La seqüència didàctica (grup 5)

LA SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA

        FÈLIX CLEMENTE CAVERO
        ISMAEL FERNÀNDEZ TOLLÓS
       LOURDES GRÀCIA BENABARRE
        SÍLVIA PANISELLO CABRERA
28 de novembre de 2011 PAC 3
Metodologia de l’ensenyament de la llengua
QUÈ ÉS UNA SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA


 Es planteja com la descripció ordenada, juntament
 amb la seva temporització, del conjunt de les
 activitats d’ensenyament i activitats d’aprenentatge
 que han de possibilitar a l’alumnat assolir les
 competències establertes en els objectius
 d’aprenentatge.
QUÈ ÉS UNA SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA


 És un apartat de la programació que conté una
 descripció de les activitats i l’ordre en què es volen
 desenvolupar.

 És l'organització del treball a l'aula a partir d'un
 projecte que té com a propòsit que l’alumnat
 assoleixi les competències mitjançant el treball de
 continguts específics.
QUÈ ÉS UNA SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA


 Està orientada al desenvolupament de la unitat
 didàctica, que és la mínima unitat que conté les
 funcions o elements bàsics del procés
 d’ensenyament-aprenentatge: planificació,
 desenvolupament i control.
QUÈ ÉS UNA COMPETÈNCIA Capacitat d’aplicar coneixements i destreses en
 matèries clau i d’analitzar, raonar i transmetre idees
 amb eficàcia a la vegada que es plantegen, resolen i
 interpreten problemes en situacions diferents.
 (OCDE, 2005)
QUÈ ÉS UNA COMPETÈNCIA

      • Activitat didàctica feta des de la lògica del que
       aprèn
competència
      • orientada al desenvolupament de la unitat
       didàctica

       • “proposta didàctica que plantegi situacions
        contextualitzades a través de preguntes no
competència   reproductives des d'una visió global que
        exigeixin una acció cooperativa, raonada i
        planificada” Zabala (2007)

      • ensenyar a pensar amb, a partir de, i a través
       dels continguts
competència
      • Cal destinar temps a pensar en com
       transformar els continguts en tasques.
QUÈ ÉS UNA TASCA

            Activitat representativa
              de processos de
            comunicació de la vida
                  real
Activitat dissenyada
amb un objectiu, una              Activitat identificable
 estructura i una               com a unitat d’activitat
seqüència de treball.                  a l’aula
  Zanon (1990)
             Activitat adreçada
            intencionalment cap a
             un aprenentatge del
               llenguatge
QUÈ ÉS UNA TASCA


 L’estructura de les tasques ha de considerar les
 competències bàsiques i la visió d’un currículum
 integrat

 A partir d’una tasca podem definir una estructura
 integrada d’activitats i exercicis.
ELEMENTS IMPORTANTS DE LA SEQÜÈNCIA
DIDÀCTICA
 Una seqüència didàctica ha de tenir uns elements que segons els
 autors poden variar en nombre, però que ordenen l’aprenentatge
 de la següent manera:       Facilitar-ne la informació

       Parlar sobre els procediments


       Focalitzar l’atenció dels alumnes en els
       objectius de la tasca
ELEMENTS IMPORTANTS DE LA SEQÜÈNCIA
DIDÀCTICA                 Cerca de material
                    i fonts
                  d’informació
        Estudi de
       diferents punts
      gramaticals, lèxic
       o estructures
        sintàctiques
ELEMENTS IMPORTANTS DE LA SEQÜÈNCIA
DIDÀCTICA
         • Els estudiants apliquen l’estratègia
Tractament de   d’aprenentatge
la informació:
         • El docent controla la pràctica i
Tractament de   proporciona les explicacions necessàries
la informació:
ELEMENTS IMPORTANTS DE LA SEQÜÈNCIA
DIDÀCTICA
              Es crea el
              producte
               propi
       Els alumnes
        es formen
       una opinió
         pròpia

                  Els alumnes fan ús
                 dels materials al seu
                   abast per tal
                  d’assolir l’objectiu
                     final
ELEMENTS IMPORTANTS DE LA SEQÜÈNCIA
DIDÀCTICA Presentació pública de l’objectiu cap al qual s’ha
 treballat per tal d’afavorir la correcció lingüística

 Comprovar que hi ha hagut transferència d’allò
 que s’ha après a la nova situació objectiu. A banda
 de recordar els nous conceptes cal saber-los aplicar
 i fer-ne un ús adequat
COM DISSENYAR UNA BONA SEQÜÈNCIA
DIDÀCTICA

 Tenir clars els objectius de la seqüència:
  explicitar-los a partir de l’observació atenta de l’entorn
  educatiu i la detecció de necessitats formatives.


   mantenir una actitud d’observació activa i reflexiva de
   l’entorn d’ aprenentatge. “Sempre desperts”.


   Fer servir l’avaluació inicial per detectar necessitats
   formatives i/o comprovar mancances. Cal ser rigorosos i
   avaluar sempre.
COM DISSENYAR UNA BONA SEQÜÈNCIA
DIDÀCTICA

 Els objectius han de referir-nos, de manera general, a les competències
 bàsiques:
                            escoltar               context
              sociocultural
                                       parlar
                 o
             sociolingüístic
             TIC                             llegir
                      aprendre       escriure
COM DISSENYAR UNA BONA SEQÜÈNCIA
DIDÀCTICA

 Cohesionar la seqüència didàctica a través de la
 consecució d’una tasca.
 És una qüestió de temps:
  cal programar molt bé el temps de què disposem i
  repartir-lo conscientment i planificada entre les diverses
  activitats que durem a terme.
  siguem flexibles, deixem-nos un marge d’actuació per
  corregir possibles eventualitats. No planifiquem la
  realització d’excessives activitats i tinguem-ne alguna de
  complementària preparada: guardem-nos un as a la
  màniga (o un roc a la faixa!).
COM DISSENYAR UNA BONA SEQÜÈNCIA
DIDÀCTICA

 El material:
  Hem de pensar en el material de què disposem, però això
  no ens ha de condicionar la realització de la tasca. Hem
  d’adaptar els mitjans que tenim a la consecució dels
  objectius.


 Planifiquem, també, la presentació de la tasca i les
 activitats als aprenents.
COM DISSENYAR UNA BONA SEQÜÈNCIA
DIDÀCTICA

 Planifiquem les activitats per:
  perdre la por a parlar.
  incidir sobre l'escolta atenta a la pronunciació.
  fomentar la lectura igualment atenta i reflexiva.
  assegurar que les produccions de textos compleixin amb
  la finalitat comunicativa i siguin adequats, cohesionats i
  correctes.
  ensenyar com s’aprèn, donem eines i estratègies
  d’aprenentatge tot explicitant-les
  treballar l’eix sociolingüístic.
  introduir competències en les TIC.
COM DISSENYAR UNA BONA SEQÜÈNCIA
DIDÀCTICA
 Treballem en parelles o grups reduïts per fomentar la interacció
 entre els membres i l’aprenentatge col·laboratiu.

 Apliquem la idea de l’avaluació continuada.


 Recordem en tot moment que treballem cara a la consecució dels
 objectius, la tasca és un mitjà, no una finalitat en ella mateixa.

 Tres punts a recordar:
  establim la necessitat.
  establim els objectius.
  planifiquem acuradament tots els aspectes de la seqüència i les seves
  activitats.
PERQUÈ DISSENYAR SEQÜÈNCIES
DIDÀCTIQUES?

 Objectius de les SD a l'ensenyament de la
 llengua:

  No només la planificació de l'aprenentatge
  Fixar-nos en el procés d'aprenentatge

  Adoptar un enfocament comunicatiu

  Tan important és el contingut com la forma
PERQUÈ DISSENYAR SEQÜÈNCIES
DIDÀCTIQUES?
 seqüència didàctica ens capacita i ens fa
 adquirir diferents competències:

   Resolució de problemes
   Motivació
   Coneixements
   Habilitats
   Valors
   Reflexió
   Recerca de fonts
   Tractament de la informació
   Creació de la comunicació
   Aplicar coneixements
PERQUÈ DISSENYAR SEQÜÈNCIES
DIDÀCTIQUES?
 Objectiu dels docents de la llengua:
  Transmetre els objectius de les SD

  Adquisició de competències lingüístiques:
                Estratègies
        Competència
                  de
         lectora
               comunicació        Resolució de
               Estratègies
         conflictes
               de redacció
        lingüístics
PERQUÈ DISSENYAR SEQÜÈNCIES
DIDÀCTIQUES?
 Canvi de rol dels           Canvi de rol del
 alumnes:               professor:
   Deixen de ser            Deixa de de ser
 simples receptors de         un simple
 la informació             transmissor de la
   Alumnes   actius: han      informació
   d'explorar el plantejament      Professor   actiu: Els
   del tema proposat,          professor ha de ser el guia,
   planificar-lo, cercar         assessor i consultor que ha
   informació, estructurar-la,      de proporcionar als
   comprendre-la i formar-se       estudiants les ajudes i els
   una opinió pròpia que els       suports educatius i els ha de
   permeti crear el producte i      fer reflexionar, orientar-se,
   comunicar-lo de forma         planificar-se i involucrar-se.
   pública i, finalment,
   transferir tot aquest treball.
PERQUÈ DISSENYAR SEQÜÈNCIES
DIDÀCTIQUES?

 Avantatges de treballar amb SD per als
 alumnes
  Aprenen a aprendre
  Autoestima

  Capacitat i competència

  Control de l'aprenentatge

  Autonomia i responsabilitat

  Confiança
    En el nostre cas concret, confiança lingüística:
    Exclusió de prejudicis lingüístics
PERQUÈ DISSENYAR SEQÜÈNCIES
DIDÀCTIQUES?

         Conclusió:   Perquè hem de
     dissenyar
    seqüències
    didàctiques?


   Volem alumnes
            Volem alumnes
   que aprenguin a
             competents
     aprendre
Bibliografia

 Abelló, Xavier (2008) Llengua i ús. Revista tècnica de política
 lingüística. Núm. 48
 Martín Peris, Ernesto Grup de Recerca sobre Ensenyament i
 Aprenentatge de Llengiies (GREAL) “Què vol dir treballar a classe amb
 tasques comunicatives (I i II)” Universitat Pompeu Fabra
 Material UOC (2005). Metodologia de l’ensenyament de la llengua
 catalana. ISBN 84-9788-286-7
 FONTS: Departament d’Educació(2009) ZABALA, Antoni (2007). 11
 ideas clave. El aprendizaje y la enseñanza de las competencias.
 Barcelona: Graó. ZANÓN, J. 1990. "El diseño de unidades didácticas
 mediante tareas: principios y desarrollo". Comunicación, Lenguaje y
 Educación, 7
1 de 26

Recomendados

Programació Pas a PasProgramació Pas a Pas
Programació Pas a Pasxaviegui
3.1K vistas22 diapositivas
Estratègies didàctiquesEstratègies didàctiques
Estratègies didàctiquesjjcobmkars
3.5K vistas16 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Jornada ABPJornada ABP
Jornada ABPgrintie
320 vistas26 diapositivas
Unitat3 estrategiesdidactiquesUnitat3 estrategiesdidactiques
Unitat3 estrategiesdidactiquesfsureda
222 vistas17 diapositivas
Altes capacitats anna canetAltes capacitats anna canet
Altes capacitats anna canetacanet3
1.5K vistas14 diapositivas
Del currículum a les programacionsDel currículum a les programacions
Del currículum a les programacionsnmurillo
2.7K vistas45 diapositivas
Model Didàctic I UnitatsModel Didàctic I Unitats
Model Didàctic I UnitatsRamon Grau
1.3K vistas12 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Jornada ABPJornada ABP
Jornada ABP
grintie320 vistas
Unitat3 estrategiesdidactiquesUnitat3 estrategiesdidactiques
Unitat3 estrategiesdidactiques
fsureda222 vistas
Altes capacitats anna canetAltes capacitats anna canet
Altes capacitats anna canet
acanet31.5K vistas
Model Didàctic I UnitatsModel Didàctic I Unitats
Model Didàctic I Unitats
Ramon Grau1.3K vistas
ProgramacióProgramació
Programació
Azucena Vazquez2K vistas
Presentació intercentres novembrePresentació intercentres novembre
Presentació intercentres novembre
Elisa Pardo Martí350 vistas
Programar Per CompetènciesProgramar Per Competències
Programar Per Competències
Francesc Segura5.9K vistas
29211_03_ca29211_03_ca
29211_03_ca
Mari Nuñez326 vistas
Programacio opos1Programacio opos1
Programacio opos1
Alicia Santiago Tamame ( Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya)7K vistas
Competenciesprogramaciofebrer08Competenciesprogramaciofebrer08
Competenciesprogramaciofebrer08
mcunille7.4K vistas
Competencies Bellera CatCompetencies Bellera Cat
Competencies Bellera Cat
mcunille1.1K vistas
Unitat didàctica pauta generalUnitat didàctica pauta general
Unitat didàctica pauta general
Rous Pisanlof1.1K vistas
21model didactic21model didactic
21model didactic
formaciobcn1K vistas
Unitat Didactica 3Unitat Didactica 3
Unitat Didactica 3
immabatlle14K vistas
29310_01_ca29310_01_ca
29310_01_ca
Mari Nuñez271 vistas
PortfoliPortfoli
Portfoli
mcunille1.2K vistas

Similar a La seqüència didàctica (grup 5)

Treballar competènciesTreballar competències
Treballar competènciesjaumedes
1.9K vistas30 diapositivas
Grup3_Presentació SDGrup3_Presentació SD
Grup3_Presentació SDCarme Bové
208 vistas39 diapositivas
Grup3_Presentació SDGrup3_Presentació SD
Grup3_Presentació SDCarme Bové
694 vistas39 diapositivas
Reflexions Aula D AcollidaReflexions Aula D Acollida
Reflexions Aula D Acollidamjvercher
577 vistas3 diapositivas

Similar a La seqüència didàctica (grup 5)(20)

Disseny d’activitats competencialsDisseny d’activitats competencials
Disseny d’activitats competencials
Josep Bargalló Valls16.9K vistas
Treballar competènciesTreballar competències
Treballar competències
jaumedes1.9K vistas
Grup3_Presentació SDGrup3_Presentació SD
Grup3_Presentació SD
Carme Bové208 vistas
Grup3_Presentació SDGrup3_Presentació SD
Grup3_Presentació SD
Carme Bové694 vistas
Reflexions Aula D AcollidaReflexions Aula D Acollida
Reflexions Aula D Acollida
mjvercher577 vistas
Els continguts de la formacióEls continguts de la formació
Els continguts de la formació
jjcobmkars263 vistas
La programacióLa programació
La programació
iesmontserratroig187 vistas
desplegament curriculumdesplegament curriculum
desplegament curriculum
hospitaletcrp1.7K vistas
Competències bàsiquesCompetències bàsiques
Competències bàsiques
rivorubeo1K vistas
Estructura de tasquesEstructura de tasques
Estructura de tasques
josam2001484 vistas
Progrmar Amb CompetenciesProgrmar Amb Competencies
Progrmar Amb Competencies
CORINAT3K vistas
Accés a la informacióAccés a la informació
Accés a la informació
hospitaletcrp304 vistas
11 opos  unitat didàctiques11 opos  unitat didàctiques
11 opos unitat didàctiques
Montse Irun16.2K vistas
Ensenyament explicit implicitEnsenyament explicit implicit
Ensenyament explicit implicit
jorcasbat1.3K vistas
caracteristiquesduncentreacollidorcaracteristiquesduncentreacollidor
caracteristiquesduncentreacollidor
guest886f712K vistas

Más de Carme Bové

Mel dossier pac4Mel dossier pac4
Mel dossier pac4Carme Bové
543 vistas10 diapositivas
Dossier d'aprenentatge PAC 4Dossier d'aprenentatge PAC 4
Dossier d'aprenentatge PAC 4Carme Bové
438 vistas22 diapositivas
Rubrica grup 3, avalua grup 5Rubrica grup 3, avalua grup 5
Rubrica grup 3, avalua grup 5Carme Bové
254 vistas4 diapositivas
Dossier d’aprenentatge 4Dossier d’aprenentatge 4
Dossier d’aprenentatge 4Carme Bové
237 vistas22 diapositivas

Más de Carme Bové(20)

Mel dossier pac4Mel dossier pac4
Mel dossier pac4
Carme Bové543 vistas
Dossier d'aprenentatge PAC 4Dossier d'aprenentatge PAC 4
Dossier d'aprenentatge PAC 4
Carme Bové438 vistas
Valoració Textos Grup2 (Grup5)Valoració Textos Grup2 (Grup5)
Valoració Textos Grup2 (Grup5)
Carme Bové243 vistas
Rúbrica Sobre Grup 2 (Grup 5)Rúbrica Sobre Grup 2 (Grup 5)
Rúbrica Sobre Grup 2 (Grup 5)
Carme Bové239 vistas
Rubrica grup 3, avalua grup 5Rubrica grup 3, avalua grup 5
Rubrica grup 3, avalua grup 5
Carme Bové254 vistas
Dossier d’aprenentatge 4Dossier d’aprenentatge 4
Dossier d’aprenentatge 4
Carme Bové237 vistas
Rúbriques pac4Rúbriques pac4
Rúbriques pac4
Carme Bové256 vistas
Dossier d’aprenentatge 4Dossier d’aprenentatge 4
Dossier d’aprenentatge 4
Carme Bové386 vistas
Rubriquesgrup1Rubriquesgrup1
Rubriquesgrup1
Carme Bové227 vistas
Rubriquesgrup1Rubriquesgrup1
Rubriquesgrup1
Carme Bové272 vistas
Pac 4 s paniselloPac 4 s panisello
Pac 4 s panisello
Carme Bové183 vistas
Rúbrica PAC 3Rúbrica PAC 3
Rúbrica PAC 3
Carme Bové278 vistas
Dossier4Dossier4
Dossier4
Carme Bové269 vistas
Ammarti dossier final d_aprenentatgeAmmarti dossier final d_aprenentatge
Ammarti dossier final d_aprenentatge
Carme Bové209 vistas
Notícies del mónNotícies del món
Notícies del món
Carme Bové404 vistas
Grup3_Seqüència didàcticaGrup3_Seqüència didàctica
Grup3_Seqüència didàctica
Carme Bové1.1K vistas
Sequencies grup4Sequencies grup4
Sequencies grup4
Carme Bové596 vistas

La seqüència didàctica (grup 5)

 • 1. LA SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA FÈLIX CLEMENTE CAVERO ISMAEL FERNÀNDEZ TOLLÓS LOURDES GRÀCIA BENABARRE SÍLVIA PANISELLO CABRERA 28 de novembre de 2011 PAC 3 Metodologia de l’ensenyament de la llengua
 • 2. QUÈ ÉS UNA SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA  Es planteja com la descripció ordenada, juntament amb la seva temporització, del conjunt de les activitats d’ensenyament i activitats d’aprenentatge que han de possibilitar a l’alumnat assolir les competències establertes en els objectius d’aprenentatge.
 • 3. QUÈ ÉS UNA SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA  És un apartat de la programació que conté una descripció de les activitats i l’ordre en què es volen desenvolupar.  És l'organització del treball a l'aula a partir d'un projecte que té com a propòsit que l’alumnat assoleixi les competències mitjançant el treball de continguts específics.
 • 4. QUÈ ÉS UNA SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA  Està orientada al desenvolupament de la unitat didàctica, que és la mínima unitat que conté les funcions o elements bàsics del procés d’ensenyament-aprenentatge: planificació, desenvolupament i control.
 • 5. QUÈ ÉS UNA COMPETÈNCIA  Capacitat d’aplicar coneixements i destreses en matèries clau i d’analitzar, raonar i transmetre idees amb eficàcia a la vegada que es plantegen, resolen i interpreten problemes en situacions diferents. (OCDE, 2005)
 • 6. QUÈ ÉS UNA COMPETÈNCIA • Activitat didàctica feta des de la lògica del que aprèn competència • orientada al desenvolupament de la unitat didàctica • “proposta didàctica que plantegi situacions contextualitzades a través de preguntes no competència reproductives des d'una visió global que exigeixin una acció cooperativa, raonada i planificada” Zabala (2007) • ensenyar a pensar amb, a partir de, i a través dels continguts competència • Cal destinar temps a pensar en com transformar els continguts en tasques.
 • 7. QUÈ ÉS UNA TASCA Activitat representativa de processos de comunicació de la vida real Activitat dissenyada amb un objectiu, una Activitat identificable estructura i una com a unitat d’activitat seqüència de treball. a l’aula Zanon (1990) Activitat adreçada intencionalment cap a un aprenentatge del llenguatge
 • 8. QUÈ ÉS UNA TASCA  L’estructura de les tasques ha de considerar les competències bàsiques i la visió d’un currículum integrat  A partir d’una tasca podem definir una estructura integrada d’activitats i exercicis.
 • 9. ELEMENTS IMPORTANTS DE LA SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA  Una seqüència didàctica ha de tenir uns elements que segons els autors poden variar en nombre, però que ordenen l’aprenentatge de la següent manera: Facilitar-ne la informació Parlar sobre els procediments Focalitzar l’atenció dels alumnes en els objectius de la tasca
 • 10. ELEMENTS IMPORTANTS DE LA SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA Cerca de material i fonts d’informació Estudi de diferents punts gramaticals, lèxic o estructures sintàctiques
 • 11. ELEMENTS IMPORTANTS DE LA SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA • Els estudiants apliquen l’estratègia Tractament de d’aprenentatge la informació: • El docent controla la pràctica i Tractament de proporciona les explicacions necessàries la informació:
 • 12. ELEMENTS IMPORTANTS DE LA SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA Es crea el producte propi Els alumnes es formen una opinió pròpia Els alumnes fan ús dels materials al seu abast per tal d’assolir l’objectiu final
 • 13. ELEMENTS IMPORTANTS DE LA SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA  Presentació pública de l’objectiu cap al qual s’ha treballat per tal d’afavorir la correcció lingüística  Comprovar que hi ha hagut transferència d’allò que s’ha après a la nova situació objectiu. A banda de recordar els nous conceptes cal saber-los aplicar i fer-ne un ús adequat
 • 14. COM DISSENYAR UNA BONA SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA  Tenir clars els objectius de la seqüència:  explicitar-los a partir de l’observació atenta de l’entorn educatiu i la detecció de necessitats formatives.  mantenir una actitud d’observació activa i reflexiva de l’entorn d’ aprenentatge. “Sempre desperts”.  Fer servir l’avaluació inicial per detectar necessitats formatives i/o comprovar mancances. Cal ser rigorosos i avaluar sempre.
 • 15. COM DISSENYAR UNA BONA SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA  Els objectius han de referir-nos, de manera general, a les competències bàsiques: escoltar context sociocultural parlar o sociolingüístic TIC llegir aprendre escriure
 • 16. COM DISSENYAR UNA BONA SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA  Cohesionar la seqüència didàctica a través de la consecució d’una tasca.  És una qüestió de temps:  cal programar molt bé el temps de què disposem i repartir-lo conscientment i planificada entre les diverses activitats que durem a terme.  siguem flexibles, deixem-nos un marge d’actuació per corregir possibles eventualitats. No planifiquem la realització d’excessives activitats i tinguem-ne alguna de complementària preparada: guardem-nos un as a la màniga (o un roc a la faixa!).
 • 17. COM DISSENYAR UNA BONA SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA  El material:  Hem de pensar en el material de què disposem, però això no ens ha de condicionar la realització de la tasca. Hem d’adaptar els mitjans que tenim a la consecució dels objectius.  Planifiquem, també, la presentació de la tasca i les activitats als aprenents.
 • 18. COM DISSENYAR UNA BONA SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA  Planifiquem les activitats per:  perdre la por a parlar.  incidir sobre l'escolta atenta a la pronunciació.  fomentar la lectura igualment atenta i reflexiva.  assegurar que les produccions de textos compleixin amb la finalitat comunicativa i siguin adequats, cohesionats i correctes.  ensenyar com s’aprèn, donem eines i estratègies d’aprenentatge tot explicitant-les  treballar l’eix sociolingüístic.  introduir competències en les TIC.
 • 19. COM DISSENYAR UNA BONA SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA  Treballem en parelles o grups reduïts per fomentar la interacció entre els membres i l’aprenentatge col·laboratiu.  Apliquem la idea de l’avaluació continuada.  Recordem en tot moment que treballem cara a la consecució dels objectius, la tasca és un mitjà, no una finalitat en ella mateixa.  Tres punts a recordar:  establim la necessitat.  establim els objectius.  planifiquem acuradament tots els aspectes de la seqüència i les seves activitats.
 • 20. PERQUÈ DISSENYAR SEQÜÈNCIES DIDÀCTIQUES?  Objectius de les SD a l'ensenyament de la llengua:  No només la planificació de l'aprenentatge  Fixar-nos en el procés d'aprenentatge  Adoptar un enfocament comunicatiu  Tan important és el contingut com la forma
 • 21. PERQUÈ DISSENYAR SEQÜÈNCIES DIDÀCTIQUES?  seqüència didàctica ens capacita i ens fa adquirir diferents competències:  Resolució de problemes  Motivació  Coneixements  Habilitats  Valors  Reflexió  Recerca de fonts  Tractament de la informació  Creació de la comunicació  Aplicar coneixements
 • 22. PERQUÈ DISSENYAR SEQÜÈNCIES DIDÀCTIQUES?  Objectiu dels docents de la llengua:  Transmetre els objectius de les SD  Adquisició de competències lingüístiques: Estratègies Competència de lectora comunicació Resolució de Estratègies conflictes de redacció lingüístics
 • 23. PERQUÈ DISSENYAR SEQÜÈNCIES DIDÀCTIQUES?  Canvi de rol dels  Canvi de rol del alumnes: professor:  Deixen de ser  Deixa de de ser simples receptors de un simple la informació transmissor de la  Alumnes actius: han informació d'explorar el plantejament  Professor actiu: Els del tema proposat, professor ha de ser el guia, planificar-lo, cercar assessor i consultor que ha informació, estructurar-la, de proporcionar als comprendre-la i formar-se estudiants les ajudes i els una opinió pròpia que els suports educatius i els ha de permeti crear el producte i fer reflexionar, orientar-se, comunicar-lo de forma planificar-se i involucrar-se. pública i, finalment, transferir tot aquest treball.
 • 24. PERQUÈ DISSENYAR SEQÜÈNCIES DIDÀCTIQUES?  Avantatges de treballar amb SD per als alumnes  Aprenen a aprendre  Autoestima  Capacitat i competència  Control de l'aprenentatge  Autonomia i responsabilitat  Confiança  En el nostre cas concret, confiança lingüística:  Exclusió de prejudicis lingüístics
 • 25. PERQUÈ DISSENYAR SEQÜÈNCIES DIDÀCTIQUES? Conclusió: Perquè hem de dissenyar seqüències didàctiques? Volem alumnes Volem alumnes que aprenguin a competents aprendre
 • 26. Bibliografia  Abelló, Xavier (2008) Llengua i ús. Revista tècnica de política lingüística. Núm. 48  Martín Peris, Ernesto Grup de Recerca sobre Ensenyament i Aprenentatge de Llengiies (GREAL) “Què vol dir treballar a classe amb tasques comunicatives (I i II)” Universitat Pompeu Fabra  Material UOC (2005). Metodologia de l’ensenyament de la llengua catalana. ISBN 84-9788-286-7  FONTS: Departament d’Educació(2009) ZABALA, Antoni (2007). 11 ideas clave. El aprendizaje y la enseñanza de las competencias. Barcelona: Graó. ZANÓN, J. 1990. "El diseño de unidades didácticas mediante tareas: principios y desarrollo". Comunicación, Lenguaje y Educación, 7