Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Fitxes de reforç

53.304 visualizaciones

Publicado el

Reforç

Publicado en: Educación
 • Inicia sesión para ver los comentarios

Fitxes de reforç

 1. 1. Fitxes de Reforç
 2. 2. UNITAT 1 dos-cents setanta-quatre tres-cents deu cent cinc sis-cents dinou nou-cents cinquanta set-cents trenta c 6 Material fotocopiable © 2012 Grup Promotor / Santillana Educación, S. L. FITXA 1 Nombres de tres xifres: lectura i escriptura Nom Data REFORÇ Recorda Els nombres de tres xifres estan formats per centenes (C), desenes (D) i unitats (U). 1 Relaciona. 950 105 619 274 310 2 Escriu cada nombre. nou-cents vuitanta-quatre c dos-cents setze c quatre-cents noranta c 3 Escriu com es llegeix cada nombre. 909 c 330 c 612 c 878 c
 3. 3. UNITAT 1 FITXA 3 centenes 1 5 desenes 8 centenes 1 9 desenes 1 3 unitats 3 centenes 1 5 unitats 7 centenes 1 6 desenes 1 9 unitats Material fotocopiable © 2012 Grup Promotor / Santillana Educación, S. L. 7 2 Nombres de tres xifres: descomposició Nom Data REFORÇ Recorda En un nombre de tres xifres, la xifra de l’esquerra indica les centenes; la del centre, les desenes, i la de la dreta, les unitats. 1 Relaciona cada nombre amb la seva descomposició. 893 769 350 305 2 Observa l’exemple i completa. vuit-cents vuitanta-u c 881 5 800 1 80 1 1 cinc-cents quinze c 5 1 1 nou-cents noranta c 5 1 set-cents cinc c 5 1 3 Quants n’hi ha? Completa. es llegeix: tres-cents C 3 D U c C D U c es llegeix:
 4. 4. FITXA UNITAT 1 Nombres de tres xifres: comparació Nom Data 199 200 c ● Compara la xifra de les centenes: Així doncs: 199 200 739 719 c ● Compara la xifra de les centenes: ● Compara la xifra de les desenes: Així doncs: 739 719 583 584 c ● Compara la xifra de les centenes: Material fotocopiable © 2012 Grup Promotor / Santillana Educación, S. L. REFORÇ Recorda ● Per comparar nombres de tres xifres, es comparen les centenes. Si són iguals, es comparen les desenes i, si també són iguals, es comparen les unitats. ● Per indicar que un nombre és més petit o més gran que un altre, s’utilitzen els sím-bols següents: > (més gran que), < (més petit que). 1 Compara els nombres i escriu >, < o 5, segons el que correspongui. 2 Escriu el signe > o <, segons el que correspongui. 3 En cada cas, encercla amb vermell el nombre més gran, i amb blau, el nombre més petit. ● Compara la xifra de les desenes: ● Compara la xifra de les unitats: Així doncs: 583 584 465 456 243 261 856 756 917 971 670 390 567 498 495 448 412 463 486 878 807 870 808 880 8 3
 5. 5. FITXA UNITAT 1 Nombres ordinals Nom Data Ordinal Es llegeix 1r 3r 4t 7è 9è 10è Martina Pol Anna Alba David Nil Lluïsa Joan Material fotocopiable © 2012 Grup Promotor / Santillana Educación, S. L. REFORÇ Recorda Els nombres ordinals indiquen l’ordre o la posició. 1 Completa la taula. 2 En quin ordre sortiran? Observa el nombre que porta cada atleta i escriu l’ordinal corresponent. segon cinquè sisè vuitè Ordinal Es llegeix 11è 14è 15è 18è 20è dotzè tretzè setzè dissetè dinovè Martina c dissetena Lluïsa c Nil c Joan c Alba c Pol c Anna c David c 9 4
 6. 6. Segments i rectes Nom Data Recorda ● Un segment és la part de recta compresa entre dos punts, anomenats extrems del segment. ● Les rectes poden ser secants, si es tallen en un punt, o paral·leles, si no es tallen mai, encara que les prolonguem. 1 Encercla els segments. 2 Què és un segment? Explica-ho. 3 Relaciona. rectes paral·leles no es tallen en cap punt rectes secants es tallen en un punt ■ Ara, encercla amb vermell les rectes secants, i amb blau, les rectes paral·leles. 10 Material fotocopiable © 2012 Grup Promotor / Santillana Educación, S. L. FITXA REFORÇ UNITAT 1 5
 7. 7. FITXA UNITAT 2 Nombres de quatre xifres: lectura i escriptura Nom Data Recorda Els nombres de quatre xifres estan formats per unitats de miler (UM), centenes (C), desenes (D) i unitats (U). 1 Completa les sèries següents. 1.000 1.100 1.200 1.400 1.600 1.800 1.000 2.000 3.000 6.000 9.000 5.900 5.800 5.700 5.300 5.000 2 Escriu cada nombre. quatre mil tres-cents quatre c tres mil noranta-vuit c cinc mil set-cents noranta c nou mil set-cents setanta-nou c 3 Escriu com es llegeix cada nombre. 3.617 c 6.429 c 8.300 c 9.909 c 5.010 c Material fotocopiable © 2012 Grup Promotor / Santillana Educación, S. L. 11 REFORÇ 6
 8. 8. FITXA UNITAT 2 7 Nombres de quatre xifres: descomposició Nom Data 12 Material fotocopiable © 2012 Grup Promotor / Santillana Educación, S. L. REFORÇ Recorda En un nombre de quatre xifres, la xifra de l’esquerra indica les unitats de miler; la següent, les centenes; a continuació, les desenes, i la de la dreta, les unitats. 1 Descompon aquests nombres i escriu com es llegeixen. 1.278 5 unitat de miler 1 centenes 1 desenes 1 unitats UM 1 C 1 D 1 U 1 1 1 1.278 es llegeix: 3.672 5 unitats de miler 1 centenes 1 desenes 1 unitats UM 1 C 1 D 1 U 1 1 1 3.672 es llegeix: 5.930 5 unitats de miler 1 centenes 1 desenes UM 1 C 1 D 1 1 5.930 es llegeix: 7.007 5 unitats de miler 1 unitats UM 1 U 1 7.007 es llegeix: REFORÇ
 9. 9. Nombres de quatre xifres: comparació Nom Data Recorda Per comparar nombres de quatre xifres, es comparen les unitats de miler. Si són iguals, es comparen les centenes; si també són iguals, es comparen les desenes, i, si també són iguals, es comparen les unitats. FITXA 1 Compara els nombres i escriu >, < o 5, segons el que correspongui. ● Compara les UM: 7.239 7.230 c ● Compara les UM: ● Compara les C: ● Compara les D: ● Compara les U: Així doncs: 7. 239 7. 230 2 Escriu el signe > o <, segons el que correspongui. 2.302 2.320 4.234 4.261 5.725 8.725 1.856 1.756 9.172 9.712 3.650 3.605 6.670 6.390 8.675 8.984 7.086 7.089 Material fotocopiable © 2012 Grup Promotor / Santillana Educación, S. L. 13 REFORÇ 8 7.143 7.141 c ● Compara les UM: ● Compara les C: ● Compara les D: ● Compara les U: Així doncs: 7.143 7.141 6.357 6.397 c ● Compara les C: ● Compara les D: Així doncs: 6.357 6.397 UNITAT 2
 10. 10. FITXA UNITAT 2 Nombres de cinc xifres: lectura i escriptura Nom Data c cinquanta c c DM UM C D U DM UM C D U DM UM C D U 14 Material fotocopiable © 2012 Grup Promotor / Santillana Educación, S. L. REFORÇ Recorda Els nombres de cinc xifres estan formats per desenes de miler (DM), unitats de miler (UM), centenes (C), desenes (D) i unitats (U). 1 Escriu com es llegeix el nombre representat a cada àbac. 2 Escriu amb xifres. dotze mil cinc-cents setanta-quatre c seixanta mil set-cents setanta-cinc c vuitanta-set mil cinc-cents nou c noranta mil sis-cents vint c 9 REFORÇ
 11. 11. FITXA UNITAT 2 Nombres de cinc xifres: descomposició Nom Data Recorda 1 desena de miler equival a 10.000 unitats. 1 Observa l’exemple i completa. ● 1 desena de miler 5 10 unitats de miler 5 10.000 unitats ● 2 desenes de miler 5 unitats de miler 5 unitats ● 5 desenes de miler 5 unitats de miler 5 unitats ● 9 desenes de miler 5 unitats de miler 5 unitats 2 Descompon aquests nombres en forma de suma. 63.224 c 60.000 1 3.000 1 1 1 91.037 c 23.598 c 40.040 c 3 Completa la taula. 1 1 1 1 1 1 1 1 Nombre Descomposició DM UM C D U Lectura 87.008 30.890 74.362 96.154 Material fotocopiable © 2012 Grup Promotor / Santillana Educación, S. L. 15 REFORÇ 10
 12. 12. FITXA UNITAT 2 Nombres de cinc xifres: comparació Nom Data 63.173 63.109 16.223 16.213 76.199 77.001 27.503 27.204 42.368 43.369 54.827 54.816 11 16 Material fotocopiable © 2012 Grup Promotor / Santillana Educación, S. L. REFORÇ Recorda Per comparar nombres de cinc xifres, es comparen les desenes de miler. Si són iguals, es comparen les unitats de miler; si són iguals, es comparen les centenes; si són iguals, es comparen les desenes, i, si són iguals, es comparen les unitats. 1 Escriu > o < segons el que correspongui. 2 Llegeix i contesta. 3 Ordena els nombres de cada requadre. 3.137 3.129 9.987 11.213 82.205 80.317 ● Quin nombre és més gran, 26.315 o 25.949? ● Quin nombre és més petit, 53.010 o 52.999? ● Quin nombre és més gran, 85.608, 85.471 o 8.698? ● Quin nombre és més petit, 64.363, 6.864 o 689? De més gran a més petit 75.039 36.114 84.931 85.001 36.578 47.160 41.520 50.311 47.037 41.205 c . . . . De més petit a més gran c , , , , REFORÇ
 13. 13. FITXA UNITAT 2 Aproximacions Nom Data Recorda ● Per aproximar un nombre a la centena més propera, compara la xifra de les desenes amb 5. ● Per aproximar un nombre al miler més proper, compara la xifra de les centenes amb 5. 1 Observa la recta numèrica i aproxima els nombres següents a la centena més propera. 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 ● 810 c ● 860 c ● 838 c ● 895 c ● 896 c ● 848 c 2 Aproxima el preu de cada vehicle a les unitats de miler. ● 871 c ● 836 c 7.380 € 8.435 € 2.240 € c ● El preu està comprès entre 7.000 i 8.000. ● Compara les centenes amb 5 c 3 5. ● El miler més proper a 7.380 és . c ● El preu està comprès entre i . ● Compara les centenes amb 5 c . ● El miler més proper a 8.435 és . c ● El preu està comprès entre i . ● Compara les centenes amb 5 c . ● El miler més proper a a 2.240 és . Material fotocopiable © 2012 Grup Promotor / Santillana Educación, S. L. 17 REFORÇ 12
 14. 14. FITXA UNITAT 3 Sumes de dos nombres Nom Data 13 18 Material fotocopiable © 2012 Grup Promotor / Santillana Educación, S. L. REFORÇ Recorda ● Els termes de la suma són els sumands i la suma o total. ● Per sumar dos nombres, primer se sumen les xifres de les unitats; després, les de les desenes; després, les de les centenes, i així successivament. 1 Col·loca els sumands i calcula la suma. Sumands: 834 i 62 Suma: Sumands: 571 i 408 Suma: Sumands: 6.153 i 374 Suma: Sumands: 3.265 i 2.476 Suma: Sumands: 5.749 i 2.591 Suma: Sumands: 2.637 i 4.364 Suma: REFORÇ
 15. 15. FITXA UNITAT 3 Sumes de tres nombres Nom Data Recorda Per sumar tres nombres, primer se sumen les unitats dels tres nombres; després, les desenes; després, les centenes, i així successivament. 1 Col·loca els nombres i suma. Sumands: 187, 214 i 691 Sumands: 631, 149 i 22 Suma: Suma: Sumands: 8.461, 3.425 i 3.321 Sumands: 9.302, 721 i 396 Suma: Suma: Sumands: 3.083, 368 i 78 Suma: Sumands: 16.706, 4.921 i 375 Suma: Material fotocopiable © 2012 Grup Promotor / Santillana Educación, S. L. 19 REFORÇ 14
 16. 16. FITXA UNITAT 3 Estimació de sumes Nom Data 47 1 23 c ● S’aproxima cada sumand a la desena més propera: 47 c 23 c ● Se suma: 50 1 20 5 376 1 289 c ● S’aproxima cada sumand a la més propera: 376 c 289 c ● Se suma: 1 5 2.937 1 5.168 c ● S’aproxima cada sumand al més proper: 2.937 c 5.168 c ● Se suma: 1 5 15 20 Material fotocopiable © 2012 Grup Promotor / Santillana Educación, S. L. REFORÇ Recorda Per estimar sumes, primer s’aproximen els sumands (al miler, la centena o la desena, segons el que correspongui) i després se sumen. 1 Estima les sumes següents. 2 Estima les sumes següents aproximant tal com s’indica. A les desenes c 27 1 42 A les centenes c 226 1 615 Als milers c 3.704 1 1.198 REFORÇ
 17. 17. FITXA UNITAT 4 Restes portant-ne Nom Data Recorda ● Els termes d’una resta són el minuend, el subtrahend i la diferència. ● Una resta està ben feta si es compleix: Subtrahend 1 Diferència 5 Minuend. 1 Resta i fes la prova. 9.548 2 5.023 c 5.023 1 1.295 2 876 c 876 1 3.092 2 1.728 c 1 5.873 2 986 c 1 8.245 2 6.387 c 1 9.361 2 2.845 c 1 1.254 2 845 c 1 2.923 2 1.818 c 1 Material fotocopiable © 2012 Grup Promotor / Santillana Educación, S. L. 21 REFORÇ 16
 18. 18. FITXA UNITAT 4 Estimació de restes Nom Data Recorda Per estimar restes, s’aproximen el minuend i el subtrahend als milers, les centenes o les desenes, segons que correspongui, i després, es resten. 17 1 Estima les restes següents. 88 2 74 c ● S’aproximen el minuend i el subtrahend a les desenes: 88 c 74 c ● Es resta 90 2 70 5 694 2 434 c ● S’aproximen el minuend i el subtrahend a : 694 c 434 c ● Es resta 2 5 5.241 2 2.367 c ● S’aproximen el minuend i el subtrahend a : 5.241 c 2.367 c ● Es resta 2 5 2 Estima les restes següents aproximant tal com s’indica. A les desenes c 72 2 34 c A les centenes c 936 2 848 c Als milers c 4.633 2 3.874 c A les desenes c 88 2 51 c A les centenes c 693 2 479 c 22 Material fotocopiable © 2012 Grup Promotor / Santillana Educación, S. L. REFORÇ
 19. 19. FITXA UNITAT 4 Problemes de dues operacions Nom Data Recorda Els passos per resoldre un problema són els següents: ● Comprendre’n l’enunciat i la pregunta que s’hi planteja. ● Pensar quines operacions s’han de fer. ● Fer les operacions. ● Comprovar que la resposta és correcta. 1 Resol els problemes següents i escriu-ne la solució. ● En un quiosc reben 275 diaris. Al matí en venen 135 i a la tarda en venen 65. Quants diaris els queden per vendre? Primera operació c Segona operació c Solució: ● En un autobús hi viatgen 68 persones. A la primera parada en baixen 19 persones i a la segona n’hi pugen 13. Quantes persones continuen a l’autobús? Solució: Primera operació c Segona operació c Material fotocopiable © 2012 Grup Promotor / Santillana Educación, S. L. 23 REFORÇ 18
 20. 20. 2 Relaciona. 24 Material fotocopiable © 2012 Grup Promotor / Santillana Educación, S. L. FITXA Angles. Tipus d’angles Nom Data REFORÇ Recorda ● Un angle té dos costats i un vèrtex. ● Els angles poden ser rectes, aguts o obtusos. ● Dues rectes perpendiculars formen quatre angles rectes. 1 Observa l’angle i escriu les paraules costat i vèrtex on correspongui. 3 Encercla les rectes perpendiculars. angle agut angle recte angle obtús UNITAT 4 19
 21. 21. FITXA Les taules de multiplicar Nom Data Recorda ● Una multiplicació és una suma de sumands iguals. 8 3 3 5 8 1 8 1 8 5 24 ● Els termes de la multiplicació són els factors i el producte. 1 Relaciona cada suma amb la seva multiplicació. 2 1 2 1 2 9 1 9 5 1 5 1 5 1 5 7 1 7 1 7 1 7 1 7 7 3 5 2 3 3 5 3 4 9 3 2 2 Completa la taula. 3 Calcula. 8 3 5 5 3 3 4 5 6 3 9 5 2 3 7 5 5 3 10 5 7 3 3 5 4 3 6 5 9 3 2 5 7 3 9 5 7 3 6 5 2 3 8 5 3 3 7 5 8 3 4 5 6 3 5 5 5 3 3 5 4 3 2 5 9 3 6 5 8 3 3 5 7 3 8 5 2 3 9 5 3 3 5 5 8 3 6 5 6 3 8 5 5 3 5 5 4 3 9 5 9 3 3 5 8 3 9 5 2 3 5 5 9 3 7 5 5 3 6 5 7 3 7 5 4 3 10 5 9 3 5 5 6 3 0 5 4 3 8 5 2 3 4 5 Material fotocopiable © 2012 Grup Promotor / Santillana Educación, S. L. 25 REFORÇ 2 3 4 3 3 1 4 3 5 5 3 3 6 3 2 7 3 5 8 3 6 9 3 7 Factors Producte 20 UNITAT 5
 22. 22. 26 Material fotocopiable © 2012 Grup Promotor / Santillana Educación, S. L. FITXA Multiplicacions sense portar-ne Nom Data REFORÇ Recorda Per multiplicar un nombre per un altre d’una xifra, es multipliquen primer les unitats, després les desenes... del primer nombre pel segon nombre. 1 Col·loca els nombres i calcula. 442 3 2 3.231 3 3 8.202 3 4 1.232 3 3 710 3 5 601 3 6 9.301 3 3 5.443 3 2 UNITAT 5 21
 23. 23. FITXA Doble i triple Nom Data Recorda ● Per calcular el doble d’un nombre es multiplica el nombre per 2. ● Per calcular el triple d’un nombre es multiplica el nombre per 3. 1 Calcula. ● El doble de 3 c 3 3 5 ● El doble de 2 c ● El doble de 5 c ● El triple de 6 c ● El triple de 8 c ● El triple de 9 c 2 Llegeix, resol i escriu la solució. L’Agnès té a la granja 7 vaques i el doble de porcs que de vaques. Quants porcs té? L’Elies té 213 € i el seu germà en té el triple. Quants euros té el germà de l’Elies? Solució: Solució: L’Àlex té 23 anys i el seu pare en té el triple. Quants anys té el pare de l’Àlex? En un teatre ahir van vendre 34 entrades i avui n’han venut el doble. Quantes entrades han venut avui? Solució: Solució: Material fotocopiable © 2012 Grup Promotor / Santillana Educación, S. L. 27 REFORÇ 22 UNITAT 5
 24. 24. FITXA UNITAT 5 23 Polígons: elements i classificació Nom Data 28 Material fotocopiable © 2012 Grup Promotor / Santillana Educación, S. L. REFORÇ Recorda ● Els elements dels polígons són: costats, vèrtexs i angles. ● Pel nombre de costats, els polígons poden ser: triangles, si tenen 3 costats; quadrilàters, si en tenen 4; pentàgons, si en tenen 5; o hexàgons, si en tenen 6. 1 Observa aquest polígon i escriu les paraules costat, vèrtex i angle on correspongui. 2 Observa els polígons i completa la taula. Nombre de costats Nombre de vèrtexs Nombre d’angles Nom
 25. 25. 1 Multiplicacions portant-ne Nom Data Recorda Per exemple, per multiplicar 426 3 3: 1r Es multiplica 3 per les unitats c 3 3 6 5 18. En portem 1. 2n Es multiplica 3 per les desenes i se suma la que portem c 3 3 2 5 6; 6 1 1 5 7. 3r Multipliquem 3 per les centenes c 3 3 4 5 12. C D U 1 4 2 6 3 3 1 2 7 8 1 Col·loca els nombres i calcula. 261 3 3 413 3 7 802 3 9 5.310 3 6 7.564 3 5 378 3 8 9.357 3 4 6.958 3 2 Material fotocopiable © 2012 Grup Promotor / Santillana Educación, S. L. 29 REFORÇ FITXA UNITAT 6 24
 26. 26. FITXA UNITAT 6 Estimació de productes Nom Data Recorda Per exemple, per estimar el producte 728 3 6, aproximem el factor 728 a les centenes i multipliquem per 6: 7 0 0 3 6 4 2 0 0 728 c 25 1 Aproxima els preus a la desena més propera i contesta. 54 c 87 c 36 c 91 c ● Quant valen 3 telèfons? ● Quant valen 2 càmeres de fotos? ● Quant valen 8 ràdios? ● Quant valen 5 equips de música? 2 Estima els productes següents aproximant a la centena més propera. ● 802 3 3 c ● 378 3 6 c ● 691 3 9 c ● 228 3 7 c ● 546 3 2 c 30 Material fotocopiable © 2012 Grup Promotor / Santillana Educación, S. L. REFORÇ
 27. 27. FITXA UNITAT 6 Problemes de dues operacions Nom Data Recorda Abans de resoldre un problema: ● Llegeix-lo amb atenció. ● Pensa si has de fer una o més operacions. ● Escriu quines operacions has de fer. 1 Llegeix, resol i escriu la solució. ● En un bar es preparen 125 entrepans al matí i 196 entrepans a la tarda cada dia. Quants entrepans es preparen en 5 dies? Primera operació c Segona operació c Solució: ● A la biblioteca de l’escola hi ha 6 prestatgeries i a cada lleixa hi ha 75 llibres. Si s’han deixat en préstec 73 llibres, quants llibres queden? Primera operació c Segona operació c Solució: Material fotocopiable © 2012 Grup Promotor / Santillana Educación, S. L. 31 REFORÇ 26
 28. 28. ● El triangle isòsceles té costats iguals. ● El triangle equilàter té costats iguals. ● El triangle escalè té costats desiguals. 32 Material fotocopiable © 2012 Grup Promotor / Santillana Educación, S. L. FITXA 2 Triangles: classificació segons els costats Nom Data Recorda ● Els triangles són polígons de tres costats. ● Els triangles poden ser: equilàters, si tots els costats mesuren el mateix; isòsceles, si només 2 costats mesuren el mateix, i escalens, si cap costat mesura el mateix. 1 Completa. 2 Mesura els costats de cada un dels triangles següents i escriu a sota el nom del triangle. 3 Marca una X al lloc corresponent. Equilàter Isòsceles Escalè 1 c 2 c 3 c 4 c 5 c 1 2 3 4 5 REFORÇ UNITAT 6 27
 29. 29. Repartiments i divisió Nom Data Recorda ● Una divisió és un repartiment en parts iguals. ● Els termes d’una divisió són: dividend, divisor, quocient i residu. FITXA 1 Fes grups de 5 i contesta. ● Quants gossos hi ha en total? ● Quants gossos hi ha a cada grup? ● Quants grups has format? ● Quants gossos sobren? ■ Ara, escriu el repartiment que has fet en forma de divisió i completa. D 1 1 d r c q 2 Dibuixa els repartiments i calcula. c b Reparteix en parts iguals 15 bolígrafs en 3 estoigs. Divideix 15 entre c : 3 5 Reparteix en parts iguals 17 flors en 4 gerros. Divideix entre c : 5 ● Quantes flors et sobren? b Material fotocopiable © 2012 Grup Promotor / Santillana Educación, S. L. 33 REFORÇ UNITAT 7 28
 30. 30. ■ Per què aquestes divisions són exactes? Contesta. 29 34 Material fotocopiable © 2012 Grup Promotor / Santillana Educación, S. L. FITXA Divisió exacta Nom Data Recorda Una divisió és exacta si el residu és zero. 1 Calcula aquestes divisions exactes. 5 4 9 2 4 4 1 8 2 7 2 8 2 7 3 1 4 7 3 5 5 4 8 6 2 Llegeix, resol i escriu la solució. En Cesc fica 36 plàtans en 6 bosses, i posa el mateix nombre de plàtans a cada bossa. Quants plàtans posa a cada bossa? La Laia desa 24 mocadors en 3 calaixos, i posa el mateix nombrede mocadors a cada calaix. Quants mocadors posa a cada calaix? Solució: Solució: REFORÇ UNITAT 7
 31. 31. FITXA UNITAT 7 Divisió entera Nom Data Recorda Una divisió és entera si el residu és diferent de zero. 1 Calcula les divisions següents i encercla les divisions enteres. 5 1 7 2 8 3 3 0 5 1 9 9 3 6 4 6 5 8 2 4 6 1 5 2 ■ En què es diferencia una divisió entera d’una divisió exacta? Explica-ho. 2 Llegeix, resol i escriu la solució. L’Eva reparteix en parts iguals 21 llibres en 7 prestatgeries. Quants llibres posa a cada prestatgeria? En Jan reparteix en parts iguals 60 nous entre 7 amics. Quantes nous dóna a cadascun? Quantes li’n sobren? Solució: Solució: Material fotocopiable © 2012 Grup Promotor / Santillana Educación, S. L. 35 REFORÇ 30
 32. 32. 2 7 4 5 5 9 4 8 6 3 3 6 2 Comprova amb la prova de la divisió si les divisions següents estan ben fetes. 36 Material fotocopiable © 2012 Grup Promotor / Santillana Educación, S. L. FITXA Prova de la divisió Nom Data REFORÇ Recorda La prova de la divisió és: divisor 3 quocient 1 residu 5 Dividend 1 Calcula i fes la prova. 1 2 3 1 9 2 3 2 4 4 6 5 4 1 5 6 3 7 7 4 8 3 9 9 3 5 6 5 5 2 1 9 4 2 1 8 4 4 3 3 9 7 4 5 UNITAT 7 31
 33. 33. FITXA Meitat, terç i quart Nom Data Recorda ● Per calcular la meitat d’un nombre, es divideix el nombre per 2. Per exemple: 12 : 2 5 6 ● Per calcular un terç d’un nombre, es divideix el nombre per 3. Per exemple: 12 : 3 5 4 ● Per calcular un quart d’un nombre, es divideix el nombre per 4. Per exemple: 12 : 4 5 3 1 Escriu V, si és veritat, o F, si és fals. Per calcular el quart d’un nombre, es divideix el nombre per 2. Per calcular la meitat de 8, es divideix 8 entre 3. Per calcular el terç de 9, es divideix 9 entre 3. La meitat de 8 és 4, perquè 8 : 2 5 4. 2 Calcula. La meitat 1 8 Un terç 2 7 Un quart 1 6 Un quart 2 4 La meitat 1 4 Un terç 1 5 Un terç 6 Un quart 3 6 La meitat 1 6 Material fotocopiable © 2012 Grup Promotor / Santillana Educación, S. L. 37 REFORÇ 32 UNITAT 7
 34. 34. 7 3 6 4 38 Material fotocopiable © 2012 Grup Promotor / Santillana Educación, S. L. FITXA Divisions amb divisor d’una xifra (I) Nom Data REFORÇ Recorda Quan la primera xifra del dividend és més gran o igual que el divisor, s’agafa la primera xifra del dividend per començar a dividir. 1 Col·loca els nombres i calcula. 24 1 8 4 3 3 23 2 1 6 21 6 0 79 : 7 86 : 2 456 : 4 896 : 8 792 : 6 413 : 3 UNITAT 7 33
 35. 35. FITXA Divisions amb divisor d’una xifra (II) Nom Data Recorda Quan la primera xifra del dividend és més petita que el divisor, s’han d’agafar les dues primeres xifres del dividend per començar a dividir. 34 1 Col·loca els nombres i calcula. 2 6 7 3 22 4 8 9 2 7 22 7 0 164 : 4 423 : 6 146 : 3 651 : 7 458 : 5 764 : 8 Material fotocopiable © 2012 Grup Promotor / Santillana Educación, S. L. 39 REFORÇ UNITAT 8
 36. 36. 6 4 2 6 40 Material fotocopiable © 2012 Grup Promotor / Santillana Educación, S. L. FITXA Divisions amb zeros al quocient Nom Data REFORÇ Recorda Si en dividir es forma un nombre més petit que el divisor, s’escriu 0 al quocient i es baixa la xifra següent del dividend. 1 Col·loca els nombres i calcula. 26 1 0 7 0 4 2 24 2 0 61 : 3 413 : 2 537 : 5 486 : 8 724 : 7 619 : 2 UNITAT 8 35
 37. 37. FITXA Problemes de dues operacions Nom Data Recorda Abans de resoldre cada problema: ● Llegeix-lo amb atenció. ● Pensa si has de fer una o més operacions. ● Escriu quines operacions has de fer. 36 1 Llegeix, resol i escriu la solució. ● L’Emma ha comprat una taula que li ha costat 268 € i 2 cadires. Quant ha pagat per cada cadira si en total s’ha gastat 500 €? Solució: Primera operació c Segona operació c ● En Pau té 372 cromos d’animals i 216 cromos de motos. Els vol enganxar en un àlbum, posant 6 cromos a cada pàgina. Quantes pàgines omplirà? Primera operació c Segona operació c Solució: Material fotocopiable © 2012 Grup Promotor / Santillana Educación, S. L. 41 REFORÇ UNITAT 8
 38. 38. centre radi diàmetre 42 Material fotocopiable © 2012 Grup Promotor / Santillana Educación, S. L. FITXA Cercle i circumferència Nom Data REFORÇ Recorda ● Un cercle és una figura plana limitada per una circumferència. ● Els elements de la circumferència són: el centre, el radi i el diàmetre. 1 Escriu circumferència o cercle segons el que correspongui. 2 Observa i completa amb les paraules següents. 3 Pinta segons el codi. vermell circumferència verd cercle UNITAT 8 37
 39. 39. FITXA Mesures de longitud Nom Data Recorda El metre és la unitat principal de longitud. ● 1 decímetre (dm) 5 10 centímetres (cm). ● 1 metre (m) 5 10 decímetres (dm) = 100 centímetres (cm). ● 1 quilòmetre (km) 5 1.000 metres (m). 38 1 Mesura amb un regle i completa. 2 Completa. cm cm c c c cm ● 1 metre 5 decímetres ● 1 metre 5 centímetres ● 1 decímetre 5 centímetres ● 1 quilòmetre 5 metres 3 Completa. ● 5 dm 5 cm ● 6 m 5 dm ● 4 m 5 cm ● 7 dm 5 cm ● 8 m 5 dm ● 6 m 5 cm 4 Calcula i completa. ● 6 dm i 9 cm 5 cm 1 cm 5 cm ● 2 m i 6 cm 5 cm 1 cm 5 cm ● 3 m, 8 dm i 5 cm 5 cm 1 cm 1 cm 5 cm ● 6 km i 85 m 5 m 1 m 5 m Material fotocopiable © 2012 Grup Promotor / Santillana Educación, S. L. 43 REFORÇ UNITAT 9
 40. 40. Quants mitjos c litres són? 44 Material fotocopiable © 2012 Grup Promotor / Santillana Educación, S. L. FITXA Mesures de capacitat Nom Data REFORÇ Recorda El litre és la unitat principal de capacitat. ● 1 litre 5 2 mitjos litres 5 4 quarts de litre. 1 Completa. 2 Observa la capacitat de cada recipient i calcula quants mitjos litres de suc hi ha a cada grup de recipients. ● 5 litres c mitjos litres. ● 1 litre i mig c mitjos litres. ● 2 litres i mig c mitjos litres. c Quants quarts de litre són? ● 4 litres c quarts de litre. ● 1 litre i quart c quarts de litre. ● 3 litres i mig c quarts de litre. mitjos litres. mitjos litres. mitjos litres. c 1 litre c mig litre c quart de litre UNITAT 10 39
 41. 41. FITXA Mesures de massa Nom Data Recorda El quilogram o quilo és la unitat principal de massa. ● 1 quilo 5 2 mitjos quilos 5 4 quarts de quilo. ● 1 quilo 5 1.000 grams c 1 kg 5 1.000 g. 40 1 Completa. Quants mitjos c quilos són? ● 6 quilos c mitjos quilos. ● 1 quilo i mig c mitjos quilos. ● 2 quilos i mig c mitjos quilos. c Quants quarts de quilo són? ● 5 quilos c quarts de quilo. ● 2 quilos i quart c quarts de quilo. ● 3 quilos i mig c quarts de quilo. 2 Quant pesa cada motxilla? Observa les balances i completa. Mig kg Quart kg 1 kg Mig kg Quart kg La motxilla pesa g La motxilla pesa g 1 kg 3 Calcula quants grams pesa cada fruita. g g 2 kg 3 kg i 200 g Material fotocopiable © 2012 Grup Promotor / Santillana Educación, S. L. 45 REFORÇ UNITAT 10
 42. 42. aresta 46 Material fotocopiable © 2012 Grup Promotor / Santillana Educación, S. L. FITXA Prismes: elements i classificació Nom Data REFORÇ Recorda Un prisma és un cos geomètric les cares del qual són polígons: té dues bases iguals i les seves cares laterals són quadrilàters. 1 Encercla els objectes que tenen forma de prisma. vèrtex base base cara 2 Pinta les bases en cada un dels prismes següents. 3 Escriu el nom d’aquests prismes. UNITAT 10 41
 43. 43. FITXA Piràmides: elements i classificació Nom Data Recorda Una piràmide és un cos geomètric les cares del qual són polígons: té una sola base i les cares laterals són triangles que s’ajunten en un vèrtex. 42 1 Encercla els objectes que tenen forma de piràmide. vèrtex base aresta cara 2 Pinta les bases en cada una de les piràmides següents. 3 Observa les bases i escriu el nom d’aquestes piràmides. Material fotocopiable © 2012 Grup Promotor / Santillana Educación, S. L. 47 REFORÇ UNITAT 10
 44. 44. 43 48 Material fotocopiable © 2012 Grup Promotor / Santillana Educación, S. L. FITXA Hores i minuts Nom Data Recorda ● El rellotge té dues busques: una de petita, que marca les hores, i una de gran, que marca els minuts. ● Una hora té 60 minuts. 1 Escriu els minuts que indica cada una de les posicions indicades. 2 Escriu l’hora que marca cada rellotge. Són les 9 Són tres quarts i Són un quart i Són dos quarts i 3 Dibuixa les busques de cada rellotge. Un quart i deu de 4. Tres quarts i cinc de 5. Tres quarts i deu de 8. Un quart i cinc de 5. tres quarts i deu i cinc REFORÇ UNITAT 11
 45. 45. FITXA Hores abans i després del migdia Nom Data Recorda A partir del migdia, els rellotges marquen així les hores de la tarda, el vespre i la nit: ● El rellotge digital marca les 13, les 14, les 15… ● El rellotge de busques torna a marcar la 1, les 2, les 3… 44 1 Completa. Després del migdia Abans del migdia La 1 c 12 1 1 5 13 c Les 3 c Les 7 c Les 10 c 12 1 5 c 12 1 5 c 12 1 5 c 2 Dibuixa en els dos rellotges l’hora indicada. Les 4 de la tarda Les 10 del vespre Les 11 de la nit Les 2 de la tarda Material fotocopiable © 2012 Grup Promotor / Santillana Educación, S. L. 49 REFORÇ UNITAT 11
 46. 46. 2 Compta i calcula quants diners hi ha en cada cas. 100 1 1 1 5 € 50 1 5 cèntims euros cèntims euros 50 Material fotocopiable © 2012 Grup Promotor / Santillana Educación, S. L. FITXA Monedes i bitllets Nom Data REFORÇ Recorda ● 1 euro 5 100 cèntims. ● Hi ha bitllets de 5,10, 20, 50, 100, 200 i 500 euros. ● Hi ha monedes d’1, 2, 5, 10, 20 i 50 cèntims; i d’1 i 2 euros. 1 Observa l’exemple i expressa en euros. 184 cèntims 5 1 € i 84 cèntims 5 1,84 € ● 138 cèntims 5 5 € ● 325 cèntims 5 5 € ● 647 cèntims 5 5 € ● En total hi ha € i cèntims 5 € ● En total hi ha € i cèntims 5 € cèntims UNITAT 11 45
 47. 47. FITXA Perímetre i àrea Nom Data Recorda ● El perímetre d’un polígon es calcula sumant les longituds de tots els costats. ● Per mesurar l’àrea d’una figura s’utilitza un quadrat com a unitat de mesura i es compten quants quadrats unitat ocupa la figura. 46 1 Mesura i calcula el perímetre de cada polígon. ● El costat AB fa cm. ● El costat BC fa cm. ● El costat CD fa cm. ● El costat DA fa cm. A B D C Perímetre 5 cm 1 cm 1 cm 1 cm 5 cm ● AB: cm ● DE: cm ● BC: cm ● EA: cm ● CD: cm A E B D C Perímetre 5 cm 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 5 cm 2 Compta els quadrets i escriu l’àrea de cada figura. Àrea: Àrea: Àrea: Material fotocopiable © 2012 Grup Promotor / Santillana Educación, S. L. 51 REFORÇ UNITAT 12
 48. 48. Material fotocopiable © 2012 Grup Promotor / Santillana Educación, S. L. FITXA Cossos rodons Nom Data 47 REFORÇ Recorda ● Un cilindre té dues bases circulars i no té vèrtexs. ● Un con té una base circular i un vèrtex. ● Una esfera no té ni bases ni vèrtexs. 1 Relaciona cada objecte amb la seva forma. Després, completa ● La taronja té forma de ● El barret té forma de ● El saler té forma de 2 Compta i completa. ● bases c ● vèrtexs c ● bases c ● vèrtexs c ● bases c ● vèrtexs c UNITAT 12 52

×