Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Fitxes d'ampliació

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Fitxes de reforç
Fitxes de reforç
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 13 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Anuncio
Anuncio

Más reciente (20)

Fitxes d'ampliació

 1. 1. Fitxes d’Ampliació
 2. 2. Nom Data 1 Esbrina de quin nombre es tracta en cada cas. ● Té tres xifres diferents. ● La suma de les xifres és 3. ● La xifra de les centenes és senar i més petita que la de les unitats. ● Té tres xifres. ● La suma de les xifres és 8. ● La xifra de les desenes i la de les centenes és la meitat que la xifra de les unitats. ● La xifra de les unitats és un nombre parell. 870 kg ● Té tres xifres diferents. ● La suma de les xifres és 16. ● La xifra de les centenes és el doble que la xifra de les unitats. 350 kg 910 kg 7.150 kg 780 kg c c c 54 Material fotocopiable © 2012 Grup Promotor / Santillana Educación, S. L. FITXA Unitat 1 2 Quin animal pesa més? Fixa’t en cada un dels pesos i ordena’ls de més petit a més gran. kg < kg < kg < kg < kg ● L’animal que pesa més és . ● L’animal que pesa menys és . ● L’animal que pesa més de 800 kg i menys de 900 kg és . AMRPELFIOARCÇIÓ 1 AMPLIACIÓ
 3. 3. Unitat 2 Nom Data FITXA 1 Completa la sèrie i pinta segons el codi. vermell Les caselles dels nombres més grans que 7.500. blau Les caselles dels nombres més petits que 7.500. 2.500 3.000 3.500 2 Encercla a la sopa numèrica els nombres següents. Seixanta-set mil quaranta-tres. Quatre mil dos-cents vuit. Nou mil nou-cents nou. Vuit-cents quatre. Quinze mil quinze. Mil u 6 7 0 4 3 6 1 9 8 2 7 1 5 9 3 0 6 2 0 4 5 8 0 4 1 0 0 1 2 7 5 2 9 9 0 9 Material fotocopiable © 2012 Grup Promotor / Santillana Educación, S. L. 55 2 AMPLIACIÓ
 4. 4. 4 8 6 A A 1 A B B C 56 Material fotocopiable © 2012 Grup Promotor / Santillana Educación, S. L. FITXA AMRPELFIOARCÇIÓ Unitat 3 Nom Data 1 Completa el quadre amb nombres de l’1 al 9, de manera que sumats en horitzontal i vertical el resultat sigui sempre 15. 2 En aquesta suma cada lletra representa un nombre de l’1 al 5. Escriu el valor de cada lletra i fes la suma. 3 Llegeix amb atenció, pensa i resol. A 5 B 5 C 5 1 Si dos regals costen 110 € i un costa 100 € més que l’altre, quant costa cada un dels regals? 5 15 5 15 5 15 c 5 15 5 15 5 15 ● Fes la suma amb els preus de cada regal i comprova que costin 110 €. 3 AMPLIACIÓ
 5. 5. Nom Data 432 354 276 198 912 389 190 546 734 856 576 575 647 627 872 834 503 719 791 863 359 431 178 395 935 FITXA Material fotocopiable © 2012 Grup Promotor / Santillana Educación, S. L. 57 AMRPELFIOARCÇIÓ Unitat 4 1 Quin camí han de recórrer en Jan i l’Eva per arribar al zoo? Marca el camí que han de recórrer restant-ne 72 cada vegada. 2 Esbrina els nombres següents. ● Un nombre que en restar-n’hi 3 i sumar-n’hi 5 dóna 14. c ● Un nombre que en sumar-n’hi 2, restar-n’hi 4 i sumar-n’hi un altre cop 8 dóna 12. c ● Un nombre que en restar-n’hi 18 i sumar-n’hi 15 dóna 47. c ● Un nombre que en restar-ne 5 centenes i sumar-hi 8 desenes dóna 957. c 3 Completa les piràmides amb els nombres que falten. Cada pedra val la suma de les dues pedres sobre les quals es recolza. 21 8 13 10 7 5 1 3 5 2 1 4
 6. 6. Nom Data FITXA AMPLIACIÓ 58 Material fotocopiable © 2012 Grup Promotor / Santillana Educación, S. L. AMRPELFIOARCÇIÓ Unitat 5 1 Multiplica i completa els mots encreuats. A la columna grisa et sortirà el nom d’un animal prehistòric. 2 Completa amb els signes que falten perquè el resultat sigui el que s’indica. 2 5 5 10 8 5 5 13 2 3 5 5 5 8 5 40 2 3 5 6 9 4 5 36 3 9 3 Completa les sèries. 5 5 15 4 5 5 3 2 1 2 2 5 3 3 2 5 4 8 10 c 3 4 2 2 2 5 3 4 2 10 3 c 12 10 c c c c c c c c 2 3 5 D E U 3 3 6 4 3 3 5 3 6 6 3 4 7 3 2 9 3 3 4 3 5 8 3 2 5
 7. 7. AMRPELFIOARCÇIÓ Unitat 6 Nom Data FITXA 1 Fes les operacions i esbrina el nom de cada ocell. Codi 5.118 c astor 4.396 c voltor 5.103 c cucut 3.636 c fraret 16.410 c flamenc 12.696 c òliba 17.568 c aufrany 2 1 9 6 3 8 5 6 7 3 9 6 2 8 3 7 9 0 9 3 4 3 2 8 2 3 5 4 2 3 2 8 5 3 3 6 3 3 Material fotocopiable © 2012 Grup Promotor / Santillana Educación, S. L. 59 FITXA 6
 8. 8. Unitat 7 Nom Data ● El puzle de l’Arnau té la meitat de peces que el puzle de la Sílvia. ● El puzle de la Laura té la meitat de peces que el puzle de l’Arnau. FITXA 60 Material fotocopiable © 2012 Grup Promotor / Santillana Educación, S. L. FITXA 1 Escriu el nombre pel qual s’ha de dividir perquè doni el resultat indicat. 6 : 5 3 12 : 5 4 28 : 5 4 36 : 5 6 54 : 5 9 72 : 5 8 2 Fes les divisions i completa els mots encreuats. Si ho fas bé, a la columna grisa et sortirà el nom d’un arbre. 21 : 7 16 : 8 81 : 9 24 : 6 28 : 4 3 Llegeix i esbrina qui té el puzle amb més peces i qui té el puzle amb menys peces. Nen que té el puzle amb més peces c Nen que té el puzle amb menys peces c 7 AMPLIACIÓ
 9. 9. AMRPELFIOARCÇIÓ Unitat 8 Nom Data FITXA FITXA 1 Fes les divisions i esbrina el nom de cada persona. Codi 44 c Carme 12 c Aina 45 c Susanna 407 c Lluís 63 c Pep 2 5 2 4 8 1 4 2 3 1 5 7 1 3 2 3 9 6 8 Material fotocopiable © 2012 Grup Promotor / Santillana Educación, S. L. 61 8
 10. 10. FITXA 9 Unitat 9 Nom Data AMPLIACIÓ 1 Observa el mapa i completa. La Llacuna 7 km i 900 Muntanyà m Talaià ● De Muntanyà a la Llacuna hi ha 3.300 m. ● De la Llacuna a Talaià hi ha m. ● De Talaià a Pujolàs hi ha m. Vallfosca 5.000 m m 6.000 8.000 Rusqueda m 300 m Fonteta 7.000 m 4.000 m Pedrosa m 2.000 Comtal 62 Material fotocopiable © 2012 Grup Promotor / Santillana Educación, S. L. ● De Pujolàs a la Llacuna hi ha m. ● De Muntanyà a Talaià hi ha m. 2 Observa el mapa i la información i completa. ● A quants quilòmetres està Rusqueda de Pedrosa? c ● A quants quilòmetres està Pedrosa de Fonteta? c ● A quants quilòmetres està Comtal de Vallfosca? c Pujolàs 9 km i 100 m 5 km i 250 m 3 km i 300 m 4 km i 175 m
 11. 11. AMRPELFIOARCÇIÓ FITXA 10 Unitat 10 Nom Data 1 Com trauries les quantitats següents del bidó si només tens els recipients següents? Pensa i escriu. ● 13 litres ● 7 litres ● 12 litres 3 litres 1 litre 2 Observa aquestes balances i contesta. 4 litres ● Quina de les tres capses pesa més? Per què? ● Quina de les tres capses pesa menys? Per què? 8 litres Material fotocopiable © 2012 Grup Promotor / Santillana Educación, S. L. 63
 12. 12. FITXA 11 Unitat 11 Nom Data AMPLIACIÓ 64 Material fotocopiable © 2012 Grup Promotor / Santillana Educación, S. L. 1 Observa el preu de cada article i calcula l’import de la factura. Factura ● 3 telescopis € ● 1 ordinador € ● 2 càmeres € total € Pots fer aquí les operacions que et calguin. c 2 Encercla els bitllets i les monedes que et fan falta per pagar l’ordinador.
 13. 13. AMRPELFIOARCÇIÓ Unitat 12 Nom Data FITXA 12 1 Calcula el perímetre dels polígons que formen aquesta figura. ● Perímetre del rectangle c ● Perímetre del quadrilàter c ● Perímetre del pentàgon c 2 Completa la figura perquè la línia negra en sigui l’eix de simetria. ■ Ara, calcula l’àrea d’aquesta figura. Àrea 5 Material fotocopiable © 2012 Grup Promotor / Santillana Educación, S. L. 65

×