Publicidad

Hygiena AdWords kampaní ve vyhledávání (Eliška Kubátová)

Taste Medio
21 de Oct de 2017
Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Similar a Hygiena AdWords kampaní ve vyhledávání (Eliška Kubátová)(20)

Publicidad
Publicidad

Hygiena AdWords kampaní ve vyhledávání (Eliška Kubátová)

 1. Confidential + ProprietaryConfidential + Proprietary Hygiena AdWords kampaní ve vyhledávání Eliška Kubátová, Analytical Consultant, Google
 2. HI Score
 3. Jednoduchý investicemi vážený indikátor hygieny vyhledávácích kampaní v AdWords založený na Google Best Practice a porovnatelný napříč všemi účty Co to je?
 4. Jak HI Score počítáme? Skóre kampaně: [0:100] Založeno na 6 oblastech Always On (10 bodů) Rozšíření (15 bodů) Nastavení (20 bodů) Mobil (15 bodů) KWs & Ads (30 bodů) Publika (10 bodů) 2 ukazatele 2 ukazatele 4 ukazatele9 ukazatelů 5 ukazatelů HI Oblasti Ukazatele HI Score se skládá z 32 ukazatelů zařazených do 6 oblastí. Každý ukazatel i oblast dosahuje vlastního skóre. Každá kampaň získá skóre 1:100 podle toho, které z best practice má nastavené. Skóre každé kampaně je váženo investicemi a slouží k určení skóre celého účtu. Skóre jednotlivých účtů pak slouží k určení skóre společnosti nebo agentury. ~ 9 ukazatelů
 5. Proč HI Score? Bodový systém používáme kvůli jednoduché agregaci a vizualizaci, která umožňuje srovnávání. Skóre je založeno na nejčastěji doporučovaných best practices. Porovnávání skóre napříč účty umožňuje rychle najít rozdíly v nastavení a zjednodušuje tak implementaci best practices napříč účty. Díky automatické aktualizaci je navíc jednoduché sledovat progres! Bucket Lever Max Score Bucket Score Kickers / Effect Budget Imp Lost due to Budget (14 Days) 7 10BudgetDeliveryMode 3 Extensions Is Using Sitelinks 4 15 3 extensions = 13pts 4 extensions = 15pts Is Using Callout 2 Is Using App Extension 1 Is Using Call Extension 1 Is Using Location Extension 1 Is Using Review Extension 1 Is Using Structured Snippets Extensions 2 Is Using Price Extension 1 Is Using Click To Message Extension 1 Is Using Promotion Extension 1 Settings Ad Rotation Mode 5 20 Search Partners Opt in 3 Is using Conversion tracking 2 Bid Strategy Type 6 Data Driven Attribution 4 Pts if not Available but marked as N/A Mobile Mobile Bid Adjustment 8 15 8pts if Position <=1.5 Avg. Pos. Mobile 14day 7 KW & Ads KW with Low QS 7 30 DSA Full Points KW with High QS 3 DSA Full Points KW with Bid Below First Page 3 DSA Full Points Conflicting Negative KWs 2 DSA Full Points Avg. KW Per Ad Group 1 DSA Full Points Avg. ETA Per Ad Group 5 Impr. Lost due to Bid 4 Avg Pos 14day 3 Number of Enabled Disapproved Ads 2 Audience Search Audience Depth 3 10 Search Audience with Bid Adjustment 3 RLSA Coverage 2 SAS Coverage 1 Customer Match Coverage 1
 6. Na čem záleží?
 7. Nastavení rozpočtů (Always on) Hranice pro každou z oblastí: ● Podíl ztracených zobrazení ve vyhledávání (rozpočet): >75% 0 bodů, >50% 1 bod, >25% 3 body, do 25% 5 bodů, 0% 7 bodů ● Způsob zobrazování: Urychlené a ztracená zobrazení kvůli rozpočtu - 0 bodů, Standardní a ztracená zobrazení kvůli rozpočtu - 2 body, Jakékoliv a žádná ztracená zobrazení kvůli rozpočtu 3 body
 8. Rozšíření reklam Bonus body pokud: ● Jsou implementovány 3 jakékoliv rozšíření - 13 bodů ● Jsou implementovány 4 jakékoliv rozšíření - 15 bodů
 9. Nastavení kampaně Hranice pro každou z oblastí: ● Střídání reklam - Neurčité 0 bodů, Optimalizované 5 bodů ● Partnerské weby ve vyhledávání - Ne - 0 bodů, Ano - 3 body ● Měření konverzí - Ne - 0 bodů, Ano - 3 body ● Strategie nabídek - Manuální CPC 0 bodů, eCPC 3 body, jiná strategie 5 bodů ● Data driven atribuce - Ne 0 bodů, Ano - 4 body
 10. Mobil Hranice pro každou z oblastí: ● Úprava nabídky pro mobilní zařízení: -100% 0 bodů, >-80% 2 body, >-30% 4 body, < -30% 6 bodů, 0% nebo vyšší 8 bodů. ● Průměrná pozice na mobilech (14 dní): > 3.5 nebo opt-out z mobilu - 0 bodů, pozice do 2.5 - 2 body, pozice do 1.5 - 4 body, pozice vyšší než 1.5 - 7 bodů. ● Bonus - pokud je zapnutý smartbidding,
 11. Klíčová slova a reklamy Hranice pro každou z oblastí: ● Klíčová slova s nízkým QS - nízké QS je 1-4 ● Klíčová slova s vysokým QS - vysoké QS je 8-10 ● Počet KW na sestavu - plný počet bodů, pokud je v sestavě méně než 50 slov ● Počet ETA reklam na sestavu - plný počet bodů, pokud je v sestavě 3 a více ETA inzerátů ● Počet aktivovaných zamítnutých inzerátů
 12. Publika Hranice pro každou z oblastí: ● Hloubka publika - objem investic, které “tečou” přes publika ● Publikum s modifikátorem nabídky - % investice na publika s nenulovým modifikátorem ● RLSA pokrytí - investice na sestavách s publiky vs. celkové investice ● Pokrytí podobnými publiky - investice do podobých publik vs. celkové investice ● Pokrytí Customer Match - investice do CM vs. celkové investice
 13. Detaily nástroje
 14. Přehled nástroje Nástroj je vytvořený v Google Sheets a aktualizuje se denně.
 15. V tomto případě společnost, která má největší investice zostává v HI Score za ostatními. Úroveň účtů: Na co se zaměřit Celkový přehled stavu účtů společnosti/agentury. Jednoduše se hledají rozdíly mezi účty a příležitosti k optimalizaci. V jednotlivých oblastech jsou jasně vidět rozdíly v nastavení mezi klienty. Je rychle vidět, že klient B nemá žádnou strategii pro Publika. Spodní část ukazuje, kterou oblast má podceněnou vůči ostatním účtům.
 16. Účet 4 má výrazně jiné nastavení v oblasti Mobil než ostatní účty inzerenta. Úroveň kampaně: Vizuální zachycení rozdílů mezi kampaněmi v účtu V tomto přehledu ihned zjistíte, která kampaň může za nižší skóre nebo se svým nastavením výrazně liší od ostatních. Nízké skóre v oblasti Nastavení je způsobeno nastavením rotace reklam, strategií bidování a atribucí. Nastavení v oblasti Mobil vypadá napříč kampaněmi nekonzistentně. Stálo by za to zjistit důvod.
 17. Historie : Sledování změn v čase V nástroji je speciální záložka pro sledování historie. Můžete tak v čase sledovat svůj progres. Kromě celkového HI Score vidíte i vývoj v jednotlivých oblastech.
 18. Pomocníci k dosažení vyššího HI Sore
 19. Always on: Budget Guard - skript na odhalování omezených rozpočtů ● Skript, který hlídá, zda některé kampaně nenarážejí na denní rozpočty. ● Pokud kampaň vyčerpala za předchozí den více jak 90 % denního rozpočtu, pošle upozornění na zadaný e-mail. ● Skript doporučujeme spouštět 1x denně. Skript ke stažení zde, implementaci popisuje podrobný článek.
 20. Mobil: Vlastní sloupec, který doporučí mobilní modifikátor Doporučený mBid Mobilní ROAS Desktopové ROAS -1=
 21. Rozšíření: Report výkonu jednotlivých typů rozšíření v reportech v novém rozhraní
 22. Publika: Novinka v reportování publik v GA
 23. Publika: Novinka v reportování publik v GA ● Publika se nově dostávají do GA jako nový samostatný report a dimenze ● Umožní lépe analyzovat výkon jednotlivých publik ● Požadavky pro aktivaci: ○ Musíte mít aktivní možnost reportingu Demografie a zájmů publika ○ Přístup na prohlížení a alespoň jedno vytvořené publikum ● Veřejná nápověda k produktu zde
 24. Publika: Novinka v reportování publik v GA ● Nastavení: ○ Správce > Služba (Property) > Definice publika > Publikum ○ Klik na +Nový segment publika ○ Vytvořte vlastní publikum, v sekci “Způsobilost” nově uvidíte možnost “Google Analytics” ○ Jako “Cíle publika” si pak vyberete Analytics
 25. Děkuji za pozornost!
 26. Appendix
 27. - Bonus - bonusové body tam, kde to dává smysl. (například plný počet bodů za mBid pokud je průměrná mobilní pozice vyšší než 1.5) Detailní vysvětlení toho, jak skóre funguje - Ukazatele kolik každý z uakaztelů znamená bodů - Oblasti součet všech bodů v oblasti - Hranice jak a za co získat body
Publicidad