Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 4 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Más de СУ "Проф. д-р Асен Златаров" (20)

Más reciente (20)

Anuncio

Тестове по ЧП

  1. 1. Човекът и природата – изх. ниво Име_________________________________________________________________________________ 1. Предметите, които ни заобикалят се наричат________________________________________/1т./ 2. Телата са изградени от____________________________________________________________/1т./ 3. Попълнете схемата: /6т./ Състояния на водата ________________________ / / ________________________ / / ________________________ / / 4. Непрекъснатото движение на водата в природата се нарича____________________________/1т./ 5. Въздухът има: /6т./ - цвят ДА НЕ - мирис ДА НЕ - вкус ДА НЕ - поддържа горенето ДА НЕ - той е газ ДА НЕ - необходима е за живите организми ДА НЕ 6. Попълнете схемата: /2т./ Среда на живот 7. Свържи:/3т./ Създаване на себеподобни. движение Преместване на тялото от едно място на друго. хранене Осигуряване на хранителни вещества и енергия. размножаване 8. Попълнете схемата: /3т./ Видове растения, в зависимост от вида на стъблото 9. Съставете хранителна верига с участието на водорасло, жито, щъркел, лисица, жаба, кокошка:/3т./ ________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ 10. Попълнете схемата: /3т./ Видове животни, в зависимост от храната 11. Органи на движението са: /1т./ а) нос и трахея; б) кости и мускули; в) зъби и хранопровод. 12. Кой орган не е свързан с храненето? /1т./ а) стомах; б) нос; в) език. 13. Къде се намира мозъкът? /1т./ а) в стомаха; б) в гръдния кош ; в) в черепа.
  2. 2. Човекът и природата – І срок 1. Предметите, които ни заобикалят се наричат………………………………………………………/1т./ 2. Телата са изградени от………………………………………………………………………………../1т./ 3. Избройте 4 свойства на веществата:………………………………………………………………… /4т./ 4. Кои тела имат постоянни маса, обем и форма:………………………………………………………/1т./ 5. Кои тела заемат формат на съда, в който са налети:……………………………………………….. /1т./ 6. Кои тела запълват изцяло съда, в който са затворени:………………………………………………/1т./ 7. Попълнете схемата: /6т./ Състояния на водата ________________________ / / ________________________ / / ________________________ / / 8. Непрекъснатото движение на водата в природата се нарича………………………………………./1т./ 9. Въздухът има: /6т./ - цвят ДА НЕ - мирис ДА НЕ - вкус ДА НЕ - поддържа горенето ДА НЕ - той е газ ДА НЕ - необходима е за живите организми ДА НЕ 10. Попълнете схемата: /2т./ Среда на живот 11. Избройте условията за живот на организмите: /4т./……………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………. 12. Избройте жизнените процеси: /4т./ …………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………. 13. Попълнете схемата: /3т./ Видове растения, в зависимост от вида на стъблото 14. Свържи имената на билките и гъбите: /6т./ бял равнец мухоморка билки подбел печурка гъби масловка лайка 15. Попълнете схемата: /3т./ Видове животни, в зависимост от средата на живот
  3. 3. Тест по Човекът и природата 1. Попълни пропуснатите думи в текста:/8т./ Условията, без които живите организми не могат да съществуват се наричат…………………………………………………………Това са……………………………… ………………………..,……………………………… и подходяща………………………………..Всеки организъм си набавя необходимите условия за живот от ……………………………….., в която живее. Някои организми обитават …………………………………………………….на живот, а други- ……………………… …………………………………на живот. 2. Свържи:/3т./ Създаване на себеподобни. движение Преместване на тялото от едно място на друго. хранене Осигуряване на хранителни вещества и енергия. размножаване 3. Попълнете пропуснатото в таблицата:/6т./ 4. Попълнете схемата:/3т./ Видове животни, в зависимост от вида на храната 5. Съставете 2 хранителни вериги с участието на водорасло, жито, щъркел, лисица, жаба, кокошка:…………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………/2т./ 6. Загради с кръгче приспособленията на сухоземните растения:/3т./ а) гъвкави стъбла б) изправени стъбла в) слаборазвит корен г) добре развит корен д) тънки листа е) дебели листа с власинки 7. Загради с кръгче приспособленията на водните животни:/3т./ а) плавник и перки б) крака с копита в) крила г) вретеновидно тяло д) остри нокти е) плавателна ципа 8. Кои са верните изречения? /3т./ а) Растенията във водните басейни имат слаборазвити корени. б) Листата на водните растения са дебели с ципа и власинки. в) В началото на всяка хранителна верига са растенията. г) Тялото не елените, козите и конете е покрито с люспи. д) Животни, които унищожават селскостопанските растения се наричат вредители. е) Плевелите са растения, които помагат на селскостопанските култури. Животно Как се движи Органи за движение Сърна Шаран Лястовица Оценка Слаб Среден Добър Мн. добър Отличен Брой точки 0-19 20-22 23-25 26-28 29-31
  4. 4. Човекът и природата - входящо ниво 1. Какво наричаме природа?/1т./ а) всичко, което е около нас и е направено от човека б) всичко, което е около нас и не е направено от човека в) всичко, което е около нас 2. Кое към кое принадлежи? Свържи:/6т./ човек жива природа слънце вода нежива природа растения почва животни 3. През кой сезон растенията започват да се раззеленяват, а животните раждат малките си?/1т./ а) пролет б) есен в) лято 4. Довършете изречението: Земята се завърта около себе си за….?/1т./ а) 24ч. б) 25ч. в) 48ч. 5. Кое животно къде живее? Свържи със стрелки:/6т./ вълк котка в гората жираф мечка в зоопарка маймуни куче у дома 6. Човешкото тяло има:/1т./ а) глава, торс и крайници; б) глава и торс; в)глава и крайници. 7. Очите, ушите, носът, езикът и кожата са:/1т./ а) части на тялото; б) сетивни органи; в) органи за дишане. 8. С кой сетивен орган виждаме:/1т./ а) очи; б) уши; в) кожа. 9. Кои са верните изречения:/3т./ а) Слънцето ни дава светлина и топлина. б) На Коледа боядисваме яйца. в) В България има 4 годишни времена. г) Растенията могат без светлина и топлина. д) Годината има 13 месеца. е) През зимата е студено и вали сняг. Оценка Слаб Среден Добър Мн. добър Отличен Брой точки 0-9 10-12 13-15 16-18 19-21

×