1
3Documents del canvi climàtic
11 de novembre de 2010
2
2
Què és aquest document?
Catalunya i els objectius de reducció
d’emissions de GEH
Introducció
Presenta una visió global...
3
3
• Avaluar l’efectivitat del PMMCC
• Identificar fortaleses, oportunitats,
debilitats i pròxims passos
garantir el comp...
4
4
Inventari Nacional d’Emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, per al període 1990-2008
(versió 2010), del MARM desg...
5
5
Sobre el total d’emissions:
Transport: 28%
Indústries manufactureres i
construcció: 23%
Sector energètic: 15%
Residenc...
6
6
Emissions de GEH per gasos. Catalunya (2008)
Gasos
Fluorats
2%
N2O
5%
CO2
82%
CH4
11%
Catalunya i els objectius de red...
7
7
Catalunya i els objectius de reducció
d’emissions de GEH
Situació actual a Catalunya (2008)
De les 54,3 Mt CO2 eq tota...
8
8
Catalunya i els objectius de reducció
d’emissions de GEH
Situació actual a Catalunya (2008)
Les emissions totals de GE...
9
9
Catalunya i els objectius de reducció
d’emissions de GEH
Evolució 1990-2008
Les emissions totals del 2008 van augmenta...
10
10
Catalunya i els objectius de reducció
d’emissions de GEH
Evolució 1990-2008
Variació respecte el 1990:
Catalunya: +4...
11
11
Catalunya i els objectius de reducció
d’emissions de GEH
Anàlisi d’indicadors
Emissions per PIB
Any 2008:
Catalunya:...
12
12
Catalunya i els objectius de reducció
d’emissions de GEH
Anàlisi d’indicadors
Emissions per capita
[tCO2 eq per cap]...
13
13
Catalunya i els objectius de reducció
d’emissions de GEH
Anàlisi d’indicadors
Tendència d'emissions en el processame...
14
14
Catalunya i els objectius de reducció
d’emissions de GEH
Anàlisi d’indicadors
Emissions de CO2 per unitat energètica...
15
15
Catalunya i els objectius de reducció
d’emissions de GEH
Avanç 2009
En base a:
Caiguda dels nivells d’activitat soci...
16
16
Catalunya i els objectius de reducció
d’emissions de GEH
Compliment amb objectius
Objectiu del PMMCC: limitar el cre...
17
17
Catalunya i els objectius de reducció
d’emissions de GEH
Compliment amb objectius
Si se suposa que l’objectiu europe...
18
18
Catalunya i els objectius de reducció
d’emissions de GEH
Compliment amb objectius
Per evitar que l’escalfament del p...
19
19
Oficina Catalana del Canvi Climàtic
www.gencat.cat/canviclimatic
Moltes gràcies
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Primer informe de progrés a Catalunya sobre els objectius de Kyoto

544 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

Primer informe de progrés a Catalunya sobre els objectius de Kyoto

 1. 1. 1 3Documents del canvi climàtic 11 de novembre de 2010
 2. 2. 2 2 Què és aquest document? Catalunya i els objectius de reducció d’emissions de GEH Introducció Presenta una visió global sobre l’estat actual de progrés en l’assoliment de l’objectiu establert al Pla marc de mitigació del canvi climàtic i el desenvolupament de l’acció institucional en aquest camí de lluita contra el canvi climàtic Estructura Resum Executiu Introducció Situació Actual i tendències Indicadors macroeconòmics i demogràfics Indicadors sectorials Compliment amb objectius Cronologia del canvi climàtic al món Part II Part I Primer informe de progrés a Catalunya sobre els objectius de Kyoto Acció climàtica a Catalunya Acció institucional desenvolupada a Catalunya Visió general dels instruments del Govern per desenvolupar les polítiques de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic, i les línies de treball més destacades. Avaluar el progrés actual de Catalunya pel que fa a l’assoliment de l’objectiu establert al PMMCC, en el marc del Protocol de Kyoto.
 3. 3. 3 3 • Avaluar l’efectivitat del PMMCC • Identificar fortaleses, oportunitats, debilitats i pròxims passos garantir el compliment amb els objectius fixats en el PMMCC Situació actual en matèria d’emissions de GEH a Catalunya Anàlisi comparativa amb la situació a Espanya i a la Unió Europea. *Font: http://www.eea.europa.eu/publications/progress-towards-kyoto S’avaluen els resultats per al primer any del període de Kyoto (2008) Greenhouse gas emission trends and projections in Europe Tracking progress towards Kyoto and 2020 targets Versió 2009 i 2010 Avaluació compliment Protocol Kyoto Per què es fa? D’acord amb el model realitzat per l’Agencia Europea del Medi Ambient (EEA)* Catalunya i els objectius de reducció d’emissions de GEH Introducció Del conjunt de 5 informes
 4. 4. 4 4 Inventari Nacional d’Emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, per al període 1990-2008 (versió 2010), del MARM desglossat per comunitats autònomes Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAH) Institut Català de l’Energia (ICAEN) Institut Nacional d’Estadística (INE) i l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) Informe Annual European Union greenhouse gas inventory 1990-2008 and inventory report 2010 (EEA Technical Report No 6/2010) Greenhouse gas emission trends and projections in Europe 2009. Tracking progress towards Kyoto targets (EEA Report No 9/2009) Font de dades i metodologia Format del GIECC (CRF, 7 sectors) 1. Processament de l’energia 2. Processos industrials 3. Ús de dissolvents i altres productes 4. Agricultura 5. Canvis d’ús del sòl i silvicultura 6. Residus 7. Altres Catalunya i els objectius de reducció d’emissions de GEH Introducció
 5. 5. 5 5 Sobre el total d’emissions: Transport: 28% Indústries manufactureres i construcció: 23% Sector energètic: 15% Residencial, serveis: 8% Catalunya i els objectius de reducció d’emissions de GEH Situació actual a Catalunya (2008) Emissions a Catalunya l’any 2008 = 54,27 milions de tones de CO2 equivalents CO2 CH4 N2O HFCs PFCs SF6 Total SECTOR Processat de l'energia 40.874 463 359 41.696 Processos Industrials 3.745 20 32 922 22 65 4.806 Ús de dissolvents i altres productes 210 62 271 Agricultura 0 2.232 1.920 4.151 Tractament i eliminació de residus 1 3.142 199 3.341 TOTAL ANUAL 44.829 5.857 2.571 922 22 65 54.266 35% -5%Variació respecte 2007 kt CO2 equivalent Variació respecte Any Base Emissions de GEH per sectors. Catalunya (2008) Processament de l'energia 76,8% Processos industrials 8,9% Ús de dissolvents i altres productes 0,5% Tractament i eliminació de residus 6,2% Agricultura 7,7%
 6. 6. 6 6 Emissions de GEH per gasos. Catalunya (2008) Gasos Fluorats 2% N2O 5% CO2 82% CH4 11% Catalunya i els objectius de reducció d’emissions de GEH Situació actual a Catalunya (2008) El CO2 va ser el gas regulat amb efecte d’hivernacle més abundant a l’atmosfera i el que va contribuir més a l’escalfament global (un 82%, equivalent a un total de 44,8 milions de tones de CO2 ) Emissions de CO2: Transport: 33% Combustió en sector industrial: 28% Sector energètic: 18% Emissions de N2O: Agricultura: 75% Emissions de CH4: Residus: 54% Agricultura: 38% Emissions de Gasos Fluorats: Processos industrials: 100%
 7. 7. 7 7 Catalunya i els objectius de reducció d’emissions de GEH Situació actual a Catalunya (2008) De les 54,3 Mt CO2 eq totals emeses a Catalunya l’any 2008, el 35% (18,8 Mt CO2 eq) corresponen a les emissions de les instal·lacions sotmeses a la Directiva, i el 65% restant (35,4 Mt CO2 eq) són emissions en els sectors difusos. Evolució de les emissions Directiva a Catalunya 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 2005 2006 2007 2008 2009 ktCO2eq Elèctriques Cogeneració i Combustió Refineries Calç Acer Ciment Vidre Ceràmica Paper Distribució de les emissions dels sectors difusos a Catalunya. Any 2008 Residus 9% Agricultura 12% Sector industrial (no directiva) i institucional, serveis, habitatge 32% Transport 45% Dissolvents 1% Emissions fugitives dels combustibles 1% Sector del Transport màxim contribuent dins dels sectors difusos 28% del total (15,2 Mt CO2 eq) Emissions verificades al 2008 = 99% dels drets assignats Emissions verificades al 2009 = 88% dels drets assignats -12%
 8. 8. 8 8 Catalunya i els objectius de reducció d’emissions de GEH Situació actual a Catalunya (2008) Les emissions totals de GEH del 2008 van caure un 5% respecte a les emissions de l’any 2007. Tots els sectors, excepte el de tractament i eliminació de residus, van caure entre el 3% i el 19% en relació amb l’any anterior. Variació d'emissions 2007- 2008 a Catalunya -2.000 -1.500 -1.000 -500 0 500 Processament de l'energia Processos industrials Ús de dissolvents i altres productes Agricultura Tractament i eliminació de residus kt CO2 eq -4% -19% -3% -5% 2% Transport: -1,3 Mt CO2 eq Sector energètic: -0,4 Mt CO2 eq Residencial i serveis: -0,1 Mt CO2 eq
 9. 9. 9 9 Catalunya i els objectius de reducció d’emissions de GEH Evolució 1990-2008 Les emissions totals del 2008 van augmentar un 44% respecte a les emissions del 1990 L’evolució creixent de les emissions totals finalitza l’any 2005 pic històric d’emissions Variació respecte el 1990: Transport: +45% Sector energètic: +103% Residus: +92% Agricultura: -2% Processos industrials: -4% Tendència de les emissions de CO2 a Catalunya 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 ktCO2 CO2 Tendència de les emissions de gasos no-CO2 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 ktCO2eq CH4 Gasos Fluorats N2O Emissions de GEH a Catalunya (1990-2008) 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 ktCO2eq Processament de l'energia Processos industrials Ús de dissolvents i altres productes Agricultura Tractament i eliminació de residus
 10. 10. 10 10 Catalunya i els objectius de reducció d’emissions de GEH Evolució 1990-2008 Variació respecte el 1990: Catalunya: +44% Espanya: +42% UE-27: -11% Tendència d'emissions de GEH. 1990-2008 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 nivell 1990 = 100 Catalunya Espanya UE-27 89,5 144,2 142,3 38 56 57 54 285 427 439 406 5.567 5.117 5.039 4.940UE-27 Emissions GEH [Mt CO2 eq] Catalunya Espanya 1990 2006 2007 2008 Any 2008 EU - 27 Espanya Catalunya Processament de l'energia 79% 78% 77% Processos industrials 8% 8% 9% Ús de dissolvents i altres productes 0,2% 0,4% 0,5% Agricultura 10% 10% 8% Tractament i eliminació de residus 3% 4% 6% Variació d'emissions de GEH entre el 2007 i el 2008 -5,4% -7,5% -2,0% -8,0% -7,0% -6,0% -5,0% -4,0% -3,0% -2,0% -1,0% 0,0% Catalunya Espanya UE-27
 11. 11. 11 11 Catalunya i els objectius de reducció d’emissions de GEH Anàlisi d’indicadors Emissions per PIB Any 2008: Catalunya: 363 gCO2 / € Espanya: 505 gCO2 / € UE-27: 462 gCO2 / € Any 2000: Catalunya: 443 gCO2 / € Espanya: 604 gCO2 / € UE-27: 549 gCO2 / € Any 1990: Catalunya: 418 gCO2 / € Espanya: 596 gCO2 / € UE-27: 755 gCO2 / € Intensitat energètica i intensitat en emissions a Catalunya 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 tCO2eq/M€base2000 104 106 108 110 112 114 116 118 tep/M€base2000 Emissions/PIB base 2000 preus constants (t CO2 eq/M€) Intensitat energètica final (tep /M€ base2000) Millora contínua de la intensitat energètica i d’emissions de l’economia catalana es genera el mateix producte interior brut utilitzant menys recursos fòssils. - 13% respecte 2005
 12. 12. 12 12 Catalunya i els objectius de reducció d’emissions de GEH Anàlisi d’indicadors Emissions per capita [tCO2 eq per cap] Any 2008: Catalunya: 7,4 Espanya: 8,8 UE-27: 10,0 Any 2000: Catalunya: 8,4 Espanya: 9,4 UE-27: 10,5 Any 1990: Catalunya: 6,1 Espanya: 7,1 UE-27: 11,8 L’evolució de les emissions de GEH es van anar desacoblant del creixement de la població Emissions per capita a Catalunya 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 tCO2/percapita - 11% respecte 2005
 13. 13. 13 13 Catalunya i els objectius de reducció d’emissions de GEH Anàlisi d’indicadors Tendència d'emissions en el processament de l'energia en sector energètic a Catalunya 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 ktCO2eq Tendència d'emissions en el transport a Catalunya 10.000 11.000 12.000 13.000 14.000 15.000 16.000 17.000 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 ktCO2eq Tendència d'emissions en el sector residencial a Catalunya 1.400 1.600 1.800 2.000 2.200 2.400 2.600 2.800 3.000 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 ktCO2eq Tendència d'emissions en el tractament i l'eliminació de residus a Catalunya 1.200 1.700 2.200 2.700 3.200 3.700 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 ktCO2eq - 4% respecte 2007 + 103% respecte 1990 - 8% respecte 2007 + 45% respecte 1990 + 2% respecte 2007 + 92% respecte 1990 + 3% respecte 2007 + 67% respecte 1990
 14. 14. 14 14 Catalunya i els objectius de reducció d’emissions de GEH Anàlisi d’indicadors Emissions de CO2 per unitat energètica: Transport:: 71,1 tCO2 / TJ Indústria: 65,8 tCO2 / TJ Residencial: 56,7 tCO2 / TJ Serveis: 58,5 tCO2 / TJ En queda exclòs l’ús d’electricitat. Emissions de CO2 associades al consum de combustibles fòssils per sectors a Catalunya - Sector Transport - 0 10 20 30 40 50 60 70 80 1990 1995 2000 2005 2007 tCO2 /TJ Transport Indústria Residencial Serveis Transport Indústria Residencial Serveis Transport Indústria Residencial Serveis Transport Indústria Residencial Serveis Transport Indústria Residencial Serveis Exemple per Transport Constribució a les emissions de CO2 per tipus de combustible en la el sector del transport a Catalunya l'any 2007 Gasolines 17,2% Gasoil 64,9% Gas natural 0,2% GLP 0,02% Electricitat 2% Querosè d'aviació 16% Any 2007
 15. 15. 15 15 Catalunya i els objectius de reducció d’emissions de GEH Avanç 2009 En base a: Caiguda dels nivells d’activitat socioeconòmica Millora de la intensitat energètica i l’índex d’intensitat d’emissions Reducció del sector afectat pel règim de comerç de drets d’emissions -12% Predicció de reducció d’emissions difuses l’1% i el 4% Transport reducció d’entre el 2% i el 3% Caiguda de la demanda d’energia elèctrica un 3,5% Estimació de l’OCCC Disminució entre un 5% i un 7% respecte al 2008 Emissions entre 50,5 i 51,5 milions de tones de CO2 eq Entre un 25% i un 28% superiors a les emissions de l’Any Base PMMCC.
 16. 16. 16 16 Catalunya i els objectius de reducció d’emissions de GEH Compliment amb objectius Objectiu del PMMCC: limitar el creixement de les emissions dels sectors difusos fins a un +37% respecte a l’Any Base PMMCC com a mitjana per al període 2008-2012 l’emissió total dels sectors difusos entre 2008 i 2012 no hauria de ser superior a 36,55 Mt CO2 eq de mitjana anual. Situació actual vers l'Objectiu del PMMCC a Catalunya. Emissions Difuses 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Mt CO2 eq Quantitat assignada per l'objectiu PMMCC 2008-2012 Any Base PMMCC. Emissions Difuses +35% Dins de l’objectiu Emissions sectors difusos 2008: 35,45 Mt CO2 eq
 17. 17. 17 17 Catalunya i els objectius de reducció d’emissions de GEH Compliment amb objectius Si se suposa que l’objectiu europeu del -20% s’aplica corresponentment a Catalunya: les emissions totals catalanes hauran de situar-se al nivell de 32,3 Mt CO2 eq el 2020, o bé al nivell de 28,2 Mt CO2 eq si l’objectiu acaba essent del -30%. Visió de futur a Catalunya. Vistes a 2020 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ktCO2eq Directiva Difusos Estimacions Objectiu UE acord unilateral Objectiu UE amb acord internacional -20% -30% Emissions Any Base PMMCC +15% Any Base +37% Any Base
 18. 18. 18 18 Catalunya i els objectius de reducció d’emissions de GEH Compliment amb objectius Per evitar que l’escalfament del planeta no superi els 2°C de mitjana, calen unes reduccions d’entre el 80% i el 95% respecte a l’any 1990, per part dels països industrialitzats . La fita de reducció del 80-95% aplicada al total d’emissions a Catalunya significaria una reducció d’entre el 86% i el 97% respecte a les emissions del 2008, és a dir, estabilitzar el nivell d’emissions entre els 1,8 i els 7,5 Mt CO2 eq. Visió de futur a Catalunya. Vistes a 2050. Emissions Totals 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 2005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035203620372038203920402041204220432044204520462047204820492050 ktCO2eq Total Objectiu 2050 Estimació 2009 Objectiu 2020 -80% -20% -30% -95%
 19. 19. 19 19 Oficina Catalana del Canvi Climàtic www.gencat.cat/canviclimatic Moltes gràcies

×