Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Kick Off Benvingut A Barcelona 2009 04 17 V4

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 14 Anuncio

Kick Off Benvingut A Barcelona 2009 04 17 V4

Descargar para leer sin conexión

PPT del KickOff del projecte 'Benvingut a Barcelona'

PPT del KickOff del projecte 'Benvingut a Barcelona'

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (11)

A los espectadores también les gustó (20)

Anuncio

Similares a Kick Off Benvingut A Barcelona 2009 04 17 V4 (20)

Más de Marc Garriga (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Kick Off Benvingut A Barcelona 2009 04 17 V4

 1. 1. BENVINGUT A BARCELONA REUNIÓ DE KICKOFF 17 d’abril de 2009 Gerència d’eAdministració i Sistemes d’Informació
 2. 2. Introducció (recordatori del projecte) Benvingut a Barcelona és un kit de tràmits i serveis que resoldrà en un sol tràmit les demandes i necessitats més habituals de les persones que s’empadronen de nou a la ciutat, així com de les que canvien de domicili. Aquest kit s’ofertarà, de forma personalitzada , als nouvinguts (a la ciutat, o al districte), vinculat a les altes i canvis de domicili del padró d’habitants . Es tracta d’agrupar en una única petició un seguit de tràmits que, actualment, s’estan ofertant per separat (o són nous). Està plantejat amb una visió integral: s’incorpora als tres canals d’atenció al ciutadà: presencial , telefònic i telemàtic (web) . Cal deixar clar que aquest kit no és només pels immigrants .
 3. 3. Introducció (definició del procés) En confirmar-se l’alta del padró el ciutadà rebrà junt amb la documentació del kit una carta de benvinguda de l’alcalde . En cas de canvis de domicili s’inclourà una carta de benvinguda del regidor del districte de destí. Ciutadà Ajuntament Alta padró /canvi domicili Qüestionari “Benvingut” “ Benvingut a Barcelona” Tramitació <ul><ul><li>Ciutadà nouvingut o que ha canviat de domicili </li></ul></ul><ul><ul><li>El ciutadà es dirigeix a l’Ajuntament via presencial, web o telefònica per donar-se d’alta al padró o canviar de domicili </li></ul></ul><ul><ul><li>Tràmit d’alta al padró o canvi de domicili </li></ul></ul><ul><ul><li>S’ofereix el servei “Benvingut a Barcelona”. </li></ul></ul><ul><ul><li>Es recullen les dades del ciutadà que no es tenen al padró per personalitzar el kit </li></ul></ul><ul><ul><li>Oferta personalitzada dels serveis. </li></ul></ul><ul><ul><li>Es tramiten aquells serveis escollits pel ciutadà </li></ul></ul>
 4. 4. Introducció (tràmits continguts al kit) Tràmit informatiu que aplegarà la informació sobre els equipaments d’interès públic propers al nou domicili, agregant totes les consultes als directoris que actualment s'han de fer per separat. Subscripció a l’enviament al mòbil d’un SMS avisant (amb una certa antelació si s’escau) de l’obertura del termini. Tràmit informatiu que aplegarà la informació sobre els tràmits més habituals d’altres administracions que comporta un canvi de domicili Inscripció a les sessions d’informació general que s’ofereix als immigrants acabats d’arribar
 5. 5. Situació actual <ul><li>Actualment tenim 3 canals de tramitació: </li></ul><ul><ul><li>Canal presencial ( Via les Oficines d’Atenció al Ciutadà (OACs) ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Canal telefònic ( Via el telèfon 010 ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Canal web ( Via el Portal de Tràmits ) </li></ul></ul><ul><li>Les dades de tramitacions relacionades </li></ul><ul><li>amb el padró són les següents: </li></ul><ul><li>Els canvis al padró es fan majoritàriament a les OACs. </li></ul><ul><li>Actualment, no hi ha relacions jeràrquiques entre tràmits. </li></ul><ul><li>Els tràmits estan aïllats els uns dels altres. </li></ul>
 6. 6. Objectius <ul><li>Facilitar als nous residents l’ aterratge a la ciutat (al nou domicili). </li></ul><ul><li>Ser proactius en la prestació de serveis a la ciutadania. </li></ul><ul><li>Millorar l’ eficiència dels processos evitant la introducció reiterada de les dades dels nouvinguts. </li></ul><ul><li>Millorar l’ eficiència aglutinant serveis de diferents prestadors municipals: </li></ul><ul><li>Fomentar la interoperabilitat entre administracions públiques. </li></ul><ul><li>Promocionar la tramitació en el Portal de Tràmits (i l’ús de la Carpeta del Ciutadà). </li></ul>Barcelona Activa Barcelona de Serveis Municipals (B:SM) Consorci de Biblioteques de Barcelona Consorci d’Educació de Barcelona Direcció d’Atenció al Ciutadà Direcció de Serveis de Cooperació Internacional i Immigració Institut Municipal d’Hisenda Institut Municipal d’Informàtica
 7. 7. Abast <ul><li>Desenvolupament de nous tràmits : </li></ul><ul><ul><li>Carta de benvinguda de l’alcalde (o regidor). </li></ul></ul><ul><ul><li>Tràmit informatiu ‘El Meu Barri’, (versions autònoma i en el kit) . </li></ul></ul><ul><ul><li>Tràmit informatiu ‘Què cal fer quan es canvia de domicili?’ </li></ul></ul><ul><ul><li>Subscripció a un servei d’avís – per SMS – de l’inici del termini de preinscripció i matriculació a les escoles, (versions autònoma i en el kit) . </li></ul></ul>
 8. 8. Abast <ul><li>Integració de tràmits ja existents: </li></ul><ul><ul><li>Comunicació de canvi de domicili a altres administracions. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sol·licitud i lliurament de l’IDCat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Canvi de titular, i domiciliació, de l’IBI. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sol·licitud d’alta al Bicing. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sol·licitud del distintiu de l’Àrea Verda. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sol·licitud del carnet d’usuari de les Biblioteques de Barcelona. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sol·licitud d’inscripció a una sessió informativa ‘ Emprendre amb Barcelona Activa és fàcil ’. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sol·licitud d’inscripció als serveis ocupacionals de Barcelona Activa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Inscripció a una sessió informativa adreçada a estrangers, (tràmit en construcció) . </li></ul></ul>
 9. 9. Abast <ul><li>Creació del kit . </li></ul><ul><li>Gestió interna per no demanar cap dada que no sigui necessària i mai més d’una vegada. </li></ul><ul><li>Adaptació de la Carpeta del Ciutadà a les noves funcionalitats. </li></ul><ul><li>Personalització del kit mitjançant un qüestionari. </li></ul><ul><li>Integració amb els sistemes actuals de tramitació. </li></ul><ul><li>Implantació de l’aplicació als 3 canals segons els criteris de la DAC. </li></ul><ul><li>Aplicació usable i accessible segons la normativa actual. </li></ul><ul><li>Plans de comunicació, formació, suport. </li></ul><ul><li>No forma part de l’abast del projecte la gestió interna dels diferents backoffices dels tràmits existents. </li></ul>
 10. 10. Beneficis <ul><li>Millor servei al ciutadà, (proactivitat). </li></ul><ul><li>Visió única de cara al ciutadà (dels diferents prestadors municipals). </li></ul><ul><li>Simplificació de la tramitació. </li></ul><ul><li>Foment de l’ús de certificats digitals. </li></ul><ul><li>Foment de la interoperabilitat entre administracions públiques. </li></ul><ul><li>Obtenció de nous usuaris pels diferents prestadors municipals. </li></ul>
 11. 11. Equip de treball <ul><li>Ajuntament de Barcelona : </li></ul><ul><ul><li>Gerència d’eAdministració i Sistemes d’Informació: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Marc Garriga, cap de projecte. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Susana Gonzàlez, analista funcional. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>José Ramón López, suport tècnic. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Direcció d’Atenció al Ciutadà: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Montse Vallès, responsable funcional. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Referents tècnics de cada tràmit. </li></ul></ul><ul><li>INSA : </li></ul><ul><ul><li>Àlex Máñez, cap de projecte d’INSA. </li></ul></ul><ul><ul><li>Javier Martín, analista funcional d’INSA. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ramón Rodríguez, coordinador de projectes d’INSA. </li></ul></ul>
 12. 12. Planificació <ul><li>El projecte té una duració de 24 setmanes fins a la implantació. </li></ul><ul><li>Més un temps addicional – en règim de bossa d’hores – de suport. </li></ul><ul><li>El projecte és un conjunt de projectes que contenen les fases de definició funcional, disseny, construcció i implantació. </li></ul><ul><li>Es faran reunions de mini-kickoff per cada tràmit. </li></ul>Adjudicació (17/03/09) KickOff (17/04/09) Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Definicions Funcionals Nous tràmits Plataforma base del kit Aplicació de gestió del kit Incorporació de tràmits Fase de proves Gestió del canvi, (comunicació, formació)
 13. 13. Riscos <ul><li>Diversitat de sistemes d’informació a integrar , derivat de la implicació de molts prestadors municipals: </li></ul><ul><li>Aconseguir una definició funcional i completa de tots els tràmits a integrar. </li></ul><ul><li>Dependències tècniques amb d’altres projectes relacionats amb la tramitació. </li></ul><ul><li>Temps de construcció curt : 24 setmanes . </li></ul>Barcelona Activa Barcelona de Serveis Municipals (B:SM) Consorci de Biblioteques de Barcelona Consorci d’Educació de Barcelona Direcció d’Atenció al Ciutadà Direcció de Serveis de Cooperació Internacional i Immigració Institut Municipal d’Hisenda Institut Municipal d’Informàtica
 14. 14. Dubtes?

×