Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Millä tasolla organisaationne suorituskyvyn johtaminen on?

10.257 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Empresariales
 • Inicia sesión para ver los comentarios

Millä tasolla organisaationne suorituskyvyn johtaminen on?

 1. 1. Millä tasollaorganisaationnesuorituskyvynjohtaminen on?Mika AhoSenior ConsultantRongo Oy
 2. 2. Rongo – informaation hallinnan asiantuntija• Palvelut: • Tietovarastointi • Liiketoimintatiedon hallinta • Hallinta ja ylläpito• Historia: Perustettu joulukuussa 2006 • 1.12.2006 – 31.1.2011 toimi nimellä Platon • 1.2.2011 lähtien toiminut nimellä Rongo• Liikevaihto: +3,8 MEUR (2010)• Henkilöstö: +40• Omistus: • Henkilöstö (76%) • Tanskalainen Platon-konserni (24%, osakkuusyhtiö)
 3. 3. Esityksen sisältö• Suorituskyvyn johtaminen osana liiketoimintatiedon hallintaa ja analytiikkaa• Suorituskyvyn johtamisen kehittyminen organisaatioissa• Missä mennään suomalaisissa teollisuusyrityksissä?• Miten suorituskyvyn johtamisen kypsyyttä ja kyvykkyyttä voi arvioida?
 4. 4. Suorituskyvyn johtaminen? Performance Management (PM) Organizational Corporate Performance Performance Management (CPM) Management (OPM) Enterprise Performance Management (EPM) Strategic Performance Business Evidence-based Management (SPM) Performance Management Management (BPM) (EbM) Business Performance Optimization Predictive Business Strategic Enterprise Management (SEM) Business Intelligence and Performance Management Organizational Performance Älykäs organisaatio
 5. 5. Mitä on suorituskyvyn johtaminen?• Suorituskyvyn johtaminen on ilmiö, jota tehdään jokaisessa yrityksessä• Kokonaisvaltainen prosessi, joka käsittelee suorituskykyä – Viittaa laaja-alaisesti niihin toimiin, joita tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseksi kaikilla organisaatiotasoilla – Johdon keinovalikoima ja järjestelmä ohjata ihmiset tekemään asioita, jotka liittyvät vahvasti yrityksen strategiaan – Saadaan myös tietoa odottamattomista strategiaan vaikuttavista tekijöistä• Keskeisiä osa-alueita mm. – Menetelmät (tasapainotettu mittaristo, laatujohtaminen, Lean-ajattelu…) – Prosessit (raportointi, budjetointi, ennustaminen, konsolidointi…) – Mittarit – Järjestelmät – Ihmiset• Pyritään yhdistämään prosessit, menetelmät ja mittarit yrityksen laajuiseksi johtamisjärjestelmäksi
 6. 6. Suorituskyvyn johtaminen osana liiketoimintatiedon hallintaa jaanalytiikkaa Missio Visio ja arvotSuorituskyvyn Strategiset tavoitteetjohtamista StrategiatPerformanceManagement Kriittiset menestystekijät Keskeiset suorituskyvyn mittarit Taktiikat Mittarit, mittaristot ja työpöydät / Liiketoimintatiedon Analysointi ja raportointi hallintaa Sisäinen liiketoimintatiedon hallinta Ulkoinen liiketoimintatiedon hallinta - sisäiset prosessit - kilpailijatilanne Business and Competitive - resurssit - markkinat Intelligence / Analytics - kyvykkyydet - makrotaloudelliset tekijät - alihankintaverkostot
 7. 7. Miten suorituskyvyn johtaminen liittyy strategiaprosessiin? Strategian suunnittelu • Mission määrittäminen • Päätavoitteiden asettaminen Strategian • Ulkoisen ja sisäisen suunnittelu toimintaympäristön analysointi • Sopivimpien strategiavaihtoehtojen valinta Suorituskyvyn johtaminen Strategian Strategian seuranta ja toteut- analysointi taminen • Datan kerääminen organisaation prosessien eri vaiheista • Informaation prosessointi ja analysointi
 8. 8. Miten suorituskyvyn johtaminen liittyy strategiaprosessiin? Strategian toteuttaminen • Henkilöstö keskittää oman työnsä mitattavien asioiden Strategian toteuttamiseen, jolloin henkilöstö suunnittelu toteuttaa organisaation strategiaa Suorituskyvyn johtaminen Strategian Strategian seuranta ja toteut- analysointi taminen • Viestitään strategiaa ja odotuksia mittareiden, tuloskorttien ja työpöytien kautta, jotka ovat sidottuna organisaation päämääriin ja tavoitteisiin
 9. 9. Miten suorituskyvyn johtaminen liittyy strategiaprosessiin? Strategian seuranta ja analysointi • Tarkastellaan mittareiden, työpöytien, budjettien ja Strategian suunnitelmien kautta, miten hyvin suunnittelu strategiassa on onnistuttu Suorituskyvyn johtaminen Strategian Strategian seuranta ja toteut- analysointi taminen • Tarjoaa työkalut suorituskyvyn seurantaan ja analysointiin • Keinot ryhtyä ennakoiviin toimiin tavoitteiden saavuttamiseksi • Nähdään kokonaisvaltaisesti, missä liiketoiminta on milläkin ajanhetkellä
 10. 10. Organisaatiokulttuuri Kompetenssit pääoma Aineeton Resurssit Informaation tuottaminen, jakelu ja saatavuus Yhteiset rakenteet ja perustiedot Datan ja informaation laatu Informaatio Strategia ja tavoitteet Arvo liiketoiminnalle liike- toiminta Päätöksenteon tuki Strategia ja Suorituskyvyn mittaaminen ja seuranta Suorituskyvyn johtamisen prosessit kyky Suorituskykyniformaation Suoritus- analysointi Arkkitehtuuri ja infrastruktuuri Suorituskyvyn johtaminen Suorituskyvyn johtamisen prosessit Suorituskykyinformaation Teknologia analysointi Hallinta, organisointi ja vastuu Laajuus ja syvyys Millaisista osa-alueista suorituskyvyn johtaminen muodostuu? Prosessit ja menetelmät(Aho, 2011) Viestintä
 11. 11. Suorituskyvyn johtamisen kehittyminen organisaatioissa TASO 5 - Strateginen johtamisväline •Suorituskyvyn johtamisesta on tullut strateginen johtamisväline •Tuetaan strategiaprosessin ja -työskentelyn kaikkia eri vaiheita TASO 4 - Analyyttinen liiketoiminta •Liiketoiminnasta on tullut entistä analyyttisempaa avainliiketoiminta-alueilla •Mittareilla on vahva yhteys organisaation strategiaan TASO 3 - Faktoihin pohjautuva päätöksenteko •Yrityksenlaajuinen tietovarastointiratkaisu •Päätökset tehdään yhä useammin faktoihin pohjautuen •Tavoitteet saavutetaan entistä paremmin TASO 2 - Arvon ymmärtäminen •Liiketoiminta ymmärtää informaation arvon •Dataa tarkastellaan sekä yrityksen kaikkien tasojen välillä, että liiketoimintayksiköiden ja osastojen välillä TASO 1 - Informaatiosiilot •Ratkaisut paikallisia, ei yhtenäisiä standardeja, jaettuja resursseja tai hallintaa •Ei saada selkeää ja johdonmukaista kuvaa organisaatiosta
 12. 12. Suorituskyvyn johtamisen kehittyminen organisaatioissa TASO 5 TASO 4 Strateginen TASO 3 Analyyttinen johtamisväline Faktoihin pohjautuva liiketoiminta TASO 2 • Korkealuokkainen data Arvon ymmärtäminen päätöksenteko • Osaamiskeskus • Palaute strategialle ja TASO 1 strategian • Ylimmän johdon tuki • Mittareiden Informaatiosiilot tasapainoisuus muokkaaminen • Liiketoiminta ymmärtää • Johdon työpöydät • Yksilötason ja ulkoisten • Jatkuva strateginen informaation arvon • Yhteinen käsitteistö ja suunnittelu• Tietoisuus suorituskyvyn sidosryhmien mittarit • Toiminta- ja perusdata johtamisesta puuttuu • Strategian suunnittelu ja • Strategiamittaristo kehityssuunnitelma • Strategian seuranta ja• Organisatorinen analysointi • Ulkoiset tietolähteet • Paikallisvarastot toteuttaminen vastustus • Organisaation laajuinen • Arkkitehtuurien ja • Budjetointi • Suunnittelu ja• Paikallisia ratkaisuja keskitetty tietovarasto kokonaisuuksien ennustaminen • Strategisten tavoitteiden • Rullaava ennustaminen integraatiota• Datan ja informaation • KPI-mittarit ja luominen • Kaikki työntekijät entistä • Palvelusuuntaunut konsolidointiin mittaristomallit käytetään runsaasti • Taloudellisesti paremmin osana arkkitehtuuuri suuntautunutta • Tietovarastot resursseja strategiaa • Palveluina tarjottavat • Monikerrosarkkitehtuuri ratkaisut• Huonolaatuinen ja hajanainen data• Strategiset päätökset tehdään vailla riittävää informaatiota
 13. 13. Missä mennään suomalaisissa teollisuusyrityksissä?5 – Strateginen työväline 4 – Analyyttinen liiketoiminta3 – Faktoihin pohjautuva päätöksenteko 2 – Rajat ylittävä 1 – Informaatiosiilot Yritys 1 Yritys 2 Yritys 3 Yritys 4 Yritys 5 Suorituskyvyn johtamisen kokonaispistemäärä viidessä suomalaisessa suuryrityksessä
 14. 14. Missä mennään suomalaisissa teollisuusyrityksissä? Strategia ja liiketoiminta 5 Hallinta, organisointi ja Suorituskyky vastuu 4 3 2 Laajuus ja syvyys Aineeton pääoma 1 0Prosessit, menetelmät ja Informaatio työkalut Viestintä Teknologia Hanke ja projekti
 15. 15. Missä mennään suomalaisissa teollisuusyrityksissä? TASO 1 TASO 2 TASO 3 TASO 4 TASO 5 Informaatiosiilot Arvon ymmärtäminen Faktoihin pohjautuva Analyyttinen Strateginen päätöksenteko liiketoiminta johtamisväline• Tietoisuus suorituskyvyn • Liiketoiminta ymmärtää • Ylimmän johdon tuki • Osaamiskeskus • Korkealuokkainen data johtamisesta puuttuu informaation arvon • Johdon työpöydät • Mittareiden • Palaute strategialle ja• Paikallisia ratkaisuja • Toiminta- ja • Yhteinen käsitteistö ja tasapainoisuus strategian• Datan ja informaation kehityssuunnitelma perusdata • Yksilötason ja ulkoisten muokkaaminen konsolidointiin • Paikallisvarastot • Strategian seuranta ja sidosryhmien mittarit • Jatkuva strateginen käytetään runsaasti • Budjetointi toteuttaminen • Strategian suunnittelu suunnittelu resursseja ja analysointi • Strategiamittaristo • Strategisten • Suunnittelu ja• Huonolaatuinen ja tavoitteiden luominen ennustaminen • Organisaation laajuinen • Ulkoiset tietolähteet hajanainen data keskitetty tietovarasto • Taloudellisesti • KPI-mittarit ja • Arkkitehtuurien ja• Strategiset päätökset suuntautunutta mittaristomallit • Rullaava ennustaminen kokonaisuuksien tehdään vailla riittävää integraatiota • Tietovarastot • Kaikki työntekijät informaatiota • Monikerrosarkkitehtuuri entistä paremmin osana • Palvelusuuntaunut strategiaa arkkitehtuuuri • Palveluina tarjottavat ratkaisut
 16. 16. Missä mennään suomalaisissa teollisuusyrityksissä?TOP 5 vahvuudet ja kehittämisen kohteet tutkituissa yrityksissä:Vahvuudet Kehittämisen kohteetPäätöksenteon tuki Suorituskyvyn johtamisen prosessitDatan ja informaation laatu Suorituskyvyn visualisointi ja analysointiTietojärjestelmät Informaation tuottaminen jakelu ja saatavuusRahoitus ja arvo Strategia ja tavoitteetTeknologian ja liiketoiminnan suhde Viestintä
 17. 17. Poimintoja suorituskykykomponentin kehittymisestä TASO 1 TASO 2 TASO 3 TASO 4 TASO 5 Informaatiosiilot Arvon ymmärtäminen Faktoihin pohjautuva Analyyttinen Strateginen päätöksenteko liiketoiminta johtamisväline• Ei mittareita • Taloudellisesti • Keskeiset suorituskyvyn • Rooli yksilötasolla • Suhteelliset• Strategisella tasolla suuntautunutta mittarit kasvaa suorituskykytavoitteet suorituskykyä ei mitata • Osastotason mittausta • KPI:t johdettuna yrityksen • Suorituskyky- • Tavoitteita verrataan eikä seurata • Mittarit kuvaavat strategisista tavoitteista perustainen bonus- tai kilpailijoihin• Suorituskyvyn nykytilaa • Mittaaminen jokseenkin kompensaatio-ohjelma • Mittareita käytetään mittaamisjärjestelmää • Suorituskyvyn linjassa strategisten • Mittareiden kattavasti ei käytössä johtamista ei tapahdu tavoitteiden kanssa tasapainoisuus • Strategiamittaristo• Ei muodollista yksilötasolla • Visualisointi • Parannetaan • Avainmittareita strategista suunnittelua • Ei yleisiä strategisia tuloskorttien, mittaristoje suorituskykyä ja arvioidaan määräajoin tai johtamista mittareita n ja työpöytien avulla luodaan lisäarvoa • Analysoidaan ja• Kiinteämuotoiset • KPI-mittaristot analytiikan avulla • Budjetointi, toiminnan optimoidaan johdon raportit suunnittelu • Suorituskykyyn perustuva • KPI:ta tarkennetaan ja • Liiketoimintaprosesseja komponentti bonus- tai täsmennetään • Strategian seuranta ja säädetään optimoimaan kompensaatio-ohjelmassa säännöllisesti toteuttaminen suorituskykytuloksia • Riskienhallinta • Sidosryhmämittaristot • Konsolidointi • Yhdistetään eri • Mittarit jalostavat prosesseja olemassa olevia mittareita • Rullaava ennustaminen • Strategian suunnittelu ja analysointi
 18. 18. Miten lähteä kehittämään suorituskyvyn johtamista? Arvoanalyysijalostaminen arviointi ja määrittely Kehitys- ja toimenpide- Hallinta ja ohjaus suunnitelmakäyttöönotto toteutus Kehittäminen Rongon arviointiprosessi: 1. Arvioidaan organisaation nykytila 2. Tunnistetaan organisaation tavoitetila 3. Analysoidaan nyky- ja tavoitetilan välinen kuilu 4. Luodaan kehitys- ja toimenpidesuunnitelma 5. Toistetaan arviointi tarvittaessa
 19. 19. Yhteenveto• Suorituskyvyn johtaminen on moniulotteinen käsite• Suorituskyvyn johtamisen käytössä ollaan Suomessa keskitasolla – Toiminta hyvin pitkälle tietovarastointipohjaista liiketoimintatiedon hallintaa – Vaikka teknologia on pääsääntöisesti kunnossa, itse suorituskyvyn johtamisen prosesseissa on vielä paljon parannettavaa – Informaation jakelu ja viestintä osin puutteellista – Päätöksentekoon tuotetaan merkityksellistä ja laadukasta informaatiota• Suorituskyvyn johtamisen kypsyyttä ja kyvykkyyttä on mahdollista arvioida – Rongon arviointimallissa tarkastellaan suorituskyvyn johtamista yhdeksän tärkeäksi tunnistetun osa-alueen suhteen viidellä eri kypsyystasolla – Arviointimalli pohjautuu tietojohtamisen tutkimusalueelle tehtyyn väitöstutkimukseen sekä alan parhaisiin käytäntöihin• Kaikkea ei tarvitse keksiä itse – kannattaa hyödyntää olemassa olevia työkaluja ja malleja
 20. 20. Kiitokset!mika.aho@rongo.fiwww.rongo.fi

×