Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

ESSENS CLUB CZECH-COLOSTRUM ESSENS v Bio kvalitě

291 visualizaciones

Publicado el

ESSENS CLUB CZECH-COLOSTRUM ESSENS v Bio kvalitě. Colostrum (kolostrum) je přírodní směs imunoglobulinů, růstových faktorů a dalších biologicky aktivních látek, které podporuje posílení organismu.www.essens-czech.cz

Publicado en: Atención sanitaria
 • Inicia sesión para ver los comentarios

ESSENS CLUB CZECH-COLOSTRUM ESSENS v Bio kvalitě

 1. 1. Zdraví není všechno, ale bez zdraví je všechno k ničemu.Zdraví není všechno, ale bez zdraví je všechno k ničemu. (Arthur Schopenhauer)(Arthur Schopenhauer) www.essens-czech.cz ww.essenseurope.euww.essenseurope.eu
 2. 2. Colostrum ESSENSColostrum ESSENS Colostrum je cenné pro svůj vysoký obsahColostrum je cenné pro svůj vysoký obsah imunitních složek nezbytných pro přežitíimunitních složek nezbytných pro přežití ve světě plném mikroorganismů. Jeve světě plném mikroorganismů. Je nejbohatším zdrojem imunoglobulinůnejbohatším zdrojem imunoglobulinů (protilátek) a růstových faktorů. V colostru lze(protilátek) a růstových faktorů. V colostru lze nalézt celou řadu prospěšných látek, kterénalézt celou řadu prospěšných látek, které stimulují činnost imunitního systému.stimulují činnost imunitního systému. Colostrum ESSENS je vhodné pro všechny,Colostrum ESSENS je vhodné pro všechny, kteří chtějí podporovat své zdraví přirozenýmkteří chtějí podporovat své zdraví přirozeným způsobem. ESSENS vám přináší colostrumzpůsobem. ESSENS vám přináší colostrum od jediného certifikovaného českého výrobce,od jediného certifikovaného českého výrobce, vyrobené na čistě přírodní bázi, z těchvyrobené na čistě přírodní bázi, z těch nejkvalitnějších českých surovin a podnejkvalitnějších českých surovin a pod farmaceutickým dohledem.farmaceutickým dohledem. www.essens-czech.cz ww.essenseurope.euww.essenseurope.eu
 3. 3. COLOSTRUM ESSENSCOLOSTRUM ESSENS Byly popsány příznivé účinky colostra na řaduByly popsány příznivé účinky colostra na řadu nemocí a zdravotních problémů spojených senemocí a zdravotních problémů spojených se sníženou imunitou. Colostrum obsahuje mnohosníženou imunitou. Colostrum obsahuje mnoho potřebných protilátek (imunoglobuliny, cytokiny,potřebných protilátek (imunoglobuliny, cytokiny, laktoferin), esenciální aminokyseliny, vitamínylaktoferin), esenciální aminokyseliny, vitamíny (A, D, E, C, B1, B2, B6, B12, kyselinu listovou,(A, D, E, C, B1, B2, B6, B12, kyselinu listovou, kyselinu pantotenovou, biotin, niacin), minerálykyselinu pantotenovou, biotin, niacin), minerály a stopové prvky (sodík, draslík, vápník, fosfor,a stopové prvky (sodík, draslík, vápník, fosfor, hořčík, železo, jód, chrom), které sehořčík, železo, jód, chrom), které se významným způsobem podílí na ochraněvýznamným způsobem podílí na ochraně čerstvě narozeného jedince před škodlivinamičerstvě narozeného jedince před škodlivinami okolního prostředí. Colostrum je velmi bohatéokolního prostředí. Colostrum je velmi bohaté zejména na imunoglobuliny typu IgG, dále IgAzejména na imunoglobuliny typu IgG, dále IgA a IgM.a IgM. Kvalita colostra se obecně stanovuje podleKvalita colostra se obecně stanovuje podle množství imunoglobulinů IgG, kterých jemnožství imunoglobulinů IgG, kterých je v colostru nejvíce. Colostrum ESSENS máv colostru nejvíce. Colostrum ESSENS má obsah IgG nejméně 40 % z celkového množstvíobsah IgG nejméně 40 % z celkového množství bílkovin.bílkovin. www.essens-czech.cz ww.essenseurope.euww.essenseurope.eu
 4. 4. COLOSTRUM ESSENSCOLOSTRUM ESSENS Růstové faktory zajišťují našemu tělu nejenRůstové faktory zajišťují našemu tělu nejen normální růst a vývoj, ale pomáhají takénormální růst a vývoj, ale pomáhají také regenerovat a urychlovat obnovováníregenerovat a urychlovat obnovování poškozených svalů, kůže, kostí, šlachpoškozených svalů, kůže, kostí, šlach a nervových tkání.a nervových tkání. Růstové faktory jsou biologicky velmi aktivní látky,Růstové faktory jsou biologicky velmi aktivní látky, které pozitivně ovlivňují růst a vývoj buněkkteré pozitivně ovlivňují růst a vývoj buněk a tkání, podporují metabolismus tuků, cukrůa tkání, podporují metabolismus tuků, cukrů a také potlačují růst a rozmnožování tělua také potlačují růst a rozmnožování tělu škodlivých buněk. V colostru jsou růstovéškodlivých buněk. V colostru jsou růstové faktory obsaženy ve vysokých koncentracích,faktory obsaženy ve vysokých koncentracích, např. IGF - insulinu podobný růstový faktor,např. IGF - insulinu podobný růstový faktor, TGF - transformační růstový faktor, EGF -TGF - transformační růstový faktor, EGF - epiteliální růstový faktor.epiteliální růstový faktor. Růstové faktory stimulují tvorbu svalových tkání, cožRůstové faktory stimulují tvorbu svalových tkání, což je důležité například pro sportovce nebo přije důležité například pro sportovce nebo při rekonvalescenci. Podporují spalování přijatýchrekonvalescenci. Podporují spalování přijatých tuků - využitelné při dietách. Omlazují pokožkutuků - využitelné při dietách. Omlazují pokožku (s přibývajícím věkem, již od 25 let, hladina(s přibývajícím věkem, již od 25 let, hladina růstových hormonů klesá).růstových hormonů klesá). www.essens-czech.cz ww.essenseurope.euww.essenseurope.eu
 5. 5. COLOSTRUM ESSENS iCOLOSTRUM ESSENS i pro dětipro děti Colostrum je vhodné pro děti od 3 let. Je známo,Colostrum je vhodné pro děti od 3 let. Je známo, že děti v dětském kolektivu si často vzájemněže děti v dětském kolektivu si často vzájemně přenáší různé druhy nachlazení. Colostrumpřenáší různé druhy nachlazení. Colostrum ESSENS je tak výborným pomocníkem proESSENS je tak výborným pomocníkem pro posílení jejich imunity. Díky velmi nízkémuposílení jejich imunity. Díky velmi nízkému obsahu mléčné laktózy je colostrum alergikyobsahu mléčné laktózy je colostrum alergiky mnohem lépe snášeno než běžné mléko.mnohem lépe snášeno než běžné mléko. Mimo jiné colostrum také pečuje o zdravíMimo jiné colostrum také pečuje o zdraví našich střev, zejména o vyvážené složenínašich střev, zejména o vyvážené složení střevní mikroflóry. Z tohoto pohledu lzestřevní mikroflóry. Z tohoto pohledu lze zařadit Colostrum ESSENS mezi prebiotika.zařadit Colostrum ESSENS mezi prebiotika. www.essens-czech.cz ww.essenseurope.euww.essenseurope.eu
 6. 6. ESSENS ColostrumESSENS Colostrum Exkluzivní kolekce pleťové aExkluzivní kolekce pleťové a tělové kosmetikytělové kosmetiky Je přirozenou vlastností člověka pečovat nejen o svéJe přirozenou vlastností člověka pečovat nejen o své zdraví, ale i o svůj vzhled. Využití colostrazdraví, ale i o svůj vzhled. Využití colostra v kosmetickém průmyslu nemá dlouhou historii,v kosmetickém průmyslu nemá dlouhou historii, ale i za poměrně krátkou dobu si získává stáleale i za poměrně krátkou dobu si získává stále širší okruh zastánců a propagátorů. Jsou toširší okruh zastánců a propagátorů. Jsou to především protibakteriální a protizánětlivé účinkypředevším protibakteriální a protizánětlivé účinky colostra, které z něj učinily stále žádanějšícolostra, které z něj učinily stále žádanější součást krémů, gelů a sér. Růstové faktorysoučást krémů, gelů a sér. Růstové faktory obsažené v colostru jsou ideálními pomocníkyobsažené v colostru jsou ideálními pomocníky při obnově a regeneraci pokožkypři obnově a regeneraci pokožky www.essens-czech.cz ww.essenseurope.euww.essenseurope.eu
 7. 7. ESSENS Colostrum - denní a nočníESSENS Colostrum - denní a noční krém omezující projevy stárnutíkrém omezující projevy stárnutí Denní krémDenní krém Obličejový krém s obsahem přírodní látky colostrumObličejový krém s obsahem přírodní látky colostrum a s výtažky ze speciálních řas. Intenzivní účineka s výtažky ze speciálních řas. Intenzivní účinek pečlivě zvolených složek krému podporujepečlivě zvolených složek krému podporuje obnovu kožních buněk a zjemňuje vrásky.obnovu kožních buněk a zjemňuje vrásky. Noční krémNoční krém Obličejový krém pro noční regeneraci pokožkyObličejový krém pro noční regeneraci pokožky s látkami, které prodlužují mladý vzhled pletis látkami, které prodlužují mladý vzhled pleti přírodní látkou colostrum a patentovanou látkoupřírodní látkou colostrum a patentovanou látkou cyklopeptid. Cíleně zvolená kombinacecyklopeptid. Cíleně zvolená kombinace účinných složek zlepšuje elasticitu a pevnostúčinných složek zlepšuje elasticitu a pevnost kožních buněk.kožních buněk. www.essens-czech.cz ww.essenseurope.euww.essenseurope.eu
 8. 8. ESSENS Colostrum - sérum a očníESSENS Colostrum - sérum a oční krém omezující projevy stárnutíkrém omezující projevy stárnutí Obličejové sérum s přírodní látkou colostrum,Obličejové sérum s přírodní látkou colostrum, kyselinou hyaluronovou a patentovanýmkyselinou hyaluronovou a patentovaným přípravkem Dermotenseur, který má zpevňujícípřípravkem Dermotenseur, který má zpevňující účinek na pokožku, podporuje tvorbu novýchúčinek na pokožku, podporuje tvorbu nových kolagenových a elastických vláken a tonizujekolagenových a elastických vláken a tonizuje pleť. Pokožka je po nanesení séra měkčípleť. Pokožka je po nanesení séra měkčí a získává přirozený vzhled.a získává přirozený vzhled. Oční gel obsahuje přírodní látku colostrum, směsOční gel obsahuje přírodní látku colostrum, směs extraktu z kůry jasanu a kyselinu hyaluronovou.extraktu z kůry jasanu a kyselinu hyaluronovou. Gel redukuje váčky pod očima a osvěžuje okolíGel redukuje váčky pod očima a osvěžuje okolí očí. Nanášejte na pleť lehkým vklepánímočí. Nanášejte na pleť lehkým vklepáním od vnitřní k vnější straně očí.od vnitřní k vnější straně očí. www.essens-czech.cz ww.essenseurope.euww.essenseurope.eu
 9. 9. ESSENS Colostrum - Pleťové tonikum aESSENS Colostrum - Pleťové tonikum a Jemné pleťové omezující projevyJemné pleťové omezující projevy stárnutístárnutí  Pleťové tonikum omezujícíPleťové tonikum omezující projevy stárnutí. Bezalkoholovéprojevy stárnutí. Bezalkoholové obličejové tonikum obsahujeobličejové tonikum obsahuje přírodní látku colostrumpřírodní látku colostrum a Physiogenyl. Jeho naneseníma Physiogenyl. Jeho nanesením dodáte pleti osvěžení a hydrataci.dodáte pleti osvěžení a hydrataci.  Jemné pleťové mýdlo omezujícíJemné pleťové mýdlo omezující projevy stárnutí. Jemnéprojevy stárnutí. Jemné obličejové mýdlo s přírodní látkouobličejové mýdlo s přírodní látkou colostrum, Aloe vera a mořskýmicolostrum, Aloe vera a mořskými řasami. Kombinace látekřasami. Kombinace látek intenzivně čistí pleť, přitomintenzivně čistí pleť, přitom pokožku nevysušuje a nedráždí.pokožku nevysušuje a nedráždí. Šetrné k pokožce, neobsahujeŠetrné k pokožce, neobsahuje barviva.barviva. www.essens-czech.cz ww.essenseurope.euww.essenseurope.eu
 10. 10. www.essens-czech.cz ww.essenseurope.euww.essenseurope.eu ESSENS Colostrum - Sprchový gel sESSENS Colostrum - Sprchový gel s colostremcolostrem Sprchový gel s colostrem dodává pokožceSprchový gel s colostrem dodává pokožce příjemnou vůni a složky v něm obsaženépříjemnou vůni a složky v něm obsažené pokožku hydratují a vyživují. Přítomnostpokožku hydratují a vyživují. Přítomnost colostra ve složení sprchového gelu navíccolostra ve složení sprchového gelu navíc podporuje regeneraci kožních buněk (anti-agingpodporuje regeneraci kožních buněk (anti-aging efekt), dodává pokožce potřebné vitamíny aefekt), dodává pokožce potřebné vitamíny a minerály nezbytné pro vitalitu pokožky. Prominerály nezbytné pro vitalitu pokožky. Pro každodenní péči o tělo, vhodný pro všechnykaždodenní péči o tělo, vhodný pro všechny typy pleti.typy pleti.
 11. 11. ESSENS Colostrum - krém proti celulitiděESSENS Colostrum - krém proti celulitidě a výživný tělový kréma výživný tělový krém  Krém proti celulitidě s colostrem Aktivní složky,Krém proti celulitidě s colostrem Aktivní složky, zejména komplex látek z řasy Fucus, břečťan,zejména komplex látek z řasy Fucus, břečťan, guarana, hořký pomeranč a rozmarýn, obsaženéguarana, hořký pomeranč a rozmarýn, obsažené v tomto výrobku, pomáhají stimulovat štěpenív tomto výrobku, pomáhají stimulovat štěpení tuků v pokožce, redukovat projevy celulitidytuků v pokožce, redukovat projevy celulitidy a formovat kontury těla (v oblasti stehen, boků,a formovat kontury těla (v oblasti stehen, boků, paží a břicha). Přítomnost colostra ve složenípaží a břicha). Přítomnost colostra ve složení krému navíc podporuje regeneraci kožníchkrému navíc podporuje regeneraci kožních buněk (anti-aging efekt), dodává pokožcebuněk (anti-aging efekt), dodává pokožce potřebné vitamíny a minerály nezbytné propotřebné vitamíny a minerály nezbytné pro vitalitu pokožky a má pozitivní vliv na potlačenívitalitu pokožky a má pozitivní vliv na potlačení projevů stárnutí. Pro každodenní péči o těloprojevů stárnutí. Pro každodenní péči o tělo a pomoc v boji proti celulitiděa pomoc v boji proti celulitidě  Výživný tělový krém s colostrem Tělový krémVýživný tělový krém s colostrem Tělový krém s obsahem vitamínů a přírodních olejů.s obsahem vitamínů a přírodních olejů. Přítomnost colostra ve složení krému navícPřítomnost colostra ve složení krému navíc podporuje regeneraci kožních buněk (anti-agingpodporuje regeneraci kožních buněk (anti-aging efekt), dodává pokožce potřebné vitamínyefekt), dodává pokožce potřebné vitamíny a minerály nezbytné pro vitalitu pokožky. Proa minerály nezbytné pro vitalitu pokožky. Pro každodenní péči o tělo, vhodný pro všechny typykaždodenní péči o tělo, vhodný pro všechny typy pleti, dodává pokožce pružnost a hebkostpleti, dodává pokožce pružnost a hebkost a vyživuje ji.a vyživuje ji. www.essens-czech.cz ww.essenseurope.euww.essenseurope.eu
 12. 12. COLOSTRUM TV MARKÍZACOLOSTRUM TV MARKÍZA www.essens-czech.cz ww.essenseurope.euww.essenseurope.eu
 13. 13. ESSENS CLUB CZECHESSENS CLUB CZECH ESSENS ID 10000053ESSENS ID 10000053 www.essens-czech.cz ww.essenseurope.euww.essenseurope.eu

×