KOŚCIÓŁ PW. NARODZENIA NMP W CZCHOWIE (wystawa)

Widok Czchowa od strony południowej na początku XIX w.,
rys. A. Garczyński, fot. P. Kasprzycka
ARCHIWUM NARODOWE w KRAKOWIE
Malowniczo położony Czchów, jedno z najstarszych
miast Małopolski, może poszczycić się bogatą historią
i wspaniałymi zabytkami, które świadczą o jego dawnej
pozycji i bogactwie.
Znany z pierwszych dokumentów pod nazwą Schov, Alba
Ecclesia czy Wyskirche rozwijał się od przełomu XII
i XIII wieku głównie dzięki prowadzącemu tędy han-
dlowemu szlakowi na Węgry. Biegnący Doliną Dunajca
trakt odgrywał także ważna rolę militarną, co z pewno-
ścią przyczyniło się do wybudowania tutaj zamku, który
początkowo pełnił przede wszystkim funkcję strażnicy
i komory celnej.
Wiemy, że jeszcze w 1288 roku Czchów wchodził w zasób
dóbr należących do benedyktynów z Tyńca, a w pierwszej
połowie XIV wieku przeszedł w ręce królewskie, co zapew-
niło miastu dalszy dynamiczny rozwój. Zabudowa miasta
była niemal całkowicie drewniana, na rynku wznosił się
ratusz z kramami, waga i postrzygalnia.
W XVI wieku Czchów zasłynął dzięki Franciszkowi Lisma-
ninowi, franciszkaninowi i spowiednikowi królowej Bony,
który zagarnął bogate probostwo czchowskie i został
zwolennikiem reformacji. Czchów podupadł w czasie
najazdu szwedzkiego i rozbiorów, a także wskutek nęka-
jących go pożarów, powodzi i zaraz, które dziesiątkowa-
ły ludność. Prawa miejskie ostatecznie utracił w okresie
międzywojennym. Niedługo potem, w wyniku budowy
zapory na Dunajcu (1938–1949) powstało Jezioro Czchow-
skie, czyniąc z Czchowa przede wszystkim miejscowość
wypoczynkową. 1 stycznia 2000 roku Czchów ponownie
stał się miastem.
Procesja z okazji Bożego Ciała
na czchowskim rynku w latach 20. XX w.
POLONA, domena publiczna
Rysunek planu Czchowa z 1915 r. wykonany
przez arch. Józefa Gałęzowskiego w ramach
programu „Odbudowy mniejszych i najmniejszych
miasteczek”, skan Pracownia Fotograficzna
Muzeum Narodowego w Krakowie
MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE,
MNK III-r.a.-4674/63
Przy jednej z narożnych uliczek biegnących od czchowskiego rynku wznosi
się kościół parafialny pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Powstał on
w miejscu kamiennej romańskiej świątyni. Jej nieliczne elementy w postaci
fragmentów gzymsu i kamiennych ciosów wmurowano we wschodnią ścia-
nę oraz gotyckie szkarpy prezbiterium. Romańską rzeźbę lwa wmurowano
natomiast w cokół figury św. Floriana na czchowskim rynku, a płaskorzeźba
z wyobrażeniem gryfa od 1913 roku znajduje się w zbiorach Muzeum Narodo-
wego w Krakowie. Obecną kamienną, jednonawową świątynię zbudowano
ok. połowy XIV wieku, a powiększono ok. 1430 roku, w XVII i XVIII wieku dobu-
dowano boczne kaplice. Znany dziś wygląd świątyni ukształtował się w wieku
XIX – to wówczas rozebrano cebulastą kopułę wieży, samą wieżę obniżono do
poziomu wysokości ścian korpusu, a od frontu wzniesiono neogotycką fasadę,
ponadto rozebrano zniszczoną południową kaplicę, a na dachu ułożono czer-
woną dachówkę (obecnie pokryty jest miedzianą blachą).
Każdy wiek i każdy styl pozostawiły także swoje trwałe ślady w wystroju
kościoła. Elementami gotyckiej kamieniarki są trzy portale, ścienne taberna-
kulum i chrzcielnica, a na ścianach sklepionego krzyżowo-żebrowo prezbite-
rium zachowały się niezwykle cenne XIV-wieczne malowane sceny z życia Marii
i Chrystusa. W przestrzeni kościoła zobaczymy także renesansowe nagrobki
Kaspra Wielogłowskiego i jego żony Magdaleny, których autorstwo przypisu-
je się Hieronimowi Canavesiemu. W bocznej kaplicy pw. św. Józefa obejrzymy
obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem datowany na XVII wiek, a w nawie neogo-
tyckie ołtarze boczne z początku XX stulecia. W bliskim sąsiedztwie kościoła
posadowiona jest drewniana dzwonnica z 1933 roku. Jest to już druga budowla
w tym miejscu. Jej powstanie i usytuowanie wiążą się z XIX-wieczną przebudo-
wą kościoła i obniżeniem wieży, po czym konieczne było znalezienie nowego
miejsca dla kościelnych dzwonów.
Widokówka z Czcho-
wa, na pierwszym
planie gotycki
kościół i drewniana
dzwonnica, w głębi
zachowana baszta
z czchowskiego
zamku, l. 20. XX w.
ZE ZBIORÓW MOKSIR
W CZCHOWIE
Widok na ołtarze
boczne i prezbiterium
kościoła w Czchowie
w latach 20. XX w.
POLONA,
domena publiczna
Gotycka chrzcielnica w kościele w Czchowie,
początek XX w., skan Pracownia Fotograficzna
Muzeum Narodowego w Krakowie
MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE, MNK XX-k-1049
Wyjątkowym i najcenniejszym elementem wyposażenia czchowskiej
świątyni są gotyckie malowidła w prezbiterium. Odkryto je podczas
prac restauracyjnych wnętrza kościoła rozpoczętych przez ks. ­Józefa
Stopę jeszcze pod koniec XIX wieku. Ówczesne plany proboszcza
zakładały powiększenie kościoła oraz rekonstrukcję wieży i budowę
południowej kaplicy bocznej, jednak w trakcie odbijania tynku w pre-
zbiterium natrafiono na gotyckie malowidła. Przebudowa, najpierw
wg projektu Adolfa Zajączkowskiego, później wg planów architekta
Zygmunta Hendla, została wstrzymana. Niestety wskutek prowadzo-
nych wówczas prac wewnętrznych wraz z tynkiem bezpowrotnie
usunięto malowidła z nawy. Ocalałe w prezbiterium dzieła poddano
konserwacji dopiero w 1913 roku. Kolejne konserwacje odbyły się na
przełomie lat 50. i 60. XX wieku, a ostania w 2008 roku.
Bogactwo treści czchowskich malowideł koncentruje się wokół kilku
wątków. Na dwóch ścianach prezbiterium znajdują się sceny zwią-
zane z życiem Matki Boskiej – m.in. Narodzenie, Zwiastowanie czy
Koronacja NMP przez Chrystusa w obecności Aniołów. Zobaczymy tam
również rząd Apostołów, sceny Męki Pańskiej i przedstawienia wyda-
rzeń podczas Zmartwychwstania.
Kolejne partie malowideł powstawały bezpośrednio po wzniesie-
niu kościoła (około połowy XIV wieku), w drugiej połowie XIV wieku
i pierwszej ćwierci wieku XV.
Plansze powstały w ramach
XXI Małopolskich Dni
Dziedzictwa Kulturowego.
Z dreszczykiem
Opracowanie tekstów i dobór ilustracji:
Paulina Kasprzycka
Opracowanie graficzne: Maciej Grochot
Korekta: Ewelina Korostyńska
dnidziedzictwa.plOrganizator:
Gmina Czchów
Parafia pw. Narodzenia NMP
w Czchowie
Gospodarze: Współorganizator: Partnerzy:
Niezrealizowany projekt
przebudowy kościoła
w Czchowie. Przekrój
poprzeczny kościoła oraz
kaplicy krytej kopułą,
1896 r., rys. Z. Hendel,
skan Pracownia Fotogra-
ficzna Muzeum Narodo-
wego w Krakowie
MUZEUM NARODOWE
w KRAKOWIE,
MNK III-Pl-425
Gotyckie malowidła w prezbiterium kościoła w Czchowie,
fot. K. Schubert, MIK 2019 ©
1 de 3

Recomendados

Dzierżoniów in the past and now by dawid por
Dzierżoniów in the past and now by dawidDzierżoniów in the past and now by dawid
Dzierżoniów in the past and now by dawidAnna Sz.
404 vistas13 diapositivas
Atrakcje pragi by cyprian por
Atrakcje pragi by cyprianAtrakcje pragi by cyprian
Atrakcje pragi by cyprianAnna Sz.
445 vistas16 diapositivas
Sandomierz gh por
Sandomierz ghSandomierz gh
Sandomierz ghGrzegorz H
63 vistas14 diapositivas
Zabytki Pragi por
Zabytki PragiZabytki Pragi
Zabytki PragiAnna Sz.
609 vistas14 diapositivas
Zabytki UNESCO w Polsce por
Zabytki UNESCO w PolsceZabytki UNESCO w Polsce
Zabytki UNESCO w PolsceAnna Sz.
3.5K vistas16 diapositivas
Bol por
BolBol
BolTeresa
399 vistas19 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Atrakcje Gór Sowich by Cyprian por
Atrakcje Gór Sowich by CyprianAtrakcje Gór Sowich by Cyprian
Atrakcje Gór Sowich by CyprianAnna Sz.
907 vistas37 diapositivas
Gabriela Smardzewska por
Gabriela SmardzewskaGabriela Smardzewska
Gabriela Smardzewskasp20wek
164 vistas13 diapositivas
Boleslawiec por
BoleslawiecBoleslawiec
BoleslawiecTeresa
476 vistas16 diapositivas
Boleslawiec por
BoleslawiecBoleslawiec
BoleslawiecTeresa
424 vistas16 diapositivas
MUZEUM „RYDLÓWKA” W KRAKOWIE (przewodnik) por
MUZEUM „RYDLÓWKA” W KRAKOWIE (przewodnik)MUZEUM „RYDLÓWKA” W KRAKOWIE (przewodnik)
MUZEUM „RYDLÓWKA” W KRAKOWIE (przewodnik)Małopolski Instytut Kultury
3.2K vistas8 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Atrakcje Gór Sowich by Cyprian por Anna Sz.
Atrakcje Gór Sowich by CyprianAtrakcje Gór Sowich by Cyprian
Atrakcje Gór Sowich by Cyprian
Anna Sz.907 vistas
Gabriela Smardzewska por sp20wek
Gabriela SmardzewskaGabriela Smardzewska
Gabriela Smardzewska
sp20wek164 vistas
Boleslawiec por Teresa
BoleslawiecBoleslawiec
Boleslawiec
Teresa476 vistas
Boleslawiec por Teresa
BoleslawiecBoleslawiec
Boleslawiec
Teresa424 vistas
Boleslawiec por Teresa
BoleslawiecBoleslawiec
Boleslawiec
Teresa592 vistas
Bol Sara por Teresa
Bol SaraBol Sara
Bol Sara
Teresa459 vistas
Głuchołazy por lubiniebo
GłuchołazyGłuchołazy
Głuchołazy
lubiniebo642 vistas
Muzeum w głogowie por marcin6
Muzeum w głogowieMuzeum w głogowie
Muzeum w głogowie
marcin6754 vistas
Bol Folder por Teresa
Bol FolderBol Folder
Bol Folder
Teresa121 vistas
Atrakcje Czech i Słowacji por Kacper16
Atrakcje Czech i SłowacjiAtrakcje Czech i Słowacji
Atrakcje Czech i Słowacji
Kacper16793 vistas
Stolice Państw Bałtyckich por Kacper16
Stolice Państw BałtyckichStolice Państw Bałtyckich
Stolice Państw Bałtyckich
Kacper16373 vistas
CERKIEW PRAWOSŁAWNA PW. ZAŚNIĘCIA NMP W KRAKOWIE: "Cerkiew, czyli Dom Pański"... por Małopolski Instytut Kultury
CERKIEW PRAWOSŁAWNA PW. ZAŚNIĘCIA NMP W KRAKOWIE: "Cerkiew, czyli Dom Pański"...CERKIEW PRAWOSŁAWNA PW. ZAŚNIĘCIA NMP W KRAKOWIE: "Cerkiew, czyli Dom Pański"...
CERKIEW PRAWOSŁAWNA PW. ZAŚNIĘCIA NMP W KRAKOWIE: "Cerkiew, czyli Dom Pański"...
Prezentacja1 por kasiak2929
Prezentacja1Prezentacja1
Prezentacja1
kasiak2929855 vistas
Architektura w rosji por Paulina Lal
Architektura w rosjiArchitektura w rosji
Architektura w rosji
Paulina Lal620 vistas

Similar a KOŚCIÓŁ PW. NARODZENIA NMP W CZCHOWIE (wystawa)

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W NIEDZICY "Kościół u stóp zamku" (wystawa) por
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W NIEDZICY "Kościół u stóp zamku" (wystawa)KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W NIEDZICY "Kościół u stóp zamku" (wystawa)
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W NIEDZICY "Kościół u stóp zamku" (wystawa)Małopolski Instytut Kultury
2.5K vistas10 diapositivas
Zabytki Słupska i okolic por
Zabytki Słupska i okolicZabytki Słupska i okolic
Zabytki Słupska i okolicSzkoła Podstawowa w Sycewicach
1.4K vistas40 diapositivas
Prezentacja - Zawiercie por
Prezentacja - ZawierciePrezentacja - Zawiercie
Prezentacja - ZawiercieDawidWu
113 vistas13 diapositivas
Ciekawe miejsca w Słupsku por
Ciekawe miejsca w SłupskuCiekawe miejsca w Słupsku
Ciekawe miejsca w SłupskuSzkoła Podstawowa w Sycewicach
1.1K vistas30 diapositivas
Pszczyna por
PszczynaPszczyna
Pszczynadanutab43
593 vistas56 diapositivas
KOŚCIÓŁ PW. NAWIEDZENIA NMP W IWKOWEJ "Pamiątki z przeszłości" (wystawa) por
KOŚCIÓŁ PW. NAWIEDZENIA NMP W IWKOWEJ "Pamiątki z przeszłości" (wystawa)KOŚCIÓŁ PW. NAWIEDZENIA NMP W IWKOWEJ "Pamiątki z przeszłości" (wystawa)
KOŚCIÓŁ PW. NAWIEDZENIA NMP W IWKOWEJ "Pamiątki z przeszłości" (wystawa)Małopolski Instytut Kultury
1K vistas10 diapositivas

Similar a KOŚCIÓŁ PW. NARODZENIA NMP W CZCHOWIE (wystawa)(20)

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W NIEDZICY "Kościół u stóp zamku" (wystawa) por Małopolski Instytut Kultury
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W NIEDZICY "Kościół u stóp zamku" (wystawa)KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W NIEDZICY "Kościół u stóp zamku" (wystawa)
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W NIEDZICY "Kościół u stóp zamku" (wystawa)
Prezentacja - Zawiercie por DawidWu
Prezentacja - ZawierciePrezentacja - Zawiercie
Prezentacja - Zawiercie
DawidWu113 vistas
Pszczyna por danutab43
PszczynaPszczyna
Pszczyna
danutab43593 vistas
Zamkimazowsza por sp2zabki
ZamkimazowszaZamkimazowsza
Zamkimazowsza
sp2zabki493 vistas
KOŚCIÓŁ NORBERTANEK, KOŚCIÓŁ PW. NAJŚWIĘTSZEGO SALWATORA WRAZ Z KAPLICĄ PW. Ś... por Małopolski Instytut Kultury
KOŚCIÓŁ NORBERTANEK, KOŚCIÓŁ PW. NAJŚWIĘTSZEGO SALWATORA WRAZ Z KAPLICĄ PW. Ś...KOŚCIÓŁ NORBERTANEK, KOŚCIÓŁ PW. NAJŚWIĘTSZEGO SALWATORA WRAZ Z KAPLICĄ PW. Ś...
KOŚCIÓŁ NORBERTANEK, KOŚCIÓŁ PW. NAJŚWIĘTSZEGO SALWATORA WRAZ Z KAPLICĄ PW. Ś...
Płock1 por sp2zabki
Płock1Płock1
Płock1
sp2zabki465 vistas
Boleslawiec por Teresa
BoleslawiecBoleslawiec
Boleslawiec
Teresa325 vistas
Bol Paula por Teresa
Bol PaulaBol Paula
Bol Paula
Teresa225 vistas
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. MAŁGORZATY DZIEWICY I MĘCZENNICY W RACIBOROWICACH (przewodnik) por Małopolski Instytut Kultury
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. MAŁGORZATY DZIEWICY I MĘCZENNICY W RACIBOROWICACH (przewodnik)KOŚCIÓŁ PW. ŚW. MAŁGORZATY DZIEWICY I MĘCZENNICY W RACIBOROWICACH (przewodnik)
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. MAŁGORZATY DZIEWICY I MĘCZENNICY W RACIBOROWICACH (przewodnik)
Zamek W Lubaczowie por aleksandra55
Zamek W LubaczowieZamek W Lubaczowie
Zamek W Lubaczowie
aleksandra551.3K vistas
Pasjonaci na tropie historii gminy Mykanów por gok_mykanow
Pasjonaci na tropie historii gminy MykanówPasjonaci na tropie historii gminy Mykanów
Pasjonaci na tropie historii gminy Mykanów
gok_mykanow6.1K vistas
Rowerem przez historię - przewodnik po miejscowościach gminy Kobierzyce por gckis
Rowerem przez historię - przewodnik po miejscowościach gminy KobierzyceRowerem przez historię - przewodnik po miejscowościach gminy Kobierzyce
Rowerem przez historię - przewodnik po miejscowościach gminy Kobierzyce
gckis1.2K vistas
Ratusz_boleslawiec por Teresa
Ratusz_boleslawiecRatusz_boleslawiec
Ratusz_boleslawiec
Teresa170 vistas
Kościoły pokoju na Dolnym Śląsku por Anna Sz.
Kościoły pokoju na Dolnym ŚląskuKościoły pokoju na Dolnym Śląsku
Kościoły pokoju na Dolnym Śląsku
Anna Sz.728 vistas

Más de Małopolski Instytut Kultury

Oficyna Raczków- przewodnik.pdf por
Oficyna Raczków- przewodnik.pdfOficyna Raczków- przewodnik.pdf
Oficyna Raczków- przewodnik.pdfMałopolski Instytut Kultury
44 vistas2 diapositivas
PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa) por
PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa)PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa)
PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa)Małopolski Instytut Kultury
1.9K vistas13 diapositivas
PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa) por
PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa)PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa)
PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa)Małopolski Instytut Kultury
2.3K vistas16 diapositivas
KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA - „Oszczędność i dobrobyt” (wystawa) por
KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA - „Oszczędność i dobrobyt” (wystawa)KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA - „Oszczędność i dobrobyt” (wystawa)
KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA - „Oszczędność i dobrobyt” (wystawa)Małopolski Instytut Kultury
509 vistas4 diapositivas
FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik) por
FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)
FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)Małopolski Instytut Kultury
2.5K vistas68 diapositivas
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PIJARÓW W KRAKOWIE (pocztówka) por
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PIJARÓW W KRAKOWIE (pocztówka)KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PIJARÓW W KRAKOWIE (pocztówka)
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PIJARÓW W KRAKOWIE (pocztówka)Małopolski Instytut Kultury
850 vistas2 diapositivas

Más de Małopolski Instytut Kultury(20)

FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik) por Małopolski Instytut Kultury
FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)
FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)
„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (... por Małopolski Instytut Kultury
„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (...„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (...
„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (...
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa... por Małopolski Instytut Kultury
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...
DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy... por Małopolski Instytut Kultury
DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy...DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy...
DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy...
MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen... por Małopolski Instytut Kultury
MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni"  (prezen...MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni"  (prezen...
MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen...
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą... por Małopolski Instytut Kultury
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą...PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą...
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą...

KOŚCIÓŁ PW. NARODZENIA NMP W CZCHOWIE (wystawa)

  • 1. Widok Czchowa od strony południowej na początku XIX w., rys. A. Garczyński, fot. P. Kasprzycka ARCHIWUM NARODOWE w KRAKOWIE Malowniczo położony Czchów, jedno z najstarszych miast Małopolski, może poszczycić się bogatą historią i wspaniałymi zabytkami, które świadczą o jego dawnej pozycji i bogactwie. Znany z pierwszych dokumentów pod nazwą Schov, Alba Ecclesia czy Wyskirche rozwijał się od przełomu XII i XIII wieku głównie dzięki prowadzącemu tędy han- dlowemu szlakowi na Węgry. Biegnący Doliną Dunajca trakt odgrywał także ważna rolę militarną, co z pewno- ścią przyczyniło się do wybudowania tutaj zamku, który początkowo pełnił przede wszystkim funkcję strażnicy i komory celnej. Wiemy, że jeszcze w 1288 roku Czchów wchodził w zasób dóbr należących do benedyktynów z Tyńca, a w pierwszej połowie XIV wieku przeszedł w ręce królewskie, co zapew- niło miastu dalszy dynamiczny rozwój. Zabudowa miasta była niemal całkowicie drewniana, na rynku wznosił się ratusz z kramami, waga i postrzygalnia. W XVI wieku Czchów zasłynął dzięki Franciszkowi Lisma- ninowi, franciszkaninowi i spowiednikowi królowej Bony, który zagarnął bogate probostwo czchowskie i został zwolennikiem reformacji. Czchów podupadł w czasie najazdu szwedzkiego i rozbiorów, a także wskutek nęka- jących go pożarów, powodzi i zaraz, które dziesiątkowa- ły ludność. Prawa miejskie ostatecznie utracił w okresie międzywojennym. Niedługo potem, w wyniku budowy zapory na Dunajcu (1938–1949) powstało Jezioro Czchow- skie, czyniąc z Czchowa przede wszystkim miejscowość wypoczynkową. 1 stycznia 2000 roku Czchów ponownie stał się miastem. Procesja z okazji Bożego Ciała na czchowskim rynku w latach 20. XX w. POLONA, domena publiczna Rysunek planu Czchowa z 1915 r. wykonany przez arch. Józefa Gałęzowskiego w ramach programu „Odbudowy mniejszych i najmniejszych miasteczek”, skan Pracownia Fotograficzna Muzeum Narodowego w Krakowie MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE, MNK III-r.a.-4674/63
  • 2. Przy jednej z narożnych uliczek biegnących od czchowskiego rynku wznosi się kościół parafialny pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Powstał on w miejscu kamiennej romańskiej świątyni. Jej nieliczne elementy w postaci fragmentów gzymsu i kamiennych ciosów wmurowano we wschodnią ścia- nę oraz gotyckie szkarpy prezbiterium. Romańską rzeźbę lwa wmurowano natomiast w cokół figury św. Floriana na czchowskim rynku, a płaskorzeźba z wyobrażeniem gryfa od 1913 roku znajduje się w zbiorach Muzeum Narodo- wego w Krakowie. Obecną kamienną, jednonawową świątynię zbudowano ok. połowy XIV wieku, a powiększono ok. 1430 roku, w XVII i XVIII wieku dobu- dowano boczne kaplice. Znany dziś wygląd świątyni ukształtował się w wieku XIX – to wówczas rozebrano cebulastą kopułę wieży, samą wieżę obniżono do poziomu wysokości ścian korpusu, a od frontu wzniesiono neogotycką fasadę, ponadto rozebrano zniszczoną południową kaplicę, a na dachu ułożono czer- woną dachówkę (obecnie pokryty jest miedzianą blachą). Każdy wiek i każdy styl pozostawiły także swoje trwałe ślady w wystroju kościoła. Elementami gotyckiej kamieniarki są trzy portale, ścienne taberna- kulum i chrzcielnica, a na ścianach sklepionego krzyżowo-żebrowo prezbite- rium zachowały się niezwykle cenne XIV-wieczne malowane sceny z życia Marii i Chrystusa. W przestrzeni kościoła zobaczymy także renesansowe nagrobki Kaspra Wielogłowskiego i jego żony Magdaleny, których autorstwo przypisu- je się Hieronimowi Canavesiemu. W bocznej kaplicy pw. św. Józefa obejrzymy obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem datowany na XVII wiek, a w nawie neogo- tyckie ołtarze boczne z początku XX stulecia. W bliskim sąsiedztwie kościoła posadowiona jest drewniana dzwonnica z 1933 roku. Jest to już druga budowla w tym miejscu. Jej powstanie i usytuowanie wiążą się z XIX-wieczną przebudo- wą kościoła i obniżeniem wieży, po czym konieczne było znalezienie nowego miejsca dla kościelnych dzwonów. Widokówka z Czcho- wa, na pierwszym planie gotycki kościół i drewniana dzwonnica, w głębi zachowana baszta z czchowskiego zamku, l. 20. XX w. ZE ZBIORÓW MOKSIR W CZCHOWIE Widok na ołtarze boczne i prezbiterium kościoła w Czchowie w latach 20. XX w. POLONA, domena publiczna Gotycka chrzcielnica w kościele w Czchowie, początek XX w., skan Pracownia Fotograficzna Muzeum Narodowego w Krakowie MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE, MNK XX-k-1049
  • 3. Wyjątkowym i najcenniejszym elementem wyposażenia czchowskiej świątyni są gotyckie malowidła w prezbiterium. Odkryto je podczas prac restauracyjnych wnętrza kościoła rozpoczętych przez ks. ­Józefa Stopę jeszcze pod koniec XIX wieku. Ówczesne plany proboszcza zakładały powiększenie kościoła oraz rekonstrukcję wieży i budowę południowej kaplicy bocznej, jednak w trakcie odbijania tynku w pre- zbiterium natrafiono na gotyckie malowidła. Przebudowa, najpierw wg projektu Adolfa Zajączkowskiego, później wg planów architekta Zygmunta Hendla, została wstrzymana. Niestety wskutek prowadzo- nych wówczas prac wewnętrznych wraz z tynkiem bezpowrotnie usunięto malowidła z nawy. Ocalałe w prezbiterium dzieła poddano konserwacji dopiero w 1913 roku. Kolejne konserwacje odbyły się na przełomie lat 50. i 60. XX wieku, a ostania w 2008 roku. Bogactwo treści czchowskich malowideł koncentruje się wokół kilku wątków. Na dwóch ścianach prezbiterium znajdują się sceny zwią- zane z życiem Matki Boskiej – m.in. Narodzenie, Zwiastowanie czy Koronacja NMP przez Chrystusa w obecności Aniołów. Zobaczymy tam również rząd Apostołów, sceny Męki Pańskiej i przedstawienia wyda- rzeń podczas Zmartwychwstania. Kolejne partie malowideł powstawały bezpośrednio po wzniesie- niu kościoła (około połowy XIV wieku), w drugiej połowie XIV wieku i pierwszej ćwierci wieku XV. Plansze powstały w ramach XXI Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. Z dreszczykiem Opracowanie tekstów i dobór ilustracji: Paulina Kasprzycka Opracowanie graficzne: Maciej Grochot Korekta: Ewelina Korostyńska dnidziedzictwa.plOrganizator: Gmina Czchów Parafia pw. Narodzenia NMP w Czchowie Gospodarze: Współorganizator: Partnerzy: Niezrealizowany projekt przebudowy kościoła w Czchowie. Przekrój poprzeczny kościoła oraz kaplicy krytej kopułą, 1896 r., rys. Z. Hendel, skan Pracownia Fotogra- ficzna Muzeum Narodo- wego w Krakowie MUZEUM NARODOWE w KRAKOWIE, MNK III-Pl-425 Gotyckie malowidła w prezbiterium kościoła w Czchowie, fot. K. Schubert, MIK 2019 ©