Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Bradley and associates financial solutions

390 visualizaciones

Publicado el

Ifølge forskning, Pension underskud på UK plc rose i det forløbne år, det kombinerede underskud i FTSE 100 virksomheder mere end fordoblet til 41 milliarder pund. Med andre ord, børsen bliver svage og registrere lav bond udbytter gå op FTSE100 pension underskud, Bradley Associates eksperter viste i en rapport. Stigningen i underskuddene kommer trods selskaber have hældes 11 milliarder pund i ordninger i det sidste år i et forsøg på at tilslutte underskuddet. Passiver i alt af blue chip selskaber står på 447 mia £ mod samlede aktiver af £406 milliarder pund, LCPS analyse af 83, FTSE 100 virksomheder viste. Lav udbytter føre til større passiver, dermed flere underskud, fordi pensionsfonde vil behøver flere aktiver til at betale tilstrækkelig indkomst til pensionister i fremtiden og selskaber skal muligvis betale mere i potten. “Underskud har svinget ved så meget som 10 milliarder pund i en enkelt dag som usikkerhed fortsætter med at karakterisere både egenkapital og gæld markeder,” sagde Bob Scott, partner på LCP og forfatter til virksomhedens betænkning. Krav til virksomheden pension gryder har været stigende, fordi folk er levende længere, betydning ordninger er forpligtet til at udbetale arbejdstagerne længere når de går på pension. Samtidig Bradley Associates hævder, at afkastet af pensionen midler gøre investeringer svinder på grund af uforudsigelig finansielle markeder og historisk lav bond udbytter, bruges til at vurdere passiver, som beregnes ved hjælp af benchmark udbytter som dem på mest populære selskabsobligationer. Usikkerhed over returnerer har også bedt om et skift fra risikofyldte aktiver som aktier til dem ses som nødhavne, som statsobligationer, som har resulteret i flere nedadgående pres på udbytter. Kun 35 procent af UK pensions ordningens aktiver blev bliver afholdt i aktier ved udgangen af 2011, sammenlignet med 43 procent i 2011 og næsten 70 procent, 10 år siden, betænkningen sagde. Disse belastninger indflydelse ikke kun mulighed for en virksomhed at investere i økonomien og tiltrække kapital, men kan også push aktionærer bagest i køen med hensyn til hvordan en virksomheds kontanter deles.

Publicado en: Economía y finanzas
 • D0WNL0AD FULL ▶ ▶ ▶ ▶ http://1lite.top/pSCSy ◀ ◀ ◀ ◀
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • please reply in my private box(joy.andrew28@yahoo.com)

  Hello

  Iam joy andrew a good looking girl i am humble and cool
  above all i am loving and caring i have gone through your profile
  treuly it is quite intresting to me i will like to have a good relationship
  with you so kindly get incontact
  with me through this address (joy.andrew28@yahoo.com)
  so that i can tell you more about myself and also give you my picture hope to hear from you soon joy
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • insteresting topic to discuss.
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí

Bradley and associates financial solutions

 1. 1. Ifølge forskning, Pensionunderskud på UK plc rose idet forløbne år, detkombinerede underskud iFTSE 100 virksomhedermere end fordoblet til 41milliarder pund. Med andreord, børsen bliver svage ogregistrere lav bond udbyttergå op FTSE100 pensionunderskud, BradleyAssociates eksperter viste i enrapport.
 2. 2. Stigningen i underskuddene kommer trodsselskaber have hældes 11 milliarder pund iordninger i det sidste år i et forsøg på at tilslutteunderskuddet. Passiver i alt af blue chip selskaberstår på 447 mia £ mod samlede aktiver af £406milliarder pund, LCPS analyse af 83, FTSE 100virksomheder viste. Lav udbytter føre til størrepassiver, dermed flere underskud, fordipensionsfonde vil behøver flere aktiver til at betaletilstrækkelig indkomst til pensionister i fremtidenog selskaber skal muligvis betale mere i potten.
 3. 3. “Underskud har svinget ved så meget som 10milliarder pund i en enkelt dag som usikkerhedfortsætter med at karakterisere både egenkapital oggæld markeder,” sagde Bob Scott, partner på LCP ogforfatter til virksomhedens betænkning. Krav tilvirksomheden pension gryder har været stigende,fordi folk er levende længere, betydning ordningerer forpligtet til at udbetale arbejdstagerne længerenår de går på pension. Samtidig Bradley Associateshævder, at afkastet af pensionen midler gøreinvesteringer svinder på grund af uforudsigeligfinansielle markeder og historisk lav bond udbytter,bruges til at vurdere passiver, som beregnes vedhjælp af benchmark udbytter som dem på mestpopulære selskabsobligationer.
 4. 4. Usikkerhed over returnerer har også bedt om etskift fra risikofyldte aktiver som aktier til demses som nødhavne, som statsobligationer, som harresulteret i flere nedadgående pres på udbytter.Kun 35 procent af UK pensions ordningensaktiver blev bliver afholdt i aktier ved udgangenaf 2011, sammenlignet med 43 procent i 2011 ognæsten 70 procent, 10 år siden, betænkningensagde. Disse belastninger indflydelse ikke kunmulighed for en virksomhed at investere iøkonomien og tiltrække kapital, men kan ogsåpush aktionærer bagest i køen med hensyn tilhvordan en virksomheds kontanter deles.

×