Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

MCCC Grad 2011 - Turning Points in God's Kingdom-Tagalog

This is a sermon I have preached a few times, mostly for services where the focus is on commissioning or ordaining new leaders. Matthew 16 is the basis for the message.

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

MCCC Grad 2011 - Turning Points in God's Kingdom-Tagalog

 1. 1.
 2. 2. Mateo 16:13-19<br />Nang dumatingsi Jesus salupainngCesareangFilipos, tinanongniyaangkanyangmgaalagad, “Sino raw angAnakng Tao, ayonsamgatao?”<br />At sumagotsila, “Angsabipongilan ay si Juan Bautista kayo. Sabinamanngiba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang siJeremias kayo oisasamgapropeta.”<br />“Kayo naman, anoangsabininyo? Sino ako?” tanongniyasakanila. <br />Sumagotsi Simon Pedro, “Kayo poang Cristo, angAnakngDiyosnabuhay.”<br />
 3. 3. Mateo 16:13-19<br />Sinabisakanyani Jesus, “Mapalad ka, Simon naanakni Jonas! Sapagkatangkatotohanangito’yhindiinihayagsaiyongsinumangtaokundingakingAmangnasalangit. At sinasabikonamansaiyo, ikaw ay Pedro, at saibabawngbatongito ay itatayokoangakingiglesya, at hindimaka-pananaigsakanyakahitangkapangyarihanngkamatayan. Ibibigaykosaiyoangmgasusingkahariannglangit: angipagbawal mo salupa ay ipagbabawalsalangit, at angipahintulot mo salupa ay ipahihintulotsalangit.”<br />
 4. 4. OBSERVERS<br />Pinakainsila<br />“Sino raw angAnakng Tao?”<br />Pinainumsila<br />Pinatuloysila<br />MababawnaPagkaunawa<br />Pinabihissila<br />Hindi Naunawaan<br />Dinalawsila<br />“Kayo poang<br />MGA KASALI<br />“saibabawngbatongito …”<br />You are essential<br />Cristo …”<br />
 5. 5. “saibabawngbatongito ay itatayokoangakingiglesya.”<br />Angpagkaiba ay hindinasi Pedro angtinutukoyditokundinaisangtaoangtinutukoydito!<br />Angiglesyanaitinatayoni Jesus ay intinatayosapundasyonngtao!<br />Batobaako?<br />
 6. 6. OBSERVERS<br />Pinakainsila<br />“Sino raw angAnakng Tao?”<br />Pinainumsila<br />Pinatuloysila<br />Mababawnapagkaunawa<br />Pinabihissila<br />Hindi Naunawaan<br />Dinalawsila<br />“Kayo poang<br />MGA KASALI<br />Pakaininanggutom<br />“saibabawngbatongito …”<br />PainuminangUhaw<br />You are essential<br />Cristo …”<br />PatuloyinangDayo<br />“Ibibigaykosaiyoangmgasusi …”<br />Pabihisinanghubad<br />You are important<br />Dalawinang may sakit & nakabinalggo<br />
 7. 7. Anoba’ngdapatipagbawal?<br />Kagutuman<br />Kauhawan<br />MgaDayo<br />MgaHubad<br />MgaNabilanggo<br />Anoba’ngdapatipahintulot?<br />MgaMaysakit<br />
 8. 8. Batobaako?<br />Anoba’ngdapatipagbawal/ipahintulot?<br />

  Sé el primero en comentar

  Inicia sesión para ver los comentarios

This is a sermon I have preached a few times, mostly for services where the focus is on commissioning or ordaining new leaders. Matthew 16 is the basis for the message.

Vistas

Total de vistas

687

En Slideshare

0

De embebidos

0

Número de embebidos

1

Acciones

Descargas

3

Compartidos

0

Comentarios

0

Me gusta

0

×