Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Urukagina

785 visualizaciones

Publicado el

REFORMELE LUI URUKAGINA

Publicado en: Meditación
  • Inicia sesión para ver los comentarios

  • Sé el primero en recomendar esto

Urukagina

  1. 1. 1 REFORMELE LUI URUKAGINA Unul dintre proiectele noastre vizează traducerea şi prezentarea comparativă colecţiilor de legi din Orientul Apropiat antic, punctul focal al lucrării fiind tratarea Legii dată poporului israelit prin Moise. Lucrarea respectivă va fi utilă teologilor iudeo-creştini, istoricilor, arheologilor, antropologilor şi juriştilor. În cele ce urmează, ca o pregustare despre care nădăjduim să stârnească foamea culturală şi spirituală, redăm cea mai veche colecţie de legi descoperite în Mesopotamia, cu câteva adnotări. Legile despre care scriem sunt reformele făcute de un rege sumerian: Urukagina. Înainte de a nota despre reformele făcute de Urukagina – al cărui nume se pare că trebuie citit Uruinimgina – să aruncăm o privire asupra istoriei sociale şi politice a Mesopotamiei. În Mesopotamia au existat mai multe tipuri de guvernare: iniţial existase sfatul bătrânilor diferitelor triburi. Graţie sedentarizării şi întemeierii de aşezări, graţie schimbărilor comunitare şi sociale, unele aşezări au evoluat în oraşe unde, pe lângă sfatul bătrânilor, s-a înfiripat şi sfatul tinerilor războinici. Toţi aceştia formau aristocraţia şi deciziile lor erau influenţate de tagmele preoţeşti. În timp s-a ajuns la măsura prin care dintre aceştia era ales un om căruia îi era încredinţată funcţia de ensi, de cârmuitor ales şi învestit în funcţie. Din când în când, în urma unor manevre politice, se ridicau unii bărbaţi care preluau puterea în mod tiranic şi care se denumeau lugal, „om mare”. În ceea ce priveşte starea populaţiei, aceasta era deplorabilă, şi la aceasta se ajunsese din cauză că, încă din vremuri imemoriale, potentaţii vremii, cei puţini, dar lacomi şi puternici, îi jupuiau de bunuri şi averi pe cei mulţi, dar slabi. Plugarii, crescătorii de vite, pescarii, luntraşii, negustorii, meşteşugarii, cei care formau viaţa economică mixtă, parţial socialistă şi dirijată şi parţial capitalistă şi nedirijată1 , erau jefuiţi cu ajutorul perceptorilor de tot soiul. Pe acest fond, în cetatea Lagaş, în timpul dinastiei lui Lugalanda din dinastia lui Ur- Nanşe, se ridică Uruinimgina. El invocă în mod pios un legământ făcut cu Ningirsu, zeul tutelar al cetăţii, uzurpă puterea şi devine ensi, cârmuitor numit; totuşi, în al doilea an al cârmuirii se auto-denumeşte lugal, rege2 . Pe la 2.350 î.e.n., a iniţiat o serie de reforme care-l fac să fie denumit primul reformator social din istorie, reforme inscripţionate pe trei conuri şi o placă ovală de argilă care au fost descoperite în cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea de arheologul francez Ernest de Sarzec. Aceste reforme prezintă o acţiune dublă: pe de o parte, cârmuitorul Urukagina/ Uruinimgina a dorit să uşureze povara birocraţiei impusă asupra populaţiei; de asemenea, în timpul acestui proces, el a încercat să nu-şi înstrăineze preoţii3 . După cum vom vedea, lugal Uruinimgina s-a ridicat hotărât împotriva corupţiei funcţionarilor, a lăcomiei celor puternici şi a exploatării celor sărmani: celor umili, văduvelor şi orfanilor li se garantează prin lege dreptul de a vinde de bunăvoie şi nesiliţi de nimeni roadele, 1 Samuel Noah Kramer, Istoria începe la Sumer, Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1962, trad. C. Sabin, cu o „Introducere” de acad. Emil Condurachi, p. 106. 2 http://sumerianshakespeare.com/70701/77001.html 3 John H. Walton, Ancient Israelite Literature în its Cultural Context – A Survey of Paralles Between Biblical and Ancient Near Eastern Texts, Zondervan Publishing House, Grand Rapids, Michigan, USA, 1990, second printing, pp. 69-70.
  2. 2. 2 animalele, casele pe preţuri negociate corect, plătibile în argint sau în cantitatea echivalentă de orz. Aceştia erau cei în favoarea cărora făcuse Uruinimgina legământ cu Ningirsu4 . Cercetătorul sovietic Igor M. Diakonov, citat de John H. Walton, a rezumat reformele după cum urmează: 1. Desfiinţarea anumitor taxe plătite anterior de înalta preoţie; introducerea de raţii noi şi plăţi efectuate anumitor preoţi care nu aparţineau vreunui templu; o uşoară reducere de plăţi efectuate preoţilor pentru unele rituri (de exemplu, riturile funerare); 2. desfiinţarea unor taxe şi impuneri excesive, majoritatea lor fiind impuse membrilor înstăriţi ai personalului templelor; concesiuni făcute deţinătorilor de loturi de pământ ale templelor cu privire la dreptul de a-şi vinde casele şi averile mobiliare, precum şi o garantare a dreptului acordat lor la posesiuni inviolabile şi nelimitate şi la folosinţa apei pe loturile lor etc; 3. declaraţia că domeniile templelor sunt „proprietate divină”, astfel încât ele sunt excluse din proprietatea cârmuitorului; scoaterea raţiilor de orz date preoţilor de sub controlul administraţiei cârmuitorului; 4. desfiinţarea taxelor tribunalelor şi a diferitelor extorcări făcute înainte în folosul cârmuitorului şi a administraţiei sale5 . Să vedem acum reformele sale, prezentate în contrast temporal şi social: avem, pe de o parte, practicile zilelor de odinioară şi, pe de cealaltă parte, statornicirea libertăţii în Lagaş. Notele de subsol sunt preluate de pe site-ul http://sumerianshakespeare.com, iar cele care ne aparţin au fost inserate prin Nota noastră (N. ns.) 4 Samuel Noah Kramer, op. cit., p. 109. Ulterior unei bătălii cu Lugalzagessi, cel care avea să devină primul împărat mesopotamian, Uruinimigna avea să se refugieze în Girsu, o cetate mai mică din vecinătate. 5 John H. Walton, Ancient Israelite Literature în its Cultural Context – A Survey of Paralles Between Biblical and Ancient Near Eastern Texts, Zondervan Publishing House, Grand Rapids, Michigan, USA, 1990, second printing, pp. 69-70.
  3. 3. 3 BOII ZEILOR LOTURILE DE USTUROI ALE CÂRMUITORULUI ARAU6 Pentru Ningirsu, viteazul zeului Enlil, Urukagina, regele Lagaşului, Palatul Tiraş a construit Şi templul Antasura a construit. Templul zeiţei Bau l-a construit pentru ea Cămara (?) casei ei pentru proviziile regulate Şi un staul pentru jumulirea oilor7 din Cetatea Sfântă A construit pentru ea. Pentru Nanşe, canalul care duce la Nigin, Iubitul ei canal a săpat, Şi vărsarea lui în mijlocul mării El a extins-o. Zidul lui Girsu l-a construit pentru el (Ningirsu). Din vremuri îndepărtate, De când a odrăslit sămânţa (vieţii mai întâi), În zilele acelea Luntrile erau înhăţate de căpetenia luntraşilor, Măgarii erau înhăţaţi de căpetenia văcarilor, Oile erau înhăţate de căpetenia păstorilor, Cherhanalele erau înhăţate de inspectorul pescăriilor8 . Preoţii purificatori dările excesive în grâne Măsurau în localitatea Ambar. Păstorii oilor de lână În locul unei oi pure (?) puneau argint9 . Priveghetorul, mai-marele cantorilor bocitori, Ispravnicul, berarul şi toţi meşteşugarii Puneau argint în loc de mieluşel fraged. Boii zeilor Loturile de usturoi ale cârmuitorului arau Şi în cele mai bune ogoare ale zeilor Erau loturile de usturoi şi castraveţi 6 Textul reformelor a fost preluat de pe http://sumerianshakespeare.com/70701/79201.html 7 Foarfecele au fost inventate mai târziu, lâna oilor se colecta literalmente prin jumulire. N. ns. 8 Funcţionarii puteau pune mâna pe proprietatea privată. 9 În loc să jertfească o oaie pură, fără cusur şi, deci, scumpă, păstorii îi mituiau pe administratorilor templelor.
  4. 4. 4 Ale cârmuitorului10 . Atelajul de măgari şi boii fără metehne Erau cei care pentru ispravnicii templului Erau înjugaţi Şi orzul ispravnicilor templului Era împărţit echipelor cârmuitorului11 . Un veşmânt de ureche de mangustă, un veşmânt care (...) O haină exterioară, din in drapat (?) Fuior pur (?), fuior legat cu şnur, Un coif de bronz, un cap de săgeată de bronz, Pielea care luceşte ca bronzul, Aripi (fulgi?) ai unui cocoş galben, chimen, ... O capră cu o claie de păr, Înaintaşilor ispravnicilor templului (Ca plată) pentru taxa il era dată (palatului)12 . Ispravnicul tăia copaci din livada celor sărmani Şi îi lega laolaltă cu legături de trestie13 . Pentru un mort dus la groapă Trebuiau date şapte urcioare şi 420 de pâini. Doi barig14 de orz hazi, o haină de lână, O capră conducătoare şi un pat lua cioclul Şi un barig de orz duceau cu sine oamenii (...). Când omul era dus în trestiile lui Enki (pentru înmormântare), Berea lui consta în şapte urcioare şi pâinea lui consta în 420 de pâini. Doi barig de orz, o haină de lână, un pat şi un scaun Lua cioclul Şi un barig de orz duceau cu sine oamenii (...). Podarii bacului erau cei care primeau Şi perechea de luntraşi erau cei care Primeau plata bacului pentru poarta principală (spre Tărâmul Subpământean15 ). Casa cârmuitorului şi ogoarele cârmuitorului, Casa haremului şi ogoarele haremului 10 Cârmuitorul lua pentru sine cele mai bune loturi ale ţării şi folosea boii templului pentru a-şi ara ogoarele. 11 Administratorii templului foloseau şi ei boii templului pentru a-şi ara pământurile şi dădeau cârmuitorului o parte din grâne pentru a se face că nu vede corupţia. 12 Dările erau strânse de perceptorii templului şi apoi predate cârmuitorului. 13 Pomii fructiferi ai săracilor erau tăiaţi ca lemn de foc. 14 Un barig avea 36 de litri. 15 Această descotorosire de mort între ţinutul acvatic şi trestiile zeului Enki va fi ulterior valorizată în miturile greco- latine, unde luntraşul Charon traversează sufletele defuncţilor peste râul Styx. N. ns.
  5. 5. 5 Şi casa copiilor regali şi ogoarele copiilor Erau toate alăturate16 . De la hotarul lui Ningirsu şi până la apele mării Cei care slujeau ca funcţionari ai curţii erau prezenţi pretutindeni. Când un slujbaş regal îşi făcea o fântână pe partea îngustă a ogorului său, Erau desemnaţi la aceasta muncitori orbi17 Şi, de asemenea, pentru canalele de irigaţii amplasate pe ogor, Erau desemnaţi muncitori orbi. Aşa erau obiceiurile18 . Când Ningirsu, viteazul zeului Enlil, Lui Urukagina i-a dat regalitatea Şi din miriadele de oameni l-a apucat de mână, El a restaurat sorţii vremurile de odinioară Şi poruncile pe care stăpânul său, Ningirsu, le dăduse celui pe care-l înşfăcase. De la luntri, el a înlăturat căpetenia luntraşilor; De la măgari şi oi, el a înlăturat căpetenia păstorilor; De la cherhanale, el a înlăturat inspectorul locurilor de pescuit; De la (controlul asupra) dărilor de grâne ale preoţilor purificatori El a înlăturat supraveghetorul grânarului. Pe slujbaşii răspunzători pentru înlocuirea oilor pure (?) şi a mieilor fragezi El i-a înlăturat. Cât priveşte dările pe care ispravnicii templului Palatului le predaseră, pe slujbaşii răspunzători pentru ele I-a înlăturat. Peste casa cârmuitorului şi ogoarele cârmuitorului Pe zeul Ningirsu ca stăpân al lor l-a desemnat. Peste harem şi peste ogoarele haremului Pe zeiţa Bau ca stăpână a lor a desemnat-o. Peste casele copiilor şi peste ogoarele copiilor Zeul Şulşagana era stăpânul lor19 . De la hotarul lui Ningirsu şi până la apele mării Nici un corupt nu slujea ca funcţionar al curţii. Pentru un mort dus la groapă Când omul era dus în trestiile lui Enki (pentru înmormântare), 16 Acestea constituiau un domeniu mai mare al cârmuitorului. În general, pământul era împărţit numai bărbaţilor adulţi, capi de familie, nu şi femeilor şi copiilor. Aceasta face o referire directă la Lugalanda, predecesorul lui Urukagina, care îşi însuşea pământ în numele soţiei şi a copiilor săi. 17 Muncitorii nu sufereau de cecitate, ci se făceau că nu văd abuzurile comise împotriva celor sărmani. N. ns. 18 Discursul se schimbă, din timpurile imemoriale, illo tempore, se revine la timpurile actuale. N. ns. 19 Altfel spus, Urukagina a confiscat proprietatea fostului cârmuitor şi a pus-o în jurisdicţia personalului templelor.
  6. 6. 6 Berea lui consta în trei urcioare şi pâinea lui consta în 80 de pâini. Un pat şi o capră conducătoare Lua cioclul Şi trei baniţe20 de orz duceau cu sine oamenii (...). Când omul era dus la trestiile lui Enki, Berea sa va fi patru urcioare şi pâinea sa 420 de pâini. Un barig de orz va lua cioclul Şi trei baniţe de orz duceau cu sine oamenii (...). Cununa femeii (?) şi 1 sila21 de arome princiare Va lua preoteasa ereş-dingir. 420 de pâini sunt pâinea datorată, 40 de pâini fierbinţi sunt de mâncare Şi 10 pâini fierbinţi sunt pâinea pentru masă. 5 pâini sunt pentru cei ce strâng dările Două vase de lut şi un vas sadug de bere din Girsu. 490 de pâini, două vase de lut şi un vas sadug de bere Sunt pentru preoţii bocitori din Lagaş. 406 pâini, un vas de lut şi un vas sadug de bere Sunt pentru (ceilalţi) bocitori. 250 de pâini şi un vas de lut de bere Sunt pentru bocitoarele bătrâne. 180 de pâini şi un vas de lut de bere Sunt pentru bătrânii din Nigin. Orbul care stă în (...) Pâinea pentru hrana lui este o pâine Iar 5 pâini pentru miezul nopţii, O pâine este hrana lui pentru miezul zilei, Şi 6 pâini sunt pâinea lui seara. 60 de pâini, un vas de lut de bere şi trei baniţe de orz Sunt pentru cel care slujeşte ca preot sagbur. El a revocat taxa de bac a perechii de luntraşi pentru poarta principală; El a revocat pâinea meşteşugarilor pentru ritualul mâinii ridicate. (...) ispravnicul livezii celui sărman nu a fost îndepărtat. 20 Un barig de 36 de litri avea şase baniţe, deci trei baniţe erau 18 litri. N. ns. 21 O sila era 1 litru. N. ns.
  7. 7. 7 Când unui slujbaş regal i se naşte un măgăruş frumos22 Şi mai-marele lui îi spune: „Vreau să-l cumpăr!” Fie îi va îngădui să-l cumpere Şi îi va spune „Plăteşte-mi argintul care mi se cuvine!”, Fie nu-i va îngădui să-l cumpere: Mai-marele lui nu trebuie să-l lovească cu mânie. Când lângă casa unui nobil Se află casa unui slujbaş regal Şi nobilul îi spune „Vreau s-o cumpăr de la tine!”, Fie îi îngăduie s-o cumpere Şi îi va spune „Plăteşte-mi argintul care mi se cuvine!”, Fie îi va spune „Casa mea este un cazan, umple-o cu orz!”, Fie nu-i va îngădui s-o cumpere: Nobilul nu trebuie să-l lovească cu mânie pe slujbaşul regal. Toate aceste lucruri, el le-a poruncit. În ceea ce-i priveşte pe cetăţenii Lagaşului, Pe cel trăind în datorii, Pe cel ce folosise o măsură gur (falsă) Şi scăzuse (cantităţile de) orz Pe hoţ, pe cel care omorâse, A curăţat temniţa lor Şi a instituit înlăturarea (datoriilor)23 . Pentru ca orfanul şi văduva să nu fie subjugaţi voii celui puternic Cu zeul Ningirsu făcut-a Urukagina un legământ24 . În acel an, Micul canal pe care Girsu l-a obţinut, Pentru Ningirsu l-a săpat şi i-a redat vechiul său nume. Canalul Ningirsu are autoritate din Nippur: Urukagina l-a denumit pentru el Şi a extins pentru el canalul care duce la Nigin. 22 Celor umili, văduvelor şi orfanilor li se garantează prin lege dreptul de a vinde de bunăvoie şi nesiliţi roadele, animalele, casele pe preţuri negociate corect, plătibile în argint sau în cantitatea echivalentă de orz. Cei care nu vor să vândă sunt protejaţi prin lege împotriva răzbunării mai-marilor lor. N. ns. 23 Aparent, Urukagina a dat o amnistie generală. N. ns. 24 După 200 de ani, Gudea va da o hotărâre similară: „Pentru a furniza orfanului protecţie împotriva bogătaşului şi pentru a furniza văduvei protecţie împotriva puternicului.”
  8. 8. 8 BIBLIOGRAFIE: Kramer, Samuel Noah, Istoria începe la Sumer, Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1962, trad. C. Sabin, cu o „Introducere” de acad. Emil Condurachi. Walton, John H., Ancient Israelite Literature în its Cultural Context – A Survey of Paralles Between Biblical and Ancient Near Eastern Texts, Zondervan Publishing House, Grand Rapids, Michigan, USA, 1990, second printing. SITOGRAFIE: http://sumerianshakespeare.com/70701/79201.html, accesat în 9.03.2014.

×