Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
JORNADA TÉCNICA DE ACÚSTICA EN LA     TÉ     ACÚ      EDIFICACIÓN      EDIFICACIÓ  Requisitos de ais...
Normativa en l’àmbit de l’acústica en l’edificació     Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció ...
Decret 176/2009 Mètodes i procediments de mesuramentNous:1. Annex A: Objectius de qualitat en ambient exterior2. Annex B:...
El Ld per l’aïllament acústic de façanes L’han de facilitar els Ens locals mitjançant sol·licitud a l’Ajuntament.     ...
Visor amb informació de mapes estratègics                                         ...
Decret 176/2009OrdenancesDisposició Transitòria PrimeraOrdenances municipals (obligatòries > 5000 habitants)1. Els ajuntam...
Ordenança model – exigències d’aïllament                               Valors límit d’immiss...
Ordenança modelAïllament acústic de façanesSecció VII. ConstruccionsAïllament acústic a les façanes1. Per a l’execució de ...
Ordenança modelMesurament de l’aïllament al soroll aeriS’han de dur a terme mesuraments per comprovar les exigències del’a...
Ordenança model Aïllament acústic al soroll d’impacte       Lp2                          ...
Ordenança model  Limitadors acústicsDetecció de manipulacions, tant de l’equip musical com de l’equip de limitació, isi a...
Ordenança modelClassificació de les activitatsGrup III entre 85 – 89 dB (A)Activitats de restauració que disposin d’equip ...
Ordenança modelEntitats Col·laboradores de l’Administració                                ...
Decret 176/2009Entitats de Prevenció de la Contaminació Acústica(EPCA)El Departament de Territori i Sostenibilitat és l’òr...
Entitats de Prevenció de la Contaminació Acústica: instruccions tècniques                         ...
IT-200 B REQUISITS SOBRE LA DISPONIBILITAT D’INSTRUMENTS PER A E.C. DE L’ADMINISTRACIÓREQUISITS GENERALS         ...
IT-200 B REQUISITS SOBRE LA DISPONIBILITAT D’INSTRUMENTS PER A E.C. DE L’ADMINISTRACIÓREQUISITS ESPECÍFICS       ...
Gràcies per la vostra atenció       www.gencat.cat/mediamb Eduard Puig i Solé, epuigs@gencat.cat Oficina per a la Pr...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Requisitos de aislamiento acústico como garantia de los niveles de inmisión - Eduard Puig

1.051 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Requisitos de aislamiento acústico como garantia de los niveles de inmisión - Eduard Puig

 1. 1. JORNADA TÉCNICA DE ACÚSTICA EN LA TÉ ACÚ EDIFICACIÓN EDIFICACIÓ Requisitos de aislamiento acústico como garantia de los niveles de inmisión Data: Dijous, dia 19 de maig de 2011 Lloc: Fira de Barcelona - CONSTRUMAT Eduard Puig, epuigs@gencat.cat Oficina per a la Prevenció de la Contaminació Acústica Direcció General de Qualitat AmbientalNormativa en l’àmbit de l’acústica ambiental Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica Decret 245/2005, de 8 de novembre, que fixa criteris per a l’elaboració dels mapes de capacitat acústica Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica i se n’adapten els annexos Ordenances municipals per als municipis de més de 5.000 habitants Ordenances modelAquesta regulació assoleix l’adequació amb la norma estatal i europea 2
 2. 2. Normativa en l’àmbit de l’acústica en l’edificació Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. Reial decret 1675/2008, de 17 de octubre, pel qual es modifica el Reial decret 1371/2007, de 19 de octubre, pel qual s’aprova el document bàsic <<DB-HR Protecció enfront del soroll>> del Codi Tècnic de l’Edificació i es modifica el Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació Ordre VIV/984/2009, de 15 d’abril, per la qual es modifiquen determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l’Edificació aprovats pel Reial decret 314/2006, de 17 de març, i el Reial decret 1371/2007, de 19 d’octubre. 3 Novetats del Decret 176/2009 1. Zonificació acústica – s’incorporen usos del sol 2. Valors d’immissió interiors en funció de l’ús de l’edifici i sala 3. Dos tipus de valors a complir: • Objectius de qualitat • Valors límit d’immissió 4. Correcció de baixa freqüència en les avaluacions 5. Índex del nivell d’immissió de vibracions, harmonització a la ISO 2631 6. Incorpora requisits d’aïllament acústic – DB-HR i el mecanisme associat per l’obtenció del LdCreació d’una Oficina de Prevenció de la Contaminació AcústicaCreació d’un registre d’Entitats de Prevenció de la Contaminació Acústica i laseva acreditació. 4
 3. 3. Decret 176/2009 Mètodes i procediments de mesuramentNous:1. Annex A: Objectius de qualitat en ambient exterior2. Annex B: Objectius de qualitat en ambient interiorModificats (de la Llei 16/2002):1. Annex 1: Infraestructures de transport viari, ferroviari i marítim2. Annex 2: Infraestructures aeroportuàries3. Annex 3: Immissió sonora en ambient exterior produïda per activitats i relacions de veïnat4. Annex 4: Immissió sonora en ambient exterior produïda per activitats i relacions de veïnat5. Annex 5: Immissió sonora en ambient exterior produïda per instal·lacions de tir6. Annex 6: Emissió de soroll dels vehicles a motor i ciclomotors7. Annex 7: Immissió de les vibracions en interiors d’edificis8. Annex 9: Aïllament acústic de façanes 5 Decret 176/2009 Aïllament acústic a les façanes contra el soroll aeri Valors mínims d’aïllament acústic a les façanes pel soroll aeri, D2m,nT, Atr en dB(A) Ld Ús de l’edifici dB(A) Residencial i sanitari Cultural, educatiu, administratiu i religiós Dormitori Estances Estances Aules Ld ≤ 60 30 30 30 30 60 < Ld ≤ 65 32 30 32 30 65 < Ld ≤ 70 37 32 37 32 70 < Ld ≤ 75 42 37 42 37 Ld > 75 47 42 47 42 El valor de l’índex de soroll dia, Ld, és el nivell sonor mitjà a llarg termini ponderat A, en l’interval comprès entre les 7 h del matí fins les 21 h del vespre, representatiu d’un any 6
 4. 4. El Ld per l’aïllament acústic de façanes L’han de facilitar els Ens locals mitjançant sol·licitud a l’Ajuntament. • Via mapa de situació existent • Via mapa de capacitat • Via càlculs • Via Mesuraments Els requisits d’aïllament acústic a soroll aeri de les façanes són d’aplicació a: Edificis de nova construcció Edificis procedents de reconversió d’antiga edificació Edificis resultants d’obra de gran rehabilitació 7 Obtenció del Ld per l’aïllament acústic de façanes ≤ 60 dB(A) SI COM ? 60-65 dB(A) Sol·licitud Ajuntament OK Mapa Estratègic 65-70 dB(A) 70-75 dB(A) > 75 dB(A) NO Mapa ≤ 60 dB(A)ORIENTACIÓ Situació acústica 60-65 dB(A) ....... existent 65-70 dB(A)Nou desenv. resid. ≤ 60 dB(A)Z. urbanit. Existent (60-65) dB(A) Mapa Capacitat Zona A,Pred.ús terciari Nou (60-65) dB(A) BoCPred.ús terciari Exist (65-70) dB(A)Afect. infraestructura (65-70) dB(A) Proposta Zona C o mapa capacitat de soroll Modelització: Mesuraments IMD, v, cartografia representatius 3-D, meteorologia 8
 5. 5. Visor amb informació de mapes estratègics 9 Determinació dels nivells d’aïllament acústic de façana L’aïllament acústic contra el soroll aeri es defineix com: D2m,nT,i és la diferència de nivells estandarditzada en la banda de freqüència i LAtr,i és el valor de l’espectre normalitzat del soroll de vehicles, ponderat A, en la banda de freqüència i Quan en la zona en la qual s’ubiqui l’edifici predomini el soroll d’aeronaus, el valor de l’aïllament acústic D2m,nT,Atr s’ha d’incrementar en 4 dB(A). Si s’han de dur a terme mesuraments per comprovar les exigències de l’aïllament acústic a les façanes contra el soroll aeri, els ha de realitzar “in situ” una entitat col·laboradora de l’Administració en el sector de la contaminació acústica, d’acord amb la metodologia establerta a la norma UNE-EN ISO 140:5. En els mesuraments in situ s’admeten toleràncies de 3 dB(A) respecte dels valors d’aïllament acústic establerts en la taula d’aquest annex. 10
 6. 6. Decret 176/2009OrdenancesDisposició Transitòria PrimeraOrdenances municipals (obligatòries > 5000 habitants)1. Els ajuntaments que, a l’entrada en vigor del Reglament, disposin d’ordenances municipals de protecció contra la contaminació acústica, les han d’adaptar a les normes que estableix el Reglament en el termini de dos anys a partir de la seva entrada en vigor.2. El departament competent en matèria de contaminació acústica ha de prestar als ajuntaments que ho sol·licitin el suport tècnic, jurídic i administratiu necessari per a l’elaboració de les ordenances.3. Mentre no es produeixi l’adaptació de les ordenances prevista en l’apartat primer, són d’aplicació directa les exigències i els paràmetres establerts en el Reglament, sempre que aquests siguin superiors als continguts a les ordenances. 11Models d’ordenança municipal Model A Model d’ordenança per a tots aquells municipis que, per la seva complexitat, necessiten regular, de manera àmplia, la contaminació acústica. Model B Model d’ordenança per a tots aquells municipis que no tenen excessius problemes relacionats amb la contaminació acústica. 12
 7. 7. Ordenança model – exigències d’aïllament Valors límit d’immissió Ús de l’edifici Dependències Ld(8 h – 21 h) Le(21 h – 23 h) Ln(23 h – 8 h) Habitatge o ús Sales d’estar 45 45 35 residencial Dormitoris 40 40 30 Zones d’estada 45 45 35 Ús hospitalari Dormitoris 40 40 30 Ús educatiu o Aules 40 40 40 cultural Sales de lectura 35 35 35 13Ordenança modelClassificació d’activitats Classificació dactivitats Nivells dimmissió dB(A) Grup I 95 a 100 Grup II 90 a 94 Grup III 85 a 89 Grup IV ≤ 84Nivell d’immissió: el nivell sonor màxim, LAeq,60s que es genera dins del’activitat, mesurat en un lloc representatiu degudament justificat. En els localsde pública concurrència s’ha de mesurar a la part central de la zona de públicon hi hagi el major nivell sonor i amb tots els serveis a ple rendiment.Annex 8. Aïllament acústic.Annex 10. Requeriments tècnics dels limitadors enregistradorsAnnex 11. Classificació de les activitats en funció del nivell d’immissióacústica dins el seu recinte 14
 8. 8. Ordenança modelAïllament acústic de façanesSecció VII. ConstruccionsAïllament acústic a les façanes1. Per a l’execució de projectes de novesconstruccions, reconversió d’antiga edificaciói obres de gran rehabilitació destinades ahabitatges, usos hospitalaris, educatius oculturals, l’ajuntament ha de facilitar el nivelld’avaluació Ld, o establir la manera d’obtenir-lo.2. El projecte bàsic i la seva execució han degarantir que l’aïllament acústic de la façanaasseguri el compliment dels objectius dequalitat acústica d’aplicació. 15Ordenança modelRequeriments d’aïllament al soroll aeri DnT,A , dB(A) Horari diürn i vespertí ( 7h i 23h) Horari nocturn (23h i 7h) Grup I 72 77 Grup II 66 71 Grup III 61 66 Grup IV 56 61(S’indiquen els valors mínims. En tot cas, l’aïllament que s’haurà d’acreditar seràel necessari per garantir a l’habitatge més afectat un nivell de soroll igual oinferior al valor límit d’immissió en el receptor)S’admet una tolerància de 3 dB(A) 16
 9. 9. Ordenança modelMesurament de l’aïllament al soroll aeriS’han de dur a terme mesuraments per comprovar les exigències del’aïllament acústic al soroll aeri entre locals, s’han de realitzar in situ d’acordamb el document bàsic DB-HR Protecció contra el soroll del Codi Tècnic del’Edificació i la metodologia establerta a la norma UNE-EN ISO 140-4 oqualsevol altra que la substitueixi i avaluada segons la norma UNE-EN ISO717-1 o qualsevol altra que la substitueixi, en un rang de freqüències mínimde 100 Hz a 5 kHz, excepte per a les activitats de pública concurrència delgrup 1.Per a les activitats de pública concurrència del grup 1 es permetrà l’ús del’equip de reproducció sonora de l’activitat mateixa per realitzar les mesuresd’aïllament en el rang de freqüències de 100 Hz a 5 kHz. 17Ordenança modelRequeriments d’aïllament al soroll d’impacte Entre recinte de l’activitat i un recinte d`ús sensible DnTw’ = 40 dB S’admet una tolerància de 3 dB(A)S’ha d’utilitzar com a font generadora una màquina d’impactesnormalitzada conforme a l’Annex A de la norma UNE EN ISO 140-7:1998o qualsevol altra que la substitueixi.La màquina d’impactes s’ha de situar en el local emissor conforme a lescondicions establertes a la norma UNE EN ISO 140-7:1998 o qualsevolaltra que la substitueixi, en almenys dues posicions diferents.El nivell global de pressió de soroll d’impactes estandarditzat, L’nT,w, s’hade calcular segons el que s’estableix a la norma UNE EN ISO 717-2:1997o qualsevol altra que la substitueixi. 18
 10. 10. Ordenança model Aïllament acústic al soroll d’impacte Lp2  TR 60  LnT = L p 2 − 10 ⋅ log   To  TR60 Aplicació de la norma ISO UNE-EN ISO 717-2 L’nTw 19 Ordenança model Limitadors acústics Requeriments tècnics del limitador enregistradorProgramar els límits d’emissió a l’interior de l’activitat, i la immissió a al receptoro a l’exterior de l’activitat per als diferents períodes horaris.Disposar d’un micròfon extern que reculli el nivell sonor dins del local per ladetecció de possibles manipulacions. Verificable.Programar horaris d’emissió musical diferents per a cada dia de la setmana(hora d’inici i hora d’acabament), i introduir horaris extraordinaris.Restriccions d’accés als tècnics municipals autoritzats, mitjançant sistemes deprotecció mecànics o electrònics (paraula de pas).Emmagatzemar dades històriquesEmmagatzemar, mitjançant suport físic estable, els nivells sonors (nivell depressió sonora continu equivalent amb ponderació freqüencial A) i de lespossibles manipulacions esdevingudes amb una periodicitat programable entre5 i 15 minuts. Memòria per un mes. 20
 11. 11. Ordenança model Limitadors acústicsDetecció de manipulacions, tant de l’equip musical com de l’equip de limitació, isi aquestes es realitzessin quedarien emmagatzemades en una memòriainterna de l’equip.Poder detectar altres fonts que puguin funcionar de manera paral·lela a/alsl’equip/s limitat/s.Disposar de sistema de precintat de les connexions i del micròfon.Disposar d’un sistema que impedeixi la reproducció musical i/o audiovisual enel cas que l’equip limitador es desconnecti de la xarxa elèctrica i/o del sensor.Disposar d’un sistema telemàtic per a la visualització de les dades en tempsreal. 21 Ordenança model Classificació de les activitats Grup I entre 95 - 100 dB(A) Discoteca. Sales de ball. Sales de festa amb espectacle. Karaokes. Restaurants musicals amb música produïda en directe. ....... Grup II entre 90 – 94 dB(A) Bars musicals. Restaurants musicals sense música produïda en directe. Jocs i apostes, recreatius i esportius. Tallers de reparació de motos i cotxes . ……. 22
 12. 12. Ordenança modelClassificació de les activitatsGrup III entre 85 – 89 dB (A)Activitats de restauració que disposin d’equip de reproducció sonora amb unnivell LAeq,60s superior a 75 dB(A) a 1 metre de la font.Botigues de pa i pastisseria amb obrador.Impremtes, copisteries i similars.Tallers de confecció i similars.……Grup IV inferior o igual a 84 dB(A)Activitats de restauració que no disposin d’un sistema de reproducció deso.Activitats de restauració que disposin d’equip de reproducció sonoraamb un nivell LAeq,60s inferior o igual a 75 dB(A) a 1 metre de la font.Local de pràctiques psicofísiques no esportives.Comerços alimentaris especialistes i polivalents alimentaris.……. 23Ordenances aprovades 24
 13. 13. Ordenança modelEntitats Col·laboradores de l’Administració 25La figura de la EPCA Objectiu Assegurar la qualitat dels treballs realitzats en matèria de contaminació acústica, en l’àmbit del control del soroll, vibracions i aïllament acústic i en l’àmbit de la realització de mapes de soroll.1. ACREDITACIÓ DE L’ENTITAT: implementació d’un sistema de qualitat2. EQUIPS DE PROPIETAT3. HABILITACIÓ DEL PERSONAL TÈCNIC: coneixements específics 26
 14. 14. Decret 176/2009Entitats de Prevenció de la Contaminació Acústica(EPCA)El Departament de Territori i Sostenibilitat és l’òrgan autonòmiccompetent en l’acreditació d’Entitats de Prevenció de laContaminació Acústica. Requisits per a l’acreditació:Organització i qualitat: Estructura i sistema de qualitat d’acord amb els requisits establerts al Decret: UNE-EN ISO/IEC 17020 i UNE-EN ISO/IEC 17025 Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civilRequisits tècnics: Instruccions tècniques específiques d’acreditació i/o capacitació de personal (titulació, formació general i formació específica) Disposar de mitjans i equips segons les instruccions tècniques del DMAH 27Entitats de Prevenció de laContaminació AcústicaCamps d’actuació El control de nivells sonors en activitats i infraestructures El control de nivells de vibracions en activitats i infraestructures El control de la qualitat acústica en l’edificació: aïllament acústic “in situ” L’avaluació acústica del territori ESPECIALITZACIÓ 28
 15. 15. Entitats de Prevenció de la Contaminació Acústica: instruccions tècniques 29 Entitats de Prevenció de la Contaminació Acústica. Requisits de capacitat tècnica. IT-010-04.01Titulació Disposar, com a mínim, d’una titulació acadèmica d’educació superior, de caire científic o tècnicRequisits FG Legislació sobre contaminació acústica a Catalunya: Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica i el seu desplegament reglamentari Conceptes generals de la norma UNE-EN ISO/IEC 17020: Activitats d’inspecció i control Conceptes bàsics de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025: Mesurament de paràmetres “in situ” FE Cal complir, com a mínim, amb un dels tres requisits següents: • Acreditar la superació d’un curs teoric-pràctic d’especialització sobre l’avaluació i el control de la contaminació acústica reconegut pel Departament de Medi Ambient i Habitatge. • Formació específica sobre contaminació acústica, vibracions, aïllament acústic o mapes de soroll. • Experiència en empreses del sector, amb un antiguitat mínim de 2 anys. 30
 16. 16. IT-200 B REQUISITS SOBRE LA DISPONIBILITAT D’INSTRUMENTS PER A E.C. DE L’ADMINISTRACIÓREQUISITS GENERALS 31 IT-200 B REQUISITS SOBRE LA DISPONIBILITAT D’INSTRUMENTS PER A E.C. DE L’ADMINISTRACIÓREQUISITS ESPECÍFICS 32
 17. 17. IT-200 B REQUISITS SOBRE LA DISPONIBILITAT D’INSTRUMENTS PER A E.C. DE L’ADMINISTRACIÓREQUISITS ESPECÍFICS 33 Entitats de Prevenció de la Contaminació Acústica. Procediment d’acreditació UNE EN ISO/IEC 17011Sol—licitudSol—licitud Avaluació suficiència documentació Avaluació suficiència documentació Procès d’avaluació Procès d’avaluació Auditoria entitat Auditoria entitat Auditories de camp Auditories de camp Proposta de resolució Comitè Acreditació Comitè Acreditació Proposta de resolució ii Comissió Tècnica Comissió Tècnica Resolució acreditació Resolució acreditació SEGUIMENT SEGUIMENT Registre Registre ACREDITACIÓ ACREDITACIÓ 34
 18. 18. Gràcies per la vostra atenció www.gencat.cat/mediamb Eduard Puig i Solé, epuigs@gencat.cat Oficina per a la Prevenció de la Contaminació Acústica Direcció General de Qualitat Ambiental

×