Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Tietopohjaisen suorituskyvynjohtamisen kehittyminenorganisaatioissaLiiketoiminnan suorituskyvyn hallinta -seminaariLiikkee...
Esityksen sisältö1.  Mitä on suorituskyvyn johtaminen nykypäivänä?2.  Millä tapaa suorituskyvyn johtaminen kehittyy orga...
MITÄ ON SUORITUSKYVYNJOHTAMINEN NYKYPÄIVÄNÄ?
Onko mikään muuttunutkymmenessä vuodessa?
Suorituskyvyn johtaminen?              Performance Management (PM)  Organizational Performance      Co...
Suorituskyky ja sen mittaaminen ”Organisaation kyky saada aikaan tuotoksia sille asetettuihin tavoitteisiin suhteutettun...
Suorituskyvyn johtaminen(PM, Performance Management)  Ehkä tunnetuin (ainakin käytetyin) määritelmä tulee Lee Geisheckeri...
Suorituskyvyn johtaminen BI-toimittajien näkökulmasta• PM nähdään BI-toimittajilla jossain määrin tietojärjestelmäpainotte...
Entäpä tietopohjainen suorituskyvyn johtaminen?•  Tietopohjaisessa (engl. knowledge-based) suorituskyvyn johtamista käsit...
Suorituskyvyn johtamisella on tärkeä rooli erityisesti strategian toteuttamisessa(http://www.thepalladiumgroup.com)
Miksi strategia ja sen toteuttaminen ovat tärkeitä?
Suorituskyvyn johtamisella on yhtymäkohtia myösstrategian suunnitteluun                          ...
…ja strategian toteuttamiseen                          Strategian toteuttaminen         ...
Toisaalta strategian seuranta ja analysointi onnistuusamoilla välineillä                        Str...
Business Intelligence ja suorituskyvyn johtaminen                      Missio            ...
Suorituskyvyn johtaminen ei ole vain mittaamista ja  mittareilla johtamista•  Saatavilla se informaatio, mitä tarvitaan...
Yhteenvetona suorituskyvyn johtamisesta•  Strategisen- ja yleisjohdon toimintakenttää, johon tietohallinto luo  puittei...
MITEN SUORITUSKYVYN JOHTAMINENKEHITTYY ORGANISAATIOISSA?
Suorituskyvyn johtamisen kehittyminen organisaatioissaInformaatiosiiloista kohti strategista työkalua•    Suorituskyvyn...
Väitöstutkimuksesta”Konstruktio suorituskyvyn johtamisen kypsyyden arviointiin”•  Toteutettiin vuosien 2009-2011 aikana• ...
”Konstruktio suorituskyvyn johtamisenkypsyyden arviointiin”•  Väitöstutkimuksessa luotiin konstruktio, joka muodostuu  ...
Performance Management Index  Suorituskyvyn johtamisen indeksi                             ...
Pääkomponentit                                                      ...
Alikomponentit                                                      ...
Tukikomponentit                                                      ...
Kypsyystasot                      TASO 5 - Strateginen johtamisväline                ...
Taso 1 - Informaatiosiilot•  Suorituskyvyn johtamista ei toteuteta tietoisesti   •  Strategiset tavoitteet määritellää...
Taso 1 – Informaatiosiilot  Yleiskuvaus                        Ydinkyvykkyydet•  Paikallisia r...
Taso 2 - Arvon ymmärtäminen•  Ymmärretään suorituskykyinformaation arvo ja mitä kaikkea suorituskyvyn  johtamisesta voi...
Taso 2 – Arvon ymmärtäminen  Yleiskuvaus                       Ydinkyvykkyydet•  Ymmärretään su...
Taso 3 - Faktoihin pohjautuva päätöksenteko•  Yleinen organisaatiokulttuuri muodostuu suorituskyvyn johtamisen ympärille•...
Taso 3 – Faktoihin pohjautuva päätöksenteko  Yleiskuvaus                        Ydinkyvykkyydet• ...
Taso 4 - Analyyttinen liiketoiminta•  Organisaation muodostuu mittaamisen ja vastuullisuuden kulttuuri   •  Suoritusky...
Taso 4 – Analyyttinen liiketoiminta  Yleiskuvaus                            Ydinkyvykkyydet•...
Taso 5 - Strateginen johtamisväline•  Suorituskyvyn johtamisen ratkaisu toimii keskeisenä osana organisaation ohjaus- ja ...
Taso 5 – Strateginen johtamisväline  Yleiskuvaus                   Ydinkyvykkyydet•  Suorituskyvyn j...
Kehittämisen peruselementit – miten lähteä   kehittämään suorituskyvyn johtamista?                   ...
Yhteenveto1.  Mitä on suorituskyvyn johtaminen nykypäivänä?2.  Millä tapaa suorituskyvyn johtaminen kehittyy organisaati...
Linkkivinkkejä ja tapahtumia•  Kypsyysmallin esittelyä www.pm-index.com•  Ilmainen kypsyysarviointi http://kypsyysarvioi...
Kiitokset mielenkiinnosta!        Mika Aho        Seniorikonsultti, TkT        mika@mikaaho.com  ...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Tietopohjaisen suorituskyvyn johtamisen kehittyminen organisaatioissa

8.927 visualizaciones

Publicado el

Helsingin ekonomien Business Performance Management -seminaarissa 4.10.2012 pidetty esitys tietoperustaisen suorituskyvyn johtamisen kehittymisestä organisaatioissa

Publicado en: Empresariales
 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

Tietopohjaisen suorituskyvyn johtamisen kehittyminen organisaatioissa

 1. 1. Tietopohjaisen suorituskyvynjohtamisen kehittyminenorganisaatioissaLiiketoiminnan suorituskyvyn hallinta -seminaariLiikkeenjohdon kerho ja IT-ekonomitHelsinki4.10.2012Mika Aho, TkTmika@mikaaho.com
 2. 2. Esityksen sisältö1. Mitä on suorituskyvyn johtaminen nykypäivänä?2. Millä tapaa suorituskyvyn johtaminen kehittyy organisaatioissa?
 3. 3. MITÄ ON SUORITUSKYVYNJOHTAMINEN NYKYPÄIVÄNÄ?
 4. 4. Onko mikään muuttunutkymmenessä vuodessa?
 5. 5. Suorituskyvyn johtaminen? Performance Management (PM) Organizational Performance Corporate Performance Management (CPM) Management (OPM) Enterprise Performance Management (EPM) Strategic Performance Management Evidence-based (SPM) Management (EbM) Business Performance OptimizationOrganizational Performance Strategic Enterprise Management (SEM) Predictive Business Business Intelligence and Performance Management Älykäs organisaatio
 6. 6. Suorituskyky ja sen mittaaminen ”Organisaation kyky saada aikaan tuotoksia sille asetettuihin tavoitteisiin suhteutettuna” (Laitinen, 1998) ”Miten organisaatio saavuttaa tavoitteensa” (Lönnqvist, 2004) ”Osoitettua kykyä toimia tarkoituksenmukaisella tavalla” (Laamanen, 2005)Osoitettu kyky toimia tai saada aikaan tuotoksia voidaan todentaa mittaamalla.Yritysmaailmassa suorituskykyä mitataan loppupeleissävision toteutumisella ja toiminnan kannattavuudella.
 7. 7. Suorituskyvyn johtaminen(PM, Performance Management) Ehkä tunnetuin (ainakin käytetyin) määritelmä tulee Lee Geisheckeriltä vuodelta 2001: ” menetelmät, mittarit, prosessit ja järjestelmät, joita käytetään seuraamaan ja johtamaan liiketoiminnan suorituskykyä organisaatiossa” Kokonaisvaltainen suorituskykyä käsittelevä prosessi, jossa ohjataan organisaatiota kohti sen visiota ja strategisia tavoitteita Viittaa laaja-alaisesti niihin toimiin, jotka tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseksi kaikilla organisaatiotasoilla Johdon keinovalikoima ja järjestelmä ohjata ihmiset tekemään asioita, jotka liittyvät vahvasti organisaation strategiaan Myös osa johtamista ja mekanismeja, joilla päätöksentekoa tuetaan
 8. 8. Suorituskyvyn johtaminen BI-toimittajien näkökulmasta• PM nähdään BI-toimittajilla jossain määrin tietojärjestelmäpainotteisesti, jonka lopputulemana syntyy johdon työpöytiä, tuloskortteja ja mittaristoja • Näitä tukevat taustalla olevat tietomallit sekä DW-, että BI-ratkaisut• On kuitenkin enemmänkin strategisen- ja yleisjohdon toimintakenttää, johon tietohallinto luo puitteita ja työvälineitä
 9. 9. Entäpä tietopohjainen suorituskyvyn johtaminen?• Tietopohjaisessa (engl. knowledge-based) suorituskyvyn johtamista käsitettä tarkastellaan erityisesti tietojohtamisen näkökulmasta • Tietojohtaminen on eräänlainen kattokäsite, jossa tarkastellaan organisaatiota ja niiden toimintaa tiedon näkökulmasta • Lisäarvo muihin johtamistieteisiin syntyy informaatioon ja tietoon liittyvien resurssien, prosessien ja teknologioiden roolien ymmärtämisestä organisaation toiminnassa • Tieto ei enää ole pelkkä resurssi (vrt. RBV), vaan enemmänkin kilpailukyvyn lähde• Erityisesti teknologialla on merkittävä rooli mahdollistajana sekä integraattorina • Integroi keskenään organisaation prosessit, mittarit, informaation sekä aineettoman pääoman • Pyritään tukemaan strategiaprosessin kaikkia eri vaiheita • Tarjotaan päätöksentekijöille se informaatio, mitä he tarvitsevat jokapäiväisessä työssään (Aho, 2011; Lönnqvist et al., 2008; Hannula, 2007)
 10. 10. Suorituskyvyn johtamisella on tärkeä rooli erityisesti strategian toteuttamisessa(http://www.thepalladiumgroup.com)
 11. 11. Miksi strategia ja sen toteuttaminen ovat tärkeitä?
 12. 12. Suorituskyvyn johtamisella on yhtymäkohtia myösstrategian suunnitteluun Strategian suunnittelu • Mission määrittäminen • Päätavoitteiden asettaminen Strategian • Ulkoisen ja sisäisen suunnittelu toimintaympäristön analysointi • Sopivimpien strategiavaihtoehtojen valinta Suorituskyvyn johtaminen Strategian Strategian ja Business Intelligence seuranta ja toteut- analysointi taminen • Datan kerääminen organisaation prosessien eri vaiheista • Informaation prosessointi ja analysointi
 13. 13. …ja strategian toteuttamiseen Strategian toteuttaminen • Henkilöstö keskittää oman työnsä mitattavien asioiden Strategian toteuttamiseen, jolloin henkilöstö suunnittelu toteuttaa organisaation strategiaa Suorituskyvyn johtaminen Strategian Strategian seuranta ja toteut- analysointi taminen • Viestitään strategiaa ja odotuksia mittareiden, tuloskorttien ja työpöytien kautta, jotka ovat sidottuna organisaation päämääriin ja tavoitteisiin
 14. 14. Toisaalta strategian seuranta ja analysointi onnistuusamoilla välineillä Strategian seuranta ja analysointi • Tarkastellaan mittareiden, työpöytien, budjettien Strategian ja suunnitelmien kautta, miten hyvin suunnittelu strategiassa on onnistuttu Suorituskyvyn johtaminen Strategian Strategian seuranta ja toteut- analysointi taminen • Tarjoaa työkalut suorituskyvyn seurantaan ja analysointiin • Keinot ryhtyä ennakoiviin toimiin tavoitteiden saavuttamiseksi • Nähdään kokonaisvaltaisesti, missä liiketoiminta on milläkin ajanhetkellä
 15. 15. Business Intelligence ja suorituskyvyn johtaminen Missio Visio ja arvotSuorituskyvynjohtamista Strategiset tavoitteetPerformance StrategiatManagement (PM) Kriittiset menestystekijät Keskeiset suorituskyvyn mittarit Taktiikat Mittarit, mittaristot ja työpöydät / Liiketoimintatiedon Analysointi ja raportointi hallintaa Sisäinen liiketoimintatiedon hallinta Ulkoinen liiketoimintatiedon hallinta Business and Competitive - sisäiset prosessit - kilpailijatilanne Intelligence / Analytics (BI) - resurssit - markkinat - kyvykkyydet - makrotaloudelliset tekijät - alihankintaverkostot
 16. 16. Suorituskyvyn johtaminen ei ole vain mittaamista ja mittareilla johtamista• Saatavilla se informaatio, mitä tarvitaan päätöksenteossa – ilman että sitä tarvitsee erikseen kysyä• Analysointi • Kannattavuuden arviointi • Vaihtoehtoisten skenaarioiden suunnittelu • Trendianalyysit • Ennakoiva analytiikka ja tilastollinen mallinnus • Asiakkaiden vaihtuvuus, vakuutuspetokset, luottotappiovaraukset, kysyntäennusteet jne.• Saadaan myös tietoa odottamattomista strategiaan vaikuttavista tekijöistä • Ymmärretään paremmin strategian onnistumisen mahdollisuuksia • Voidaan ennakoida ja tehdä korjaavia toimenpiteitä
 17. 17. Yhteenvetona suorituskyvyn johtamisesta• Strategisen- ja yleisjohdon toimintakenttää, johon tietohallinto luo puitteita ja työvälineitä• Kokonaisvaltainen suorituskykyä käsittelevä prosessi • Organisaation strategian suunnittelua, toteuttamista, seurantaa, analysointia ja jalostamista tukevaa toimintaa • Pyrkimyksenä ohjata organisaatiota saavuttamaan tavoitteensa kaikilla eri organisaatiotasoilla• Osa johtamista ja mekanismeja, joilla päätöksentekoa tuetaan
 18. 18. MITEN SUORITUSKYVYN JOHTAMINENKEHITTYY ORGANISAATIOISSA?
 19. 19. Suorituskyvyn johtamisen kehittyminen organisaatioissaInformaatiosiiloista kohti strategista työkalua• Suorituskyvyn johtamisen kehittymistä on mahdollista kuvata kypsyys- ja kyvykkyysmallien avulla • Kypsyysmalleissa tarkastellaan eri osa-alueita ja niiden kehittymistä ajan suhteen • Mitä korkeampi kypsyystaso on, sen tehokkaammin ja vaikuttavammin organisaatio toimii • PM:n ja BI:n alueelta löytyy jotain malleja (mm. TDWI, Gartner, Dresnser, Luftman & Kempaiah) TASO 5 TASO 4 Strateginen TASO 3 Analyyttinen johtamisväline Faktoihin pohjautuva liiketoiminta TASO 2 • Korkealuokkainen data Arvon ymmärtäminen päätöksenteko • Osaamiskeskus • Palaute strategialle ja TASO 1 strategian • Ylimmän johdon tuki • Mittareiden Informaatiosiilot tasapainoisuus muokkaaminen • Liiketoiminta ymmärtää • Johdon työpöydät • Yksilötason ja ulkoisten • Jatkuva strateginen informaation arvon • Yhteinen käsitteistö ja suunnittelu• Tietoisuus suorituskyvyn sidosryhmien mittarit • Toiminta- ja perusdata johtamisesta puuttuu • Strategian suunnittelu ja • Strategiamittaristo kehityssuunnitelma • Strategian seuranta ja• Organisatorinen analysointi • Ulkoiset tietolähteet • Paikallisvarastot toteuttaminen vastustus • Organisaation laajuinen • Arkkitehtuurien ja • Budjetointi • Suunnittelu ja• Paikallisia ratkaisuja keskitetty tietovarasto kokonaisuuksien ennustaminen • Strategisten tavoitteiden • Rullaava ennustaminen integraatiota• Datan ja informaation • KPI-mittarit ja luominen • Kaikki työntekijät entistä • Palvelusuuntaunut konsolidointiin mittaristomallit käytetään runsaasti • Taloudellisesti paremmin osana arkkitehtuuuri suuntautunutta • Tietovarastot resursseja strategiaa • Palveluina tarjottavat • Monikerrosarkkitehtuuri ratkaisut• Huonolaatuinen ja hajanainen data• Strategiset päätökset tehdään vailla riittävää informaatiota
 20. 20. Väitöstutkimuksesta”Konstruktio suorituskyvyn johtamisen kypsyyden arviointiin”• Toteutettiin vuosien 2009-2011 aikana• Mukana viisi eri case-yritystä teollisuuden toimialalta• Konstruktiivinen tapaustutkimus• TTY, teknis-taloudellinen tiedekunta, tiedonhallinnan laitos
 21. 21. ”Konstruktio suorituskyvyn johtamisenkypsyyden arviointiin”• Väitöstutkimuksessa luotiin konstruktio, joka muodostuu kypsyysmallista sekä mittaristosta • Kypsyysmalli • yhdeksän osa-aluetta, jotka liittyvät keskeisesti suorituskyvyn johtamiseen • viisi tasoa, jotka kuvaavat organisaation kehittymistä tunnistettujen osa-alueiden suhteen • Mittaristo • työkalu suorituskyvyn johtamisen nykytilan arviointiin ja tulosten esittämiseen
 22. 22. Performance Management Index Suorituskyvyn johtamisen indeksi Strategy and business Strategy and business 5 5 4,1 Management and 4 3,8 4 Performance responsibility 3,0 3 3 2 2Scale and scope Intangible assets 1 1 0 Business value Strategy and objectives Decision supportMethods and tools Information Communication Technology Strategy and business 5 4,1 3,9 4 3,7 3,8 3,4 3,0 3 2,5 2 1 0 Management Business value Methods and Scale and scope Strategy and Communication Decision and tools objectives support responsibility
 23. 23. Pääkomponentit Scale and Scope Business value Strategy and Decision support business Strategy and objectives Management and Responsibility Performance management processes Performance Measurement and monitoring Communication Organizational culture Data and information analysis Competencies Stakeholders Data and information quality Information Information production, distribution and availability Common structures and master data Intangible Business and technology alignment assets Technology Application architecture Data warehouse architecture Methods and Tools (Aho, 2012)
 24. 24. Alikomponentit Scale and Scope Business value Strategy and Decision support business Strategy and objectives Management and Responsibility Performance management processes Performance Measurement and monitoring Communication Organizational culture Data and information analysis Competencies Stakeholders Data and information quality Information Information production, distribution and availability Common structures and master data Intangible Business and technology alignment assets Technology Application architecture Data warehouse architecture Methods and Tools (Aho, 2012)
 25. 25. Tukikomponentit Scale and Scope Business value Strategy and Decision support business Strategy and objectives Management and Responsibility Performance management processes Performance Measurement and monitoring Communication Organizational culture Data and information analysis Competencies Stakeholders Data and information quality Information Information production, distribution and availability Common structures and master data Intangible Business and technology alignment assets Technology Application architecture Data warehouse architecture Methods and Tools (Aho, 2012)
 26. 26. Kypsyystasot TASO 5 - Strateginen johtamisväline •Suorituskyvyn johtamisesta on tullut strateginen johtamisväline •Tuetaan strategiaprosessin ja -työskentelyn kaikkia eri vaiheita TASO 4 - Analyyttinen liiketoiminta •Liiketoiminnasta on tullut entistä analyyttisempaa avainliiketoiminta-alueilla •Mittareilla on vahva yhteys organisaation strategiaan TASO 3 - Faktoihin pohjautuva päätöksenteko •Organisaation laajuinen tietovarastointiratkaisu •Päätökset tehdään yhä useammin faktoihin pohjautuen •Tavoitteet saavutetaan entistä paremmin TASO 2 - Arvon ymmärtäminen •Liiketoiminta ymmärtää informaation arvon •Dataa tarkastellaan sekä organisaation kaikkien tasojen välillä, että liiketoimintayksiköiden ja osastojen välillä TASO 1 - Informaatiosiilot •Ratkaisut paikallisia, ei yhtenäisiä standardeja, jaettuja resursseja tai hallintaa •Ei saada selkeää ja johdonmukaista kuvaa organisaatiosta
 27. 27. Taso 1 - Informaatiosiilot• Suorituskyvyn johtamista ei toteuteta tietoisesti • Strategiset tavoitteet määritellään tyypillisesti kerran vuodessa ja julkaistaan henkilöstölle • Suorituskykyinformaation arvoa liiketoiminnalle ei ymmärretä• Organisatorinen vastustus ja ylimmän johdon tuen puute• Yhtenäistä arkkitehtuuria tai perusinfrastruktuuria ei ole olemassa • PM-prosessien päälle rakennetut ratkaisut – esim. raportointijärjestelmät – ovat usein epämuodollisia pisteratkaisuja ja tietyn funktionaalisen alueen kohtaisia • Raporteilla ja mittareilla oleva data kerätään manuaalisesti organisaation eri tietojärjestelmistä • Datassa, prosesseissa ja teknologioissa on paljon päällekkäisyyttä
 28. 28. Taso 1 – Informaatiosiilot Yleiskuvaus Ydinkyvykkyydet• Paikallisia ratkaisuja • Huonolaatuinen data• Ei yleisiä standardeja • Ei määriteltyjä mittareita• Ei jaettuja resursseja tai hallintaa • Väliaikaisia pisteratkaisuja• Ei saada selkeää ja johdonmukaista kuvaa • Ratkaisut tehty tiettyä organisaatiosta kokonaisuutena liiketoimintatapausta varten • Raportit rakennettuna operatiivisista tietojärjestelmistä Seuraavat vaiheet• Ymmärretään informaation sekä suorituskyvyn johtamisen arvo liiketoiminnalle• Tunnistetaan tarpeet yhteisille standardeille, rakenteille ja prosesseille• Hyödynnetään suorituskyvyn johtamisen prosesseja päätöksenteossa• Pohditaan suorituskyvyn johtamisen osaamiskeskuksen rakentamista• Otetaan käyttöön interaktiivinen raportointijärjestelmä, jolla voidaan pureutua taustalla olevaan dataan• Raportoidaan yli funktionaalisten siilojen• Jaetaan suorituskykyinformaatiota• Luodaan toteutus- ja kehittämissuunnitelma
 29. 29. Taso 2 - Arvon ymmärtäminen• Ymmärretään suorituskykyinformaation arvo ja mitä kaikkea suorituskyvyn johtamisesta voi saada irti• Liiketoiminnan tuki on rajoittunutta ja rahoituksen saaminen hankalaa • Liiketoiminta ei usko tarjotun informaation laatuun ja johdonmukaisuuteen• Käytössä interaktiivisia raportointijärjestelmiä, jolla voidaan porautua dataan tarkemmalla tasolla • Raportointi ylittää entistä paremmin eri funktioiden tarpeet • Tyypillistä paikallisvarastot, jotka eivät ole kytköksissä toisiinsa • Dataa ei ole helposti saatavilla ja se on melko huonolaatuista• Suorituskyvyn mittaaminen on pitkälti taloudellisesti suuntautunutta• Luodaan toiminta- ja kehityssuunnitelma
 30. 30. Taso 2 – Arvon ymmärtäminen Yleiskuvaus Ydinkyvykkyydet• Ymmärretään suorituskyvyn johtamisen • Muodollinen suorituskyvyn johtamisen arvo liiketoiminnalle järjestelmä• Määritellään tavoitteet ja päämäärät • Strategisten tavoitteiden suunnittelu • Budjetointi • Toiminta- ja kehityssuunnitelma • Interaktiivinen raportointijärjestelmä • Taloudelliseesti keskittynyt ratkaisu • Paikallisvarastot Seuraavat vaiheet• Rakennetaan faktapohjaisen päätöksenteon kulttuuria, jolloin päätökset ja toimenpiteet rakentuvat suorituskyvyn johtamisen ratkaisun tuottamaan informaatioon• Ymmärrys liiketoimintaan vaikuttavista tekijöistä• Ylimmän johdon tuen saaminen• Osaamiskeskuksen rakentaminen• Organisaation laajuisen teknologian johtamisen ja arkkitehtuurin suunnittelu• Yhteisen liiketoimintasanaston ja standardien luominen• Tietovaraston rakentaminen
 31. 31. Taso 3 - Faktoihin pohjautuva päätöksenteko• Yleinen organisaatiokulttuuri muodostuu suorituskyvyn johtamisen ympärille• Omaksutaan faktapohjainen päätöksenteko • Päätöksiä tehdään sekä toimitaan suorituskykyinformaatioon perustuen • Ymmärretään entistä paremmin liiketoimintaan vaikuttavia tekijöitä• Saadaan tukea ylimmästä johdosta • Johto näkee entistä vahvemmin PM-ratkaisun kautta saavutetut hyödyt• Termeissä ja mittareissa on yhteneväisyyttä läpi organisaation• Organisaation laajuinen teknologian hallinta ja arkkitehtuuri • Tietovarastot, joissa on entistä oikea-aikaisempaa ja parempilaatuisempaa dataa• PM-ratkaisut tukevat strategian toteuttamista ja seurantaa • Käytetään tuloskortteja, mittaristoja ja johdon työpöytiä yhdistämään henkilöstö organisaation strategiaan• Aloitetaan osaamiskeskuksen rakentaminen
 32. 32. Taso 3 – Faktoihin pohjautuva päätöksenteko Yleiskuvaus Ydinkyvykkyydet• Päätökset perustuvat entistä enemmän • Ylimmän johdon tuki faktoihin, kuin pelkkään johdon vaistoon • Strategian toimeenpano ja seuranta• Data on tallennettuna keskitetyssä • Keskeiset suorituskyvyn mittarit, KPI:t tietovarastossa • Tuloskortit ja johdon työpöydät • Yhteinen liiketoimintasanasto ja perustiedot • Suunnittelu ja ennustaminen • Tietovarastot Seuraavat vaiheet• Hyödynnetään analytiikkaa osana suorituskyvyn johtamista• Luodaan trendianalyyseja, vaihtoehtolaskelmia sekä skenaarioita suorituskykydataan perustuen• Luodaan vastuullisuuden ja mittaamisen kulttuuri• Koulutetaan loppukäyttäjiä analysoimaan dataa strategisten, taktisten ja operatiivisten päätösten tekemiseksi• Koulutetaan ja rohkaistaan ylintä johtoa käyttämään analytiikkaa päätöksenteossa• Vahvistetaan suorituskyvyn johtamisen osaamiskeskusta• Määritellään ja kommunikoidaan organisaation tavoitteet tehokkaasti
 33. 33. Taso 4 - Analyyttinen liiketoiminta• Organisaation muodostuu mittaamisen ja vastuullisuuden kulttuuri • Suorituskykyomistajat pidetään vastuullisina• Informaatiosta tulee yhtä tärkeä voimavara kuin ihmisistä, laitteista ja rahasta • Suorituskykydataa käytetään trendianalyysien ja vaihtoehtolaskelmien tekemiseen • Visualisoidaan erilaisia skenaarioita, joita liiketoiminnassa tapahtuu • Dataa pystytään käyttämään tehokkaasti strategisiin, taktisiin ja operatiivisiin päätöksiin • Ihmisiä koulutetaan datan prosessointiin ja analytiikkaan • Tietovarastointiratkaisut parantavat datan laatua• Tavoitteet ovat määriteltynä ja viestittynä tehokkaasti läpi organisaation • Mittaristot ja työpöydät liittävät jokaisen työntekijän entistä vahvemmin osaksi organisaation strategiaa• Osaamiskeskus, jolla on riittävästi resursseja ja rahoitusta käytettävissä
 34. 34. Taso 4 – Analyyttinen liiketoiminta Yleiskuvaus Ydinkyvykkyydet• Liiketoiminnasta tulee analyyttisempaa • Osaamiskeskus avainliiketoiminta-alueilla • Tasapainossa olevat mittarit ja mittaristot• Mittarit ja tuloskortit ovat vahvasti • Henkilökohtaiset ja ulkoisten yhteydessä organisaation strategiaan sidosryhmien mittarit • Strategian suunnittelu ja analysointi • Rullaavat ennusteet • Organisaation laajuinen tietovarasto Seuraavat vaiheet• Integroidaan visio ja tavoitteet tiiviimmin osaksi organisaation kulttuuria• Kehitetään strategista suunnittelua ja johtamiskäytäntöjä sekä istutetaan ne tiiviimmin osaksi organisaatiokulttuuria• Integroidaan suorituskyvyn johtamisen organisaation jokaiselle tasolle• Laajennetaan suorituskyvyn johtamisen käyttöä myös organisaation ulkopuolelle• Käytetään suorituskyvyn johtamisen ratkaisua saamaan kokonaiskuva organisaatiosta millä tahansa ajanhetkellä• Käytetään mittareita ja tuloskortteja kokonaisvaltaisesti• Keskitytään loppukäyttäjien kouluttamiseen• Päivitetään ja jalostetaan toimenpide- ja kehityssuunnitelmaa jatkuvasti• Luodaan palvelukeskeistä teknologia-arkkitehtuuria
 35. 35. Taso 5 - Strateginen johtamisväline• Suorituskyvyn johtamisen ratkaisu toimii keskeisenä osana organisaation ohjaus- ja johtamisjärjestelmää• Organisaatio oppii ja mukautuu • Analysoidaan, miten suoriudutaan suhteessa strategisiin tavoitteisiin ja opitaan, kuinka tehokkaita strategiset suunnittelu- ja johtamisprosessit ovat • Reaaliaikaisten KPI:den seuranta, syy-seuraus-suhteiden analysointi ja ennustava analytiikka• Avainmittareita käytetään kattavasti ja niitä tarkastetaan jatkuvasti • Henkilöstö on tietoinen tavoitteistaan ja organisaation edistymisestä minä ajanhetkenä tahansa • (Suhteelliset) tavoitteet ja mittarit ovat kaikkea, mitä organisaatiossa tehdään • Käyttö on laajenee organisaation ulkopuolelle muihin sidosryhmiin• Suorituskyvyn johtamisen prosessit ovat integroituneena keskenään• Kypsä, proaktiivinen ja dynaaminen osaamiskeskus• Palvelusuuntautunut arkkitehtuuri
 36. 36. Taso 5 – Strateginen johtamisväline Yleiskuvaus Ydinkyvykkyydet• Suorituskyvyn johtamisesta on tullut • Jatkuva strateginen suunnittelu strateginen työkalu johtamiseen • Palaute strategialle ja sen jalostaminen• PM on keskeinen osa organisaation • Oppiminen ja mukautuminen ohjaus- ja johtamisjärjestelmää • Suhteelliset mittarit• PM tukee strategiaprosessin eri vaiheita • Korkeatasoinen data ja informaatio • Ulkopuoliset tietolähteet • Arkkitehtuurien ja prosessien integraatiota • Palvelukeskeinen arkkitehtuuri
 37. 37. Kehittämisen peruselementit – miten lähteä kehittämään suorituskyvyn johtamista? Rajaa projektin laajuus ja syvyys Määrittele, mitä projektilla tavoitellaan Scale and ScopeLuo osaamiskeskus, jokaylläpitää ja kehittääprosesseja ja tuottaainformaatiopalvelun Business value Luo mittaristo ja Strategy and Decision support mukauta prosessit business Strategy and objectives tavoitteiden mukaan Management and Responsibility Performance management processes Performance Measurement and monitoring Viesti, ohjaa ja seuraaTarjoa laadukasta Communication suorituksia strategisten Organizational culture Data and information analysisinformaatiota tavoitteidenpäätöksenteon Competencies Stakeholders Data and information quality mukaisesti.tueksi Information Information production, distribution and availability Common structures and master data Intangible Business and technology alignment assets Huomioi yksilöt Technology Application architecture Toteuta KPI-raportointia ja strategian Data warehouse architecture suunnittelua tukeva toimeenpanossa. tietoarkkitehtuuri ja Kouluta sovellukset tarvittaessa. Methods and Tools Hyödynnä olemassa olevia viitekehyksiä ja työkaluja. (Aho, 2012)
 38. 38. Yhteenveto1. Mitä on suorituskyvyn johtaminen nykypäivänä?2. Millä tapaa suorituskyvyn johtaminen kehittyy organisaatioissa?
 39. 39. Linkkivinkkejä ja tapahtumia• Kypsyysmallin esittelyä www.pm-index.com• Ilmainen kypsyysarviointi http://kypsyysarviointi.rongo.fi:88• Väitöskirja suorituskyvyn johtamisesta http://bit.ly/MikanVaikka• Koulutus: ”KPI-mittaristot liiketoiminnan ohjauksessa”, Talentum Events
 40. 40. Kiitokset mielenkiinnosta! Mika Aho Seniorikonsultti, TkT mika@mikaaho.com 040-5906949 www.mikaaho.com

×