Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

İtibar Kavramı ve Kapsamı

 • Inicia sesión para ver los comentarios

İtibar Kavramı ve Kapsamı

 1. 1. ‘’İTİBAR’’ KAVRAMI VE KAPSAMI İtibar Nedir?  İtibar, bir kişiye veya nesneye dışarıdan yani toplum tarafından gösterilen saygı, hürmet anlamında kullanılmaktadır.  İtibar kamuoyunun bir algılamasıdır.  İtibar, finansal yatırımları ve örgütsel gelişimi hızlandıran bir değerdir.  İtibar, kurumsal değerlerle toplumun değerleri arasında etkileşimin sonucunda ortaya çıkan bir varlıktır.  İtibar, sıkıntılı dönemlerde paydaşlarla örgüt arasında tampon görevi gören, örgütün görünmeyen en önemli değeridir.
 2. 2. İTIBARIN ETKI ALANI
 3. 3. İTIBARIN YARARLARI  Rakiplerin engelleme faaliyetlerine karşı bariyer görevi görür ve rekabet avantajı sağlar.  En yetenekli elemanları çeker, örgütsel süreçteki eksikliklerin giderilmesine yardımcı olur.  En iyi tedarikçileri ve iş ortaklarını çeker.  Yatırımcılardan ve zengin ekonomik kaynaklardan faydalanma şansını arttırır.  Yeni pazarların kapılarını açar.  Örgütün ürün ve hizmetleri için bir değer yaratır.  Kriz zamanlarında örgütü korur.
 4. 4. İTIBARIN KAYNAKLARI • Bilgi ve Yetenekler: Bir kurumun çalışanları bilgi ve yetenek yönünden ne kadar yeterli olursa, kurumun şu andaki ve gelecekteki başarısı o derece olumlu etkilenecektir. • Duygusal Bağlantılar: Müşterilerle kurumun ürün ve hizmetleri arasında duygusal bir bağ oluşmalıdır. • Liderlik, Vizyon ve İstek: Paydaşlar, organizasyonu algılamalarına göre bir değerlendirmeye tabi tutarlar. • Kalite: Ürün ve hizmetlerin kalitesi müşterilerin beklentilerine cevap vermelidir. • Finansal Güvenilirlik: Kurumun performansının değerlendirilmesi sonucu tespit edilmektedir. • Sosyal Güvenilirlik: Sosyal güvenilirlik, kurumun toplum içindeki pozisyonu ile ilgilidir.
 5. 5. İTIBARIN BILEŞENLERI Algılama: Örgütün paydaşlar tarafından nasıl algılandığı ve örgütün düşüncelerinin, yapmak istediklerinin dışarıdan görünüşüyle ilgilidir. Gerçeklik: Örgütün politikaları, uygulamaları, yöntemleri, sistemleri ve performansıyla ilgili gerçek durumu.
 6. 6. KIMLIK Örgütlerin üç çeşit kimliğinden bahsedilmektedir; • Örgütün Ne Olduğu (Mevcut Hali) • Örgütün Ne Olmak İstediği (İdeal) • Başkalarının Örgütü Nasıl Gördüğü (Dış Görünüş)
 7. 7. IMAJ İtibar, Kimlik ve İmaj Arasındaki İlişki
 8. 8. KURUMSAL ITIBAR NEDIR? • Kurumsal itibar, örgütün görünen yüzüyle ilgili paydaşların toplam izlenimlerini ifade eder. • Kurumsal itibar, bir örgütün iş paydaşlarının gözünde sahip olduğu, onların düşüncelerinde, sözcüklerinde ve aksiyonlarında ifadesini bulan bir değerdir. • Kurumsal itibar, sosyal paydaşların, medyanın ve halkın organizasyonla ilgili toplam algılamalarını ifade eder.
 9. 9. GÜÇLÜ KURUMSAL ITIBARA SAHIP BIR ÖRGÜT; • Yatırımcıların kendisine yönelimini arttırır, • Yatırımcıların başka kurumlara kaçış oranını düşürür, • Daha zayıf itibara sahip örgütlere göre kriz ortamından daha az etkilenir, • Sektör ortalamasının üzerinde kar elde edebilir, • Normal dönemlerde hisse senedi piyasasında daha zayıf itibara sahip örgütlere göre daha yüksek performans gösterir, • Çalışan sadakatini ve verimliliği arttırır, • Satışlar, müşteri sadakat ve tavsiye edilirliği yukarıya doğru ivme kazandırır, • Projeleri ve programları için hükümet desteğini arttırır.
 10. 10. KURUMSAL ITIBARIN BOYUTLARI • Duygusal cazibe, saygınlık, takdir edilme ve güven, • Ürün ve hizmet kalitesi, • Ekonomik performans ve uzun vadeli yatırımların değeri, • Genel itibar ve yönetim kalitesi, • Çalışma ortamı ve finansal istikrar, • Sosyal sorumluluk ve yenilikçilik, • Etik ve kurumsal değerleri kullanmadaki bilgelik.
 11. 11. DUYGUSAL CAZIBE • Kurum hakkında iyi duygulara sahip olma, • Kurumu takdir etme ve saygı duyma, • Kuruma güvenme
 12. 12. İTIBARINA ÖNEM VEREN ÖRGÜTLER • Ürün ve hizmetlerinin arkasında durur, • Yenilikçi ürün ve hizmetleri geliştirir, • Yüksek kalitede ürün ve hizmet sunar, • Ödenen paraya değen ürün ve hizmetler sunar.
 13. 13. FINANSAL PERFORMANS Finansal performansı iyi olan bir kurum; • Güçlü karlılık boyutlarına sahiptir, • Riski düşük yatırımlar yapar, • Gelecekte büyüme ile ilgili güçlü tahminler yapar, • Rakiplerinden daha üstün performans gösterir.
 14. 14. LIDERLIK Etkili liderlik vasıflarına sahip olan yöneticiler; • Net bir vizyona sahiptirler, • Pazar fırsatlarının avantajlarını fark eder ve iyi değerlendirirler.
 15. 15. TEŞEKKÜRLER Merve ŞAHİN

×