Sequencies grup4

541 visualizaciones

Publicado el

Treball sobre seqüències didàctiques el·laborat des d'un grup de treball de Metodologia de la llengua a filologia catalana de la UOC.

Publicado en: Educación
0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
541
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
90
Acciones
Compartido
0
Descargas
4
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Sequencies grup4

 1. 1. SEQÜÈNCIES DIDÀCTIQUES Elena Barbancho Ingrid Creus Neus Solà Miquel M. Llop
 2. 2. DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT <ul><li>“ S’entén per seqüència didàctica l’organització del treball a l’aula a partir d’un projecte que neix de l’anàlisi prèvia dels instruments digitals que ofereix Internet i la selecció dels més convenients per al desenvolupament de les competències que l’alumnat ha de ser capaç d’assolir en un curs escolar, sense deixar de banda les exercitacions o les pràctiques específiques per a cada àrea.” </li></ul> Què és una seqüència didàctica
 3. 3. Segons el Departament d'Educació <ul><li>La seqüència didàctica ha de constar de les següents parts: </li></ul><ul><li>Exploració. Etapa en la qual el docent ha d'esbrinar quins són els coneixements previs dels alumnes, decidir la tasca més adient per a dur a terme l'aspecte que es vol aprendre i fomentar la motivació. </li></ul><ul><li>Introducció. En aquest apartat es planifica la tasca i es decideixen quins són els objectius i els criteris d'avaluació. </li></ul><ul><li>Estructuració. Procés en què s'elabora el que serà el producte final i comença la recerca d'informació. </li></ul><ul><li>Aplicació. En aquesta última etapa s'extrauen les conclusions i es transfereixen els coneixements a la resta de companys. </li></ul>
 4. 4. La seqüència didàctica <ul><li>És la part que dóna sentit a la programació. </li></ul><ul><li>És una unitat que fa avançar el temari. </li></ul><ul><li>Distribueix el contingut en elements lògics. </li></ul>
 5. 5. Elements importants d'una seqüència didàctica. <ul><li>1. Objectius didàctics. </li></ul><ul><li>2. Continguts, els quals inclouen: </li></ul><ul><ul><li>Conceptes. </li></ul></ul><ul><ul><li>Procediments. </li></ul></ul><ul><ul><li>Actituds. </li></ul></ul><ul><li>3. Criteris d'avaluació. </li></ul><ul><li>4. Temes transversals. </li></ul><ul><li>5. Recursos i materials. </li></ul><ul><li>6. Metodologia </li></ul><ul><li>7. Tractament de la diversitat. </li></ul>Competències Bàsiques
 6. 6. Com dissenyar una bona seqüència didàctica. <ul><li>Basar-se en competències bàsiques, que són: </li></ul><ul><li>1. Competència en comunicació lingüística. </li></ul><ul><li>2. Competència matemàtica. </li></ul><ul><li>3. Competència en el coneixement i </li></ul><ul><li>la interacció amb el món físic. </li></ul><ul><li>4. Tractament de la informació i competència digital. </li></ul><ul><li>5. Competència social i ciutadana. </li></ul><ul><li>6. Competència cultural i artística. </li></ul><ul><li>7. Competència per a aprendre a aprendre. </li></ul><ul><li>8. Autonomia i iniciativa personal. </li></ul>
 7. 7. Factors a tenir present <ul><li>Motivar a l’alumnat a través de temes del seu interès i TIC’s. </li></ul><ul><li>Partir d’un aprenentatge significatiu. </li></ul><ul><li>Fer-los partíceps actius de l’aprenentatge. </li></ul><ul><li>Incloure temes Inter i multidisplicinars. </li></ul><ul><li>Treballar amb “Bastida”. </li></ul><ul><li>Treballar cooperativament. </li></ul>
 8. 8. Treballar per competències implica: <ul><li>Exercitar coneixements en un context determinat. </li></ul><ul><li>Avaluar en contextos que s'assemblen el més possible a la realitat que ens envolta. </li></ul><ul><li>Ensenyar a manejar els coneixements més que a retenir-los o verbalitzar-los. </li></ul><ul><li>Convertir els continguts en problemes perquè els alumnes els resolguin a partir d'una planificació i treball cooperatiu on hom ha de prendre decisions a partir de respostes múltiples. </li></ul><ul><li>Complementar el treball de l'escola amb l'educació rebuda en el si de la família i la societat. </li></ul>
 9. 9. Avaluació com un mitjà i no una finalitat <ul><li>Avaluació del procés i validació de les competències. </li></ul><ul><li>Nou estat en la zona de desenvolupament pròxim (ZDP) per a crear una nova seqüència didàctica. </li></ul>
 10. 10. Per què dissenyar seqüències didàctiques. <ul><li>La seqüència entesa com un procediment per a treballar la integració del context i la connexió amb el veritable coneixement </li></ul><ul><li>Informació que cal que sigui transformada en coneixement </li></ul>
 11. 11. Per què dissenyar seqüències didàctiques <ul><li>Un exemple de la importància de la seqüència apropada a la realitat dels infants: els diaris </li></ul><ul><li>Sovint els diaris locals o els barris on viuen els infants no són notícia. En tot cas, quan ho són cal que ho sàpiguen perquè no siguin només espectadors sinó protagonistes del seu ensenyament. </li></ul>
 12. 12. Per què dissenyar seqüències didàctiques <ul><li>La importància de les preguntes a l’hora de fer la seqüència didàctica </li></ul><ul><li>Responen a diferents interrogants que obliguen a pensar (produir) i no a reproduir: </li></ul><ul><li>Per què? Com pot ser que ?...., Quines semblances/ diferències hi ha...?  Com es pot saber...?.  Quines opinions hi ha i com s´argumenten? (humanitats) Com es pot demostrar que...? (ciències), què passaria si? com es podria solucionar....? De què forma part...? </li></ul><ul><li>https://sites.google.com/site/recursosdidacticscentaure/c-socials-ha-1 </li></ul>
 13. 13. Webgrafia <ul><li>DECRET 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria. http :// www.gencat.cat /diari/4915/07176092.htm DECRET 155/1994, de 28 de juny, pel qual es regulen els serveis educatius del Departament d'Ensenyament. http :// www.xtec.es / sgfp / crp / decret.htm DECRET 199/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova el Reglament orgànic dels centres docents públics que imparteixen educació secundària i formació professional de grau superior. (Correcció d’errades en el DOGC núm. 2275, pàg. 11069, de 30.10.1996). http ://www10.gencat.net/ drep /binaris/reglament%20organic%20secundaria_tcm112-46562.pdf S. Antúnez, L.M. del Carmen, F. Imbernón, A. Parcerisa, A.Zabala. (2004).  Del proyecto Educativo a la Programación de Aula . Barcelona. Graó. </li></ul><ul><li> http :// recursosdidactics.com / index.html http :// www.miguelmllop.com / webquests / http :// www.xtec.cat /recursos/ webquests / http :// www.scribd.com /doc/33163524/ Materiales-de-apoyo-para-elaborar-la-secuencia-didactica http :// www.isabelperez.com / webquest / index.htm </li></ul><ul><li> http://cbtis22informaticajazminflores. blogspot.com /2010/10/rubricas-de- evaluacion.html </li></ul>
 14. 14. SEQÜÈNCIES DIDÀCTIQUES <ul><li>“ L’educació no crea a l’home, l’ajuda a crear-se a si mateix.” Maurice Debesse </li></ul>

×