Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

מושגי יסוד ברפואה

3.912 visualizaciones

Publicado el

מושגי יסוד לתלמידי תיכון במגמת רפואה

Publicado en: Salud y medicina
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/2F7hN3u ❤❤❤
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2F7hN3u ❤❤❤
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí

מושגי יסוד ברפואה

 1. 1. מהחומר לגוף השלם אבני היסוד של גוף האדם  מים, מינרלים, חומר אורגני  מוליקולה  אטום גוף האדם  מערכת  איבר  רקמה  תא 
 2. 2. לפעמים ניתן לרפא, לעתים קרובות ניתן להאריך את החיים, אך תמיד ניתן לעזור ולהקל.
 3. 3. החומרים בגוף אטום - היחידה הבסיסית. מבנה האטום – 1. גרעין )פרוטונים, ניוטרונים( 2. אלקטרונים )סובבים את האטום( מולקולה – 2 אטומים או יותר המחוברים ביניהם H2O - )לדוגמה: מולקולת מים אטום חמצן ושני אטומי מימן(.  מים, מינרלים, חומר אורגני  מוליקולה  אטום גוף האדם  מערכת  איבר  רקמה  תא 
 4. 4. הרכב הגוף 3 מרכיבים עיקריים בגוף האדם: 1. מים )כ 60%- ממשקל הגוף(. 2. חומר אורגני )כ 40%- ממשקל הגוף( - ייחודי לעולם החי והצומח, וכולל את "אבות המזון": פחמימות, שומנים וחלבונים. 1. מינרלים - סידן, נתרן, אשלגן, כלור, ברזל ועוד.  מים, מינרלים, חומר אורגני  מוליקולה  אטום גוף האדם  מערכת  איבר  רקמה  תא 
 5. 5. הרכב הגוף 3 קבוצות החומרים האורגניים בגוף: 1. החומרים השומניים )ליפידים( –הטריגליצרידים )מורכבים מחומצות שומן( והכולסטרול. אחראיים לאגירת אנרגיה ולהפקתה, לבניית קרום התא ועוד. מחולקים למולקולות ,חד-סוכר – )Carbohydrates , 2. הפחמימות )סוכרים )גלוקוז(, דו-סוכר )סוכרוז)מורכב מגלוקוז ופרוקטוז(( או רב-סוכר )עמילן, גליקוגן(, ואחראיים להפקת אנרגיה ולמבנים שונים. פחמימות ליפידים קרום התא
 6. 6. הרכב הגוף 3. החלבונים )פרוטאינים( –החומר העיקרי הבונה את רקמות הגוף בנויים מרצף של חומצות אמיניות )יש כ 22- סוגים(, הנבנה לפי מידע הרצף יוצר מבנה המתקפל לצורות שונות .)DNA( מהחומר התורשתי ורב-גוניות. תפקידיהם רבים )"הזרוע המבצעת"(: העיקריים הבונים את רקמת הגוף, ואנזימים )חלבון בעל פעילות - אנזימי עיכול מפרקים את המזון, למשל: החלבון עמילאז מפרק לחד סוכר(. חלבונים קרום התא
 7. 7. התא הוא אבן היסוד בבניית הרקמות. לכל רקמה יש סוג תאים ע"פ תפקידיה: )cell( - התא תא שריר – מבנה דק וארוך בעל יכולת התכווצות. תא עצב – בעל סיב ארוך במטרה להעביר זרם חשמלי. תא אפיתל – שטוח ומותאם לציפוי ושמירת לחות. תא רקמת חיבור – תא הנמצא בתווך נוזלי וסיבים. רקמה מגוונת תיפקודים בגוף. לכל התאים מבנה בסיסי אחיד.  מים, מינרלים, חומר אורגני  מוליקולה  אטום גוף האדם  מערכת  איבר  רקמה  תא 
 8. 8. התא אברוני התא: קרום התא )ממברנה( – גבול בררן המפריד את התא מהסביבה החיצונית. ציטופלסמה/ציטוסול – החלל התוך תאי )לא כולל את גרעין התא(. מתוצרי המזון בסיוע החמצן )תאי השריר )ATP( מיטוכונדריה –הפקת אנרגיה והכבד עשירים במבנה זה(.
 9. 9. התא אברוני התא )המשך(: ליזוזום - פירוק חומרים וחיידקים ע"י אנזימים וחומצות. )כדוריות דם לבנות(. רטיקולום אנדופלסמטי – "בית חרושת" לבניית חלבונים החלבונים מיועדים להפרשה. מכיל גם ריבוזומים, האחראים לבניית החלבונים )"בית חרושת"( ע"פ מידע המגיע מהגרעין. )תאי לבלב(. מע' גולג'י - עיבוד סופי ואריזת החלבונים שנוצרו ברטיקולום האנדופלסמטי.
 10. 10. אברוני התא )המשך(: התא המכיל מידע לבניית )DNA( מכיל את החומר התורשתי - )Nucleus( גרעין התא מורכב מחומצות הגרעין ומאורגן ב 23- זוגות כרומוזומים. DNA- החלבונים. ה גן - קטע של כרומוזום המכיל מידע לבניית חלבון אחד. חלבון.  RNA  DNA - מסלול העברת המידע התאים מנצלים רק חלק מכלל הגנים – אלו החיוניים לתפקידם.
 11. 11. רקמות הגוף רמות האירגון בגוף האדם  מים, מינרלים, חומר אורגני  מוליקולה  אטום גוף האדם  מערכת  איבר  רקמה  תא 
 12. 12. רקמות הגוף הינה אוסף של תאים בעלי מבנה ותפקיד משותף. )tissue( - רקמה ריסניות תאי אפיתל 4 - סוגי רקמות: 1. רקמת אפיתל – רקמת "ציפוי" למשטחים חיצוניים )עור( ופנימיים )צינורות וחללים: לדוגמה, מערכת העיכול(. מכילה תאים במספר משתנה ברבדים ובצורות שונות, כמו כן, האפיתל בונה את הבלוטות המפרישות מחוץ לגוף )זיעה( או לתוך הגוף )מע' עיכול, בלוטת התריס(.
 13. 13. רקמת האפיתל • רקמה המצפה משטחים חיצוניים של איברים בגוף ונמצאת בגבול בין הסביבה החיצונית לסביבה הפנימית. סוג רקמה זה הוא אחד מארבעת הסוגים הבסיסיים של רקמות הגוף. האפיתל מורכב מתאים הערוכים בצפיפות בשכבה אחת או יותר. דוגמה לאפיתל היא שכבת העור החיצונית )אפידרמיס(. תאי אפיתל הם מהשכיחים שבתאי גופם של בעלי חיים. • אפיתל הוא הרקמה המצפה את כל המשטחים החיצוניים של הגוף, בשכבה אחת או יותר, ומרפדת מבנים חלולים, כגון מערכת הנשימה. התאים ברקמה צפופים ויוצרים משטחים עם מרווח מינימלי ביניהם. לרקמה זו אין כלי דם, והיא מוזנת בפעפוע על ידי קשרים לרקמת החיבור הצמודה אליה. כחיפוי פנימי מצפה האפיתל את פנים מערכת העיכול ומכונה אנדודרם, וכן את פנים כלי הדם ומכונה אנדותל. • בצורתם, תאי האפיתל יכולים להיות שטוחים וקשקשיים, קובייתיים או עמודיים ויכולים להסתדר בשכבה אחת או במספר שכבות. • תאי האפיתל הם קוטביים, יש להם קוטב בסיסי )בזלי( וקוטב קודקודי )אפיקלי(, שביניהם החלק הצדי )לטרלי(. קוטביותם של התאים מתבטאת, בין היתר, במיקום האברונים בהם ובמאפייני קרום התא בכל קצה. מתחת לשכבה הפנימית של בין רקמת .)loose connective tissue) האפיתל נמצאת תמיד רקמת חיבור רפה אשר מפריד את ( Basement membrane( החיבור לתאי האפיתל ישנו קרום בסיס האפיתל מרקמת החיבור וניתן לצפייה במיקרוסקופ אלקטרוני בלבד. על קרום זה יושב הצד הבסיסי של התאים הקרובים לרקמת החיבור. בחלק הצדי של התאים ישנם מצמתים בין-תאיים שנותנים לרקמה את צורתה ומעבירים אותות בין התאים. • תאי האפיתל עוברים חלוקות רבות, דבר אשר גורם להתחדשות מהירה של התאים, אך גם עלול לגרום לסרטן. סרטן שמקורו בתאי אפיתל נקרא קרצינומה.
 14. 14. רקמות הגוף 2. רקמת חיבור - אחראית לתמיכה גמישה של מבנים בגוף. בניגוד לאפיתל - למרקם הבין תאי תפקיד חשוב, והוא מכיל סיבים וחומר דמוי ג'ל הממלא את המרווחים. סוגי רקמת החיבור )שונים במבנה ובתפקוד(: עצם, סחוס, שומן ודם. 3. רקמת עצב – בונה את מערכת העצבים המרכזית וההיקפית )פריפרית(. 4. רקמת שריר – בונה את השרירים השונים. ריסניות תאי אפיתל רקמת חיבור
 15. 15. האיברים והמערכות מבנה מאורגן של מספר רקמות בעל – )organ( - איבר תפקיד מסויים. לדוגמה: יד מכילה אפיתל )עור(, רקמת חיבור )רקמה תת עורית, עצם(, רקמת שריר ורקמת עצב )תנועה, תחושה(. מספר איברים בעלי תפקידים שונים – )system( - מערכת במסגרת תפקיד משותף כללי. המערכות השונות מרכיבות את הגוף השלם. לדוגמה: מע' העיכול – פה, ושט, קיבה, מעיים, לבלב ועוד.  מים, מינרלים, חומר אורגני  מוליקולה  אטום גוף האדם  מערכת  איבר  רקמה  תא 
 16. 16. האיברים והמערכות המערכות בגוף: מע' התנועה, מע' הלב וכלי הדם, מע' העצבים, מע' הנשימה, מע' העיכול, מע' ההפרשה הפנימית )אנדוקרינית(, מע' השתן, מע' החיסון, מע' המין/הרבייה.  מים, מינרלים, חומר אורגני  מוליקולה  אטום גוף האדם  מערכת  איבר  רקמה  תא 
 17. 17. האיברים והמערכות לכל איבר בגוף יש תשתית האחראית על: 1. אספקת דם - כלי דם מוליכים דם לאיבר )עורקים(. 2. ניקוז ורידי - כלי דם המנקזים דם מהאיבר )וורידים(. 3. ניקוז לימפה - כלי לימפה המנקזים נוזל לימפה מהאיבר. 4. עצבוב - עצבים השולטים על פעולות שונות באיבר )רצוניות או לא רצוניות(.
 18. 18. מעבר חומרים דרך קרום התא .
 19. 19. אוסמוזה- העברת מים במורד מפל הריכוזים ) משיכת מים למלח( אוסמוזה היא מעבר של ממס דרך ממברנה בעלת חדירות בררנית, החדירה לממס אך לא לכל המומסים, במורד מפל ריכוזו, דהיינו, מתמיסה בה ריכוז המומסים נמוך יותר לתמיסה בה ריכוז המומסים גבוה יותר, עד ליצירת איזון בין ריכוזי המומסים משני צדי הממברנה. ככל שהתמיסה מכילה יותר מומסים )כלומר התמיסה מרוכזת יותר( כך גדל הלחץ האוסמוטי שלה.
 20. 20. דיפוזיה- השוואת ריכוזים פעפוע )בלועזית: דיפוּזיה( הינו מעבר של חומר מריכוז גבוה לריכוז נמוך עד להשגת מצב של שיוויון ריכוזים. למשל – שחלוף גזים בגוף
 21. 21. דיפוזיה מזורזת- השוואת ריכוזים דיפוזיה מזורזת - מולקולות )כמו גלוקוז( עוברות דרך קרום התא ממקום שבו ריכוזן גבוה למקום שבו ריכוזן נמוך. התהליך נעשה באמצעות חלבונים יחודיים, )תעלות ונשאים(. תהליך זה אינו דורש השקעת אנרגיה
 22. 22. הובלה אקטיבית הובלה אקטיבית - מעבר חומרים דרך קרום התא בניגוד למפל ריכוזי מומסים, מתרחש באמצעות משאבות חלבון יחודיות. תהליך זה דורש אנרגיה. קרום התא מכיל מבנים חלבוניים מיוחדים המאפשרים תקשורת עם תאים אחרים, זיהוי ותגובה לחומרים בסביבתו. בתהליכים אלו יש תפקיד חשוב לחלבונים ייחודיים הבולטים מחוץ לקרום התא - .)Receptor( - קולטנים
 23. 23. התהליך בתא היא מולקולת ענק של חומצת גרעין המכילה את - DNA DNA- כל המידע לבנייתם של כל החלבונים בתא. ל מבנה שמור לאורך כל האורגניזמים מחיידקים ועד לבני אדם. מולקולת - )Messenger RNA קיצור של ( mRNA - RNA שתפקידה תרגום חומצת האמינו לחלבון. RNA משמש כ"מטבע אנרגיה" בכל התאים החיים ( - ATP בטריה(
 24. 24. לא יקבל התא את אחד ממרכיביו = לא יצליח לבצע את המצופה ממנו ותתחיל תגובת שרשרת. מערך הגנה ללא תיקון, יקרוס. • עודף במלחים יספוח מים ו"יפוצץ" את התא. התא יקרוס – ATP • חוסר במלחים/מינרלים לא יאפשר פעולה ייצור
 25. 25. מונחי יסוד תחומי מדע העוסקים בגוף האדם: - אנטומיה – תיאור המבנים המקרוסקופיים )"הגדולים"(. - היסטולוגיה – תיאור המבנים המיקרוסקופיים )"הקטנים"(. - פיסיולוגיה – תיאור תפקוד המבנים השונים. - פתולוגיה – תיאור המחלות בהיבטים הנ"ל. - אמבריולוגיה - תיאור התפתחות העובר. - פרמקולוגיה – תיאור התרופות ואופן פעולתן.
 26. 26. מונחי יסוד תחומי מדע העוסקים בגוף האדם: - ביוכימיה – תיאור התהליכים הכימיים. - מיקרוביולוגיה – תיאור השפעת הגורמים המזהמים. - גנטיקה – תיאור החומר התורשתי והקשר לתכונות ולמחלות. - פסיכולוגיה – תיאור המבנה הנפשי ותהליכים נפשיים שונים. - אפידמיולוגיה – תיאור פרטים סטטיסטיים של מחלות )שכיחות, גיל, אוכלוסייה(.
 27. 27. מונחי יסוד המקצועות הרפואיים )מניעה, אבחון, טיפול(: - המקצועות הפנימיים: רפואה פנימית, קרדיולוגיה )לב(, גסטרואנטרולוגיה )מע' עיכול(, נפרולוגיה )מע' השתן( נוירולוגיה )עצבים(, אנדוקרינולוגיה )בלוטות הפרשה פנימית והורמונים(, אונקולוגיה )סרטן(, פדיאטריה )ילדים(, גריאטריה )זקנה(.
 28. 28. מונחי יסוד המקצועות הרפואיים )מניעה, אבחון, טיפול(: - המקצועות הכירורגיים: כירורגיה כללית, הרדמה, כירורגית חזה, נוירוכירורגיה, אורתופדיה, אף-אוזן-גרון. - לכל התמחות )כמעט( יש התמחויות-על שונות: אורתופדיה )כף יד, גב(, גסטרואנטרולוגיה )כבד, תזונה(.
 29. 29. מונחי יסוד תיאור מובנה של מחלות )"השפה הרפואית"(: - אפידמיולוגיה: פרטים עובדתיים - שכיחות, גיל, אוכלוסייה. - אטיולוגיה: סיבות התרחשות המחלה. - פתוגנזה: התהליכים הגורמים למחלה, להתקדמותה, ולתוצאותיה. - הסתמנות/קליניקה/פרזנטציה: ביטויי המחלה. סימפטומים )תסמינים( – סובייקטיביים, סימנים – אובייקטיביים. - אבחנה/דיאגנוזה: הקריטריונים והאמצעים לשם אבחון המחלה. - טיפול: טיפולים מקובלים )תרופות, פיסיותרפיה וכד'(. - פרוגנוזה )"תחזית"(: מה צפוי לקרות ובאיזה סיכוי בכל שלב במחלה עם או בלי טיפול )פרוגנוזה טובה או רעה(.
 30. 30. מבוא לאנטומיה המנח האנטומי – מנח סטנדרטי המשמש לתיאורים אנטומיים. מישורי חיתוך )אמיתי או וירטואלי(: חוצה את הגוף מלפנים לאחור. ]מישור מיד-סגיטלי[ - )Sagittal( מישור סגיטלי חוצה את הגוף מצד לצד. – )Coronal( מישור קורונלי חוצה את הגוף במקביל לקרקע. – )Transversal( מישור רוחבי חוצה גוף באלכסון. – )Oblique( מישור אלכסוני מישור סגיטלי מישור רוחבי מישור קורונלי
 31. 31. מבוא לאנטומיה מישור רוחבי מישור קורונלי מישור סגיטלי
 32. 32. מבוא לאנטומיה מושגי יחס )מתארים כיוונים בגוף האדם ויחסים בין מבנים שונים(: קרוב לראש )"עליון"(. - Superior קרוב לרגליים )"תחתון"(. - Inferior/ קרוב לחלק הקדמי של הגוף )"קדמי"(. - Anterior קרוב לחלק האחורי של הגוף )"אחורי"(. - Posterior קרוב יותר למישור המיד-סגיטלי )"מרכזי"(. - Medial רחוק יותר מהמישור המיד-סגיטלי )"צדדי"(. - Lateral superior inferior medial lateral
 33. 33. מבוא לאנטומיה מושגי יחס )מתארים כיוונים בגוף האדם ויחסים בין מבנים שונים(: בגפיים: קרוב יותר לגוף )"קרוב"(. - Proximal בגפיים: רחוק יותר מהגוף )"רחוק"(. - Distal רחוק יותר ממרכז הגוף )"שטחי"(. - Superficial/External קרוב יותר למרכז הגוף )"עמוק"(. - Deep/Internal פרוקסימלי דיסטלי medial lateral

×