Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

Vyhodnocování tendrů aneb insighty z B2B průzkumů

 1. SIMONA JAŠÍKOVÁ ZAKLADATEĽKA | MARKETINGOVÝ DETEKTÍV
 2. AKO BYŤ NAJLEPŠÍ NA TRHU?
 3. WWW.RIVALUP.SK / WWW.RIVALUP.CZ RIVAL UP SKÚMAME BUDUJEME PARTNERSTVÁ VZDELÁVAME
 4. ZÍSKAŤ PREHĽAD O TRHU, NA KTOROM PÔSOBIA S AKVIZÍCIOU KLIENTOV POMOCOU TELEFONICKÉHO DOTAZNÍKOVÉHO PRIESKUMU VYUŽÍVAŤ SPOJENIE ONLINE DÁT A DÁT Z PRIESKUMOV DO MARKETINGOVÝCH KAMPANÍ POMOCOU PRIESKUMOV SA STAŤ JEDNOTKOU NA TRHU WWW.RIVALUP.SK / WWW.RIVALUP.CZ POMÁHAME FIRMÁM:
 5. WWW.RIVALUP.SK / WWW.RIVALUP.CZ VÝBER POTENCIÁLNEHO KLIENTA VS. PONUKY KONKURENCIE
 6. WWW.RIVALUP.SK / WWW.RIVALUP.CZ B2B MYSTERY SHOPPING DOTAZNÍKOVÝ PRIESKUM --> SPOJENIE DO EFEKTÍVNEJ STRATÉGIE
 7. WWW.RIVALUP.SK / WWW.RIVALUP.CZ FAKTORY VÝBERU SKÚMANÝCH FIRIEM ZÁSADA WWCD VÍZIA A TRH
 8. WWW.RIVALUP.SK / WWW.RIVALUP.CZ WWCD A DOTAZNÍKOVÝ PRIESKUM PERSONIFIKOVANÉ NABÍDKY K DOTAZNÍKOM ŠTATISTIKY PRE ZLEPŠENIE NABÍDEK NÁŠHO KLIENTA POROVNANIE S KONKURENCIOU A VYUŽITIE SILNÝCH A SLABÝCH STRÁNOK CIEĽOVÝ SEGMENT
 9. WWW.RIVALUP.SK / WWW.RIVALUP.CZ ŠETRIŤ ČAS BUDOVAŤ BRAND 70% 80% 60% V ČOM BY OCENILI POMOC?
 10. WWW.RIVALUP.SK / WWW.RIVALUP.CZ WEB SOCIÁLNE SIETE 40% 90% GOOGLE REKLAMY SEO NEPOUŽÍVA 90% 80% 60% ČO POUŽÍVAJÚ V MARKETINGU?
 11. WWW.RIVALUP.SK / WWW.RIVALUP.CZ SKÚSENOSTI V OBORE 80% ČO JE PRE NICH DÔLEŽITÉ PRI VÝBERE?
 12. WWW.RIVALUP.SK / WWW.RIVALUP.CZ FAKTORY, KTORÉ NAJČASTEJŠIE SKÚMAME NA NABÍDKACH IMAGE CENY KOMUNIKÁCIA
 13. WWW.RIVALUP.SK / WWW.RIVALUP.CZ NAJČASTEJŠIE CHYBY AGENTÚR ALEBO AKO ZARUČENE ODRADIŤ ZÁKAZNÍKA NULOVÝ DIZAJN A GRAMATIKA "NEPOMOHLI MI" FIRMA NULOVÁ PERSONIFIKÁCIA
 14. WWW.RIVALUP.SK / WWW.RIVALUP.CZ ŠPECIALITKY A FUNNY STORKY Z B2B PRIESKUMOV KEĎ SA Z RESPONDENTA STANE KLIENT DOTAZNÍK AKO PSYCHICKÁ HYGIENA AJ MALÝ PRIESKUM DOKÁŽE ODHALIŤ VEĽKÉ FAKTY
 15. WWW.RIVALUP.SK / WWW.RIVALUP.CZ PRIESTOR NA VAŠE OTÁZKY
 16. RIVAL UP SIMONA@RIVALUP.SK +420 731 243 228
Publicidad