Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
1http://www.authorstream.com/Presentation/michaelasanda-1442259-saadabad1/
The Saadabad Palace is a palace built by the Pahlavi dynasty ofIran in the Shemiran area of Tehran.The complex was first i...
The Sa‘dabad Palaces (included 8            gates and 18 palaces ) are a group            palaces ...
Arash or Arash-e Kamängir(Arash the Archer) or ArashTirandäz is a heroic archer-figure of Iranian oral traditionand folklo...
The basic story of the bowman runsas follows: In a bloody war betweenthe Iranians and non-Iranians(Turanians) the two side...
On 13th day of Tir, Arash climbedthe Alborz Mountains, stood on itshighest peak Damavand (highestsummit of the Iranian pla...
That was a joyful moment for theIranians as they even gained morelands than before. The event whichwas coincided with the ...
You can also take a photo with a shah’s carriage….The remains of a gigantic statue of Reza Shah (d1941)Resturile unei giga...
The White Palace is the largest             palace   in  the   110-hectare             ensem...
The White Palace includes 54             different units,  such  10             ceremonial ha...
The main entrance hall
The main entrance hall
The main entrance hall
Bronze busts of the king and                        Farah sculpted by K.Todorov          ...
Waiting and Reception Hall for foreign guests
Waiting and Reception Hall for foreign guests
Waiting and Reception Hall for foreign guests
Waiting and Reception Hall for foreign guests
Waiting and Reception Hall for foreign guests
Tableware: Rosenthal porcelain.          Germany          Baccarat crystal glasses. France       ...
The dinning hall
The dinning hall
The superb stucco carvings insidethe palace were made by suchmaster craftsmen as Gholam-RezaPahlavan from Qazvin, Abd-ol-K...
Mohammad Reza Pahlavi’sOffice
Mohammad Reza Pahlavi’s Office
Mohammad Reza Pahlavi’s Office
Mohammad Reza Pahlavi’s Office
Formal Reception Room, used to receive Ambassadors
Formal Reception Room, used to receive Ambassadors
Formal Reception Room, used to receive Ambassadors
Formal Reception Room, used to receive Ambassadors
Formal Reception Room, used to receive Ambassadors
Formal Reception Room, used to receive Ambassadors
Formal Reception Room, used to receive Ambassadors
Formal Reception Room, used to receive Ambassadors
Formal Reception Room, used to receive Ambassadors
Billiard Room in the Palace of Nation
Southern Magnolia fruit                      Text : Internet                    ...
Iran Tehran Saadabad Palace1
Iran Tehran Saadabad Palace1
Iran Tehran Saadabad Palace1
Iran Tehran Saadabad Palace1
Iran Tehran Saadabad Palace1
Iran Tehran Saadabad Palace1
Iran Tehran Saadabad Palace1
Iran Tehran Saadabad Palace1
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Iran Tehran Saadabad Palace1

1.172 visualizaciones

Publicado el

YOU CAN WATCH THIS PRESENTATION IN MUSIC HERE:
http://www.authorstream.com/Presentation/michaelasanda-1442259-saadabad1/
YOU CAN DOWNLOAD THIS PRESENTATION as PPSX HERE:
http://ma-planete.com/pps/websiteview/catid_50/id_489743/title_Iran-Tehran-Saadabad-Palace1/

Please see also
http://www.slideshare.net/michaelasanda/tehran-saadabad-palace2
http://www.slideshare.net/michaelasanda/tehran-saadabad-palace3
http://www.slideshare.net/michaelasanda/tehran-saadabad-palace4
http://www.slideshare.net/michaelasanda/tehran-saadabad-palace5
SEE ALSO PLEASE:
http://www.slideshare.net/michaelasanda/tehran-azadi-tower
http://www.slideshare.net/michaelasanda/tehran-baghe-melli-the-national-garden2
http://www.slideshare.net/michaelasanda/tehran-baghe-melli1
http://www.slideshare.net/michaelasanda/tehran-niavaran1
http://www.slideshare.net/michaelasanda/tehran-niavaran2
http://www.slideshare.net/michaelasanda/tehran-niavaran-palace3
http://www.slideshare.net/michaelasanda/tehran-niavaran-palace4
http://www.slideshare.net/michaelasanda/tehran-national-museum
http://www.slideshare.net/michaelasanda/tehran-golestan-palace4
http://www.slideshare.net/michaelasanda/tehran-golestan3
http://www.slideshare.net/michaelasanda/tehran-golestan-palace2
http://www.slideshare.net/michaelasanda/tehran-golestan-palace1
http://www.slideshare.net/michaelasanda/teheran-muzeul-sticlei2-6658165
http://www.slideshare.net/michaelasanda/teheran-muzeul-sticlei2
http://www.slideshare.net/michaelasanda/teheran-muzeul-sticlei1-6658163
http://www.slideshare.net/michaelasanda/teheran-muzeul-sticlei1
http://www.slideshare.net/michaelasanda/iranian-national-jewelry-treasury
Thank you!

The Saadabad Palace is a palace built by the Pahlavi dynasty of Iran in the Shemiran area of Tehran.The complex was first inhabited by Qajar monarchs and royal family in the 19th century. After an expansion of the compounds, Reza Shah lived there in the 1920s. And his son, Mohammad Reza Pahlavi moved there in the 1970s. After the Iranian Revolution, the complex became a museum. However, the current presidential palace is located adjacent to the Sa'd Abad compound.
Currently, parts of the Saadabad Palace compound are museums, in which visitors can roam through and look at the rich history of Iran, and some parts of the compound are used by the Iranian Cultural Heritage Organization which is responsilbe for most of the

Iran Tehran Saadabad Palace1

 1. 1. 1http://www.authorstream.com/Presentation/michaelasanda-1442259-saadabad1/
 2. 2. The Saadabad Palace is a palace built by the Pahlavi dynasty ofIran in the Shemiran area of Tehran.The complex was first inhabited by Qajar monarchs and royal familyin the 19th century. After an expansion of the compounds, RezaShah lived there in the 1920s. And his son, Mohammad RezaPahlavi moved there in the 1970s.After the Iranian Revolution, the complex became a museum.However, the current presidential palace is located adjacent to theSad Abad compound.Complexul de palate Saadabad din cartierul Shemiran din Teherana fost locuit de monarhii dinastiei Qajar şi familia regală în secolulXIX. După extinderea şi reamenajarea palatelor Reza Shah a locuitacolo din 1920. Şi fiul său, Mohammad Reza Pahlavi şi-a stabilitreşedinţa acolo în 1970. După revoluţia iraniană, complexul adevenit un muzeu. Palatul prezidenţial actual este situat adiacentacestui complex
 3. 3. The Sa‘dabad Palaces (included 8 gates and 18 palaces ) are a group palaces built by the Pahlavi dynasty of Iran in the Shemiran area of Tehran. White Palace is the largest palace in the 110-hectare ensemble of Sa‘dabad. Ansamblul de palate Saadabad este format din 18 palate şi muzee (8 porţi) dintre care cel mai mare palat este Palatul Alb, numit astfel din cauza culorii zidurilor sale exterioare.Entrance to Sad Abad
 4. 4. Arash or Arash-e Kamängir(Arash the Archer) or ArashTirandäz is a heroic archer-figure of Iranian oral traditionand folklore.Arash was a mythological andlegendary Persian archer (basedon ancient real story) who puthis soul into his arrow to savehis country.Arash Arcaşul este un eroulegendar Iranian, figurămitologică persană, (a căruipoveste transmisă prin tradiţieorală se bazează pe un faptistoric), care şi-a pus sufletulîntr-o săgeată pentru a-şi salvaţara.
 5. 5. The basic story of the bowman runsas follows: In a bloody war betweenthe Iranians and non-Iranians(Turanians) the two sides agree tomake peace and reach anagreement that whatever land fallswithin the range of a bow-shot shallbe returned to the Iranians, and therest should then fall to theAniranians.De fapt legenda Arcaşului se referăla sfârşitul unui sângeros război alPersiei cu Turanul. Atunci cândbeligeranţii au hotărât să facă pace,au ajuns la un acord privindcedarea teritoriului: Turanul varestitui sau ceda Iranului totpământul situat până la limita dedemarcaţie stabilită de distanţa lacare va ajunge săgeata trasă de unarcaş iranian
 6. 6. On 13th day of Tir, Arash climbedthe Alborz Mountains, stood on itshighest peak Damavand (highestsummit of the Iranian plateau), puthis soul into his arrow and fired ittowards Turan with all his might,then collapsed and died. The arrowtraveled from dawn till noon over anunimaginably great distance tillfinally landed somewhere near AmuDarya (Oxus River) and marked theborder between Iran and Turan.În ziua de 13 a lunii Tir, Arash aurcat în munţii Alborz, pe cel maiînalt vârf, Damavand, şi-a pussufletul în săgeată şi a tras-o spreTuran, cu toată puterea lui, apoi s-aprăbuşit şi a murit. Săgeata acălătorit din zori până la amiază peo distanţă neînchipuit de mare şi aaterizat undeva lângă Amu Darya(Oxus River) marcând astfel graniţadintre Iran şi Turan.
 7. 7. That was a joyful moment for theIranians as they even gained morelands than before. The event whichwas coincided with the pouring ofthe rain is ever since celebrated asJashn-e Tiragan or Tirgan.Arash kamangir (Arash the Archer)sacrificed his life for his country andbecame a legend whose name andmemorys still alive. The nameArash and Mearic remains of themost popular names amongPersian speakers in Iran.Bucuria a fost mare pentru căiranienii au câştigat chiar mai multteren decât înainte de război.Evenimentul, care a coincis cuînceperea ploii, este încă sărbătoritca Jashn-e Tiragan sau Tirgan.Arash kamangir (Arash Arcaşul)care şi-a sacrificat viaţa pentru ţarasa a devenit o legendă care asupravieţuit. Arash este şi astăziunul dintre numele cele maipopulare în rândul persanilor dinIran.
 8. 8. You can also take a photo with a shah’s carriage….The remains of a gigantic statue of Reza Shah (d1941)Resturile unei gigantice statui a lui Reza şah, distrusă la „revoluţie”
 9. 9. The White Palace is the largest palace in the 110-hectare ensemble of Sa‘dabad. This building, in addition to a place for administrative and ceremonial affairs, was the summer residence of Mohammad Reza Pahlavi and his wife Farah. The buildings construction was started by order of Rezashah in 1931 and completed in 1936. Many artists and craftsmen have contributed to construction of this palace Palatul Alb este cel mai mare palat din ansamblul celor 18 palate aflate pe domeniul de 110 hectare din Sasdabad. Această clădire, înafară de sediu administratriv şi de reprezentare a fost şi resedinţa de vară a şahului Mohammad Reza Pahlavi şi a soţiei sale, Farah. Construcţia clădirii a început din ordinul lui Rezashah în 1931 şi a fost finalizată în 1936. Multi artişti şi meşteşugari au contribuit la construirea acestui palat.The main entrance hall
 10. 10. The White Palace includes 54 different units, such 10 ceremonial halls, the largest of wich is a dining hall with a square footage of 220 square meters Palatul Alb cuprinde 54 de încăperi dintre care 10 săli de ceremonial, cea mai mare dintre ele fiind o sală de mese ​ cu o suprafaţă de 220 de metri patraţiThe main entrance hall
 11. 11. The main entrance hall
 12. 12. The main entrance hall
 13. 13. The main entrance hall
 14. 14. Bronze busts of the king and Farah sculpted by K.Todorov 1970 Teheran Furniture French made. Louis XV style Wall tapestry french hand woven silk XVII Bronze chandelier with porcelain flowers, crafted in FranceWaiting and Reception Hall for foreign guests
 15. 15. Waiting and Reception Hall for foreign guests
 16. 16. Waiting and Reception Hall for foreign guests
 17. 17. Waiting and Reception Hall for foreign guests
 18. 18. Waiting and Reception Hall for foreign guests
 19. 19. Waiting and Reception Hall for foreign guests
 20. 20. Tableware: Rosenthal porcelain. Germany Baccarat crystal glasses. France Bronze chandelier with crystal adornments: Bohemia CzechoslovakiaThe dinning hall
 21. 21. The dinning hall
 22. 22. The dinning hall
 23. 23. The superb stucco carvings insidethe palace were made by suchmaster craftsmen as Gholam-RezaPahlavan from Qazvin, Abd-ol-Karim Shaykhan, Hossein Kashiand Reza Mala’ekeh.The revetment of the corridors is inmarble from Yazd and Torbat-eHaydariyeh and was executed bymaster Lorzadeh.
 24. 24. Mohammad Reza Pahlavi’sOffice
 25. 25. Mohammad Reza Pahlavi’s Office
 26. 26. Mohammad Reza Pahlavi’s Office
 27. 27. Mohammad Reza Pahlavi’s Office
 28. 28. Formal Reception Room, used to receive Ambassadors
 29. 29. Formal Reception Room, used to receive Ambassadors
 30. 30. Formal Reception Room, used to receive Ambassadors
 31. 31. Formal Reception Room, used to receive Ambassadors
 32. 32. Formal Reception Room, used to receive Ambassadors
 33. 33. Formal Reception Room, used to receive Ambassadors
 34. 34. Formal Reception Room, used to receive Ambassadors
 35. 35. Formal Reception Room, used to receive Ambassadors
 36. 36. Formal Reception Room, used to receive Ambassadors
 37. 37. Billiard Room in the Palace of Nation
 38. 38. Southern Magnolia fruit Text : Internet Pictures: Sanda Foişoreanu Nicoleta Leu Sanda Potroviţă Copyright: All the images belong to their authors Arangement: Sanda Foişoreanu www.slideshare.net/michaelasandaSound: Dariush - Aman az; Dele Divooneh

×