Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Similar a SEO pohledem datového analytika(20)

Publicidad
Publicidad

SEO pohledem datového analytika

 1. SEO pohledem datového analytika
 2. Jak dělat SEO pro velké weby
 3. Jak dělat SEO pro hodně velké weby
 4. Jak dělat SEO pro fakt hodně velké weby
 5. ● crawl.seospider přes 10 GB ● internal_all.csv přes 1 GB ● internal_html.csv přes 500 MB ● 1 000 000 až 5 000 000 URL
 6. ● přes 100 000 vstupních stránek ● přes 100 000 dotazů
 7. SEO Restart 2018
 8. 1. Prokopův zákon SEO
 9. 1. Prokopův zákon SEO E=mc²
 10. 1. Prokopův zákon SEO E=mc² počet Errorů na webu
 11. 1. Prokopův zákon SEO E=mc² počet Errorů na webu míra nešikovnosti webmastera
 12. 1. Prokopův zákon SEO E=mc² počet Errorů na webu míra nešikovnosti webmastera celkový počet stránek webu
 13. Průzkum webu z dat Screaming Frogu
 14. Struktura URL 1. Protokol, subdomény 2. Maximální počet úrovní (tj. lomítek) v cestě 3. Počty URL podle jednotlivých úrovní 4. Nejpočetnější složky a podsložky na jednotlivých úrovních 5. Počet URL s a bez parametrů (query string) 6. Nejčastější parametry (názvy, hodnoty, i páry název=hodnota) 7. Souvislost struktury URL s hodnotami Level a Inlinks 8. Potenciální problémy: a. URL která se liší jen koncovým lomítkem b. URL která se liší jen koncovkou c. URL která se liší jen pořadím parametrů
 15. Textová analýza ● titulků ● H1, H2 ● meta descriptions ● celých stránek nebo vybraných bloků stránek
 16. Bigramy, trigramy, …, skipgramy
 17. Bigramy podle zobrazení a kliků v Googlu
 18. Analýza časových řad
 19. Před a po
 20. Celkem
 21. Časová řada celkem pro kontrolu
 22. Zařízení
 23. Časová řada podle zařízení
 24. Na kterém zlepšení nejvíc vydělám (podle Marka Edmondsona)
 25. Analýzy podle typických situací ● Průzkum, objevování ○ Zahájení práce s novým klientem, příprava nabídek. ● Před a po ○ Něco se rozbilo. ○ Redesign. ○ Experimenty. ● Podpora rozhodování ○ Chceme udělat X. Co se tím může pokazit a co zlepšit? ● Hledání příležitostí ○ Už nemáme do čeho píchnout. Co by ještě mohlo jít vylepšit? ● Průběžný monitoring a reporting
 26. Zdroje dat a nástroje na jejich zpracování ● Screaming Frog (export CSV) ● Google Analytics (reporting API) ● Google Search Console (API) ● Marketing Miner ● veřejné datasety ● web scraping ● spreadsheety (Excel, Google Sheets) ● databáze (mySQL, BigQuery) ● programovací jazyky (R, Python, Apps Script, VB Script) ● BI (Data Studio, Power Bi, Tableau, Keboola) ● Open Refine ● cloudové služby (Google, Amazon)
 27. Rady na závěr ● Co jde smysluplně segmentovat, segmentujte – stránky, dotazy, geo, vyhledavače… ● U kontinuálních veličin nespoléhejte na průměry. Analyzujte jejich rozložení (histogram, box plot, kvartily, decily…) a případně opět segmentujte. ● Čísla jsou pro stroje, pro lidi věrně vizualizujte proporce. Na základě vizualizací pak věnujte pozornost tomu, co je veliké, a nechte plavat to, co je malé. ● Když něco dává smysl vydělit, vydělte to: počet dotazů na stránku, počet návštěv nebo kliků na dotaz apod.
 28. Děkuji za pozornost Marek Prokop, PROKOP software s.r.o. mprokop@prokopsw.cz www.prokopsw.cz
Publicidad