Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

ΤΟ ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΤΗΣ ΚΝΩΣΟΥ-ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΤΑΞΗ

13.916 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación
 • Inicia sesión para ver los comentarios

ΤΟ ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΤΗΣ ΚΝΩΣΟΥ-ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΤΑΞΗ

 1. 1. Σηε μηκφηθή Κρήηε σπήρτακ ποιιές πόιεης. Οη μεγαιύηερες ήηακ ε Κκφζός, ε Φαηζηός, ηα Μάιηα θαη ε Ζάθρος. Σε όιες ασηές ηης πόιεης σπήρτακ μεγάια ακάθηορα.
 2. 2. Σύμθωμα με ηεμ παράδοζε, ηο παλάηι ηες Κμωζού ήηαμ έργο ηοσ μσζηθού Αζεκαίοσ αρτηηέθηοκα Δαίδαιοσ.
 3. 3. Έμοιαδε με μικρή πολιηεία. Ήηαμ ηεράζηιο και τηιζμέμο γύρφ από μηα μεγάιε ασιή.
 4. 4. Είτε πολλά κηίρια με ηέζζερις και πέμηε ορόθοσς και τίλια πεμηακόζια δωμάηια.
 5. 5. Είτε απέρακηοσς δηαδρόμοσς, ζθάιες, μεγάιες αποζήθες θη αμέηρεηα εργαζηήρηα.
 6. 6. Ήηακ ποιύπιοθο, πραγμαηηθός ιαβύρηκζος.
 7. 7. Σηο αμάκηορο σπήρταμ και πολλά ηερά, ζηολιζμέμα με πέηρηκα θέραηα ηαύροσ και δηπιούς πειέθεης, ποσ ήηαμ ηα ζύμβοια ηες μιμωικής Κρήηες.
 8. 8. Τα δωμάηια είταμ βεράμηες.
 9. 9. Σηο ακάθηορο δούζε ο βαζηιηάς με ηεκ οηθογέκεηά ηοσ θαη άιια πεκηαθόζηα άηομα: ηερείς, σπερέηες, αποζεθάρηοη, θαιιηηέτκες θαη ηετκίηες.
 10. 10. Σηης ηεράζηηες αποζήθες ηοσ ακαθηόροσ, μέζα ζε υειά αγγεία, αποζήθεσακ δεμεηρηαθά, μέιη, ιάδη, θραζί, όζπρηα θαη άιια γεφργηθά προχόκηα.
 11. 11. Σηα εργαζηήρηα οη ηετκίηες έθηηατκακ αγγεία, θοζμήμαηα, σθάζμαηα θαη εργαιεία.
 12. 12. Αρτεγός όιφκ ασηώκ ήηακ ο βαζηιηάς. Ασηός θακόκηδε ποηα προχόκηα έπρεπε κα ποσιεζούκ θαη ηη ζα έθερκακ ηα θαράβηα από ηης άιιες τώρες.

×