Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Екологічні проблеми України

63.514 visualizaciones

Publicado el

Презентація присвячена основним екологічним проблемам сучасної України.

Publicado en: Atención sanitaria
 • Inicia sesión para ver los comentarios

Екологічні проблеми України

 1. 1. Екологічні проблемиЕкологічні проблеми УкраїниУкраїни
 2. 2. Сучасна екологічна ситуація на планеті Земля характеризується, майже повсюдно, різким погіршенням якості навколишнього середовища. Те, що людина зробила з природою, по своїх масштабах катастрофічно. Забруднена атмосфера, гідросфера, знищені мільйони гектарів родючих грунтів, отрутохімікатами і радіоактивними відходами забруднена планета, величезних розмірів досягло обезліснення і опустелювання – руйнується біосфера. Загроза екологічної катастрофи не оминула й нашу державу....
 3. 3. •Україна - одна з найурбанізованіших країн Європи - у містах мешкає майже 70% населення.Висока концентрація техногенних об'єктів сприяє забрудненню довкілля, знижує комфортність життя. •Основними джерелами забруднення атмосфери міста є транспорт, енергетичні системи та промисловість. В результаті формується шумове, вібраційне та електромагнітне забруднення міст.
 4. 4. •Небезпечним для здоров'я людини є підвищений електромагнітний фон (електромагнітний смог) від різноманітних джерел випромінювання - теле-, радіостанції, радіопередавачі мобільних телефонів. ЕлектромагнітнеЕлектромагнітне випромінюваннявипромінювання
 5. 5. •Щорічно в атмосферу України потрапляє понад 6 млн. тонн шкідливих речовин. •Головними забруднювачами є промислові підприємства, які разом з димом викидають у повітря сірчистий і вуглекислий газ, оксиди азоту,хлор, фтор, аміак,частинки й сполуки ртуті й миш'яку. Забруднення повітряЗабруднення повітря
 6. 6. •Збільшення кількості автомобілів на дорогах також збільшило обсяг шкідливих викидів в атмосферу. •За останні кілька років кількість відпрацьованих газів, що надходять у повітря на території великих міст, зросла на 50-70%.
 7. 7. Неякісна водаНеякісна вода •80% проб води показують, що її якість не відповідає умовам держстандартів. •Сьогодні практично всі водойми України наблизилися до 3 класу забрудненості. В той же час очисні споруди, що виробляють питну воду, розраховані на прийом води 1-2 класу забруднення.
 8. 8. Знищення лісівЗнищення лісів • Споживче ведення лісового господарства призводить до того, що площа лісів, уражених шкідниками і хворобами постійно збільшується. А цінні деревні породи (дуб, бук і сосна) заміщуються малоцінними (грабом, березою, осикою). •Прямий наслідок нераціональної вирубки лісів - збільшення частоти та інтенсивності повеней у західних областях України.
 9. 9. Деградація земельних ресурсівДеградація земельних ресурсів •Активне використання добрив призвело до збільшення площі кислих грунтів (на 2, 4 млн. га за останні 15 років). •Майже 40% загальної площі земельних ресурсів України належать до забруднених земель. •Екосистема грунту руйнується в основному через інтенсивний розвиток ерозії: останнім часом їй піддалося більше 35% сільгоспугідь України.
 10. 10. Побутові відходиПобутові відходи •В Україні діє близько 800 офіційних звалищ, загальна кількість сміття на яких перевищила 35 млрд. т. •За інформацією Міністерства екології та природних ресурсів, загальна площа всіх полігонів з відходами вже займає 4% площі країни.
 11. 11. • Сумарна активність радіонуклідів, які вийшли за межі 4 енергоблоку Чорнобильської АЕС 26 квітня 1986 року і в наступні дні після аварії, перевищила 300 млн. кюрі. •Аварія призвела до радіоактивного забруднення більш ніж 145 тис кв.км території України, Білорусії та Росії. Чорнобильська катастрофаЧорнобильська катастрофа
 12. 12. «Немає жодного іншого енергоносія, використання якого«Немає жодного іншого енергоносія, використання якого залишало б хоч приблизно стільки відходів, скільки даєзалишало б хоч приблизно стільки відходів, скільки дає ядерна енергетика,і немає таких відходів, які за ступенемядерна енергетика,і немає таких відходів, які за ступенем небезпечності хоча б приблизно нагадували продуктинебезпечності хоча б приблизно нагадували продукти розщеплення».розщеплення». Е. Гауль, німецький вчений – атомникЕ. Гауль, німецький вчений – атомник
 13. 13. На сьгоднішній день на території УкраїниНа сьгоднішній день на території України працюють близько 400 великих громадськихпрацюють близько 400 великих громадських неурядових організацій екологічного профілю,неурядових організацій екологічного профілю, одним з головних напрямків роботи яких такожодним з головних напрямків роботи яких також є екологічна освіта населення. Цією жє екологічна освіта населення. Цією ж проблемою займаються і 343 державніпроблемою займаються і 343 державні організації, в тому числі 35 спеціалізованихорганізації, в тому числі 35 спеціалізованих вищих навчальних закладів.вищих навчальних закладів.
 14. 14. Від середовища, в якому ми живемоВід середовища, в якому ми живемо залежить все: наше здоров’я, життя,залежить все: наше здоров’я, життя, добробут.добробут. І ми повинніІ ми повинні відповідальновідповідально ставитися доставитися до справи збереження довкілля.справи збереження довкілля.
 15. 15. В МСМБВ МСМБ «Молода гвардія»«Молода гвардія» працює пункт прийомупрацює пункт прийому відпрацьованихвідпрацьованих елементів живлення.елементів живлення. Пам'ятай:Пам'ятай: одна батарейкаодна батарейка забруднює важкимизабруднює важкими металами близько 20металами близько 20 кв.м. грунту.кв.м. грунту. Долучись до доброїДолучись до доброї справи!справи!
 16. 16. Презентація створена на основі книжкового фондуПрезентація створена на основі книжкового фонду МСМБ «Молода гвардія» та з використанням Інтернет-ресурсів.МСМБ «Молода гвардія» та з використанням Інтернет-ресурсів. Презентацію підготувала бібліотекар читальної зали Дідора Л.К.Презентацію підготувала бібліотекар читальної зали Дідора Л.К.

×