Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Takım sunum son
Takım sunum son
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 20 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Anuncio
Anuncio

Ekip Çalışması

 1. 1. Ekip Çalışması
 2. 2. Göç eden yaban kazlarının havada süzülürken "V" şeklinde bir formasyonla uçtuklarını görmüşsünüzdür... Bilim adamları kazların neden bu şekilde uçtuklarını araştırmışlar araştırma sonucunda şu verilere ulaşmışlar;
 3. 3. 1-) "V" şeklinde uçulduğunda, uçan her kuş kanat çırptığında, arkasındaki kuş için onu kaldıran bir hava akımı yaratıyormuş. Böylece "V" şeklinde bir formasyonda uçan kaz grubu, birbirlerinin kanat çırpışlar sonucu ortaya çıkan hava akımını kullanarak uçuş menzillerini % 70 oranında uzatıyorlarmış. Yani tek başına gidebilecekleri maksimum yolu grup halinde neredeyse ikiye katlıyorlarmış. Kıssadan Hisse: Belli bir hedefi olan ve buna ulaşmak için bir araya gelen insanlar, hedeflerine daha kolay ve çabuk erişirler.
 4. 4. 2-) Bir kaz, "V" grubundan çıktığı anda uçmakta güçlük çekiyor. Çünkü diğer kuşların yarattığı hava akımının dışında kalmış oluyor. Bunun sonucunda, genellikle gruba geri dönüyor ve yoluna grupla devam ediyor. Kıssadan Hisse: Eğer kafamız bir kaz kadar çalışıyorsa, bizimle aynı yöne gidenlerle bilgi alışverişini ve işbirliğini sürekli kılarız.
 5. 5. 3-) "V" grubunun başında giden kaz hiç bir hava akımından yararlanamıyor.Bu yüzden diğerlerine oranla daha çabuk yoruluyor. Bu durumda en arkaya geçiyor ve bu defa hemen arkasındaki kaz lider konumuna geçiyor. Bu değişim sürekli yapılıyor; böylece her kaz grubun her noktasında yer almış oluyor. Kıssadan Hisse: Yaptığınız her işi, yeri ve zamanı geldiğinde başkasına bırakmak gerekiyor.
 6. 6. 4-) Uçus hızı yavaşladığında gerideki kuşlar, daha hızlı gitmek üzere öndekileri bağırarak uyarıyorlar. Kıssadan Hisse: İlerlemek ve yol almak için bazen başkalarının uyarılarına gereksinim duyarız. Bundan alınmamalıyız; tam aksine, böyle uyarıları sevinç ve takdirle karşılamalıyız.
 7. 7. 5-) Gruptaki bir kuş hastalanırsa ya da bir avcı tarafından vurulup uçamayacak duruma gelirse; düşen kuşa yardım etmek üzere gruptan iki kaz ayrılıyor ve korumak üzere hasta/yaralı kazın yanına gidiyor. Tekrar uçabilene (ya da eğer ölürse, ölümüne kadar) onunla beraber yaralı kuşu asla terk etmiyorlar. Daha sonra kendilerine başka bir kaz grubu buluyorlar. Hiçbir kaz grubu, kendilerine bu şekilde katılmak isteyen kazları reddetmiyor. Kıssadan Hisse: Adam olmak sadece insanlara özgü değil....
 8. 8. EKİPEKİP ÇALIŞMASIÇALIŞMASI Ekip ruhu, strese karşı direnç, kendi çıkarını düşünmeme, organizasyon, iletişim, güven, motivasyon, bilgelik, geniş vizyon ve alçak gönüllülüktür...
 9. 9. EKİP ÇALIŞMASIEKİP ÇALIŞMASI Etkili Ekip Çalışması İçin Önemli Elementler - Liderlik - İletişim - Verimli Ekip Toplantısı - Problem Çözme - Çatışma Yönetimi
 10. 10.  Ekip; belirli bir ortakEkip; belirli bir ortak yararı sağlamak üzereyararı sağlamak üzere veya ortak bir amacıveya ortak bir amacı başarmak için iki veyabaşarmak için iki veya daha fazla kişidendaha fazla kişiden oluşan gruptur.oluşan gruptur.  Ekip; etkinliğe katılanEkip; etkinliğe katılan ve geri planda bulunupve geri planda bulunup onlara destek verenonlara destek veren bütün kişileri içerir.bütün kişileri içerir.
 11. 11. EKİP ÇALIŞMASIEKİP ÇALIŞMASI ÇAĞDAŞ YÖNETİM ANLAYIŞLARI “EKİP ÇALIŞMASINI”ÇAĞDAŞ YÖNETİM ANLAYIŞLARI “EKİP ÇALIŞMASINI” ZORUNLU HALE GETİRMEKTEDİR.ZORUNLU HALE GETİRMEKTEDİR. GÜÇLERİN, ÇABALARIN, YETENEKLERİN UYUM İÇERİSİNDEGÜÇLERİN, ÇABALARIN, YETENEKLERİN UYUM İÇERİSİNDE BİRLEŞTİRİLMESİ İÇİN EKİP ÇALIŞMASI GEREKİR.BİRLEŞTİRİLMESİ İÇİN EKİP ÇALIŞMASI GEREKİR. BERABER YÖNETİM ANLAYIŞI OLAN ÇAĞDAŞ İŞLETMELERDEBERABER YÖNETİM ANLAYIŞI OLAN ÇAĞDAŞ İŞLETMELERDE EKİP ÇALIŞMASI DAHA KOLAYDIR.EKİP ÇALIŞMASI DAHA KOLAYDIR. EKİP ÇALIŞMASINDA BAŞARILAR BİRLİKTE KUTLANIR,EKİP ÇALIŞMASINDA BAŞARILAR BİRLİKTE KUTLANIR, BAŞARISIZLIKTAN BİRLİKTE DERS ÇIKARTILIR.BAŞARISIZLIKTAN BİRLİKTE DERS ÇIKARTILIR.
 12. 12. NİÇİN EKİP OLUŞTURMALIYIZ?NİÇİN EKİP OLUŞTURMALIYIZ? KURUM ÇALIŞANLARI, KURUMUN AMAÇLARINI VE ONLARA NASILKURUM ÇALIŞANLARI, KURUMUN AMAÇLARINI VE ONLARA NASIL ULAŞILACAĞINI BİLMELİDİRULAŞILACAĞINI BİLMELİDİR ALINAN KARARLARA KATILMIŞLARSA UYGULAMADA DAHA ÇOKALINAN KARARLARA KATILMIŞLARSA UYGULAMADA DAHA ÇOK KATKI SAĞLARLAR.KATKI SAĞLARLAR. EKİBİN BİR PARÇASI OLMAK ONLARI RAHATLATIR.EKİBİN BİR PARÇASI OLMAK ONLARI RAHATLATIR. EKİBE KATILMAK, ÜYELERE BENLİK SAYGISI, KABUL VE KENDİNİEKİBE KATILMAK, ÜYELERE BENLİK SAYGISI, KABUL VE KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME ŞANSI VERİR.GERÇEKLEŞTİRME ŞANSI VERİR. YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLAR ARASINDAKİ STATÜ FARKLILIĞININYÖNETİCİ VE ÇALIŞANLAR ARASINDAKİ STATÜ FARKLILIĞININ ORTADAN KALKMASINA YARDIM EDER.ORTADAN KALKMASINA YARDIM EDER.
 13. 13. EKİP OLUŞTURMAEKİP OLUŞTURMA 1-OLUŞMA 2- BOĞUŞMA 3- BULUŞMA 4- ULAŞMA
 14. 14. EKİPEKİP Ekip Performansının Yaratılmasıyla İlgili Genel Yaklaşımla - Ekip üyelerinin kişiliklerine göre değil, yetenek ve potansiyel yeteneklerine göre seçilmesi, - İlk toplantı ve davranışlara belirli bir dikkatin gösterilmesi, - Açık davranış kuralları oluşturma, - Yakın zamanda gerçekleşebilecek performans odaklı görev ve amaçların yaratılması, - Grubun yeni gerçekler ve bilgilerle kendilerini yenilemeleri, - Ekibin birlikte zaman harcaması, - Pozitif geri beslemede bulunulması.
 15. 15. ETKİN BİR EKİP ÇALIŞMASI İÇİN NEETKİN BİR EKİP ÇALIŞMASI İÇİN NE YAPMALIYIZ?YAPMALIYIZ? EKİPLERİN GÖREVLERİ AÇIK BİR ŞEKİLDE BELİRLENMELİDİR.EKİPLERİN GÖREVLERİ AÇIK BİR ŞEKİLDE BELİRLENMELİDİR. VERİLEN GÖREV KİŞİ TARAFINDAN KABUL EDİLMELİDİR.VERİLEN GÖREV KİŞİ TARAFINDAN KABUL EDİLMELİDİR. EKİP ÜYELERİ BİRBİRİNİ DİNLEMELİ VE DÜŞÜNCELERİNEEKİP ÜYELERİ BİRBİRİNİ DİNLEMELİ VE DÜŞÜNCELERİNE SAYGI GÖSTERMELİDİR.SAYGI GÖSTERMELİDİR. YAPILACAK ELEŞTİRİLER YIKICI DEĞİL YAPICI OLMALIDIR.YAPILACAK ELEŞTİRİLER YIKICI DEĞİL YAPICI OLMALIDIR. HERKESİN YETENEĞİNDEN AZAMİ ÖLÇÜDEHERKESİN YETENEĞİNDEN AZAMİ ÖLÇÜDE FAYDALANILMALIDIR.FAYDALANILMALIDIR. ÇALIŞANLARIN KENDİSİNİN DIŞLANDIĞINI HİSSETMEMESİÇALIŞANLARIN KENDİSİNİN DIŞLANDIĞINI HİSSETMEMESİ SAĞLANMALIDIR.SAĞLANMALIDIR.
 16. 16. BÜTÜN ÇALIŞANLAR BİRBİRLERİNİN DUYGULARINIBÜTÜN ÇALIŞANLAR BİRBİRLERİNİN DUYGULARINI ANLAMAYA ÇALIŞMALIDIRLAR.ANLAMAYA ÇALIŞMALIDIRLAR. EKİPLER KENDİ YAPTIKLARI İŞ VE İŞLEMLERİEKİPLER KENDİ YAPTIKLARI İŞ VE İŞLEMLERİ KENDİLERİ GÖZDEN GEÇİRMELİDİRLER.KENDİLERİ GÖZDEN GEÇİRMELİDİRLER. EKİPLER BİR GELİŞME PLANI OLUŞTURMALI VE BUEKİPLER BİR GELİŞME PLANI OLUŞTURMALI VE BU PLAN İZLENMELİDİR.PLAN İZLENMELİDİR.  DİĞER EKİP VE ÜNİTELER İLE İŞBİRLİĞİ İÇİNDEDİĞER EKİP VE ÜNİTELER İLE İŞBİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞMALIDIRLAR.ÇALIŞMALIDIRLAR. ETKİN BİR EKİP ÇALIŞMASI İÇİN NEETKİN BİR EKİP ÇALIŞMASI İÇİN NE YAPMALIYIZ?YAPMALIYIZ?
 17. 17. ETKİN BİR EKİP ÇALIŞMASI İÇİN NEETKİN BİR EKİP ÇALIŞMASI İÇİN NE YAPMALIYIZ?YAPMALIYIZ? EKİP İÇİNDE SAĞLIKLI BİREKİP İÇİNDE SAĞLIKLI BİR İLETİŞİMİN VAR OLMASIİLETİŞİMİN VAR OLMASI İÇİN EKİP ÜYELERİNİNİÇİN EKİP ÜYELERİNİN BİRBİRLERİNE SAYGI VEBİRBİRLERİNE SAYGI VE GÜVEN DUYMASI GEREKİR.GÜVEN DUYMASI GEREKİR. İYİ BİR EKİP OLMANIN ENİYİ BİR EKİP OLMANIN EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ EKİPÖNEMLİ ÖZELLİĞİ EKİP ÜYELERİ ARASINDAÜYELERİ ARASINDA BAĞLILIĞI GELİŞTİRMEKTİR.BAĞLILIĞI GELİŞTİRMEKTİR. YÜKSEK PERFORMANSYÜKSEK PERFORMANS FARKLILIKLARI KABULFARKLILIKLARI KABUL EDEREK BUNLARDANEDEREK BUNLARDAN YARARLANMA SONUCUYARARLANMA SONUCU ELDE EDİLİR.ELDE EDİLİR.
 18. 18. İLETİŞİM VE ÇATIŞMA YÖNTEMİİLETİŞİM VE ÇATIŞMA YÖNTEMİ İLE İLGİLİ TEMEL PRENSİPLERİLE İLGİLİ TEMEL PRENSİPLER  EKİP OLUŞTURMAK,EKİP OLUŞTURMAK,  KURUM VATANDAŞLIĞINI AŞILAMAK,KURUM VATANDAŞLIĞINI AŞILAMAK,  ORTAK HEDEFE YÖNLENDİRMEK,ORTAK HEDEFE YÖNLENDİRMEK,  PROBLEM BELİRLEME, ÖNLEME VE ÇÖZMEYİ ÖĞRETMEK,PROBLEM BELİRLEME, ÖNLEME VE ÇÖZMEYİ ÖĞRETMEK,  ESKİ KÖYÜ YENİ ADETLERE ALIŞTIRMAK,ESKİ KÖYÜ YENİ ADETLERE ALIŞTIRMAK,  ALIŞKANLIKLARI YOK ETMEK,ALIŞKANLIKLARI YOK ETMEK,  ÇATIŞMA YÖNTEMİNDEN ÖNCE İLETİŞİM YÖNTEMİNİ GELİŞTİRMEK,ÇATIŞMA YÖNTEMİNDEN ÖNCE İLETİŞİM YÖNTEMİNİ GELİŞTİRMEK,  OLUMSUZ BAKIŞ AÇISI DEĞİŞMEYENLERİ UZAKLAŞTIRMAKOLUMSUZ BAKIŞ AÇISI DEĞİŞMEYENLERİ UZAKLAŞTIRMAK,,
 19. 19. İLETİŞİM VE ÇATIŞMA YÖNTEMİİLETİŞİM VE ÇATIŞMA YÖNTEMİ İLE İLGİLİ TEMEL PRENSİPLERİLE İLGİLİ TEMEL PRENSİPLER İNSANLARIN ODAKLANDIKLARI NOKTAYI İYİ BELİRLEMEK,İNSANLARIN ODAKLANDIKLARI NOKTAYI İYİ BELİRLEMEK, KURUMDA İŞSİZ KİŞİ OLMAMASINA DİKKAT ETMEK,KURUMDA İŞSİZ KİŞİ OLMAMASINA DİKKAT ETMEK, DEDİKODUYU YOK ETMEK,DEDİKODUYU YOK ETMEK, ÇATIŞMAYI AÇIĞA ÇIKARMAK, GİZLİ ÇATIŞMAYA MÜSAADEÇATIŞMAYI AÇIĞA ÇIKARMAK, GİZLİ ÇATIŞMAYA MÜSAADE ETMEMEK,ETMEMEK, SOSYAL AKTİVİTELERİ CANLANDIRMAK,SOSYAL AKTİVİTELERİ CANLANDIRMAK, GÜÇLÜ BİR ÖRGÜT İLETİŞİMİ OLUŞTURMAK,GÜÇLÜ BİR ÖRGÜT İLETİŞİMİ OLUŞTURMAK, ÇÖZÜMÜ DAHA ÇOK EKİBE BIRAKMAK,ÇÖZÜMÜ DAHA ÇOK EKİBE BIRAKMAK,
 20. 20. TEŞEKKÜRLERTEŞEKKÜRLER Yükleyen: Mertcan Çakır www.mertcancakir.com info@mertcancakir.com

Notas del editor

 • ASIM ULUSOY

×