1 Tots els membres de la família Tatxé estiuegen iunts. Perqué tot funcioni cadascú, petits i grans, 
s'encarrega d'una ...
Sil-laba tónica i síl-laba ótona

2 En la sopa de Iletres següent hi ha ocultas vuit paraules que canvien de significat seg...
Families de paraules

4 Escriu el nom del que representa la fotografia i completa la taula següent. 

mar

sabates

1 i: ...
Jlïllíil 3

 Completa les següents definicions amb la paraula que convingui. 

EMPANAR Embolcar un aliment amb pasta de y Y...
«s. , m, s, 

3 Resol aquestes definicions. Pista: totes les paraules són monosil-labes. 

Primera Iletra de lalfabet...
Unitat 3

Combinant el nom de la imatge amb una de les síl-labes obtindrás una paraula nova. 

da

nova paraula

lot car I...
Els esquemes

12 Els monitors de l'espla¡ Les formigues de la Garriga han peniat un mural amb el que faran durant
aquest c...
La Jana, I'Edna i la Maria volen preparar una festa sorpresa per a la Patricia. Tenen moltes idees, 
pera ho tenen tot u...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Tema 3 catala

478 visualizaciones

Publicado el

tema 3

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Tema 3 catala

 1. 1. 1 Tots els membres de la família Tatxé estiuegen iunts. Perqué tot funcioni cadascú, petits i grans, s'encarrega d'una tasca. Descobreix com es diu cada membre i quina tasca té assignada: primer liegeix bé totes les pistas i després fes tantes lecturas com calgui per esbrinar-ha tot. o Cada dia, mentre l’avi Magí neteia la piscina, la seva dona, la Tecla, prepara l'esmorzar. o A primera hora, Ia seva filla Mireia va a comprar i l'alire fill, en Jordi, posa la rentadora ¡estén Ia roba. o En Jordi i el seu cunyat Ferran (el marit de la seva germana) formen 'l‘equip de la bugada": |’un renta i estén i ¡‘altre planxa. o L'lsarn, fill d'en Ferran, treu la pols i el seu cosí David escombra. o La Tecla i la Marta només han tingut dues criatures cadascuna i s'encarreguen de fer el meniar, l‘una fa | 'esmorzar, i l'altra, el dinar i el sopar. o La Queralt no s‘encarrega de fer els Ilits. o La Cinta, que és qui frega els plats, té un germa més petit i una germana més gran. o A en Marc, fill d'en Jordi, li agradaria ser qui passegés el gos, pero aixó és feina de Ia seva cosina Queralt. 20
 2. 2. Sil-laba tónica i síl-laba ótona 2 En la sopa de Iletres següent hi ha ocultas vuit paraules que canvien de significat segons quina és la sil-laba tónica. Serás capa; de trabar-les? Escriu-les al costcit de la sopa de Iletres. Ep, vigila amb els accents! EFEEEHHH fl Y 6.. 3 Aquí tens una serie de paraules que soiem pronunciar malament. Separa-les per sil-labes ¡pronuncia com a tónica la casella ombreiada. / 4 f DD DDDD D oo monólit reptil Las? DD DD DD
 3. 3. Families de paraules 4 Escriu el nom del que representa la fotografia i completa la taula següent. mar sabates 1 i: lewis cavall l 5 En aquestes families de paraules s'han colat algunes que no hi pertanyen. Traba-les. - - - - - - - o o o . - . n o o o - o - - - o - o o n - o o . o u s o o o - o - n a - o a . . a - . . . . . . ¡o mar / mare / maregassa / mareio / marinada / mori . s -_ a, o—A9,. .O. .O4 o“: -44. . e báufl-Cafil. ’ o. 5,5.‘ n p 0.5.4 o o o‘ _o 9.4.4.444 ¿, ,‘. ,,; goofiqumt pas / passar / passió / passeig / passeiar / passera - - o -. -4,. -.a—, -_—-. a.. .os. o.. -.a. - n, o . I. ‘ . . . ¡rb-O-QQ-OA‘. ero. A-Qrg-Arp-O/ Qr! a ahead. a4 mh-«nonnuil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... ... ... ... ... ... . sal / salar / saler / salina / saló o o o n o o o a n o o a - - cconnooooonanooooooo¡aonoooolaonto pasta / pastis / pastor / empastar / pastisser o o o o a. a.a, .n. n.. a.a g g a a m4.. .. o ,0 a ¿.0 hanna, » a o. n.n.4.n_n ,1 a, a .04 p a . e.,4so. .a. c'
 4. 4. Jlïllíil 3 Completa les següents definicions amb la paraula que convingui. EMPANAR Embolcar un aliment amb pasta de y Y per després coure al forn. ENTREPÁ Panet o dues Ilesques de g_ amb un tail de carn, embotit, formatge. .. a dins. PANADA Pasta de í _ farcida i cuita al forn. PANARRA Que menia molt de PANERA Recipient per guardar o servir el PANET Petita peca de , rodona o allargada, que se sol meniar individualment. PANIFlCADORA Establiment on es fabrica _ TORRAPÁ Estri en forma de forquilia per posar y _ a torrar. Quina és la paraula primitiva d'aquesta familia de paraules? r Tria la paraula que correspon a la definició donada. Després escriu la paraula primitiva per a les dues derivades proposades. r foscor Nlancanca de llum. , ; ; _ __D r fosca r (D fangós 7 i Ple de fang. ¿e 77 : ¿‘q e A r fangueig ‘ i “ki K ¡ornada i e; Ouantitat de diners que A, ‘ "j ‘ ‘ ; ;; _ _ g es guanyen en un dia. í l? ?? A W _ ___, __= t ‘ x439’ . _.r .54, . ., j cavaller iï Coniunt de soldats e" " ; * * * c ,2 . r que Iluitaven a cavall. - COVÜHGW Í D"’ ""7 "" """’ ’ 1 t 4'
 5. 5. «s. , m, s, 3 Resol aquestes definicions. Pista: totes les paraules són monosil-labes. Primera Iletra de lalfabet. Gos. c fg, ¿_ Metall preciós de color groc. Í l . Absencia de guerra. Massa d'a¡gua salada. Ocells. Fortuna. Cosa bona que pot passar a una persona. E, Ferrocarril. " V, . . *”"* üík y ¡ " Quantitat de diners que val una cosa. ‘est? Llocs dela costa preparats perqué s'hi estiguin els vaixells ’ ’ . ¡per carregar i descarregar mercaderies. DD D É i" Que no estan nets. Ferides al cap fetes amb un cop de pedra, de bastó, etc. t 7 DD’ Z La Sira vol classificar els noms dels nens i les nenes de la seva classe segons el nombre de lletres i el nombre de sil-labes. Ara els té en ordre alfabétic. Aiuda-la escrivint cada nom a la casella on pertoqui. Aleix r: Alexandre Daniela r» Encarnació - Francesc o Francina v Guifré i Guinard Guiu e Hug o Isona v‘ Marina - Martina o Meritxell «e Ona e Ot e Patricia r Sira MÉS DE QUATRE QUADRlSlL-LABS SMABES MONOSÍL-LABS BlSÍL-LABS TRISÍL-LABS 2l| etres i Blletres i y 4l| etres 2 i V Sueïfes , DD__ , . , _ . . ólletres 7|letres 8lletres Mésde8
 6. 6. Unitat 3 Combinant el nom de la imatge amb una de les síl-labes obtindrás una paraula nova. da nova paraula lot car Ili sil-Iaba afegida cent món mel Ia pelI paraula Z g _es quina de les separacions de sil-labes proposades és la correcta i encercla-la. olatia pla — tia plat — ¡a dutxa dut - xa du - txa * Jitanya mun - tan - ya mun - ta -nya carretó car - re - tó ca — rre - tó : ssarra pi - ssar - ra pis — sar — ra celia ce - I-la cel - Ia
 7. 7. Els esquemes 12 Els monitors de l'espla¡ Les formigues de la Garriga han peniat un mural amb el que faran durant aquest curs. Fixa-fhi bé i respon les preguntes: . s de setman o c; ifig/ tinana 50:19) Reunions; AClÍVllCJiS: , gener“ o ¡O55 campaments o per grups ' SOFÏÍÓGS o vetllades o concursos » « petiti‘; l grons: y petits: r A’ . Josa i Fulla o Sau ‘ ' > Si ets del grup dels grans, on vos de colónies? > Qué es fa el cap de setmana? > Quan es fa el taller de cuina? 13 ‘Pagraden les históries, els cantes i les rondalles? Aqui en tens una en dibuixos. Mira'ls bé i tria quina de les históries de sota Creus que s'acosta més al que representen. r-tl- «molts levi A | 'ovia de la Berta se Ii havia espatllat la cuina. Per aixó l’avia va demanar a la nena que li portés una truita de patotes. La Berta es va posar les sabates de mudar, va agotar la vespa del seu germa i va marxar. Mentre anava a casa de la seva avia, un guardia la va veure i la volia fer aturor, pero la Berta no va entendre qué volia dir el xiulet, aixi que va seguir cami i va arribar amb la truita a casa de l’ovia. A ¡‘(Ma de la Berta se li havia espatllat la cuina. Per aixo la mare va demanar a la nena que anés a portar-Ii una safata de canelons. La Berta es va posar les bambes, va agotar la bicicleta i va montar. Mentre anava a casa de l'ovia, va parar a la gelateria per comprar-se un gelat. Com que va deixar la bicicleta fora sense cadenat, algú se lo va endur. La Berta estava desesperada, pero un guardia ho havia vist tot i havia recuperat lo bicicleta. Aixi, la Berta va poder seguir cami i arribar amb els canelons a cosa de l'ovia.
 8. 8. La Jana, I'Edna i la Maria volen preparar una festa sorpresa per a la Patricia. Tenen moltes idees, pera ho tenen tot una mica embolicat. Dóna'| s un cop de ma i, amb la informació de les seves s 34'95, completa | ’esquema que les aiudara a organítzar-se. 14 de maig, 7 Tarda Convidars: ‘rola la classe, els para: ole la ‘Païrícia, el padri de la Patricia (encarregaola l’Eolna). A casa de llgnasi. La Maria li rccorda la festa. Dcmanar a lavia que faci el pastis (ha fa la Maria). Targcies dinvitació maques Qsncarrcgada I'Edna). Menjar: pa amb Tamáquei, cmbofiïs, formafgc, patatas fregidcs, begudcs és nbncarrcga la Maria). La Jana poriara música i sbncarrcga de, llanimació. Dccoració: globus, sarpcniines (Edna). l ‘ a?

×