Participació de Catalunya a la Conferència Rio+20

974 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Participació de Catalunya a la Conferència Rio+20

 1. 1. PARTICIPACIÓ DE CATALUNYA A LA CONFERÈNCIA RIO+20 Treballs preparatoris Barcelona, 5 d’octubre de 2011 Sr. Carles Llorens i Vila Director general de Cooperació al Desenvolupament Sra. Marta Subirà i Roca Directora general de Polítiques Ambientals
 2. 2. Índex <ul><li>Oportunitats de Rio +20 </li></ul><ul><li>Accions preparatòries per Rio +20 realitzades fins ara </li></ul><ul><li>Balanç de les sessions de diàleg entre actors </li></ul><ul><li>Recull de bones pràctiques en economia verda </li></ul><ul><li>1/11/2011: Oportunitats de realitzar aportacions al moment actual </li></ul><ul><li>Document: Proposta d’aportacions de Catalunya per a l’elaboració de l’Esborrany zero de la resolució de la Conferència de les Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible de Rio+20 </li></ul><ul><li>El compte enrere </li></ul><ul><li>Després de Rio+20 comença l’acció... </li></ul>
 3. 3. Oportunitats de Rio +20 <ul><li>Renovar la vigència del compromís polític per al desenvolupament sostenible </li></ul><ul><li>Facilitar i dinamitzar una participació diversa i d’ampli espectre de la societat per assolir una posició comuna i plural de cara a les resolucions de Rio +20 (actualment pel que fa a l’ Esborrany Zero ) </li></ul><ul><li>Reivindicar el reconeixement del rol clau dels governs regionals en les polítiques de desenvolupament sostenible. </li></ul><ul><li>Donar a conèixer les polítiques catalanes innovadores i capdavanteres en economia verda </li></ul><ul><li>Traslladar a Catalunya els resultats de la conferència, especialment en matèria d’ economia verda , que contribueixin a estimular l’economia, l’ocupació digna i desenvolupament humà, tot enfortint les polítiques de sostenibilitat. </li></ul><ul><li>Suport a la internacionalització per a les empreses del sector de l’economia verda de Catalunya </li></ul>
 4. 4. Accions preparatòries per Rio +20 realitzades fins ara <ul><li>Participació i treball amb nrg4SD </li></ul><ul><ul><li>Assistència a la PrepCom2, NY (Tríptic nrg4SD) </li></ul></ul><ul><ul><li>Assemblea general de nrg4SD (Declaració </li></ul></ul><ul><ul><li>de Quebec i posicionament Rio+20) </li></ul></ul><ul><ul><li>Conferencia de les ONGs “Societats sostenibles, </li></ul></ul><ul><ul><li>Ciutadans Responsables”, DPI de NU, Bonn </li></ul></ul><ul><li>Resposta a consultes públiques: UE i NU </li></ul><ul><li>Participació en congressos i debats sobre Rio+20 </li></ul><ul><ul><li>El Diàleg de Madrid: Economia verda i treball decent. </li></ul></ul><ul><ul><li>Consell Econòmic i Social, 2011 </li></ul></ul><ul><ul><li>GlobalEcoForum 2011 </li></ul></ul><ul><li>Organització de sessions de diàleg (juny – octubre 2011) </li></ul><ul><ul><li>Actors socials </li></ul></ul><ul><ul><li>Actors econòmics </li></ul></ul><ul><ul><li>Ens locals </li></ul></ul>
 5. 5. Balanç de les sessions de diàleg entre actors Catàleg bones pràctiques Resultats vinculants Ús eficient recursos Rol clau sector agrari Trade-offs globalització producció agrària Responsabilitat compartida Criteris ambientals productes Reversió tendències mercat Pes economia verda 2% PIB Catalunya està ben posicionada ambientalment Model consum responsable Definir economia verda Catàleg de bones pràctiques Complexitat solucions win–win–win Rio+20 com a oportunitat Trobades multisectorials i multinivell Comunicar i informar a la ciutadania Crear mecanismes participació Incorporar a Catalunya els resultats de Rio+20 Governança més transversal a Catalunya Catalunya referent internacional en biodiversitat Fiscalitat verda Millora cohesió social Superar model desenvolupament actual Indicadors econòmics diferents al PIB Sobirania alimentària Oportunitat diàleg transnacional en la Mediterrània Renovar compromís polític Objectius quantificats Responsabilitat local envers el canvi global Dotació fons internacional Innovació en desenvolupament sostenible Comerç de proximitat Econòmics Socials Locals
 6. 6. Bones pràctiques rebudes fins al moment
 7. 7. Plataforma de Bones Pràctiques en Economia Verda de NU
 8. 8. 1.11.11 Submit inputs to compilation document to serve as basis for the preparation of zero draft of the outcome document.
 9. 9. Oportunitats de realitzar aportacions al moment actual <ul><li>Impulsar un procés de diàleg a Catalunya que ha permès arribar a un document consensuat d’aportacions a les NU com a base de renovació de la governança multiactor i multinivell del país. </li></ul><ul><li>Recolzar el procés i enfortir el rol de les NU. </li></ul><ul><li>Participar en el procés de Rio+20 i, en conseqüència, posicionar Catalunya davant de NU </li></ul><ul><ul><li>Facilitar la consideració per part de les NU de futures esmenes de Catalunya de cara als esborranys dels acords de Rio+20 (gener-maig 2012) </li></ul></ul><ul><ul><li>Afavorir el reconeixement i l’acreditació de la delegació catalana durant la celebració de la Conferència (juny 2012) </li></ul></ul><ul><li>Defensar el reconeixement de la regió mediterrània com a enclavament estratègic que requereix un sistema de governança propi per fer front a uns reptes d’elevada complexitat. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>12 punts per a l’any 2012 </li></ul>Proposta d’aportacions de Catalunya per a l’elaboració de l’ Esborrany zero de la resolució de la Conferència de les Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible de Rio+20 Economia verda Marc institucional Resultats esperats Marc institucional Economia verda Resultats esperats
 11. 11. Proposta d’aportacions de Catalunya per a l’elaboració de l’ Esborrany zero de la resolució de la Conferència de les Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible de Rio+20 Economia verda Marc institucional Resultats esperats <ul><li>Renovar el sistema de governança ambiental internacional i incorporar plenament una governança multinivell i multiactor . </li></ul><ul><li>Reclamar una major presència dels governs regionals i locals a les NU. </li></ul><ul><li>Reafirmar la importància de la territorialització del acords assolits i reconèixer la regió mediterrània com a prioritària . </li></ul><ul><li>Posar de rellevància que l’educació per al desenvolupament constitueix una eina imprescindible en el nou marc de governança ambiental internacional per a la transformació social al nord i l’eradicació de la pobresa i de les desigualtats al sud. </li></ul>Marc institucional Economia verda Resultats esperats
 12. 12. Proposta d’aportacions de Catalunya per a l’elaboració de l’ Esborrany zero de la resolució de la Conferència de les Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible de Rio+20 Marc institucional Resultats esperats Marc institucional Economia verda Resultats esperats <ul><li>Assentar les bases per transformar el model econòmic actual cap a una economia verda que contribueixi a avançar cap al desenvolupament sostenible, l’eradicació de la pobresa i el progrés de la humanitat. </li></ul><ul><li>Reivindicar la importància de l’ ocupació verda i la capacitació en sostenibilitat. </li></ul><ul><li>Reivindicar la valorització del món rural i les produccions agràries locals, de qualitat i sostenibles. </li></ul><ul><li>Establir criteris de sostenibilitat en els instruments econòmics i fiscals . </li></ul><ul><li>Avançar cap al desenvolupament de partenariats multiactor . </li></ul>
 13. 13. Proposta d’aportacions de Catalunya per a l’elaboració de l’ Esborrany zero de la resolució de la Conferència de les Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible de Rio+20 <ul><li>Donar suport a l’establiment d’un acord internacional ambiciós en economia verda a ratificar per les Parts de les NU, que inclogui el requisit de desplegar un full de ruta on es fixin objectius quantificats i temporalitzats i s’identifiquin les polítiques. </li></ul><ul><li>Reivindicar, en coherència amb la UE, l’oportunitat i necessitat de desplegament dels fulls de ruta en economia verda a escala regional i local . </li></ul><ul><li>Incorporar els governs regionals i locals amb ple reconeixement del seu caràcter governamental i que puguin prendre part en processos de participació i acreditació propis dins de les NU. </li></ul>Resultats esperats Marc institucional Economia verda Resultats esperats
 14. 14. El compte enrere <ul><li>Encoratjar la realització de comentaris al document d’Aportacions a l’ Esborrany zero fins el dia 15 d’octubre. </li></ul><ul><li>Participar en les negociacions sobre els propers esborranys de la Resolució final de Rio+20 </li></ul><ul><li>Continuar el procés de divulgació d’informació de primera mà sobre els continguts del debat internacional de la Conferència a Catalunya. </li></ul><ul><li>Participar en les iniciatives europees sobre Rio+20 i sobre economia verda i fer arribar el nostre posicionament a través dels mecanismes establerts. </li></ul><ul><li>Participar en la definició de l’agenda i implementació de polítiques de desenvolupament sostenible com a actors governamentals dins del sistema de les NU i la “Cimera Mundial de Regions sobre Desenvolupament Sostenible” organitzada per nrg4SD. </li></ul><ul><li>Participar a la conferència de Rio+20 amb una delegació de Catalunya. </li></ul>Falten 241 dies
 15. 15. Després de Rio+20 comença l’acció... <ul><li>Traslladar els resultats de Rio+20 a la política catalana i garantir el compliment dels acords assolits. </li></ul><ul><li>Consolidar un model de governança multinivell i multiactor a Catalunya. </li></ul><ul><li>Contribuir a facilitar la incorporació dels resultats de Rio+20 a nivell europeu. </li></ul><ul><ul><ul><li>Participar, entre d’altres, en la formulació del full de ruta sobre economia verda a Europa. </li></ul></ul></ul><ul><li>Impulsar la cooperació entre els països de la Mediterrània, contribuint a definir una estratègia pròpia de desplegament dels acords de Rio+20 per aquesta regió. </li></ul>
 16. 16. www.gencat.cat A/e: [email_address]

×