions de l’OrdreTES/421/2012, de 12 de desembre (1/3) Superfície afectada: tota àrea sobre la qua...
5. Principals especificacions de l’OrdreTES/421/2012, de 12 de desembre (2/3) Superfícies no afectades: en les que no s’h...
5. Principals especificacions de l’OrdreTES/421/2012, de 12 de desembre (3/3) La notificació constarà de l’import que res...
18
Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat Direcció General de Qualitat Ambientalwww.gencat.cat/te...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Jornada informativa sobre l'aplicació de l’Ordre TES/421/2012, de 12 de desembre, per la qual s’estableixen les especificacions tècniques per a la revisió anual de l’import de les fiances de restauració de les activitats extractives

270 visualizaciones

Publicado el

Presentació de l’Ordre TES/421/2012, a càrrec del Sr. Pere Poblet, subdirector general d’Intervenció i Qualificació Ambiental de la DGQA. Jornada organitzada per la Direcció General de Qualitat Ambiental (DGQA) del Departament de Territori i Sostenibilitat, conjuntament amb el Gremi d’Àrids de Catalunya.

0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
270
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
4
Acciones
Compartido
0
Descargas
1
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Jornada informativa sobre l'aplicació de l’Ordre TES/421/2012, de 12 de desembre, per la qual s’estableixen les especificacions tècniques per a la revisió anual de l’import de les fiances de restauració de les activitats extractives

 1. 1. Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat Direcció General de Qualitat AmbientalRevisió anual de les fiances de restauració Barcelona, 18 de febrer de 2013 Pere Poblet i Tous Subdirector general d’Intervenció i Qualificació Ambiental
 2. 2. 1.1 Normativa de restauració Llei 12/1981, de 24 de desembre, per la que s’estableixen normes addicionals de protecció dels espais d’especial interès natural afectats per activitats extractives. Decret 343/1983, de 15 de juliol, sobre les normes de protecció del medi ambient daplicació a les activitats extractives. Decret 202/1994, de 14 de juny, pel qual sestableixen els criteris per a la determinació de les fiances relatives als programes de restauració dactivitats extractives. 2
 3. 3. 1.2 Normativa de prevenció i control ambiental Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de lAdministració ambiental (derogada per la Llei 20/2009). Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual saprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998. Decret 143/2003, de 10 de juny, de modificació del Decret 136/1999. Llei 4/2004, d1 de juliol, reguladora del procés dadequació de les activitats dincidència ambiental al que estableix la Llei 3/1998. Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004. Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control 3 ambiental de les activitats.
 4. 4. 1.3 Normativa de tramitació electrònica Ordre MAH/611/2010, de 23 de desembre, de tramitació electrònica dels procediments d’intervenció administrativa d’activitats de l’annex I de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d’activitats. 4
 5. 5. 1.4 Darreres modificacions Llei 10/2011del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa. Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’import sobre les estades en establiments turístics. Ordre TES/421/2012, de 12 de desembre, per la qual s’estableixen les especificacions tècniques per a la revisió anual de l’import de les fiances de restauració de les activitats extractives. 5
 6. 6. 1.5 Normativa estatal Reial Decret 975/2009, de 12 de juny, sobre gestió dels residus de les indústries extractives i de protecció i rehabilitació de l’espai afectat per activitats mineres. RD Legislatiu 1/2008, d11 de gener, pel qual saprova el Text Refós de la Llei dAvaluació dImpacte Ambiental de projectes. 6
 7. 7. 2. Autoritzacions Fins l’any 1999: autorització minera + informe vinculant del PR Del 1999 al 2002: autorització minera + llicència ambiental de l’ajuntament + informe vinculant del PR Del 2002 al 2003: autorització minera + llicència ambiental de l’ajuntament + Declaració d’Impacte Ambiental + informe vinculant del PR Del 2003 al 2010: autorització minera + autorització ambiental (inclou informe del PR) + Declaració d’Impacte Ambiental Del 2010 fins ara: autorització minera + informe vinculant del PR + Declaració d’Impacte Ambiental 7
 8. 8. 3. Objectius de la Direcció General de QualitatAmbiental (1/2) Descentralització de la gestió dels expedients d’activitats extractives, d’igual forma a com s’ha fet per a la resta de les activitats: aproximar la tramitació i el seguiment de l’activitat per millorar l’agilitació del procediment i desbloquejar el col·lapse d’expedients pendents a la DGQA al 2010. Així del total d’extractives actives, els serveis centrals en gestionen aproximadament un 10% i els expedients de retorn de fiances. Això ha comportat, per exemple, una disminució durant 2012 del 33% del temps de tramitació de les DIA. Com a conseqüència de la Instrucció anterior (2011), que va entrar en vigor al 2012, els Serveis centrals tenen com a objectiu per aquest 2013 donar instruccions i criteris a les unitats territorials per tal d’homogeneïtzar encara més l’actuació de l’Administració ambiental en tot el país (seguiment de la restauració, expedients sancionadors, formació a les entitat col·laboradores, etc....). Implantar els objectius del Pla de Simplificació Administrativa (2011- 2014), també als tràmits que afecten a les extractives. 8
 9. 9. 3. Objectius de la Direcció General de QualitatAmbiental (2/2) Elaboració d’un protocol de coordinació entre la Direcció General de Qualitat Ambiental i la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial (DGEMSI) ja tramitat durant 2012, i que durant el proper trimestre està prevista la seva signatura. Durant 2012 s’ha elaborat l’Ordre de fiances, que desplega el mandat legal de la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació, que fixava desenvolupar mitjançant una Ordre el nou sistema de recàlcul anual de les fiances, que hauran de dipositar les noves activitats i les existents. D’aquesta manera una nova activitat només haurà de dipositar com a fiança inicial un percentatge del total i per altra part, durant el funcionament de l’extractiva, anualment s’haurà de tenir dipositat l’import corresponent en funció de l’àrea prevista d’explotar i restaurar durant l’any en curs. Això suposarà un impacte econòmic favorable pel sector, alliberant al voltant d’uns 25 M euros. 9
 10. 10. 4. Agilitació del procediment de constitució i retorn de lesfiances (1/5) Visites finals Actualment la majoria de les visites d’inspecció final, tant d’inici com del final del període de garantia (art. 10 i 8.1 del Decret 343/1983) les realitza el personal tècnic de l’OGAU/OMA que correspon, del Departament de Territori i Sostenibilitat, per tant, es redueix el temps entre que el titular sol·licita la visita i la data en què es realitza. 10
 11. 11. 4. Agilitació del procediment de constitució i retorn de lesfiances (2/5) Pla de simplificació administrativa Una de les línies de treball del Pla de Simplificació Administrativa 2011- 2014, del Departament de Territori Sostenibilitat, preveu mesures que redueixen els tràmits i els terminis per a la constitució i devolució de les fiances. Constitució de les fiancesLa fiança de restauració que ha de dipositar el titular de l’autoritzacióminera s’ha de constituir a la Caixa General de Dipòsits o les CaixesTerritorials del Departament d’Economia i Coneixement, mitjançant avalbancari, assegurança de caució, títols de deute públic o en metàl·lic, adisposició de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat delDepartament de Territori i Sostenibilitat (DTES). 11
 12. 12. 4. Agilitació del procediment de constitució i retorn de lesfiances (3/5) El titular ja no ha de presentar al DTES còpia compulsada del resguard del dipòsit, expedit per la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat de Catalunya, ja que telemàticament la Direcció General de Qualitat Ambiental (òrgan que efectua el control i seguiment del dipòsit de les fiances de restauració) ja pot cercar, consultar i visualitzar les fiances que els titulars dipositen. Només es demanaran els originals en aquells dipòsits que s’hagin formalitzat en metàl·lic abans del 4 d’octubre de 1999, data en què va entrar en vigor el Decret 221/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat de Catalunya, i s’unifica el règim de les garanties que davant seu es poden presentar. 12
 13. 13. 4. Agilitació del procediment de constitució i retorn de lesfiances (4/5) Des d’aquest any 2012, es tramiten retorns parcials de les fiances. Això significa que l’empresa titular ja no ha de constituir una nova fiança pel valor a mantenir per poder retornar la part que correspongui. La Direcció General de Qualitat Ambiental té accés a la plataforma PICA per consultar els Registres Mercantil i de la Propietat, per la qual cosa ja no cal demanar a les empreses documentació relacionada amb aquests àmbits, per retornar les fiances. Resta pendent, entre altres mesures, fer la sol·licitud de la visita inicial i final del termini de garantia, en una primera fase presencialment mitjançant la FUE i el tercer trimestre d’aquest any que es pugui fer electrònicament. 13
 14. 14. 4. Agilitació del procediment de constitució i retorn de lesfiances (5/5)Els resultats que estem observant sobre els terminis de retorn són ques’ha reduït un 66% el termini des de la sol·licitud de retorn fins a lasortida de la comunicació al Departament d’Economia i Coneixement(d’un promig de 6 mesos al 2011 fins als 2 mesos actualment).En un altre ordre de coses, s’han revisat d’ofici cadascun delsexpedients de les activitats que tenien dins al seu àmbit un dipòsitcontrolat i que podien tenir duplicitat de fiances, i s’ha notificat al titularel resultat de la revisió i, si escau, el retorn de la part corresponent. 14
 15. 15. 5. Principals especificacions de l’OrdreTES/421/2012, de 12 de desembre (1/3) Superfície afectada: tota àrea sobre la qual s’ha produït alguna afecció sobre el medi a 1 de gener de l’any al qual es refereix el Pla de labors. També s’hi considera l’àrea on s’ha eliminat la capa superior del sòl o s’ha eliminat la vegetació, així com l’àrea que es troba en procés de restauració però no s’hi han dut a terme per complet tots els treballs establerts a l’efecte en l’autorització. Superfícies que es preveu d’afectar: les que està previst que es converteixin en superfície afectada durant l’any natural al qual es refereix el Pla de labors. Superfície restaurada: àrees en les quals a 1 de gener de l’any a què es refereix el Pla de labors, s’han dut a terme per complet i s’han notificat a l’administració tots els treballs de restauració establerts a l’autorització. Dins d’aquí es diferencien tres supòsits: les superfícies que porten restaurades un període de temps inferior o equivalent als anys del termini de garantia, les que porten un període superior i les que no estan subjectes a termini de garantia, respecte d’algun o tots els treballs de restauració. 15
 16. 16. 5. Principals especificacions de l’OrdreTES/421/2012, de 12 de desembre (2/3) Superfícies no afectades: en les que no s’ha produït cap afecció a 1 de gener de l’any a què es refereix el Pla de Labors i no es preveu que siguin afectades fins al 31 de desembre del mateix any. Superfície total: és la suma de les àrees anteriorment definides i equival a la totalitat de la superfície autoritzada amb programa de restauració vigent. Els paràmetres anteriors s’extreuen del Pla de labors presentat pel titular davant l’òrgan competent en matèria de mines i té la consideració de declaració responsable (art. 35 Llei 26/2010). L’import resultant de la revisió anual de la fiança no pot ser mai inferior a l’import de la fiança inicial actualitzada amb l’índex de preus de consum. La DGQA, un cop calculada la revisió anual, comunicarà el resultat al titular abans de l’1 de juliol de l’any a què es refereix el Pla de labors. 16
 17. 17. 5. Principals especificacions de l’OrdreTES/421/2012, de 12 de desembre (3/3) La notificació constarà de l’import que resulta de la revisió, l’import dels dipòsits vigents constituïts i la diferència entre ambdós, amb indicació de si en resulta una cancel·lació parcial o l’obligació de constituir un dipòsit complementari. El titular disposa de 15 dies hàbils per al·legar i l’administració respon en el termini d’un mes. La DGQA comunicarà el resultat de la revisió a la DGEMSI per tal d’incorporar-ho a l’autorització. Si de la revisió anual en resulta una minoració de l’import, la DGQA iniciarà d’ofici el procediment per a la cancel·lació parcial o total de les fiances notificades. Si de la revisió anual en resulta un dipòsit complementari, el titular l’ha de constituir en el termini d’un mes davant la Caixa General. Els titulars de les activitats autoritzades abans de l’entrada en vigor de la Llei 10/2011, han de sol·licitar el recàlcul en base a la present Ordre, mitjançant formulari publicat a la web del DTES. 17 L’Ordre és vigent dels del passat 21 de desembre.
 18. 18. 18
 19. 19. Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat Direcció General de Qualitat Ambientalwww.gencat.cat/territori

×