Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 45 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Lotus Notes 7 (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Anuncio

Lotus Notes 7

 1. 1. Sedmičky Martin Humpolec Vedoucí vývoje Lotus DIGI TRADE, s.r.o. 22.6.2005 ®
 2. 2. <ul><li>Fakta </li></ul><ul><li>Na trhu od roku 1994 </li></ul><ul><li>Přední dodavatel IS v ČR </li></ul><ul><li>60 stálých zaměstnanců, řada externistů </li></ul><ul><li>Hlavní sídlo v Praze, dceřiná společnost u Frýdku-Místku </li></ul><ul><li>Certifikát kvality ISO 9001:2001 </li></ul><ul><li>Orientace na technologie: </li></ul><ul><ul><li>Microsoft </li></ul></ul><ul><ul><li>IBM </li></ul></ul><ul><li>Od roku 2004 člen skupiny PC-WARE Group </li></ul><ul><li>900 zaměstnanců v 11 zemích po celé Evropě </li></ul><ul><li>Autorizace </li></ul><ul><li>Compaq Authorized PC Dealer </li></ul><ul><li>European Computer Driving Licence Testing Center </li></ul><ul><li>IBM Premier Business Partner </li></ul><ul><li>Microsoft Gold Certified </li></ul><ul><li>Microsoft Certified Audit Partner </li></ul><ul><li>Microsoft LAR Direct </li></ul><ul><li>VUE Authorized Testing Center </li></ul><ul><li>XEROX Value Added Distributor </li></ul><ul><li>... </li></ul>
 3. 3. Tak šel čas <ul><li>3.x – první o které se mluví </li></ul><ul><li>4.x – první web </li></ul><ul><li>4.5 – vzniklo Domino </li></ul><ul><li>4.6 – web, web, web </li></ul><ul><li>5.x – revoluční verze </li></ul><ul><li>6.x – evoluční verze </li></ul><ul><li>Duben 2004 – Beta 1 </li></ul><ul><li>Červen 2004 – Beta 2 </li></ul><ul><li>Leden 2005 – Beta 3 </li></ul><ul><li>Červenec 2005 – Beta 4? </li></ul><ul><li>Září 2005 – LN 7.0? </li></ul>
 4. 4. Nice to have <ul><li>Monitoring serverů = 21% času </li></ul><ul><li>Problémy klientů = 21% času </li></ul><ul><li>Domino Domain Monitoring = 10% času </li></ul><ul><li>AutoSave, obnovení oken, integrovaný ST = 5 min/měsíc </li></ul><ul><li>Cena představuje méně než 10% TCO </li></ul>
 5. 5. Novinky v klientovi <ul><li>Menu na pravé tlačítko myši </li></ul><ul><li>Není třeba čekat na obnovování pohledů </li></ul><ul><li>Smart tagy ve spojení s MS Office XP </li></ul><ul><li>Dotaz při ukončování LN </li></ul>
 6. 6. Novinky v klientovi <ul><li>Znovuotevření oken po spuštění </li></ul><ul><li>Okno pro otevírání příloh </li></ul><ul><li>Automatické ukládání dokumentů </li></ul>
 7. 7. Novinky v emailu <ul><li>Varování při odesílání emailu bez předmětu </li></ul><ul><li>Možnost třídit dle předmětu ve složkách </li></ul><ul><li>Průběh komunikace zobrazován přímo při čtení emailu </li></ul>
 8. 8. Novinky v emailu <ul><li>Indikace šifrované a podepsané zprávy </li></ul><ul><li>Identifikace kolik je příjemců zprávy </li></ul>
 9. 9. Novinky v emailu <ul><li>Zpráva forwardované delegující osobou se uloží ve správném souboru </li></ul><ul><li>Možnost follow-up i pro delegované osoby </li></ul><ul><li>Stejná rozšíření jsou i ve webovém přístupu </li></ul><ul><li>Při přístupu pomocí Mozilla je možný drag-n-drop a offline synchronizace </li></ul><ul><li>Na webu možnost zákazu přístupu k přílohám </li></ul><ul><li>Možnost logování používání přístupu přes web </li></ul>
 10. 10. Novinky v kalendáři <ul><li>Nástroj pro čištění kalendáře </li></ul><ul><li>Možnost přijmout schůzku vždy </li></ul><ul><li>Zrušení odeslání informace o změně schůzky při zadávání komentáře </li></ul>
 11. 11. Novinky v kalendáři <ul><li>Mini-view jde zmenšovat a zvětšovat </li></ul><ul><li>Možnost ochrany on-line meetingů heslem </li></ul><ul><li>Přejmenování pohledu Meetings a přidání nové funkcionality </li></ul><ul><li>Možnost nastavení preferovaných zdrojů </li></ul><ul><li>Připojené soubory jsou dostupné i při poslání pozvánky pomocí iCalendar </li></ul>
 12. 12. Novinky v rezervaci zdrojů <ul><li>Uživatel si může nastavit preferované zdroje </li></ul><ul><li>Možnost zasílání automatických informací vlastníkovi zdroje při zrušení rezervace </li></ul><ul><li>Možnost převzetí údajů z existující rezervace </li></ul><ul><li>Administrátor může nastavit jak daleko do budoucnosti je možné rezervovat </li></ul><ul><li>Proces rezervace byl změněn, aby bylo zabráněno dvojitým rezervacím (RnRMgr) </li></ul><ul><li>Možnost nasazení v cluster prostředí!! </li></ul>
 13. 13. Novinky v Sametime <ul><li>Okno ST je oddělené od klienta </li></ul><ul><li>Seznam kontaktů může být minimalizován do Windows lišty </li></ul><ul><li>Nové možnosti při příchodu nové zprávy </li></ul><ul><li>Nové možnosti v seznamu kontaktů – řazení, zobrazení krátkých jmen, zobrazení pouze on-line uživatelů </li></ul><ul><li>Možnost vložení LN odkazů </li></ul><ul><li>Větší integrace se standardními databázemi </li></ul><ul><li>Možnost sdílení obrazovky, whiteboard, audio a video konference </li></ul>
 14. 14. Koutek pro administrátory
 15. 15. Čísla, čísla, čísla <ul><li>Snížení zatížení CPU (cílem je -25%) </li></ul><ul><li>Zvýšení síťové propustnosti (cca +50% NRPC) </li></ul><ul><li>Silnější klíče (1024RSA and 128RC2) </li></ul><ul><li>Zrušeno omezení 10 000 uživatelů na server </li></ul><ul><li>Internet Protocol Version 6 </li></ul><ul><li>Podpora Disclaimer textů v šifrovaných a podepsaných zprávách </li></ul>
 16. 16. Domino WebAccess <ul><li>Snížení nároků na CPU serveru (cca -20%) </li></ul><ul><li>Snížení nároků na klientské straně (cca o 30 - 40% CPU) </li></ul><ul><li>Možnosti snížení přenosů dat až o 70% (GZIP) </li></ul><ul><li>„ Stejné“ možnosti jako plný LN klient </li></ul>
 17. 17. Zlepšení v oblasti správy <ul><li>Zlepšená správa politik (zamykání, mail & password policy) </li></ul><ul><li>Nový klient pro webovou správu, Linux/Mozilla </li></ul><ul><li>Zápis povelů pro správu v podobě skriptů </li></ul><ul><li>Nové možnosti příkazů </li></ul><ul><li>Monitorování běhu úloh Domino serveru </li></ul><ul><ul><li>Shutdown Monitor – zajistí ukončení běhu serveru </li></ul></ul><ul><ul><li>Process Monitor – kontroluje běh procesů Domino serveru </li></ul></ul><ul><ul><li>Fault Analyzer task – zpracovává informace zachycené při pádu serveru </li></ul></ul>
 18. 18. Domino Domain Monitoring <ul><li>Monitoring fungující v režimu 24x7 </li></ul><ul><li>Rychlá detekce a hlášení kritických situací na serverech či klientech – sledování CPU, paměti, disku, běhu služeb </li></ul><ul><li>Podle funkcí uspořádaný pohled na stav domény, z něhož lze podle výběru čerpat detailní informace </li></ul><ul><li>Indikátory dosud nevyřešených problémů </li></ul><ul><li>Možnost zápisu dat různých serverů sledované domény do jedné databáze </li></ul>
 19. 19. Rozšíření ochrany proti spamu <ul><li>Privátní „black list“ </li></ul><ul><li>DNS „white list“ </li></ul><ul><li>Privátní „white list“ </li></ul>
 20. 20. LDAP <ul><li>Podpora LDAP failover </li></ul><ul><li>Možnost změny portu </li></ul><ul><li>O 50 – 75% rychlejší NameLookup </li></ul><ul><li>Podpora Thread poolingu – omezení otevřených spojení na LDAP server </li></ul>
 21. 21. Smart Upgrade <ul><li>Rozbalování instalačních sad na pozadí </li></ul><ul><li>Omezení počtu maximálně stahujících klientů </li></ul><ul><li>Možnost použití „regulárních“ výrazů při definici zdrojové verze (včetně možnosti uvedení více verzí) </li></ul><ul><li>Přepojení na repliku instalačních kitů v rámci clusteru </li></ul><ul><li>Test na existenci sdílené verze na souborovém serveru </li></ul><ul><li>Hlášení o provádění upgradu (Smart Uprade Tracking reports) </li></ul><ul><li>Nové příkazy „Sucache show“ a „Sucache refresh“ </li></ul><ul><li>Není nutné mít administrátorský přístup na počítač – plánováno </li></ul>
 22. 22. Lotus Enterprise Integrator <ul><li>Lepší failover a správa chyb </li></ul><ul><li>Podpora externích updatů a mazání při využití Virtual documents </li></ul><ul><li>Lepší podpora návazných aktivit v závislosti na výsledku proběhlé aktivity </li></ul><ul><li>Možnost používat rozdílné Notes ID pro jednotlivé aktivity </li></ul><ul><li>Podpora Remote debuggeru pro ladění skriptových aktivit </li></ul>
 23. 23. QuickPlace <ul><li>Nové uživatelské rozhraní </li></ul><ul><li>Rozšířené API </li></ul><ul><li>Podpora Linux a Mac klienta </li></ul><ul><li>Podpora DB2 </li></ul><ul><li>Možnost zakázat smazání managerem </li></ul><ul><li>Další vylepšení </li></ul>
 24. 24. Maso dvou barev – Lotus Domino a DB2
 25. 25. Integrace s DB2 <ul><li>Řízený přístup k Domino datům z aplikací DB2 (DB2 Access View) – včetně zachování práv </li></ul><ul><li>Možnost v LN vytvářet pohledy, stavějící na SQL dotazech (Query View) </li></ul><ul><li>Compact –p – převod NSF databáze do DB2 </li></ul><ul><li>Automaticky konvertuje do UTF8 </li></ul>
 26. 26. DB2 Access View <ul><li>Je možné pouze u databází, které jsou uloženy v DB2NSF </li></ul><ul><li>Nepodporuje RichText a Formula pole </li></ul><ul><li>Create > Design > DB2 Access View </li></ul><ul><li>(New DAV) -> Create in DB2 -> Populate in DB2 </li></ul>
 27. 27. DB2 Query View <ul><li>Obsah je určen SQL příkazem </li></ul><ul><li>Je možné používat všechna data, která vidí DB2, nejen ta v Notesech – federated view </li></ul><ul><li>Změny obsahu se nenačítají automaticky </li></ul><ul><li>Třídění: </li></ul><ul><ul><li>třídění nastavené v definici sloupců pohledu </li></ul></ul><ul><ul><li>třídění podle NoteID, pokud bylo načteno z DAV </li></ul></ul><ul><ul><li>ORDER BY v SQL příkazu </li></ul></ul>
 28. 28. Výkonové srovnání (beta 2) <ul><li>Výsledky převzaty z časopisu THE VIEW (leden/únor 2005) </li></ul><ul><li>Přidávání záznamů DB2 o cca 10% rychlejší </li></ul><ul><li>Obnova pohledu DB2 o cca 280% pomalejší </li></ul><ul><li>Procházení pohledu DB2 o cca 1800% pomalejší </li></ul><ul><li>Plné textové vyhledávání DB2 nepatrně pomalejší </li></ul>
 29. 29. Návrhářova pětiminutovka
 30. 30. Změna seznamu designových prvků <ul><li>Sloupce name, alias a comment umo žňují editaci v pohledu </li></ul><ul><li>Ukládá se nastavení šířky sloupců </li></ul><ul><li>Ikony místo titulků sloupců </li></ul><ul><li>Lze třídit podle sloupce comment </li></ul><ul><li>Debugger se zapíná a vypíná tlačítkem </li></ul>
 31. 31. Java <ul><li>nová verze 1.3.1 -> 1.4.2 </li></ul><ul><li>Java Remote Debugging </li></ul>
 32. 32. Analýza běhu agentů a WebServices <ul><li>Hodí se pro ladění rychlosti agenta </li></ul><ul><li>Sleduje se doba běhu metod </li></ul><ul><li>Ve výsledcích se zobrazuje: </li></ul><ul><ul><li>jméno třídy </li></ul></ul><ul><ul><li>jméno metody </li></ul></ul><ul><ul><li>operace: Get / Set </li></ul></ul><ul><ul><li>počet volání </li></ul></ul><ul><ul><li>celkový spotřebovaný čas </li></ul></ul>
 33. 33. Novinky ve formulích <ul><li>Nové funkce: </li></ul><ul><li>@AdminECLIsLocked </li></ul><ul><li>@DB2Schema </li></ul><ul><li>@IsDB2 </li></ul><ul><li>@IsEmbeddedInsideWCT </li></ul><ul><li>@PolicyIsFieldLocked </li></ul><ul><li>@Command([DiscoverFolders]) </li></ul><ul><li>Zastaralé: </li></ul><ul><li>@IfError (statement1; statement2) </li></ul><ul><li>Doporučuje se nahradit konstrukcí: </li></ul><ul><li>result := statement1 ; </li></ul><ul><li>@If(@IsError(result); statement2 ;result) </li></ul>
 34. 34. Novinky v LotusScriptu <ul><li>NotesAgent.GetPerformanceDocument </li></ul><ul><li>NotesDatabase.GetModifiedDocuments </li></ul><ul><li>NotesDocumentCollection.UntilTime </li></ul><ul><li>NotesUIWorkspace.IsEmbeddedInsideWCT </li></ul>
 35. 35. Nová verze XML parseru <ul><li>NotesDOMNode.NamespaceURI </li></ul><ul><li>NotesDOMDocumentNode.CreateAttributeNodeNS </li></ul><ul><li>NotesDOMDocumentNode.CreateElementNodeNS </li></ul><ul><li>NotesDOMDocumentNode.GetElementsByTagNameNS </li></ul><ul><li>NotesDOMElementNode.GetAttributeNodeNS </li></ul><ul><li>NotesDOMElementNode.GetAttributeNS </li></ul><ul><li>NotesDOMElementNode.GetElementsByTagNameNS </li></ul><ul><li>NotesDOMElementNode.RemoveAttributeNS </li></ul><ul><li>NotesDOMElementNode.SetAttributeNodeNS </li></ul><ul><li>NotesDOMElementNode.SetAttributeNS </li></ul><ul><li>NotesDXLExporter.SchemaLocation </li></ul><ul><li>NotesDXLExporter.ValidationStyle </li></ul>
 36. 36. Web Services <ul><li>Existují dvě strany komunikace: poskytoval služby a její konzument. </li></ul><ul><ul><li>Verze 7 umožňuje Dominu fungovat jako poskytovatel služby. </li></ul></ul>V Lotus Notes lze web service vytvořit v novém designovém prvku Web Services. Ten má řadu rysů shodných s agenty. <ul><li>„ Web service je komponenta, která implementuje programovou logiku a zajišťuje funkcionalitu pro různorodé aplikace . T y používají standardní protokoly jako je HTTP, XML a SOAP pro přístup k této funkcionalitě . Web services používají na XML založenou komunikaci k odesílání a přijímání dat , což umožňuje heterogenním aplikacím vzájemnou spolupráci.„ </li></ul><ul><ul><li>Developing XML Web Services and Server Components, Microsoft Corporation, 2003 </li></ul></ul>
 37. 37. WS lze psát v Javě i LotusScriptu
 38. 38. Shared columns
 39. 39. InputEnabled - nastavení <ul><li>Rozšíření podpory i pro standardní Lotus Notes fieldy (dříve jen Native OS) </li></ul><ul><li>Nefunguje pro RichText pole </li></ul>
 40. 40. Right click menu - nastavení <ul><li>Nově možnost doplnit kontextové menu v pohledu o vlastní akce. </li></ul><ul><li>Ve vlastnostech akce stačí zaškrtnout možnost „Include in right mouse button menu“ a ... je hotovo . </li></ul>
 41. 41. AutoSave <ul><li>Umožňuje uživateli, aby měl zálohovanou verzi dokumentu, který edituje, a to každých xx minut. </li></ul><ul><li>Po pádu systému se ihned při startu LN otevře dialog se seznamem zálohovaných dokumentů. Uživatel může dokument obnovit a ihned s ním pracovat. </li></ul><ul><li>Uživatel začne editovat dokument. </li></ul><ul><li>V zadaném intervalu se uloží kopie do AutoSave databáze. </li></ul>Databáze AutoSave se vytvoří při prvním otevření klienta. Je šifrovaná na úrovni medium.
 42. 42. AutoSave – nastavení <ul><li>Aby AutoSave správně fungoval, musí být: </li></ul><ul><ul><li>Zapnut v klientovi </li></ul></ul><ul><ul><li>Zapnut v konkrétním formuláři </li></ul></ul><ul><li>Používanou AutoSave databázi lze změnit v notes.ini: AUTO_SAVE_DB </li></ul>
 43. 43. Multiple user profile columns <ul><li>Rozšířené možnosti User profile columns </li></ul><ul><ul><li>V profilovém dokumentu existují fieldy, které mají stejný (programatic) název jako sloupec v pohledu. </li></ul></ul><ul><ul><li>Lze použít jen ve spolupráci s globálním profilem. </li></ul></ul><ul><ul><li>Dříve šlo použít jen pro nastavení barev v řádce. </li></ul></ul><ul><ul><li>Nyní již není vázáno na barvy a lze zobrazovat různé hodnoty. </li></ul></ul><ul><ul><li>Aktivuje se ve vlastnostech sloupce. </li></ul></ul>
 44. 44. A co dál? <ul><li>Březen 2006 – Hannover? (beta verze) </li></ul>

Notas del editor

×