Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a Aamu Mercurissa 16.1.2019(20)

Publicidad

Más de Mercuri International Oy / Mercuri Finland(20)

Publicidad

Aamu Mercurissa 16.1.2019

 1. AAMU MERCURISSA 16.1.2019: PITKÄJÄNTEINEN JA SYSTEMAATTINEN KAUPALLISEN TOIMINNON JA YKSILÖIDEN KEHITTÄMINEN
 2. 2 ORGANISAATION KUNNOSSAPITO JA TIEDOLLA JOHTAMINEN JAANA MANTERE, ROCHE DIAGNOSTICS OY
 3. 3
 4. 4 Miksi? • Nykyisen strategian toimivuus ja jalkautuminen orgnaisaation tekemiseen • Henkilöstön jaksaminen ja tekeminen • Organisaatiomuutos 2016 • Myynti- ja markkinointijohdon vaihdos • Markkinan muutokset (SOTE) ja sen tuomat kilpailutilannemuutokset • Asiakkuuksien keskittyminen • Osamisen muutos trendit (vaikuttajaryhmät, tarjouskäytäntö, ajoitus)
 5. 5 Johdon tavotteita Sales Auditille • Antaa myyntijohdolle näkemyksiä, mikä toimii ja mikä ei. • Arvioida, miten toimintatavan ja organisaation muutokset toimivat tällä hetkellä. • Selvittääm kuinka organisaation yhteistyö toimii ja miten uudet roolit on omaksuttu • Henkilöstölle on annettu vastuuta ja vapautta miettiä itse, miten pitäisi toimia ja sopia keskenään yhteistyöstä asiakkuuksienhoitamisessa. Miten tämä toimii käytännössä? • Tavoitteena on tiedolla johtaminen (rexis). Miten tämä toimii käytännössä? • Miten esimiehet käyttävät tietoa oman tiiminsä johtamiseen ja kehittämiseen sekä miten tiimiläiset hyödyntävät tietoa oman työnsä suunnittelussa? • Selvittää, tarvitaanko konkreettisemmat suunnitelmat (Tactical Plan) henkilötasolla vai tapahtuuko oikeita asioita ilman niitä. • Prosessien rajapintoja ei ole määritelty. Mitä seurauksia tästä on toiminnolla? • Onko myynninjohtamisen malli riittävällä tasolla ja miten sitä tulisi kehittää? • Onko asiakkuudenjohtamisen malli kunnossa ja riittävän proaktiivinen? • Miten Drive for Growth –tavoitteet on toteutuneet ja kuinka ne on ymmärretty? • Näkemyksiä ja haastamista sen pohjalta, miten muissa yrityksissä toimitaan.
 6. 6 Miten? Tiedonkeruu • Yhteiset asiakaskäynnit, yksittäiset – ja tiimihaastattelut, tiimikokoustaminen ja yhdessä tekeminen Mukana • Strategiset asiakkuudet, myynti- ja markkinointiorganisaatio, tarjous- ja sopimushallinnon tiimi Fokuksessa • Tiimityöskentely ja –taidot • Prosessit ja niiden tehokkuus • Johtaminen ja kehittäminen
 7. 7 Mitä löytyi? Yhteenveto kehitystoimenpiteistä 1. Esimiesten aktiivisempi rooli johtamisessa. 2. Toimintaympäristön muutosten vaikutusten arviointi oman liiketoiminnan näkökulmasta. 3. Asiakkuuksien proaktiivisen johtamisen kehittäminen. 4. Myyntistrategian kuvaaminen merkittäviin asiakkaisiin. 5. Myyntiprosessien tunnistaminen ja kuvaaminen. 6. Tender Management –prosessin tehokkuuden parantaminen. 7. Tiedon hyödyntäminen johtamisessa ja kehittämisessä, sekä tiedolla johtamisen edellytysten kuntoon laittaminen.
 8. 8 Tänään Segmentointi, asiakkaan elinkaari, sopimuksellinen elinkaari
 9. 9 Tänään ja muutama vuosi eteenpäin Digitaalisuuden jalkauttaminen sisäisiin prosesseihin • CRM lisäkoulutukset ja uusien moduulien käyttöönotto • Vuosikellon käyttö suunnitelussa (koko organisaatio) • Digitiimin intergointi Digitaalisuus asiakaspinnassa • Asiakaspolun rakentaminen • Yhteismarkkinointi pilotit • Tiedonjakoa uudella tavalla
 10. 10 Kiitos!
 11. PITKÄJÄNTEINEN JA SYSTEMAATTINEN KAUPALLISEN TOIMINNON JA YKSILÖIDEN KEHITTÄMINEN VESA HILEVAARA, MERCURI INTERNATIONAL OY
 12. Copyright © Mercuri International12 MITEN SELVITTÄISIT, ONKO YRITYKSESSÄSI MENESTYSTEKIJÄT KUNNOSSA?
 13. MILLÄ KEINOIN SAAT HENKILÖKUNTASI TOTEUTTAMAAN STRATEGIAA? Copyright © Mercuri International13
 14. MITEN KEHITTÄÄ KAUPALLISEN ORGANISAATIOSI KOMPETENSSEJA TIIMIEN JA YKSILÖIDEN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDISTA MAHDOLLISIMMAN TEHOKKAASTI? Copyright © Mercuri International14
 15. Copyright © Mercuri International TOIMIMME ASIAKASYRITYKSIEMME MYYNTITOIMINTOJEN UUDISTAMISEKSI YMPÄRI MAAILMAN • YLI 70 MAASSA • YLI 30 KIELELLÄ YHTEISTYÖSSÄ OMAN MERCURI-VERKOSTOMME KANSSA. GLOBAALISTI JA LOKAALISTI TAKING SALES TO A HIGHER LEVEL Mercuri International on maailman suurin myynnin kasvuun keskittynyt konsultointi- ja valmennusyritys.
 16. Tuloksien varmistaminen yhdessä Analyysi Konsultointi Valmennus Soveltaminen Arviointi Nykytilanteen arvioiminen Ratkaisun rakentaminen Tavoitteiden mukaisten toimintatapojen valmentaminen Muutoksen varmistaminen Aikaansaatujen tulosten mittaaminen Projektisuunnitelma Toimintamallit Prosessikuvaukset Valmennusten sisällöt Mittarit Asiakastiimin valinta Mittaukset Projektiraportti Yhteinen arviointi Suositukset jatkotoimenpiteiksi Yksilövalmennukset Ryhmätilaisuudet Seminaarit e-Learning Blended Learning Yrityssimulaatiot Analyysit / tutkimukset Kyselyt / mittaukset Haastattelut Yhteiskäynnit Osaamiskartoitukset Coaching / ohjaus Mentorointi Kehittämishankkeet Seurantapalaverit Tuki esimiehille
 17. 17 MITEN SELVITTÄISIT, ONKO YRITYKSESSÄSI MENESTYSTEKIJÄT KUNNOSSA?
 18. Liike- toiminta- strategia Myynti- strategia Visio, tavoite Tulos Kannattavuus Asiakas- tyytyväisyys Asiakasmix, tuote- ja palvelumix A1 A B C D MYYNTIORGANISAATION TEHOKKUUDEN OSATEKIJÄT Musta laatikko
 19. Segmentointi Asiakaspotentiaal i Tuote- ja palvelumix, ratkaisut Myyntiprosessit ja toimintatavat (ostava asiakas, uusi asiakas, avainasiakas, uusi tuote/ratkaisu) Mittarit Seg A B C 1 2 3 Liike- toiminta- strategia Myynti- strategia Visio, tavoite Tulos Kannattavuus Asiakas- tyytyväisyys Asiakasmix, tuote- ja palvelumix A1 A B C D Toimintaympäristön ja asiakkaiden ostamisen muutos Motivaatio, halu, uskomukset Yhteistyötaidot Ammatilliset tiedot ja taidot Myynti Myyntitaidot ja osaaminen Suunnitelmallisuus ja systematiikka Myynnin johtaminen Suunnitelmallisuus, systematiikka, analyyttisyys, tiedolla johtaminen Ihmisten johtaminen, coaching Osaaminen Organisoituminen Roolit, vastuut Myynnin johtamisen käytännöt, systematiikka ja KPI’t Työkalut, järjestelmät, CRM Palkitsemisjärjestelmät Myynnin ja markkinoinnin kanavat Organisaatio ja toimintaedellytykset MYYNTIORGANISAATION TEHOKKUUDEN OSATEKIJÄT
 20. Myyntistrateg ia luo pohjan Miten määritelty Miten toteutuu käytännössä Miten näkyy johtamisessa Läpileikkaus organisaatiosta, miten toteutuu läpi ”komentoketjun” Lukujen analyysi Myynnin tehokkuuden arviointi tulosten ja tarjouskanta/- pipeline sekä aktiviteetti-lukujen pohjalta Laskelma siitä, mihin nykyinen tahti johtaa Prosessien ja toimintamal lien arviointi Myyntiprosessien kuvausten sekä myynnin ja markkinoinnin materiaalien arviointi Audit- haastattelut Audit-haastattelut: johto, myynti, markkinointi sekä muut asiakastyöhön osallistuvat ”Kerro ja näytä” Päivittäise n työn seuranta ja arviointi Myynnin johtamisen yksilö- ja ryhmäpalaverit Yhteiskäynnit myyjien kanssa Kyselyt Kysely oman organisaation asiakastyöhön osallistuville Laaja otos sekä numeerinen arviointi ja avoimet kommentit Asiakas- näkökulma Asiakkaiden haastattelut sekä kyselyt asiakkaille Auditoijan osaaminen Benchmarking eri toimialoihin ja parhaisiin käytäntöihin Kokonaisuuden hahmottaminen, oleellisen löytäminen, syy- seuraussuhteiden tunnistaminen. Audit-raportti ja konkreettinen kehittämisen road-map Nykyisen toiminnan vahvuudet, kehityskohteet ja riskit Oleelliset kehityskohteet ja konkreettiset toimenpide-ehdotukset Myynnin Auditoinnin menetelmät ja toteutusperiaate &
 21. MILLÄ KEINOIN SAAT HENKILÖKUNTASI TOTEUTTAMAAN STRATEGIAA? Copyright © Mercuri International21
 22. Kuka vastaa, että strategiaa toteutetaan käytännössä?
 23. MYYNNIN SUORITUKSEN JOHTAMINEN Analyysi nykyisistä pätevyyksistä Tulevien pätevyyksien suunnittelu Analyysi aiemmista aktiviteeteista Määrä-Suunta-Laatu Tulevien aktiviteettien suunnittelu Määrä-Suunta-Laatu Analyysi aiemmista tuloksista Tavoite. Tulevien tulosten suunnittelu Myyntistrategia “Management by hope” “Management by activities" “Management by development" TULOS PANOS PÄTEVYYS
 24. AJANKÄYTTÖ! Copyright © Mercuri International25
 25. ESIMERKKI MYYNNIN JOHTAMISEN VUOSIKELLOSTA Tammi Helmi Maalis Huhti Touko KesäHeinä Elo Syys Loka Joulu Marras vuosi Kehityskeskustelut Myynnin Kick-Off Tulos- panoskeskustelut Kauden aika- ja panossuunnitelma Budjetointi ja bonukset Myynnin 1-to-1 sekä yhteiskäynnit Välibudjetti Check-Point Kvartaalipalaveri Myynnin lähtöaseman arvio = Alueen nykyinen ja tuleva potentiaali ja suosittelijoiden määrä
 26. MITEN KEHITTÄÄ KAUPALLISEN ORGANISAATIOSI KOMPETENSSEJA TIIMIEN JA YKSILÖIDEN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDISTA MAHDOLLISIMMAN TEHOKKAASTI? Copyright © Mercuri International27
 27. MINKÄ TAKIA KOMPENTENSSIN KEHITTÄMISTOIMET MENEVÄT PIELEEN
 28. SYITÄ JA SELITYKSIÄ… Copyright © Mercuri International 29 • Myyntistrategiaa ei ole “ostettu” • Epäselvät myynnin ja asiakastyöskentelyn prosessit • Roolit ja vastuut ovat epäselvät • Johdon omistajuus kehittämisohjelmalle puuttuu • Esimiehiltä ei vaadita tarpeeksi, ei myydä valmennusta sisäisesti, ei ole seurantaa • Johtaminen “ulkoistetaan” kumppanille
 29. Copyright © Mercuri International 30
 30. SYITÄ JA SELITYKSIÄ… Copyright © Mercuri International 31 • Asenne  “mä osaan jo kaiken” • “Miten tää muka mun hommiin liittyy?” • Ryhmän kanssa joudutaan tekemään kompromisseja • Sisältö ja toteutustapa eivät kohtaa tarvetta • Ahnehditaan liikaa sisältöä ja asiaa
 31. Copyright © Mercuri International 32
 32. Copyright © Mercuri International 33 Rakennetaan yksilölle rooliin, ikään ja kokemukseen sopiva kehittymisohjelma…
 33. TOTEUTETAAN SE MODERNEIN KEINOIN…
 34. …JA VARMISTETAAN RIITTÄVÄ OHJELMAN KESTO SEKÄ MONIMUOTOISUUS Competence Assessment TEASER (WHY) Open question (Introduce yourself) Kick-off meeting Expert videocast Poll question Interactive emodule Web coaching Key learning points WORKSHOP Tutored task Expert videocast Follow up meeting Final Assessement Certificate Co-listening Competence Assessment Open question Key learning points Coaching Join Visit PREPARATION LAUNCHING-PHASE CONSOLIDATION CERTIFICATION Expert videocast Open question Poll question Interactive emodule START Initial Assessment
 35. 36

Notas del editor

 1. Mercuri International on kaupallisten toimintojen ja myyntiorganisaation kehittämiseen erikoistunut konsultointi- ja valmennustalo. Globaalisti toimimme yli 40 maassa 400 konsultin voimin. Suomalaisen myynnin osaamisen hyväksi ja puolesta olemme työskennelleet vuodesta 1968 lähtien. Meidän intohimomme on myynti. Tiedämme, mitä myynti on – mitä se oli eilen ja, erityisesti, mitä se on tänään ja huomenna. Koetellut toimintatapamme ja ylivertainen kokemuksemme asioiden käytäntöön viennistä ovat asiakkaidemme myynnin kasvun tukena. Myynnin kasvattaminen edellyttää inspiroivaa ihmisten johtamista, organisaation toiminnan tehostamista ja kaikkien asiakastyössä mukana olevien avainhenkilöiden tahdon ja taidon maksimointia. Aidosti globaali toimija, lokaalisti. Vuosittain autamme yli 15000 asiakasyritystämme uudistamaan myyntitoimintojaan tulevaisuuden iskukuntoon – lokaalisti yli 70 maassa ja yli 30 eri kielellä. Ja siksi olemme maailman suurin myynnin kasvattaja. Suomessa olemme toimineet vuodesta 1968 lähtien. Taking Sales to a Higher Level! mercuri.fi | mercurikoulutus.fi
 2. 24
Publicidad