Publicidad

12 TiếNg Gõ LúC NửA đêM

24 de Feb de 2011
Publicidad

12 TiếNg Gõ LúC NửA đêM

 1. Mười Hai Tiếng Gõ Lúc Nửa Đêm
 2. Mười hai tiếng gõ của chiếc đồng hồ lúc nửa đêm sẽ mang đến cho bạn các lời cầu chúc của tôi cho mười hai tháng sắp tới.
 3. Tiếng gõ đầu tiên Chúc Sức Khỏe [chúc bạn có sức khỏe mà tất cả tiền bạc trên thế giới không thể mua nổi ]
 4.   Tiếng gõ thứ hai Chúc Tình Yêu       [chúc cho cuộc sống chung quanh bạn chan hòa tình yêu, chứ không đầy hận thù và chiến tranh]
 5. Tiếng gõ thứ ba Chúc May Mắn [chúc bạn không bao giờ thiếu bất cứ điều gì trong cuộc đời]      
 6. Tiếng gõ thứ tư Chúc có nhiều Giấc Mơ [c húc bạn có nhiều giấc mơ và thấy chúng nên hiện thực]
 7.   Tiếng gõ thứ năm Chúc Can Đảm [chúc bạn can đảm chấp nhận những gì không thể thay đổi]
 8.        Tiếng gõ thứ sáu Chúc có nhiều Cuộc Gặp Gỡ [chúc bạn cảm nếm được sự ngọt ngào của tình bạn và không bao giờ cảm thấy cô đơn]
 9.        Tiếng gõ thứ bảy Chúc Gia Đình Hợp Nhất [c húc bạn được vui hưởng những dây liên kết bền vững của một gia đình thân thương]
 10.    Tiếng gõ thứ tám Chúc Thành Công [chúc tất cả các kế hoạch của bạn mang lại kết quả]
 11.   T iếng gõ thứ chín Chúc Bình An [chúc cho trái tim bạn thoát mọi âu lo, hận thù và ghen ghét]     
 12.    Tiếng gõ thứ mười Chúc có Lòng Tri Ân [chúc bạn luôn vui vì còn được sống mỗi ngày và mọi ngày]      
 13. Tiếng gõ thứ mười một Chúc có Trí Tưởng Tượng [chúc bạn có thể nhìn vượt sang cả bên kia những điều kỳ diệu của công trình sáng tạo]
 14. Tiếng gõ thứ mười hai Lời Chúc Quan Trọng Nhất   [chúc bạn nhận được phúc lành từng ngày và mọi ngày trong Năm Mới này]
 15.   Chúc Mừng Năm Mới ! Ước gì tất cả các lời chúc tôi gửi đến bạn nên hiện thực trong Năm 2011 Dịch từ bản Anh ngữ: Têrêsa Ngọc Nga, 31-12-2010 [email_address]
Publicidad