Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Imperialismen –europas och européernas roll i världen

 • Sé el primero en comentar

Imperialismen –europas och européernas roll i världen

 1. 1. Imperialismen – Europas och Européernas roll i världen 1870-1914 Kolonialism är när ett rike erövrar och tar kontroll över ett annat land eller område för handel Imperialismen är erövringen från slutet av 1800-talet som strävade efter världsherravälde och politisk dominans
 2. 2. Industriella revolutionen i Europa gav förutsättningarna <ul><li>Befolkningsökningen i Europa 1750 (140 milj/19%) 1850 (266 milj/23%) 1900 (401 milj/25%) </li></ul><ul><li>Fabriker/industriell tillverkning massproducering, krävde massor av råvaror och marknader </li></ul><ul><li>Transportmöjligheter/kontakt järnvägar, telegrafer, ångfartyg </li></ul><ul><li>Vapnens utveckling detta möjliggjorde massproducerade vapen och transport av massor av soldater </li></ul>
 3. 3. Vad drev Européerna? <ul><li>Status bland de andra nationerna i Europa </li></ul><ul><li>Mer makt till en nation betydde mindre makt till en annan nation </li></ul>
 4. 4. Ekonomi –råvaror och marknader <ul><li>Européerna behövde råvaror till sina industrier, </li></ul><ul><ul><li>Naturrikedomar som guld, silver mm </li></ul></ul><ul><ul><li>Plantager av olika slag, bomull, sockerrör, te </li></ul></ul><ul><li>Européerna behövde även marknader för att sälja sina färdiga varor </li></ul>
 5. 5. - Ena de nybildade nationerna - Rasistiska motiv <ul><li>En gemensam fiende kunde ena de ganska nybildade nationerna i Europa </li></ul><ul><li>Vetenskapliga förklaringar där socialdarwinismen användes som motiv ”de mest lämpade överlever” det är bäst för människoarten </li></ul>
 6. 6. ” Den vite mannens börda” Civilisera dem <ul><li>Utanför Europa ansågs inte människorna ha någon riktig religion </li></ul><ul><li>De talade inget riktigt språk </li></ul><ul><li>Kanske inte kunde läsa eller skriva </li></ul><ul><li>Deras levnadsvanor med kläder mm var inte på lika ”hög nivå” som Europas </li></ul><ul><li>Därför var det Européernas plikt att ”civilisera” dem </li></ul>
 7. 7. Afrika erövras <ul><li>Innan 1885 fanns det europeiska handelsstationer längs med Afrikas kuster, men sedan gick det mycket fort och våldsamt till. </li></ul><ul><li>1884-85 träffades ledarna från Europa, USA och Osmanska riket för att göra upp regler för erövringen av Afrika så att det inte blev krig mellan länderna. Inga Afrikaner var inbjudna (Berlinkonferensen) </li></ul>
 8. 8. Hur erövringen av Afrika gick till <ul><li>Missionärer kom för att kristna och civilisera Afrikanerna </li></ul><ul><li>Upptäcktsresande kom för att upptäcka, bli rika, få makt, spänning mm </li></ul><ul><li>Europeiska ledare uppmuntrade detta för att få kolonier, råvaror och status </li></ul><ul><li>Våldsamt synen på afrikaner som lägre stående, oförståelse för deras kultur och synen på Européerna som överlägsna samt överlägsna vapen… </li></ul>
 9. 9. Livingstone och Stanley Känd missionär och upptäcktsresande journalist <ul><li>Livingstone ”försvann” i Afrika när han arbetade som missionär </li></ul><ul><li>Journalisten Stanley fick i uppdrag av en amerikansk tidning att hitta honom </li></ul><ul><li>Sökandet utvecklades till en följetong i tidningen där Stanley var hjälten som till slut hittade Livingstone </li></ul><ul><li>” Dr. Livingstone I presume” </li></ul><ul><li>Hela världen kunde följa äventyret och Stanley fick senare i uppdrag att erövra Kongo åt kung Leopold från Belgien </li></ul>
 10. 10. Kongofristaten <ul><li>Leopold försökte få en bild av att han ville arbeta för att minska slaveriet och hjälpa afrikaner, på Berlinkonferensen blev Kongo hans privata egendom </li></ul><ul><li>Gummi och elfenben var råvarorna som togs från Kongo </li></ul><ul><li>Befolkningen i Kongo halverades pga de grymma metoderna under slutet av 1800-talet… </li></ul><ul><li>Till slut nådde grymheterna världen och Belgien tog över kontrollen över Kongo </li></ul>
 11. 11. Alla ville ha en bit av Afrika och det blev konflikter mellan Europas länder <ul><li>Fashodaaffären när Frankrike och Storbritannien möttes 1898 </li></ul><ul><li>Slutade fredligt </li></ul>
 12. 12. Britternas imperium 1914 <ul><li>Britterna ”vann” de hade starkast industri, starkast flotta och erövrade systematiskt delar från 1600-talet och framåt </li></ul><ul><li>Indien ”Juvelen i kronan”, var först styrt av Ostindiska kompaniet, ett handelskompani, men efter Sepoy-upproret (1857) gick Storbritannien in och erövrade hela området </li></ul><ul><li>Råbomull till Englands industrier, te mm </li></ul><ul><li>Britterna har ansetts bidragit med mycket gott också med utvecklad infrastruktur, utbildning mm </li></ul>
 13. 13. Kina, det alla ville åt <ul><li>Kina hade porslin, silke, te, kryddor mm, vilket Européerna ville åt, men Kina var inte intresserad av annat än silver </li></ul><ul><li>Till slut kom man på att de ville ha opium vilket odlades i Bengalen (engelsk koloni). </li></ul><ul><li>1842 och 1857 var det Opium krig då Kineserna försökte hindra importen och smugglingen av opium </li></ul><ul><li>Det slutade med att några delar erövrades, som tex fem städer längs kusten, europeiska handelsmän fick bosätta sig i Kina under egna lagar och landet öppnades för fri handel. </li></ul><ul><li>Alla länder fick nu handla med Kina medan Europeiska och amerikanska fartyg patrullerade utanför kusten (kanonbåtsdiplomati) </li></ul>
 14. 14. Japan <ul><li>Inte heller Japan ville första ha kontakt med utomstående </li></ul><ul><li>1853-54 användes amerikansk kanonbåtsdiplomati för att öppna Japan för handel </li></ul><ul><li>Japan öppnades och sände ut japaner i världen för att lära sig industri, teknik mm </li></ul><ul><li>Under slutet av 1800-talet var även Japan med och tävlade om kolonier i världen </li></ul>
 15. 15. Följder av imperialismen <ul><li>Handelsmönster kolonierna blev leverantörer av råvaror </li></ul><ul><li>Globalisering kontakten mellan länder i hela världen ökade </li></ul><ul><li>Europeisk kultur och religion spred sig </li></ul><ul><li>Europeiska språk blev världsspråk </li></ul><ul><li>…… </li></ul>

×